10 % direkteavkastning?


2021 er en saga blott, og Brabank har lagt bak seg enda et godt år.

De leverte sitt beste kvartal noensinne i Q3, og det er ingen grunn til at Q4 skal bli dårligere. Resultatet for Y2021 vil trolig havne på MNOK 180-190. Og etter oppkjøpet av gamle Brabank, og dertil fremførbart underskudd, er det ingen betalbar skatt.
Resultatet for 2020 var på over MNOK 370.

Samlet resultat for 2020 og 2021 er mao. på over en halv milliard kroner.

Brabank er pr. dd. overkapitalisert. Det er alt for mye kapital som ikke er i arbeid. ROE i Q3 var rett under 12%, men tar vi ut overskuddskapitalen, var ROE på nesten 17%. Det er bra!
Aksjonærene forventer nå et utbytte, og det resultert i at Brabank 27. oktober 2021 vedtok en utbyttepolitikk.

Så hva kan aksjonærene forvente i utbytte?

- Finanstilsynet tillater at inntil 50% av resultatet for 2020 og 2021 utbetales som utbytte. Brabank KAN altså utbetale over kr 2,50 i utbytte pr. aksje.
- > vekst og soliditet tilsier at dette ikke skjer. Ingen vekst i Norge. Lite volum i Sverige. Finland har fin vekst, og vil nok fortsette.

Behov for kapital til videre ekspansjon i Europa?

-> her har Brabank store muligheter, med en meget skalerbar plattform. Kapitalbehovet er begrenset, da Brabank for det meste benytter agenter, og med betaling etter utbetaling av lån. Dog vil det være noe andre kostnader knyttet til å starte opp i andre markeder. Får Brabank til en skikkelig ekspansjon ute, vil det være behov for kapital.

Vil Brabank lykkes med fakturakjøp/B2B?

-> dette har tatt lang tid, men med avtalene med Conta og sist med 24superoffice, vil de klare det? Da vil det bli behov for kapital.

Endrede kapitalkrav - i positiv forstand?

Forskjellige kapitalkrav for norske og utenlandske forbruksbanker konkurransevridende og urettferdig. Vil vi se en reduksjon i kapitalkravene for norske banker i årene fremover.

Utbytte blir det helt sikkert. Hvor mye det blir, får vil vite om noen uker.

Hvis resultatet i Q3 er det som setter normen videre, blir det lukrativt å være aksjonær her vil jeg tro. Etter Q3 var det 1,343 milliarder i egenkapital, som tilsvarer rett over 14 kr per aksje.
De har fortsatt ca 150 millioner i fremførbart underskudd, som i praksis vil si at de slipper unna skatt frem til sommeren i 2022,. Nå er det vel snakk om utbytte som ble varslet ifm Q3 rapporten, men hadde det ikke vært for det så hadde EK vært på 16 kr per aksje i slutten av året i år.
De har vel krav om 17,1% kjernekapitaldekning, og de ligger over 23% etter Q3, så gode muligheter til å utvide, eller betale utbytte som du skriver MrLarsen.

Resultatet for 2020 var vel noe høyt på grunn av noe regnskapsteknisk i forbindelse med fusjonen, såvidt jeg husker. Altså ikke realistisk å sammenlikne seg med disse tallene for 2021. Det var vel ett kvartal som hadde nesten all fortjenesten, correct me if I'm wrong.

Enig i at banken kommer til å gjøre tiltak. Kontaktet CFO før nyttår og fikk bekreftet at målet som ble satt ifm fusjonen på ROE 16,7% fortsatt gjelder, men som du skriver høyere oppe så kommer det til å skje ting som gjør at banken blir mindre overkapitalisert. Betale utbytte er en mulighet. Skal vi gjette? Tipper på 50-100 øre, litt avhengig av Q4 resultater.
MrLarsen
07.01.2022 kl 15:11 2033

Utbytte mener jeg det må bli, og det er jo klart signalisert. Jeg er enig i ditt anslag. Ledelsen er veldig konservativ, og bygger sten på sten, som historikken til selskapet viser. Det tilsier kanskje at 100 øre i utbytte pr. aksje er litt i overkant. Men aksjonærene kan jo håpe, da balansen er meget solid.
baltuz
07.01.2022 kl 16:57 1989

Vi får håpe dere har rett , Det store spørsmålet er om BRA klarer å få til noe vekst , ellers blir det ingen kursløft. Å betale ut utbytte er greit det, men engangsutbetalinger hjelper lite i lengden. De må vokse / tjene enda mere penger og forbrukslånmarkedet virker å være litt begrenset for tiden.

