CO2 CAPSOL_Sterkt undervurdert aksje innen global karbonfangst?


Vil rette fokuset på CO2 Capsol som fortjener oppmerksomhet da de er ett fullfinansiert selskap med eide patenter innen utprøvet ready-to-market karbonfangst.

Det er ikke mange aktører globalt som er i en slik posisjon, og i allefall da ikke med en prising knapt over 1 MRD (Aker Carbon er til sammenligning priset til 16 MRD, begge leverer innen Pure Play karbonfangst). Selskapet baserer seg på en teknologi u t e n giftige avfallsstoffer, lavest fangstkostnad med lavest strømforbruk, samt gjenvinningsløsning for overskuddsvarme fra fangstprosess (. Dette er da igjen mye av årsaken til betydelig EU-støtte (få aktører forunt), samt kontrakt med Stockholm Exergi (fangst av 800 000 tonn pr. år). CO2 Capsol ligger videre meget gosdt an til å vinne nytt fangstprosjekt (Borg CO2), men er i tillegg i forhandinger med 40+ selskap om leveranse av patentert teknologi. Her er det grunn til å tro at det vil komme markedsdata fra selskapet (børsmeldinger) fortløpende etter hvert som avtaler signeres.

Selskapet har ikke bare ren industriell fangst på kjøreplanen, men vurderer nå også containerbasert modulfangst. Dette åpner opp markeder som bl.a. SMB Industri og Shipping. Mange tviler på Hydrogen og Amoniakk som grønt drivstoff da det er kostbart / lite egnet, og da er det rimelig å tenke at rimeligste løsning for container, cruise, bulk, tank m.m. vil være å ettermontere fangstanlegg,

Dette er naturligvis ikke å anse som investeringsråd. Alle må gjøre egne vurdering før de investerer. Jeg har gjort min egen analyse av selskapet, og mener klart at dette er et undervurdert selskap med et betydelig teknologiforsprang i et globalt marked. Dette da holdt opp mot sammenlignbare selskaper inne segmentet.

Gjør din vurdering, og kom med innspill på hva du mener. Vil gjerne høre både pro og kontra.
Redigert 03.01.2022 kl 14:39 Du må logge inn for å svare
takumi
03.01.2022 kl 22:41 13733

Jeg mener selskapet er særdeles spennende og jeg tror at når vi får lagt bak oss en litt tam start på børsen med noen litt klønete uttalelser fra CEO, at vi står helt i startgropa på et kurseventyr. I desember så vi at EU-kommisjonen lanserte et forum for karbonfangst og lagring og uttrykte sterk støtte til CO2fangst (https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/aktuelt/aktuelt/rapporter-fra-eu-delegasjonen-2021/ny-dynamikk-for-karbonfangst-og-lagring-i-eu/id2890575/). Selskaper i hele Europa er pent nødt til å ta i bruk Co2-fangst teknologi og selv om det sikkert vil dukke opp mange ulike aktører er jeg ikke i tvil om at det er plass til et selskap som Capsol som har uttrykt at de har stor pågang av kunder som er interessert i deres teknologi.

Jeg tror at når konkrete meldinger fra selskapet kommer kommer også interessen fra investorer og kursen til å få seg et godt løft. Allerede om 1-2 uker er det ventet melding fra selskapet vedrørende beslutning om de skal investere i utvikling, konstruksjon og levering av mobile fangstanlegg.

Spennende tider er det ihvertfall og med en Mcap på drøye milliarden er det som trådstarter sier langt opp til sammenlignbare selskaper. Jeg har lastet opp og er klar for en fin reise :)
Midthjell
03.01.2022 kl 23:49 13625

Meget godt oppsummert, fått komprimert det viktigste punktene vedr korfor Co2 capsol er en verdig utfordrer til Aker Carbon capture. Angående Borg Co2 prosjektet har eg samme oppfatning som deg, det detter veldig naturlig at capsol lander kontrakten og er allerede involvert i partnerskapet.

