Durham’s technicals III

Durham
04.01.2022 kl 20:20 17493


SPX: 4,775 gir 4,745 gir 4,700-4,695. 4,785-4,790 gir 4,840 etter at nærmere 4,820 gav korrigering og ny test av 4,775 (indeks bykser ifra i sikt av 4,785 akkurat nå). 4,845 bekrefter innkommende moment og volum til 5,300 + før korreksjon før 6,000 slutten 2022/begynnelsen 2023.

Questerre: bølge 3 igangsatt etter multibunn der vi bevitnet korte iv og v av charlie av 2 etter å ha fulgt opp tett gjennom bravo og ellers hele korreksjonen av bølge 2. Som tidligere analysert bykset igansettelsen av bølgen igjennom den gamle ipo’n av 1,91kr etter at bølge 1 opp fra bunnen feilet gjennom flere forsøk. Husker ikke nå faktisk men var vel 2,1kr deromkring der etter å verifisere bølge 3 igangsettelsen. Ved tellende fem bølger opp fra bunnen av bølge 2 (‘i’, ‘ii’, ‘iii’, ‘iv’, ‘v’ av i av 3) og dobbeltop nå argumenteres bølge i av 3 ferdigstilt hvor ii av 3 here we go. I dette kan man regne med gapet over 1,6kr fylt og tatt ut, mens man også må holde utsikt til 1,1kr der nederste gap ligger. (Alt over igangsettelsen av ‘i’ av i av 3 ligger innenfor loven - (man kan bruke fibonacci og EW…bølge ii av 3 kommer i en korrektiv formasjon alá a, b, c - til hjelp)).

Flere andre aksjer tegner også opp bunnformasjoner etter lengre periodes fall (hele/mesteparten av 2021) hvor vi teller igangsatt progressive konstruksjoner også der etter nå de første initielle 5 punkts tellinger.

Gullprisen argumenterer positiv test av 1 795 hvor 1 830 er første mål før 1 900 før 1 940 og 2 100 dollar per ounce. Skulle stemme med progresjonen i SPX om fortsettelse til først 4 845 før 5 300 + før 6 000.
Redigert 04.01.2022 kl 21:09 Du må logge inn for å svare
Durham
02.02.2022 kl 11:36 1779


SPX ES Futures: 4,570-75 det gjelder. Plutselig salg her må holde 4,480-85 ellers skarpere fall. Potensielt 13% rett ned.
Durham
31.01.2022 kl 22:57 1836


SPX punkterte 200MA, punkterte 4,450/60, gav 5 progressive intradag, og endte over 4,500. Gullprisen gav støtte over 1 795 hvor oljeprisen påvirkes rett.

Risikoen ligger ved om gullprisen feiler. Om SPX nå reflekterer venstre skulder fra sist sept-okt, og der bølgeformasjonen ei ser ferdig ut. Risikoen, om formasjonen søker fullbyrdelse, er noenlunde eksakt -12%.
Redigert 31.01.2022 kl 22:58 Du må logge inn for å svare
Durham
30.01.2022 kl 14:53 1892


200MA og 4,457 det gjelder tidlig kommende uke. Om forseres er 4,540-75 absolutt siste skanse for å aktualisere krasj til 3,096-4,160. Under 4,400 gir 4,380 før 4,320 før 4,280 før minst 4,165 rett ned.
Durham
28.01.2022 kl 15:07 1986

Oljeprisen, «I’m getting the f…k out of here.
Gullprisen, «Yeah right».

Oslo, «lift your feet»., «sh.t!»

Individuelle stocks; «I bet we get blamed for this too»

Essensielt:

Global crash imminent.


16:27: Markedet har fingern på avtrekkeren. Helgen blir spennende. Mandag og resten av uken too.

20:42: det er stått av mange volatile slag mellom 4,330-4,320 og 4,390-200MA ved 4,427 og hvor 4,450 må bekrefte videre byks til oppsiden. Så lenge gullprisen holdes under 1 795 ligger sentimentet til nedsiden hvor om 4,320 ryker det står mindre sannsynlig 4,280 holder.