Utbytte i slike størrelser er også et signal om at det er vanskelig å få investert kapitalen fornuftig.

Utenlandsekspansjon har vært nevnt men hvor enkelt er det å lykkes?. Det norske markedet virker ikke vokse . krysser fingrene for at det kommer noen gode nyheter snart og at de fortsetter å levere bunnlinje . spent på q4.

Det kan også være svært vanskelig å få solgt aksjene sine . Lav omsetning på børsen er kanskje det mest negative med å eie BRA bank , og og det samme gjelder INSTA.
Kitchen
12.01.2022 kl 09:56 1760

Ikke sikkert at et nært forestående utbytte er hugget i sten. At det ble vedtatt en utbyttepolitikk var et svar på trykk fra enkelte eiere som ønsket utbytte.
Så vi kan like gjerne forstå de nye kriteriene som en klargjøring av hvilke omstendigheter som må oppfylles hvis det skal betales utbytte for å skape ro.

Hvis det skal betales utbytte så er det fordi banken er trygg på at de sitter på kapital det ikke er noen mulighet for at kan tas i bruk. Tror banken for alt i verden vil unngå å komme i en posisjon der de trenger å hente mer penger i markedet. Men hvis det ikke skal betales utbytte så må BRA etterhvert vise at de har evne til å ta i bruk overskuddskapitalen. Så ved neste kvartalsrapport bør de i så fall kunne vise til en utlånsvekst og/eller fremtidsplaner som rettferdiggjør at kapitalen beholdes.

Hvis de leverer på dette og samtidig beholder kapitalen så tror jeg vi skal se på det som et positivt tegn på muligheter for vekst.
MrLarsen
12.01.2022 kl 22:45 1667

Ikke helt enig, Kitchen.

Banken har ved årsskiftet trolig en ren kjernekapital (CET1) på kr 1,2 milliarder. Risikovektede eierandeler er på ca. kr 5 milliarder. Dette innebærer en ren kjernekapital på 24%.

Dagen CET1 krav er i dag på 17,1%. Den teoretiske utbyttekapasiteten er dermed på ca. 417 MNOK.
Beregning: (24x1200)/(24-17,1)= ca. 417 MNOK.

Et utbytte på 100 MNOK vil bringe CET% ned til ca. 22%. Dette er fortsatt betydelig over kapitalkravet også når man regner med full IFRS9 implementering.

Det vil mao. være rom for betydelig vekst selv med et utbytte på 100 MNOK.
Kitchen
13.01.2022 kl 10:11 1563

Ingenting av det du skriver bryter med det jeg skrev.
Hvis de går for utbytte så er det fordi de ser at de har kapital de ikke kommer til å få bruk for. Og jeg tror de kommer til å være konservative her for å være helt sikker på at de ikke kommer i en situasjon der de må hente penger igjen senere i et elendig marked.

Når det gjelder beregningen din av teoretisk utbyttekapasitet, har du hensyntatt management buffer på 1%? Tror ikke banken kan se bufferen som en del at utbyttekapasiteten.

Personlig håper jeg å høre om god vekst i utlån, lovende takter og større volum innen fakturainnkjøp og planer om å lansere i nye markeder. Hvis dette kan kombineres med utbytte så sier jeg ja takk begge deler :)
MrLarsen
13.01.2022 kl 16:42 1483

Jeg tror også de vil være konservative mht. utbytte. Det kjennetegner jo hvordan Easybank/Brabank har vært drevet siden 2016, med å bygge sten på sten, med fokus på kredittkvalitet og kostnader.

Det blir nok nullvekst i Norge, ref. gjeldstallene fra oktober til desember, med noe oppgang de første to månedene, og nedgang i desember. Fakturakjøpsvolum tar nok tid. Det samme med inntreden i andre Europeiske land. Hvis sistnevnte hadde vært materialisert, ville vi sett en børsmelding.