Kortid kan vi forvente meir info ang Borg kontrakten? Denne er vel på størrelse med Stockholm exergi prosjektet?
Redigert 03.01.2022 kl 23:53 Du må logge inn for å svare
HP17
03.01.2022 kl 23:56 13616

Er det den mest opphausede aksjen på ose på ulike forum?
Er dere klar over hvor mange ganger denne aksjen har doblet seg før den ble pumpet opp før noteringen? Hva er unikt mef denne aksjen?
Aaleby
04.01.2022 kl 00:11 13578

Hvorfor er sterk oppgang over noen måneder mer tilbøyelig til å være av negativ art enn positiv og hvorfor skal andre måtte forklare det unike med aksjen heller enn at du forklarer hvorfor verdi tilsvarende 1/16 av ACC (1/32 ifølge enkelte analytikere) gjør den til OSE sin mest opphaussede aksje?
Sydney
04.01.2022 kl 00:26 13547

Skulle vært avgjort før nyttår. Men de klarer seg vel ikke uten statsstøtte .. og da utsetter de beslutningen... Det er enenste minus her. Container løsningen de lager kan være løsningen på en del.. her er det billig inngangsbillett for mindre utslipp... Kanskje til og med båter.. spennende dette ihvertfall. En aksje verdt å merke seg dette året.
Kbb
04.01.2022 kl 08:53 13334

Blir nokk en av vinneren i 2022

Midthjell:
Mener Borg var på ca 50% av Exergi, men er usikker i farten. Borg er klart et viktig case i Norge der Capsol er flott plassert, men mere interessant er 40+ NDA / LOI på kontrakter i Europa / globalt. Det er her jeg tror selskapet vil skape verdier / merverdier.

HP17:
Potensialet i den allerede utprøvede og trygge (m e g e t viktig punkt) teknologien kombinert med desidert lavest driftskost er det som er det unike med Capsol, HP17. Er ikke mer komplisert enn dette. Skal du rense 800 millioner tonn pr. år så er det viktig at du i k k e sitter igjen med store mengder giftig avfall, høye driftskostnader pr. tonn, samt ingen mulighet til å nyttegjøre restvarmen fra renseprosessen... Det er nok hovedgrunnen til at Capsol har 40+ kontrakter i arbeidsfase, og at de kanskje omtales mere enn andre selskap.

rvmossi
04.01.2022 kl 09:21 13306

Dette er en av få aksjer jeg føler meg trygg nok på til å sitte med i hele 2022. Overbevist om at denne går 10x til i årene som kommer.

Må si meg enig uten at jeg mener å "hausse". For min del er jeg fornøyd om selskapet får en reprising i 2022 som fanger opp noe av ubalansen opp mot potensiell lønnsomhet, konkurranseevne, og teknologiforsprang.

Nå er de første kontrakter sikret, patenter sikret, og markedet definert. Det er fremover selskapet skal høste, og levere verdi tilbake til samfunnet.
takumi
04.01.2022 kl 11:11 13176

Så du går hovedsakelig etter de som har halvert seg flest ganger iløpet av året HP17? Interessant taktikk i såfall!

Spøk til side så er det klart at når en aksje har doblet seg noen ganger er det naturlig for tidlige investorer å ta gevinst. Men nå må vi huske på at det er alltid en større risiko å investere tidlig og dertil større gevinst også for de som tørr, det er naturlig og det ser vi i mange aksjer. Uansett så kommer vi ikke unna det faktum at Mcapen fremdeles er lav og jeg har selv vært med siden 5 kr, men velger likevel å sitte stille da Co2-fangst kommer til å bli en viktig og stor del av det grønne skiftet og potensialet for hvor stort dette kan bli er mye større enn 1 skarve milliard.


Godt oppsummert.

Har en tro på at CO2 skal renses fra utslipp de kommende tiår så er det klart at Capsol er meget godt posisjonert med sin patenterte og trygge teknologi til lavest kost pr. tonn. Prisingen er som du sier marginal, spesielt sammenlignet med konkurrenten Aker Carbon (en annen solid norsk satsning med potensial). Aker Carbon er av analytikere vurdert til å ha doblingspotensial (Finansavisen i romjulen) fra 18 MRD til 36 MRD. Begge er Pure Play-aktører som kjøper industrilelle installasjonstjenester fra hhv. Aker Solutions (samt andre Aker-selskaper), og Petrofac.