22.08. SPX ender over 200MA. Argument. Om gullprisen eventuelt tester positivt til 1 795 øker sannsynligheter for 4,450 SPX. Enn så lenge fortsatt mulighet for falsk breakout. Oljeprisens negativ divergens Rsi/pris også fortsatt reell.
Redigert 28.01.2022 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Durham
27.01.2022 kl 14:55 2071

SPX; 4,320 gjorde jobben enn så lenge hvor 4,280 sparket futures opp og igjennom. 4,395 å sikte før bekreftelse nå trengs over 4,450.

I dette ser vi oljeprisen følge US futures til oppsiden. Gullprisen kommer dog under radaren til 99% av investorer men blir signalet som varsler det plutselig fallet om under 1 795.

- og hva skjedde? Gullprisen tester nærmere 1 795, oljeprisen falt loddrett, og SPX falt rett i test av 4,390. Nå kjempes det. Gull bestemmer.

200DMA SPX 4,427. Må over før 4,450 å unngå fossefall.

SPX 4,330 nå svak hvor 4,280 en papirtiger. Sannsynligheter derved sterke for at indeksen faller nærmere 7% fra 4,400. Denne omgang.

20:36: SPX fortsatt miniskuell sjans for å redde seg men sannsynligheter biter hardt til det motsatte. Options are., å falle 6% innenfor halvannen time, eller déjàvu Black Friday of sorts men verre, eller delingsmodellen hvor kommende mandag tar støyten. Som det ligger an akkurat nå.

Oljeprisen: LYTD forteller om avsluttet T konstruksjon givende minimum konstruksjonens utgangspunkt. 30D forteller om dobbeltopp. 5D om dobbeltoppen i dobbeltoppen. Intradag argumenterer bølge 1 og 2 fra toppen ferdiggjort hvor nå igangsatt bølge 3. Skulle stemme om gullprisen gir opp 1 795. Men det er klart, gullprisen kan teste 1 795 positivt. Gull bestemmer.
Redigert 27.01.2022 kl 20:47 Du må logge inn for å svare
Durham
26.01.2022 kl 20:47 2161

SPX etter Fed: 4,380 last call i forbindelse med 4,435. Gullprisen under 1 830 ikke positivt for oljeprisens rally idag. Ved test av 1 795 risikerer oljeprisen mindre kollaps til under 80 (WTI).

- og akkurat der mens man skriver faller indeksen ut. Det er nå fare for direkte fall til 4,160. Kan dog vises opphold ved 4,320 - blir kortvarig.

- skal det konsolideres under 4,380 i lengre tid lages ny støtte men hvor 4,395 må forseres før 4,435 før 4,460 må til å verifisere. Gjennom møtet frem til stenging kan kanskje kun representere støy.

- nei da, hadde nok rett førstegang.

- SPX til 4.320 (4,316,94) og bounce. Man teller 5 bølger ned fra intradagshøyden. Rett og rimelig å da forvente en korreksjon (a,b,c) før videre fall. Eventuelt.

- var det alfa og bravo allerede? Jobber med enten slutten av bravo eller igangsatt charlie.

- var vel heller en overstrukket femtebølge tenker seg. Det å være rask og for rask.

- tenker fra 4,450 til 4,320 gir 130 poeng hvor om det utgjør første første bølge ned fra toppen idag, hvor etter bølge 2 ned fra toppen idag man får bølge 3, da vil bølgen kunne falle 455 poeng. Om markedet står heldig ved åpning torsdag og sender en charlie-avslutning til 4,400 SPX., eller futures, så vil en bølge 3 derifra kunne gi 3,945 poeng. Og det er før 4 og 5. Om dette treffer virkeligheten vil disse 5 første bølger konstruere en bølge 1 større skala hvor man forstår hvordan 3,000-3,200 kommer til som bølge 1 enda større skala og hvordan en slik formasjoner møter resesjonsbunnen sist. Nå er det dog slik at all bølgeformasjoner telles fra toppen og hvor fra toppen det alt står kalkulert den mulighet, men hvor hvert bølgeformasjon der etter skjerper sannsynlighetene.
Redigert 26.01.2022 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Durham
26.01.2022 kl 16:04 2189


SPX var over et øyeblikk 4,435 og har vel til 20:00 (Fed) å verifisere. Fullføres kommer 4,540 i sikte.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: over nederste trendlinje livsnødvendig. Over 4,540 finnes midtre trend.

