Hvordan påvirkes PGS av energikrise og mangedoblet gasspriser

Cliff
PGS 27.12.2021 kl 17:26 104721

I vinter har vi opplevd ekstrem kostnadseksplosjon i gass og elektrisitet forårsaket av storpolitikk med Putin sin maktdemonstrasjon overfor Tyskland og EU,
Med tilsynelatende begrunnelse i at Tyskland avventer teknisk godkjennelse av nybygget gassrørledning fra Russland, så velger Putin å strupe sine gassleveranser til EU.
Den egentlige årsaken ligger sannsynligvis i Ukraina. Der Putin frustreres av EU sin støtte og frieri til Ukraina.
Putin ønsker å markere at gassleveransen gir makt.

I det korte bildet utløses en ekstrem prisstigning på gass og derfor også galopperende prisstigning på strøm.

I det lange bildet er det grunn til å forvente at olje/gass-selskapene vil prøve å skaffe seg mer gass. De vil mest sannsynlig øke sine letebudsjetter.
I det lange bildet vil EU sine politikerne søke etter alternative leverandører. De ønsker å redusere sin avhengighet til Russland.
Norske politikere vil forstå at de må revurdere sine planer om å redusere sin olje&gass-produksjon. De vil måtte innse at hvis de bidrar til at EU kommer i skvis, så kan det utløse 3. verdenskrig. EU sin befolkning har en tålegrense. Opprør og frustrasjoner vil kunne bli grobunn for framvekst av ekstreme politiske grupperinger.
Det kan bli gjentagelse av forspillet til 2.verdenskrig, som resulterte i nasjonalsosialismens framvekst, grunnet nøden som "vinnerne" av 1.verdenskrig, påførte tyskland.
Norske politikere vil måtte innse at de ikke kan la seg styre av de "grønne hodene" som vil stenge nordsjøen for å redde verden. De vil måtte innse at det først må etableres nye energikilder før de kan ta bort de eksisterende.

.3/4 av verdens energiforbruk kommer fra Kull, Olje og Gass.
Vann, vindkraft, solenergi og atomkraft er relativt små bidragsytere.

Forhåpentligvis vil verden fokusere på å ta ut den verste............. Kull.
Og forhåpentligvis vil det store flertallet forstå at verden trenger olje og gass for å kunne frigjøre seg fra Kull.
Når Kull er tatt ut vil forhåpentligvis karbonfangst og renseteknikker bidra til at problemet er redusert.
Samtidig kan vi håpe at de utslippsfrie energikildene har fordoblet seg.

Men jeg tror de fleste har lært noe av vinterens eksplosive prisvekst.

Jeg tror på betydelig økning i leting etter mer gass og olje
Redigert 27.12.2021 kl 17:30 Du må logge inn for å svare

Ganske forventet egentlig... Det har i år "plutselig" gått opp for oss mennesker at vi ikke har nok olje- og gass, og at energi uavhengighet er utrolig viktig i en ustabil verden... Who knew??

Siden vi er mennesker og lærer sjeldent av feilene vi gjør, kommer vi til å se i slutten av året er at klimautslippene har økt nå inni h******* mye som respons av økt produktivitet for å ta igjen for COVID-19 nedstengning og oppfyring av alt for mange kullkraftverk! Den eneste reelle muligheten vi har for å ikke senke verden inn i en ny steinalder er å satse på CCS for alle penga. 2022/3 blir olje-boom året, 2023/4 blir CCS-boom året! Skjer ikke i verden at vi klarer å bytte ut 20-30% av verdens energi med fornybart over 3-4 år... Lykke til med det!
ag-3
23.06.2022 kl 19:39 3385

Helt rett. Og vi rike bortskjemte kan alltids ofre litt på klima alteret.

Olje og gass etterspørselen kommer til å eksplodere i land på vei ut av uland status. Hvem er vi til å nekte dem det?

Prøv å selg havvind eller annen fornybar i disse landene i den skalaen de har behov for. Olje og gass har alle fordeler ihht tilgjengelighet, distribusjon osv

Pgs kommer til å gå ath
geo01
27.06.2022 kl 22:09 2807

Tipper snart det kommer en lang kontrakt snar som har vært musestille fra brazil.
Petrobras må sikkert akseptere budvinneren da prisene seismikk blir dyrere med en sterk etterspørsel og oppgang oil price.
Men nå har jeg en bakfølelse på at Tgs vil komme med et bud på hele Pgs.
Det er hele strukturen av mannskap og kompetanse og skip de vil tjene inn ganske fort istedet for og leie dyrt,Tgs er egentlig motsyklisk til Pgs på mange måter da de tjener på billige skip i dårlige tider og selge ved dyrt marked,leieprisene er ikke lange kontrakter men på oppdrag.
Tviler ikke på Tgs dømmekraft og inntjening men her blir de overkjørt totalt og herregud for en mulighet de har.
Tviler den kommer tilbake om 1 år.
HP17
27.06.2022 kl 22:17 2760

«Men nå har jeg en bakfølelse på at Tgs vil komme med et bud på hele Pgs.»