Det er jo veldig moro at lille Norge har to solide norske aktører i en ny og spennende global vekstsektor.
fjettis
05.01.2022 kl 11:43 12789

Vil bare nevne at Aker har 25 års erfaring med karbonfangst. De leverer helhetlig større og mer enn capsol som egentlig bare har en teknologi. Inntekten til ACC vil være noe helt annet enn capsol sin
Sundancer
05.01.2022 kl 12:08 12739

Det er inntekten i forhold til prisen på selskapet som er interessant. Mye tyder på at ACC er fullpriset for de neste 10 årene.
takumi
06.01.2022 kl 20:31 12503

Ser både Aker og Capsol (og Greencap solutions forøvrig) skal snakke på Bellona sin CCS-konferanse neste torsdag. https://bellona.no/nyheter/co2-fangst-og-lagring/2021-10-bellona-inviterer-til-ccs-konferanse

Blir spennende å høre om hva de forskjellige aktørene har å si
Main Melvin
06.01.2022 kl 21:14 12457

Det beste med dagens kurs er at vi får fred fra en haug av urealistiske dansker i gruppen på facebook.

Det eneste som har skjedd siden NOTC er gevinstsikring, vi trenger nyheter for å øke volumet i aksjen. De utålmodige små selger unna, de større sitter stille. Man får uansett ikke sneket seg ut bakdøra i disse dager, så her er det bare å ta det helt med ro om man ikke trenger penger i morgen.

Selskapet har selv gått ut og meldt at de ønsket å vente med notering på mer likvid børs til de hadde en forsvarlig nyhetsstrøm, og da velger jeg å stole på det.
MNo
07.01.2022 kl 10:00 12244

Noen som har kjennskap til andre HPC selskaper: Catacarb, UOP benfiled, Giammarco Vetrocoke. Virker på meg som om ingen av disse spesialiserer seg på rensing av CO2 fra røykgass, men at de heller har løsninger for søtning av surgass ved hjelp av HPC?

Ja, selskapet vil nok komme med nyheter fortløpende fremover. Det er m e g e t godt å vite at hovedprosjektet CAPSL allerede har vunnet (Stockholm) er et solid og godt prosjekt som i tillegg støttes av EU. Selskapet viser etter min mening teft på prosjektfokus og sektorsatsning som er betryggende vs. konkurrenter.

Etter å ha vurdert sektorselskap innen CO2-fangst før investering så var min klare konklusjon at det største uforløste potensialet oppad lå i det norske selskapet, CAPSL. Her må andre gjerne komme med innspill på bedre alternativer. Per nå har ikke jeg klart å finne selskap med tydeligere potensiale, og av den grunn sitter jeg i ro med min aksjepost til selskapet er repriset.

PS
Dette er Ikke et investeringsråd da alle må gjøre selvstendige vurderinger på egne investeringer. Jeg uttrykker kun min konklusjon.
Redigert 07.01.2022 kl 10:34 Du må logge inn for å svare

Vurderer for min del å øke ytterligere da prisingen nå nærmer seg under 1 MRD. All den tid min egen vurdering tilsier en prising betydelig over dagens nivåer ville det jo være pussig å ikke bli enig med seg selv om å øke :)

Det er ikke usannsynlig at det vil kunne komme informasjon om både splitt (1:5?), emisjon for å utvide satsning inn i nytt segment (containerbasert småfangst), samt kontrakter inngått i siste periode. Spennende tider i ett, i mine øyne, underpriset norsk selskap innen karbonfangst globalt.