Essensielt:

Feiler 4,435 kommer 4,160 direkt med risiko for 4,000. Oslo risikerer 7 prosents fall.
Durham
25.01.2022 kl 23:15 2222


SPX: konsolidering ved 4,330 gav uttelling men stanset kort. 4,435 må klareres ellers 4,160 direkt. Konsolideringen gav falsk breakdown men hvor om 4,330 feiler det blir foten i kjelleren allerede.
Redigert 25.01.2022 kl 23:17 Du må logge inn for å svare
Durham
25.01.2022 kl 16:45 2254


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Vi ser skulder refleksjons potensial ved 4,550 og 4,700-4,750 hvor hele eventuelle opphenting byr på fare frem til ATH. I dette er negativ test av nederste trendlinje innebærende den største risiko i at det dikterer trendskifte - gulvet blir taket. Skulle indeksen gi opp alt ved 4,330 varsles kollaps hvor det kan gå hurtig ned til 4,200, mulig støtte forsøk ved 4,160 før 4,000 SPX. Til oppsiden er det de alt gitte anslag som teller hvor volum og moment må komme til.
Durham
25.01.2022 kl 11:23 2281

US futures gav konsolidering over 4,330. Fall under gir 4,200 hvor om feiler gir 4,000. Skal konsolidering gi resultat må 4,435 forseres, sannsynligvis konsolideres før 4,540. Eventuell skulder refleksjon ligger vel ved 4,550 - men skuldre står sjeldent perfekt aligned.

Om det er slik at 4,000 brytes, om det er markedets intensjon, er 3,380 absolutt siste skanse før i verstefall 3,000 SPX som bølge 1 ned fra toppen. Om 4,200 brytes til nedsiden vil jeg kunne argumentere bearmarked allerede vist sin hånd. Dvs om 4,200 brytes sannsynliggjøres flere dagers forestilling med null Rsi som det pågikk vel både gjennom resesjonen sist såvel som markedsfallet ned fra toppen 29 april 2011. Under 4,200 finnes den sterkere argumentasjon at 5,300 + og 6,000 SPX begge står over. Det kan dog argumenteres alt under 4,330. Hva markedet nå gjør i dette området, også etter eventuelt test av 4,540 under ifra, avgjør mye for året igjennom.
Redigert 25.01.2022 kl 16:48 Du må logge inn for å svare
Durham
24.01.2022 kl 22:22 2325


SPX: Gapet under 4,400 be tatt ut tidligere på kvelden hvor gapet skapt av fallet til oppsiden, også under 4,400, ble tatt ut nå.
Durham
24.01.2022 kl 18:23 2355


SPX: 4,223,52. I’ll take it. For se om det blir en tydeligere midlertidig støtte her. Argument at det ikke holder nevneverdig blir hvor det lå sannsynligheter for at bunnen i pågående korrigering ikke kom før senest i uken.
Durham
24.01.2022 kl 15:49 2391

- Jepp, ett hår tidlig der: om 4,320 nå feiler siktes 4,200 (4,225) hvor om det også feiles 4,000 neste. Det vil dog gjennom denne eventuelle prosessen kunne dannes oppbygget sannsynlighet for konstruering av en bølge 1 ned fra toppen som da tilkommer 3,000-3,200 området.

For å sounde The All Clear må 4,845 klareres hvor 4,730 sannsynliggjør. Inntil den andre forseres er det fare for refleksjonen av venstre skulder i større HS SPX.

Under 4,320 not good people. OSEBX about to commit harakiri. Blir om tilfellet 100 poeng rett ned.

End of trading day Oslo: halslinjen - det er ikke maling.

Jepp - 4,275 SPX siste mulighet men skal nå alt stå knekt innvendig. Klareres dog nevnte målepunkter lenger opp så klart.

En liten frekkis. Uavhengig om markedet nå bykser på ordentlig eller gir varsel om langt verre kommende: alt som kreves er å kunne telle til 5. Og kunne uttale de 3 første i alfabetet - ABC. Det hjelper som alltid å forså hvilken tid (T) man står i’ men det er altså kravet.

