CYVIZ : 67% av MCAP i ordreinngang, sjekk ut 2021-tallene!


Cyviz? Hva er det?
Et glemt vekstselskap som har verdens beste oppsett på skjermsystemer og samhandling mellom slike! De har patentert en rekke projiseringsmetoder som gir sømløse bildeoverføringer, og de har SaaS-løsninger i tillegg til de anerkjente HW-løsningene.

Sjekk ut eksempel på oppsett her:
https://www.cyviz.com/microsoft-envisioning-theaters/

Cyviz ble børsnotert 18.12.2020 til kurs 34,50.
De leverer oppsett (HW) til systemer for samhandling i IT-systemer, som for eksempel til kontorer som administrerer flere avdelinger, til kontrollrom, opplevelsessentre, etc. De leverer nå også systemer (SW) som baserer seg på Microsofts systemer for kontroll og styring av oppsett på møter, samtaler etc i oppsettene. De har altså gått fra kun HW til å bli leverandør av livstidssystemer med HW+SW til kunder. De går nå inn i en fase med oppstart av systemlevering til SMB-bedrifter også, og dette vil øke income betraktelig i årene som kommer.

Hovedkunder:
Microsoft
Microsoft bruker egne teknologisentre til fremvisning av ny tech til partnere og kunder. Her fremvises blant annet AR og mye mer. Disse er store teknologisentre med behov for sømløse oppsett som fungerer. Alltid. De har valgt å standardisere på Cyviz sine løsninger, og kan da kjøre samme oppsett overalt. Til nå er det kontraktsført 20 sentre til 200 millioner kr. De har 40 slike storsentre, og det kan forventes kontrakter for 200 millioner på disse de neste månedene. Microsoft har også ca 800 andre teknologisentre rundt om i verden. De har allerede begynt å kjøpe inn oppsett til noen av disse. (Det er ikke børsmeldt, men jeg fikk svar på det på Q3-spørsmål. Finnes ikke skriftlig, kun på Q3- pres!)

Accenture
Multinasjonalt serviceselskap som er spesialisert på IT-service og konsulting. Fortune 500-selskap med revenue på en halv billion kroner i år. De har enorme mengder kunder, og kjøper oppsett av Cyviz. De har handlet for mellom 300 og 400 millioner fra Cyviz til nå, og ser ut til å foretrekke deres oppsett når de selger sine tjenester til sine kunder.

US Department of Defense
Forsvarsdepartementet i USA standardiserer gradvis på Cyviz i sine kontrollrom og kommandosentre. Store løsninger og store kontrakter.

Patenter:
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056508240/publication/CN109565454A?q=%22Cyviz%20as%22

De har både projisering, SW og mye mer som de eier rettighetene til!

Børsmeldinger
23.12.2020 – 18 millioner, Fortune 500-kunde
11.01.2021 – 23 millioner, US forsvarsdep.
28.01.2021 – 7 millioner, Energiselskap i Midtøsten
02.02.2021 – 10 millioner, Investeringsselskap, Midtøsten
12.02.2021 – 6 millioner, Militært senter, Sør-øst-Asia
24.02.2021 – 33 millioner, Microsoft (Fase 1 av en standardisering)
03.03.2021 – Lansering av softwareløsning for Microsoft Teams (Øke recurring revenue, og lifetime kundeverdi)
16.03.2021 – Karbon Invest, Jens Rugseth inn på eiersiden med 50 mill kr, øker til 14,9%. (Kurs 43, rabattert fra 49)
30.03.2021 – Partner med Accenture for totalleveranse til EXPO2020 Dubai, med 6 måneders arrangement for 25 millioner besøkende. Utstyret skal brukes videre av et selskap etter Expo.
31.03.2021 – 15 millioner, statlig kunde i Midtøsten
15.04.2021 – 25 millioner, Microsoft fase 2
04.05.2021 – 27 millioner, Microsoft
16.06.2021 – 15 millioner, flere kontrakter, Midtøsten
08.07.2021 – 22 millioner, Microsoft
09.08.2021 – 24 millioner, flere kontrakter, Midtøsten
14.10.2021 – 35 millioner, flere kontrakter i Q3, USA, Midtøsten, Europa
10.11.2021 – 51 millioner, Microsoft
14.12.2021 – 18 millioner, Midtøsten
23.12.2021 – 19 millioner, Innovasjonssenter Chicago (For AR, Metaverse, AI, dette er system nummer 115 til samme kunde, totalkunde på softwareløsningen!)

Ut over de børsmeldte kontraktene så er det minst 46 millioner som ikke er meldt som ordreinngang i de tre første kvartalene, for totalt har de meldt 288 på Q1-Q3, og det er børsmeldt 88 allerede nå i Q4.