Noen som mener noe annet? Kom med innspill på hva dere tenker.
MNo
11.01.2022 kl 16:06 11630

Tenker at Capsol har et godt potensiale: De har TRL (Technology Readiness level) 8 og 9 som betyr henholdsvis; System complete and qualified og
Actual system proven in operational environment. Spennende med test enhetene, de hevder selv at dette vil generere mellom 100 000 - 200 000 EUR per enhet per mnd. Trenger ikke så mange sånne enheter i drift før en mye høyere kurs en dagens kan forsvares. Dette er vel også kun en side beskjeftigelse. Tror de kommer til å vinne kontrakter fremover.
rvmossi
11.01.2022 kl 19:37 11498

Har selv doblet beholdningen de siste par dagene.
Green2030
11.01.2022 kl 19:53 11480

Den 29 desember sendte ledelsen ut en pressemelding via NewsWeb...

As previously communicated to the market, CO2 Capsol is considering investing into the development, construction, and delivery of mobile carbon capture test units, utilizing Hot Potassium Carbonate. A final investment decision is expected mid-January.

Så da er det bare å krysse fingrene for at selskapet kommer med en god nyhet (les Borg C02) de neste dagene som kan dra kursen litt opp før de bestemmer seg for å hente mer kapital til mobile test enheter for SMB Industri, Shipping, m.m. tidlig neste uke

https://newsweb.oslobors.no/message/550477

Shippingsegmentet kan bli en gullkantet sideaktivitet med verifisert teknologi i et marked som helst ikke ønsker å oppdaterer til amoniakk eller Hydrogen da dette er nytt, uprøvet, og med dårlig utbygd kapasitet for tanking av drivstoff globalt. At rederiene derimot ønsker å investere i rensing er helt klart (for de som deltok på / så Marine Money Week).
Håper virkelig selskapet kjører emi, og setter i gang for fullt også med containerbasert småfangst. Når det er sagt håper jeg kanskje enda mere på en splitt :)
Sundancer
12.01.2022 kl 08:58 11153

Hvorfor skulle selskapet gjøre en splitt? Aksjekursen er ikke høy.

Vel, aksjekursen er ikke høy akkurat nå der mcap er nå, men nå er jo også mcap betydelig under sammenlignbare aktører globalt. En meget hypotetisk kurs ved lik verdifastsettelse med f.eks. ACC ville gitt kurs på 304,-

1. ved reprising av aksjen opp mot sammenlignbare vil kursen bli høyere enn ideelt. Hypotetisk ville en reprising til f.eks.4,5 mrd (1/3-del av ACC) gitt en aksjepris på en snau hundrelapp.
2. det er ikke uvanlig å spiltte aksjer ved notering på lettomsettelig børs
3. en 1:5 ville gitt en mer langt mer attraktiv prising som i tillegg er å anse som et aksjonærvennlig grep som gagner selskapet / aksjonærene

Jeg mener ikke å påstå at dette er noe selskapet vil gjøre, men jeg har sittet gjennom en del noteringer der dette har skjedd (som f,eks, NYKD) hvor det gagnet både selskapet og aksjonærene godt.

Vi får se hva som kommer. Det blir uansett interessant å se hvordan CAPSL vil levere på alle de kontrakter de forhandler på akkurat nå, samt om de lander på å øke veksttakten ytterligere ved å statse på containerbasert småfangst-anlegg til f.eks. shipping.
TekkR
12.01.2022 kl 09:46 11064

Ja, en splitt er absolutt å foretrekke før kursen går videre. Gleder meg til en oppdatering om prosjekter samt nyheter! Her kan det komme nye spennende prosjekter!!

Har noen en oppdatert liste over topp 50 aksjonærer?
Sundancer
12.01.2022 kl 09:50 11067

Takk for svar, men jeg er uenig. Jeg har vært med på et par splitter, men der har kursen vært minst 10X høyere enn Capsols. Mange (spesielt unge) hadde rett og slett ikke råd til å kjøpe en eneste Tesla aksje (den kostet flere tusen kroner). Derfor gjennomførte man en splitt. Jeg ser imidlertid ingen grunn til å bruke tid og penger på å gjennomføre en splitt på 22 kroner. Men vi kan være uenige om det. Skal ikke bruke mer tid på det spørsmålet.

Mener ikke å si at det skal gjennomføres / burde vært gjennomført, kun at det hadde vært et greit grep parallelt med noteringen ved Growth.