Vi ser ved SPX at om halslinjen brytes ved refleksjonen av venstre skulder i da-eventuelt høyre skulder, på vei ned etter først eventuell reaksjon til oppsiden, og da ved ca 4,300., så gis 500 poeng til 3,800.
Redigert 24.01.2022 kl 17:40 Du må logge inn for å svare
Durham
24.01.2022 kl 15:12 4372

SPX: 4,320 innkommende. Om byks derifra må 4,385 forseres før sikt mot 4,430 før 4,540. Om tilfellet er det å se etter refleksjon av venstre skulder i HS formasjon. Det og hvor om tilfellet 4,320 feiler direkte, eller ved negativ test fra under nevnte reaksjons mål, siktes bunnen av mars 2020 i første omgang. HS formasjonen ved OSEBX tar da effekt i igangsettingen. Om tilfellet blir det å anses som bølge 1 fra toppen ved sirka 3,000-3,200 SPX. Bølge 3 i denne sammenhengen tvinger trendskifte om ikke før. Bølge iii av 3 da den mest volatile opplevelsen på vei ned hvor bølge 3 da faller i snitt 3,5x det av bølge 1. Som vi ser, om det er det som nå treffer virkeligheten, møtes resesjonsbunnen av 2009 USA på veien.

Essensielt:

Alle gap tettes.

US futures inkludert, markedet falt 4,5% enn så lenge på 3 dager der analysen treffer markedet.
Redigert 24.01.2022 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
Durham
24.01.2022 kl 11:18 4420

US futures feiler under 4,430. SPX under 4,350 i første omgang.

Autostore HS gir 15kr.

Circa HS gir 5kr - større HS 1kr (under 2kr).

Questerre har skapt 2 x HS formasjoner hvor den største med halslinjen under 2kr, denne ryker da gapet over 1,6kr tettes - HS formasjonen i seg selv gir da under 1kr, men, aksjen står i bølge 4 hvor Charlie av 4 nå igangsatt som analysert gir argumenter for at gapet ved 1,1kr ikke tas ut direkte i denne omgang (HS kontra EW alltids interessant).

N:B: OSEBX i risiko for å utløse HS formasjon selv. Om den ryker forsvinner nærmere 100 poeng.

Meltwater en stadig utvikling av overstrukkede 5te bølger hvor om aksjen faller under lavpunktet bølgen fra under 28kr blir en første bølge i siste 5 bølgerekken. Dvs om det blir enda en førstebølge fortsettelsen under nødvendigvis blir enda en tredjebølge - med de pris-konsekvenser det medfølger.

Prosafe: når den bunnformasjonen røk… men også HS formasjonen - hjelper ikke med lave skulder ser man.

Targovax: Om HS formasjon nå tar tak gis under kronen ser man.

NAS tok ut gapet til oppsiden nå gjenstående over 9kr til nedsiden. Konkurrerer dog ikke mot emisjonen langt lenger ned som blir møtt.
Redigert 24.01.2022 kl 14:39 Du må logge inn for å svare
Durham
24.01.2022 kl 02:41 4475


SPX ES Futures sikter mot 4,430 hvor om fossert sikter mot 4,540. Under 4,350 står dog fortsatt skyldig med mulig bunn 4,320 men hvor man skal holde åpent for 4,200.

Oljeprisen reagerer med. Rsi dog fortsatt i negativ divergens.
Durham
22.01.2022 kl 19:44 4576


Bitcoin skrev jeg om noensteds; enten 5 komplette fra bunnen eller A,B,C fra den første toppen. Begge gir kraftige fall enten i Charlie - eller verre i ny påbegynt progressiv telling til nedsiden som da kan peke til under 3k men også 1k. Et tyngre bredere børsfall avhenger dog av kollapset sentiment hvor gullprisen må feile. Om Bitcoin gavner stort nok volum vil et særlig progressivt fall dog også kunne støtte det. Enn så lenge kan man også finne faktisk støtte til et bredere børsfall ved oljeprisen:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 03a: Rsi siden tidligere 2021 indikerer oljeprisfall nærstående der vi leser av negativ divergens. Man kan da spekulere i fundamental påvirkning hvor e.g Ukraina krisen roes ned. Men så lenge gullprisen holdes i selene skal det ikke så mye korreksjon til før divergensen rettes opp.

Teller man bølger ved de mest logiske steder ved Graf 02 & 05 ser vi bølge 5 her opp fra 2020 bunnen stå heller kort hvor sannsynligheter peker til at vi er ved ii av 5, og hvor om tilfellet SPX kan teste, i verstefall, midtre trendlinje ved Graf 05. Det vil man måtte tåle og hvor oljeprisen vil kunne korrigere i takt uten å lage større harme. Faren ligger da hvor om indeksen sikter nederste trendlinje hvor gapene langt lenger ned blir attraktive. Det skal man dog kunne analysere i blandt annet bølgeformasjoner som de presenterer seg.