Her håper jeg virkelig du tar feil. La oss få beholde PGS i minst 18-24 mnd til slik at vi aksjonærer virkelig kan få melket en maksimal avksstning og en mangedobling av kursen.
Redigert 27.06.2022 kl 22:17 Du må logge inn for å svare
Cliff
27.06.2022 kl 22:35 2637

Til tross for at børsverdiene tilsier det motsatte, så er faktisk TGS lillebror i dette selskapet.

Hent opp rapportene fra tida før oljeservice-fallet i 2014-15, så vil dere se at PGS omsetter for det dobbelte av TGS, når markedet er "normalt"

TGS er et godt selskap på alle vis.
Det er lenge siden jeg sammenlignet dem, men grovt sett mener jeg å huske at de omsetter omtrent likt innen multiklient, så kommer PGS sin flåte og ledende teknologi-utvikling i tillegg.
Selskapene utfyller hverandre IKKE. PGS har det TGS har og trenger ikke TGS. De er heller ingen brysom konkurrent. TGS er en av PGS sine kunder som kjøper seismikk-innhenting og er partner på Multiklient-oppdrag.

Som aksjonærer har vi ingenting å tjene på fusjon med TGS
geo01
27.06.2022 kl 23:03 2497

Jeg sa Oppkjøp.
Tgs har cash så det holder om de vil by 13,5 kr pr aksje og få 60-70% av pgs pga den åpneste aksjestrukturen på OB.
Da overtar de det meste i styret og kan se på det som en investering.
Budet økes og de får opp mot 90% og er i Tgs hender.Eller by med aksjer i Tgs.
De ville by 6,3 mrd for bibloteket.
Alt er tilsalgs og interesser er penger.
Konsolderinger kommer uansett og Tgs er de som har muskler pr idag.
Problemet totalt og det ser alle og Tgs er en 0 flåtebygg som er for dyr og som ingen vil satse på.
Potensialet i Pgs er høyt nå men en gentelman agreement er uansett ikke lett og si nei til om det skjer.
Ledelse og eliten i Pgs vil være tilsalgs de også.
Money talks.
Redigert 27.06.2022 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
oslo0407
27.06.2022 kl 23:03 2494

Gitt at ABGSC fortsatt er rådgiver for TGS (som de var ved oppkjøpsforsøket i 2020) tror jeg sannsynligheten er mindre for et nytt kuppforsøk etter dagens bull analyse fra Olaisen.

Er vel også en stor sjanse for at verdien på skipene skrives opp i år? Det vil vel ha en innvirkning på kursen?!
Kontur
27.06.2022 kl 23:16 2396

De du kaller ledelsen og eliten i PGS så det den gang når de sa nei til budet og ser det garantert i dag at budet ikke på langt nær er høyt nok, glem det.
Cliff
28.06.2022 kl 05:21 2041

Det er en helt tullete tanke, som er helt urealistisk.

Dert er bare de hjernedøde som vil akseptere et bud på 13,50 pr aksje.

Jeg betviler om ledelse og styre ville anbefalt salg, selv om budet var kr 50,-
Selskapet er refinansiert, pengene fosser inn og vi er i starten på et eventyrlig seismikkmarked.
ag-3
06.07.2022 kl 07:24 1239

Grunnen til advarselen, er at Statnett er urolige for forsyningen av gass til Europa, ifølge Østli. Om det blir knapphet av gass til vinteren så vil det kunne bli begrensninger på eksporten av strøm fra Europa til Norge.

Sagt mange ganger men det må letes mer!

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mrkwbE/varsler-mulig-stroemrasjonering-norske-produsenter-har-et-samfunnsansvar?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row1_pos1&utm_medium=df-86-rcba23ed
Redigert 06.07.2022 kl 07:26 Du må logge inn for å svare
ag-3
06.07.2022 kl 13:35 853

Dette er ekstremt viktig for PGS fremover. Det er ensbetydende med mange og store kontrakter globalt for seismikk.

Dermed er EU-parlamentet enig med EU-kommisjonen i at gass og kjernekraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs såkalte taksonomi. Dette er en omfattende ordning for å styre investeringer i bærekraftig retning slik at EU når nullutslippsmålet i 2050

Merk: styre investeringer!!!!!