Over til noe mer interessant. Har noen gjort seg opp en realistisk utvikling for aksjen i 2022? Ut fra aktivitetsnivå og potensiale er vel jeg av den oppfatning at selskapet står foran en betydelig reprising opp mot sammenlignbare.
Dette forutsetter da at de faktisk satser inn mot shipping / småfangst, samt at de har en god kontraktsinngang frem mot høst 2022.

Noen som har egne kursmål for aksjen? Har ikke sett at Sparebank 1 Markets har kommet med noe kursmål i sammenheng med tilretteleggelsen av noteringen for Capsol.
TekkR
12.01.2022 kl 12:29 10958

Må vel få mer kjøtt på beina i form av oppdatering/nyheter før et kursmål blir satt av Sparebank 1, og nyheter er jo rett rundt hjørnet:)

Ja, det må en vel forvente. Det skal bli interessant å høre analytikervurderingen.
takumi
12.01.2022 kl 13:18 10894

Blir spennende om det kommer noe interessant på Bellona sin CO2-fangst konferanse i morgen. Noen her som har tenkt til å få det med seg? Hadde vært interessant å høre hvordan Capsol presenterer seg iforhold til ACC som også skal ha presentasjon.
Uavhengig av konferansen vil jeg likevel si at jeg forventer kursdrivende nyheter innen kort tid basert på informasjonen som ble gitt før børsnotering.
Main Melvin
13.01.2022 kl 08:53 10694

Det var vel i midten av januar vi ble forespeilet? Om de har noe nytt er det helt naturlig og enten melde dette rett før eller rett etter konferansen, i hvert fall fra et rent markedsføringsperspektiv.
Redigert 13.01.2022 kl 08:53 Du må logge inn for å svare
rvmossi
13.01.2022 kl 11:04 10603

Veldig bra presentasjon av Tone på Bellona konferansen. Billig og meget effektiv fangst samt enkel montering. Liker spesielt at de ikke engang ser på de andre aktørene som konkurrenter fordi markedet er så enormt stort.
takumi
13.01.2022 kl 11:21 10580

Det er godt å høre! Fikk du med deg Aker sin presentasjon?
rvmossi
13.01.2022 kl 12:39 10505

Nei, ble ikke tid til det.

Hei rv,

veldig godt å høre at hun fungerte godt i presentasjonen, og at hun ble opplevd som kompetent. Ikke mye jeg er sikrere på enn at vi vil se en reprising av CAPSL (det eneste som er tryggere må være MPCC) frem mot april 2022.

EDIT 14:32
Skal en dømme etter aksjeutviklingen i dag har Bekkestad gjort en god presentasjon, ACC ikke fullt så god. :)


Redigert 13.01.2022 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
TekkR
13.01.2022 kl 14:44 10353

Det vil bli lagt ut opptak av konferansen når den er ferdig 👍👍
X
13.01.2022 kl 15:51 10272

Lukter snarlig børsmelding, samt positiv analyse fra SB1.

Neste uke kan bli interessant.
MNo
14.01.2022 kl 09:12 10066

Noen som vet om E.ON har utviklet egen HPC teknologi, ref https://finansavisen.no/nyheter/energi/2022/01/12/7801741/e.on-kjoper-aksjer-for-371-millioner-i-horisont-energi. Ser ut for meg som at de bruker underleverandører. Vil anta at Capsol har en fordel ift å vinne kontrakt for å fjerne CO2 fra ammoniakk produksjonen til Horisont Energi, over Giammarco Vetrocoke og Honeywell Benfield. Basert på at Capsol er et norsk firma, men lave fangstkostnader

Godt mulig at Horisont er en av de 40+ kontraktsprosesser selskapet meldte om en stund før nyttår. Selskapet har ikke gått ut med informasjon på navn eller områder ut over at kontraktsforhandlingene er i ett globalt marked.

Det er ikke annet å gjøre enn å avvente informasjon fra selskapet på inngåtte kontrakter etter hvert som avtalene signeres.

EDIT:
Horisont - Saga Pure --- Capsol...
Redigert 14.01.2022 kl 10:15 Du må logge inn for å svare