Redigert 22.01.2022 kl 23:31 Du må logge inn for å svare
Durham
21.01.2022 kl 22:10 4672


SPX ender under 4,400 ned nesten 3% siste par dager og enda har vi kommende uke å fordele.

Gapet ved 4,380 området nærmest garanti vi kommer i et finansmarked. Under 4,350 svært sannsynlig. Så vil EW formasjoner fortelle hvor det lander, og om det skjer at disse konstruksjoner så langt forvandles til noe annet. I verstefall ligger den mulighet at hvor bølge 3, 4, og 5 lander, om da reaksjonen der etter konstituerer en bølge 2 større skala der da-eventuelt høyre skulder av større HS formasjon gir probabiliteter for en bølge 3 større skala hvor vi da bekrefter trendskifte. Så lenge gullprisen kvitterer oppover ligger dog sentimentet også til oppsiden hvor nedsiden ved hovedindekser finner sine begrensinger i fallet. For som kjent beveger kroppen seg etter hodets lyst. Som regel.
Redigert 21.01.2022 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
Durham
21.01.2022 kl 21:04 4695


SPX: Oh shit! Gapet er vel ved 4,380 tallet. Under 4,350 nå sannsynlig. Eventuelt 4,200. Eventuelle 4,000 og vi trenger ikke kalkulere på nytt men drar ut gamle tekst.
Redigert 21.01.2022 kl 21:05 Du må logge inn for å svare
Durham
21.01.2022 kl 17:10 4736


SPX mulig i iv av 3 ned fra toppen nå. Om tilfellet treffer bølge 3 her gapet før bølge 4 før 5. Så for vi se om det var det hele eller om eventuelt større høyre skulder truer.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: 4,422 og 4,540 det gjelder. Ryker den første sannsynliggjør under 4,350. Klareres den siste ser vi tegn til mulig bunnformasjon.
Redigert 21.01.2022 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Durham
21.01.2022 kl 12:23 4771


SPX trenger over 4,540 (4,525/35) for muligheten å konstruere bunnformasjoner. 4,610 for å leven bunnformasjon levedyktig og over 4,710 for å igjen sikte 4,820. Enn så lenge kun bekreftelse av 4,465 som treffpunkt.
Durham
21.01.2022 kl 09:14 4812


SPX ES futures: tok ut 4,465. Gikk dypere, og hviler nå ved punktet.

Questerre: gapet ligger vel nærmere 2,8kr. Der etter den skapt nå idag før over 1,6 før 1,1kr. Fra toppen av bølge 3 - Alfa av 4 rett ned, før alfa, bravo, og nå charlie av Bravo av 4, før Charlie av 4 slår ned i en 1-5 EW telling.

Gullprisen tester 1 830 oven ifra. Bekreftelse av området vet vi trengs for verifisering av videre opphenting. Feiling truer dog oktober lavpunktet SPX sist som støtte hvor fall under 1 795 setter lavpunktet direkt i fare hvor derved også 5,300 og 6,000 2023 risikeres satt ut av spill.
Redigert 21.01.2022 kl 12:27 Du må logge inn for å svare
Durham
20.01.2022 kl 21:10 4898


SPX: 4,535-25 last chance? Risiko for Black Friday of sorts morgendagen med et fall på 4-5%. Større sannsynlighet for spredt utover flere dager men risikoen er der. Fall direkte til 4,465 bærer dog større probabiliteter.
Redigert 20.01.2022 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
Durham
20.01.2022 kl 10:35 4970


SPX ES futures testet negativ mot 4,565 under ifra. Enn så lenge holder 4,525-35 støtte. Fall igjennom gir 4,500 før 4,465 rett ned - 4,350 kjemper da om oppmerksomheten.

Hang Seng sett. Gullprisen I know.