Uansett har Brabank «bøtter» med penger, så utbytte blir det.
Redigert 13.01.2022 kl 16:47 Du må logge inn for å svare

67 øre i utbytte. Stabilt overskudd, men litt ned fra Q3, som var overraskende bra. Merkelig lav omsetning i aksjen... Noen som hørte på presentasjonen i dag?
MrLarsen
18.02.2022 kl 09:49 1022

Stødig presentasjon av Berendsen, Haugen og Svendsen - som alltid.

God interesse for Brabank, med ca. 85 deltakere på Teams, inkludert Pareto, SB1M, DnB, ABG, Danske m.fl.

Godt resultat for Y2021, mye bedre enn i fusjonsmateriellet. Dog lav ROE pga. mye kapital som ikke er i arbeid. Dette er helt naturlig. Utbytte er positivt, og som forventet. Og signalene er at det blir utbytte også fremover.

Satser på forbrukslån i Spania, med 46 millioner innbyggere. Gøy at de går litt andre veier enn andre. Bankens digitale plattform passer bra inn i Spania, hvor bank fortsatt er «gammeldags», men hvor endringene kommer for fullt.
Kitchen
20.02.2022 kl 10:43 872

Mitt inntrykk etter resultat og presentasjon

Resultat før skatt på 37 mill var litt svakere enn vi kunne forvente, men de tok 4 mill i bonusavsetninger som forklarer en del av det.
170 mill før skatt for året. Utbytte på 67 øre/aksje tilsvarer 50% av årets netto overskudd.
Banken har rundt 160 mill i årlige kostnader, det tallet forventer banken vil krype nedover med inntil 20 mill etter utgifter til kredittkort, flyavtaler med mer forsvinner i løpet av 2022, med tilsvarende positive utslag på bunnlinjen.
Skuffende at vi ikke hører noe mer om fakturakjøp/B2B men de sier at samarbeid med 24superoffice går bra og at det vil komme mer info etterhvert.

Regulatorisk
Banken forklarte litt mer utfyllende om det regulatoriske bildet som har gitt utfordringer i Norge og sannsynlige positive endringer. Norske banker har som kjent norske kapitalkrav mens f.eks svenske har svenske krav. Nå har norske myndigheter fått støtte fra EU om at også utenlandske banker må følge norske krav for å unngå konkurransevridning. EU anmoder alle land om å gjøre dette og det er nå gått videre til behandling i svensk finanstilsyn. Så her kan det fra neste år ligge til rette for en betydelig bedring av konkurransesituasjonen for norske banker i det norske markedet.

Spania
Brabank følger etter Bank Norwegian og starter i Spania. De kunne godt guidet på når de ser for seg å ta inn de første lånene, men de er sikkert i gang i begynnelsen av 2023. Hvis de lykkes med det har det fått seg et stort marked de kan vokse i. Spania ble valgt fordi det her er en større spredning i utlånsrenten som gjør at det er lettere å dra fordel av bankens plattform. Lanseringen vil koste lite i form av grunnleggende investeringer siden banksystemene gjenbrukes. Men det vil kreve noe i forhold til lokal kompetanse, reguleringer, spansktalende kundebehandlere osv.
Vekst
Veksten på 90 mill i utlån i Q4 var svakere enn jeg håpte på, men det var tross alt vekst. De guidet ikke på dette fremover, men det ligger an til en lav/moderat vekst i 2022, mens fra 2023 blir det større rom for vekst når konkurransevilkårene blir likere i Norge og lanseringen i det spanske markedet begynner å bidra.

Det viktigste jeg tok med meg fra presentasjonen var at Bra går inn i Spania og at banken ser en betydelig bedring av konkurransesituasjonen i Norge fra neste år. Det kan gi lønnsom vekst. Når vi også vet at banken rapporterer en reduksjon i kostnadsbasen så kan det gi gode resultater de kommende årene. Et moment til er at om Brabank lykkes i Spania vil det gi betydelig større oppmerksomhet og gjøre banken til en fristende oppkjøpskandidat.
Det blir spennende å følge med i 2022 :)

Det gikk 1,7 millioner aksjer i etterhandelen i dag. Spennende å se hvem som vil inn/ut.

Tilbakekjøp egne aksjer. Ikke så mange, men med omsetningen som er her kan det kanskje ha noe å si?

https://newsweb.oslobors.no/message/560780

Det er absolutt positivt.

Og hvem som helst kan jo være smarte å betale 80 øre for hver krone de får:-) Bokført egenkapital er jo ca. kr 13,50.