Ordreinngang:
Q1 – 88 mill
Q2 – 102 mill
Q3 – 92 mill
Q4 – 88 mill+++

Summerer man disse kontraktene så ser man at det er stort sett store, komplekse løsninger som er levert til kommuner, store selskaper, militære, og til messer. Det er i tillegg leveranser på andre oppdrag på nevnte 46 millioner.
Med nærmere 400 millioner i inngåtte avtaler i 2021 så vil mye av dette komme som inntekt i Q4 og kvartalene fremover. 400 mill tilsvarer 67% av hele Mcap for Cyviz. Dersom man går inn i regnskapene for tidligere kvartaler så ser man at utgiftene i 2021 har økt. Dette gjelder særlig på oppskalering, der organisasjonen rigges for 30% årlig vekst, men ikke minst på innkjøp av store mengder komponenter til lageroppbygging for å møte de kommende ordrene. Komponentmangel er kritisk over hele industrifeltet, men Cyviz fikk gjennom en rettet emisjon mot Carbon Invest tilgang til så store mengder cash at de har kunnet gjøre en stor og kostnadskrevende lageroppbygging av komponenter for lang tid. CEO kommenterte dette som en viktig årsak til høyere utgifter de siste kvartalene, og gjorde et viktig poeng av at selskapet ikke kunne gjort dette uten en solid cashbeholdning og en solid income av de inngåtte kontraktene de har inngått.

CEO poengterer også at Cyviz nå har så mye cash tilgjengelig, og så mye cash i forventet revenue at selskapet ikke vil ha behov for emisjoner i fremtiden. Oppskalering finansieres av revenue, noe som er utrolig bra for et vekstselskap. CEO avslørte på Q3 at det er flere interessenter som har vært inne med forespørsel om å kjøpe opp Cyviz, men det er absolutt ikke til salgs for dagens verdsettelse (Da lå de på 53). De ser heller for seg å kjøpe opp andre selskaper i fremtiden for å vokse enda mer. MEN: som CEO sa, alt kan selges om prisen er riktig!

Cyviz er nå verdsatt drøye 30% over noteringskursen, og det etter å ha fått Microsoft som kunde, utviklet SaaS-produkt, og fått en rekke store kontrakter som nærmer seg 400 millioner inneværende år. Siden kostnadene til mange fremtidige prosjekter er tatt allerede så vil utgiftene gå ned fremover, noe som igjen vil resultere i overskudd i regnskapene. Dette er et selskap som kan være verdt en sjekk?

Sjekk ut Q3-presentasjonen, sjekk ut podcasten på Idas aksjekaffe, eller ta kontakt med CFO direkte.
Igjr
30.12.2021 kl 09:12 2561

Veldig god oppsummering for historikk og fremtidsutsikter for en veldig spennende selskap Myrbakk. Jeg tror som du sier at 2022 kommer til å bli et ufattelig spennende år, og vi har mange gode nyheter kommende. Jeg tror også som du sier at investering i vekst som de har tatt store løft på i år kommer til å resultere seg ganske fort.

Generelt veldig positiv til dette caset som jeg tok en investering ganske tidlig i (rett etter IPO) siden jeg til daglig jobber med deres kontrollromsløsninger!

De har fått inn mye avtaler. Men hvordan ligger det an med recurring revenues? Må de jage nye hele veien?

skvisen
30.12.2021 kl 13:12 2412

Takk for veldig bra og informativt innlegg Myrbakk.
Bør bli en meget fin reise i 2022 og spesielt ser jeg fram til Q4 res. Her er det tidligere leveranser som først blir fakturert i Q4 som bør gi solide blå tall og dermed økt posetiv omtale/oppmerksomhet.
Ikke mange grønne vekstselskap på Ose som leverer blå tall
Myrabakk
30.12.2021 kl 19:18 2300

Nice, kjekt å høre!
Gøy å ha en bruker av systemene her på forum! Bare å fortelle om dette omndet er noe du ønsker😀

Ang rec.rev. De har hovedsakelig inntektene fra installasjon/salg og oppfølging av kundene per i dag, men med SW-løsningen de lanserte kort tid etter Microsoftavtalen så er denne inntektsveien på vei opp, og vil bli betydelig i fremtiden. Med cloudbasert løsning koster oppfølgingen minimalt, og servicesenteret er betjent med kun 2 ansatte, om jeg har skjønt rett.
Igjr
03.01.2022 kl 15:45 1995

Den løsningen som jeg benytter til daglig er deres kontrollromløsning (Cyviz easy). Det hjelper oss i hverdagen i stor grad for å holde oversikt over alt vi trenger å ha kontroll over i en travel hverdag. Det er også en veldig fleksibel løsning som gjør at det er enkelt å skifte mellom ulike oppsett for ulike situasjoner som kan oppstå.