SPX futures pr 14:57 fortsatt pingpong mellom 4,535 og 4,565 som må klareres før 4,620 som gir 4,700 fighting sjans på ny.
Redigert 20.01.2022 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Durham
19.01.2022 kl 22:06 5042


SPX: 4,465 neste før dypere fall inn i 4,3 hundretallet og gapfylling. Der det sjeldent kun gap-stenges akkurat må man stå forberedt på nærmere kontakt med Oktoberbunnen sist.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Sannsynligvis da igangsatt iii av 3 ned fra toppen hvor om tilfellet vi får det verste av det i morgen. Regner med bølge 3 stenger gapet alene før da-eventuelt 4 før 5 søker nærmere Oktoberbunnen. Spenningen blir ved reaksjonen der etter, om det oppbygges risiko for høyre skulder ved da større HS formasjon. Gullprisen, som det ligger an nå etter analyse, forteller nei. Men, om Putin trekker av vet vi at råvaren står i stand til å tegne sentimental panikk hvor alle kjøper gull og det bredere marked ellers kastes ifra.
Redigert 19.01.2022 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
Durham
19.01.2022 kl 18:29 5082


Fin refluks av Questerre, Circa og Meltwater

SPX også men 4,611 holder ikke. Dunkes mellom nærmere støtten ved 4,560 nå hvor om/når feiler 4,4 tallet sees sannsynligvis direkt.

Gullprisen over 1 830 støtter analyser så langt og i det lengre løp.

Høna sparker fra 4,620. Om ikke kommer egget.
Durham
18.01.2022 kl 21:48 5172


SPX: 4,560 holder om 4,620 vinnes tilbake. Uken er ikke over men det var 4,700 det gjalt.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Man ser her at videre fall gir effekt av nærmest HS formasjon. Vi ser også at om/når gapet over sist Oktoberbunn tas ut vil markedet stå beskymret overfor en potensiell enda større HS formasjon. Om formasjonen tar effekt vil det kaste ut både 5,300 og 6,000 SPX scenarioet, hvertfall innenfor tidsrammen. Men, Elliott Wave tellingen jeg har mønstret forteller bunnen for korreksjonen skjer her. Ja det kan feile, men de tekniske analysene har treffet hittil og støtter derved de videre sannsynligheter som de står. Vi er dog våken til eventualiteter om så skjer.
Redigert 18.01.2022 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
Durham
18.01.2022 kl 15:36 5232


Circa Group AS: Prikær situasjon. Større HS med halslinjen ved 15kr gir under 2kr. Siden korrektiv A,B,C telling i høyden har falt i snitt 3-4% daglig. Hvert forsøk på å fange fangende kniv har feilet ved unntak av korte korrektive reaksjoner til oppsiden ved tellingspunkter. Går man til 30Ds oversikt finner man HS formasjon givende 5 kroner fra halslinjen. Derved tåler ikke aksjen videre generell markedsfall. Man kan likefullt telle 5 bølger ned men hvor tilsynelatende 1,2, og nå i & ii av 3 nedom ser ut å treffe. Gapet ligger dog ved rundt 15,125kr. Men med Questerre med nederste gap ved 1,1kr og Horisont Energy ved under 45kr finnes det langt flere markedselementer som støtter under 4,400 SPX. Vibrasjoner ved grensen. Ledelsens tidligere feilvurdering har gitt markedssentimentet den konstante matematiske sannsynliggjøring av å kunne akkumulere til langt lavere priser gitt tiden forskjøvet. Og har så spekulert i det nå historiske bevist.

Autostore Holding AS: går til årsoversikt eller LYTD og check out dobbeltopp og HS formasjon, og se om du kan telle fem bølger i bølge 1 ned før den korrektive bølge 2 før nå da tilsynelatende igangsatt bølge 3.
Redigert 18.01.2022 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
Durham
18.01.2022 kl 13:18 5271


SPX: 4,560 når 4,605 ryker. Det finnes den muligheten markedet finner støtte der og begynner klatringen igjen ifra, men heller få jobben gjort under 4,400 og bli ferdig.

Spørsmålet blir om gullprisen lar SPX falle under 4,400 så lenge råvaren holdes over 1 795. Jeg mener det går men samtidig som opphentingen fra den bunnen blir kraftig.
Redigert 18.01.2022 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
Durham
17.01.2022 kl 22:17 5351


Meltwater argumenterer fortsatt ‘i’ av iii med nå muligens ‘ii’ av iii ferdiggjort (ikke sikker). Om riktig vil ‘iii’ av iii kunne gå typiske 3.5 ganger det av ‘i’ av iii. Der ‘i’ av iii gikk vel rundt 3kr vil ‘iii’ da kunne gå 10,5kr hvor fra under 24kr gi 34kr aksjen. Gapet ligger vel rundt 37kr. Fem bølger ned fra da-eventuelt bravo av ‘ii’ argumenterer charlie av ‘ii’ ferdiggjort, som så gjør dobbbelbunnen. Charlie av ‘ii’ her står dog kort, derved mulig dette kun var den første bølgen av charlie av ‘ii’., men hvor om tilfellet charlie blir lang. So I don’t know.
Durham
17.01.2022 kl 11:03 5401


Meltwater ved avsluttet overextended 5te bølge ned hvor da trolig i og ii og ‘i’ av iii opp fra bunnen nå. Platået ved 40kr ser ut som målplassering på veien mot høyere kursmål gitt av tidligere analyser hvor også gaps blir tatt ut.

I dette argumenteres akkumulasjonsfase der vi bevitner flere aksjer reagere etter tekniske ståsted.
Redigert 17.01.2022 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Durham
14.01.2022 kl 21:45 5527


SPX: Skal markedet falle ut må det skje nå, ellers fake breakdown. Indeksen har konsolidert og gitt Rsi energi i prosessen. Avslutning over 4,650 gir 4,700 kommende uke. Var i ferd med å sammenligne med absolutte minstekrav i Forsvaret hvor man registrerer forsøket under men hvor man ikke kan tas med i strid om man ikke klarer 4,650.

Indeksen made it. It’s official. Interessant.

Gold just laughing. Oljen couldn’t give a ……
Redigert 14.01.2022 kl 22:42 Du må logge inn for å svare
Durham
14.01.2022 kl 16:53 5570


SPX: 4,650 må holde må forståes. Om ikke er det nærmere 300 poeng rett ned. 4,605 vil gjøre forsøk men hvor det da-eventuelt allerede er for sent. Blir første kvartals største brede kjøpsmulighet - gap-veldet.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: om fall til under 4,400 ser vi mekanikken ganske så enkelt - kommer i 5 bølger hvor 1 & 2, og da-eventuelt bølge 3 ned fra toppen står igangsatt. Mfi stemmer i.

Vi ser ellers ved grafen hvordan 4,550 treffer etter 4,605. Der-etter ikke langt til nederste trendlinje.
Redigert 14.01.2022 kl 19:05 Du må logge inn for å svare
Durham
14.01.2022 kl 09:40 5618


SPX: må faktisk over 4,705 to sound the all clear. Remember 4,708. 4,700 var kanten. Om gaps down under then Let’s do it already.

Gold tels it makes no difference. Take a chill-pill. Alt vel over 1 795. Vi vet også at 1 830 er neste rocketbooster hvorfra 1 900 kommer i sikte - vi ser gullet tilnærme atter en gang. Treffer det vikeligheten blir effekten sett ved SPX om så herifra eller fra under 4,400.
Redigert 14.01.2022 kl 09:47 Du må logge inn for å svare
Durham
13.01.2022 kl 23:07 5694


SPX: 4,650,29. Applied Mathematics.
Durham
13.01.2022 kl 18:50 5743


SPX feiler ved 4,700/695. 4,650 neste.
Durham
13.01.2022 kl 16:12 5765

SPX: henter opp støtte til 4,700/4,695, ikke kritisk, (4,650 det gjelder)., samtidig å senke bears siste sjanse fra 4,755 til 4,750. Klarering og 4,820 neste. Kan trenge noe verifisering over 4,745 et par ganger etter gjennomtrengning.

- 4,744 testet imot etter åpning. Verifisere området som kritisk til oppsiden. Når igjennom tiltrekkes moment og volum.
Redigert 13.01.2022 kl 16:16 Du må logge inn for å svare
Durham
13.01.2022 kl 09:15 5813


Horisont Energy: gapene er faktiske forhold hvor dagen etter har priset over kvelden før. Det også tidligere analyse fortellende om T konstruksjon, EW telling til bunnen, reaksjon opp ifra og over 80kr. It’s all there. Somewhere.

US futures i stabilt sideleie i konsolideringen under 4,740. A good thing. Bygger opp korttids Rsi.
Durham
12.01.2022 kl 22:22 5867


- SPX konsoliderte under 4,740 som beste utgangspunkt for kraftoppgaven der etter retning 4,820 igjen før over i pluss. Det er dog ikke over før 4,745 verifiseres og hvor alt under 4,755 kan fortsatt by på lureri. Feiler 4,650/55 kommer gapene under 4,400 over Oktoberbunnen sist.