Vi har en rekke ulike systemer koblet opp mot Cyviz easy løsninger som gjør at vi har full fleksibilitet inn mot individuell operatørpult, men også mot storskjermsløsning for å dele informasjon som flere operatører i samme rom kan ha nytte av. Alt styres fra en mus og et tastatur som fungerer sømløst mellom de ulike systemene. Det gjør det også svært enkelt å implementere nye datasystem og nye kilder som vi måtte trenge i fremtiden med innkobling av ny kilde i et separat datarom så er det klart for benyttelse via Cyviz Easy på kontrollrommet.

Integrasjonen med Teams var noe halvveis i starten, men har kommet seg betraktelig med nye software oppgraderinger i det siste (sporer at samarbeidet har hjulpet her). Full fleksibilitet med deling av skjermbilder via teams er også medtatt her og noe jeg (uten å ha full innsikt i bransjen) mener er unikt.
Myrabakk
03.01.2022 kl 19:01 1897

Gøy å høre, tusen takk for deling av erfaringer!
Jeg leste gjennom patentene Cyviz eier, og ser de kjører en helt egen standard på skjermprojisering på større systemer, med en innlagt overlapp for å ha følelsen av å ha en skikkelig stor skjerm selv om man noen ganger må ha flere mindre. Det er utrolig gjennomtenkt opplegg, og jeg ser det er mye skryt av særlig Teams-løsningene (som ca 95% av Fortune500 bruker) etter at Microsoft og Cyviz innledet samarbeidet sitt I 2021. Det stemmer godt med det du også forteller.
Også dette med samarbeidende systemer i ulike avdelinger er patentert, så det var gøy å lese at det funker i praksis også.

Setter pris på at du deler, førstehånds opplysninger er bedre enn alt annet👌
Redigert 03.01.2022 kl 19:03 Du må logge inn for å svare

Solid stykke arbeid i innledning på tråden. Alle gode ting er tre. Så etter å fulgt det gode grave og dele-arbeidet ditt på shareville ang. Elabs og Polight, håper jeg magefølelsen din blir like lønnsom for meg denne gangen.

Aner ingenting om etterspørselen og konkurransen i denne bransjen, men utfra det som er kjent virker de iallefall dyktige til det de driver med og salg.

Er det noe løpende inntekter etter først å ha solgt oppsettet sitt til kundene?
Skier
03.01.2022 kl 23:11 1738

Takk for veldig god informasjon om selskapet Myrabakk. Utvilsomt et selskap som besitter attraktiv teknologi og som har en rekke gode avtaler på plass, og som synes å ekspandere videre. Tvi-tvi til alle medaksjonærer.
skvisen
04.01.2022 kl 10:49 1561

Godt nytt år alle cyvizianere.
Fin start på året, ser ut som det var litt realisering som la press på kursen før nytt år.
Mye å se frem til, bl.a nye avtaler og ikke minst Q4 som vi vet blir bra. Marginene forventer jeg stabile selv om flere ansatte og vekstfokus drar noe ned
Med alt det fundamentale på plass kan vi starte reisen mot 100.
Aksjerus
10.01.2022 kl 00:10 1206

Blir spennende å se om det er oppkjøp eller en ny kontrakt som kommer først i år. Om Microsoft bestemmer seg for å standardisere Cyviz sitt utstyr, kan dette blir nydelig!
Fevang
10.01.2022 kl 01:08 1158

Spennende selskap, men blir litt betenkt når den har falt over 7% i det nye året.
R_offe
10.01.2022 kl 08:17 1059

Betenkt til Cyviz eller børsen generelt.
Fevang
10.01.2022 kl 09:22 1002

Betenkt til børsen generelt. Faller den så faller jo de fleste aksjer.
Igjr
10.01.2022 kl 10:37 955

Generelt lite omsetning i aksjen for tiden. Får håpe de får inn noen kontrakten som blir børsmeldt på nyåret her for litt oppmerksomhet. Som nevnt i forum så ligger det nok godt an for et rekordresultat for q4 2021, så her er det bare å ta plass og spenne på seg setebeltene. Mitt guesstimat tilsier 67 innen sommerferien. Noen andre som tørr i guesstimere?
skvisen
13.01.2022 kl 11:00 738

Ny kontrakt til Cyviz, 13,5 mill denne gangen.
Dette blir bra fremover bare å vere tolmodig.
Igjr
13.01.2022 kl 11:33 704

Skal selvfølgelig ned intradag på en slik nyhet ser det ut som ;(