Sveinung tegner og forklarer


En travel dag, og kom nå over Sveinungs innlegg fra 10:00 i dag som etter min mening er den beste oppsummering av caset hittil. Anbefaler på det sterkeste at alle leser denne... De 175MCAD ble bekreftet av selskapet selv i kveld (han skriver mnok men mener CAD)


Sveinung, FA, 10:00:

"Jeg kaster meg på denne og poster en kortversjon av min personlige analyse (veldig forenklet) av ulike scenarier slik situasjonen er nå. Og for ordens skyld med samme disclamer som deg - jeg eier aksjer i selskapet og er ikke profesjonell analytiker/investor. Beregning av verdier og kompensasjon står utelukkende for min egen regning, og jeg har ingen mening om hvorvidt man bør kjøpe eller selge aksjer i selskapet.

Utfallsrommet er stort her

Her er min kortfattede analyse av ulike scenarier:

1. Inndragning av lisenser uten noen form for kompensasjon – tilnærmet usannsynlig siden det vil være mot både lovverk, rettspraksis og fornuft for at provinsen skal opprettholde tillit i finansmarkedene. Det kunne være sannsynlig i et diktatur, en bananrepublikk eller andre totalitære regimer, men altså ikke særlig sannsynlig i Canada/Quebec. Det ville under enhver omstendighet vært vilje blant selskaper med lisenser til å ta et slikt utspill til domstolene, og der har provinsen allerede et tap i en «tilsvarende» sak. Scenariet vil gi 0 NOK i kompensasjon.

2. Inndragning/kjøp av lisenser med kompensasjon tilsvarende investert kapital. Noe sannsynlig siden det tidligere er inngått en slik avtale for selskaper knyttet til prosjekt ved Anticosti Island. Her ble man så vidt jeg har bragt på det rene kompensert for kostnader for å avstå fra videre arbeid. I denne casen var det imidlertid ikke påvist noen drivverdige ressurser slik at det var unaturlig å kompensere for eventuelle slike. Scenariet vil i Questerre sitt tilfelle gi anslagsvis 2,8 NOK pr aksje i kompensasjon basert på 175MNOK i investert kapital og dagens CAD-kurs.

3. Inndragning/kjøp av lisenser med kompensasjon tilsvarende investert kapital pluss en premium for påviste reserver. Mer sannsynlig siden dette vil være i tråd med tidligere rettslige prosesser, og man unngår en juridisk prosess som ingen av partene er tjent med. Questerre har påviste reserver 2018 i Quebec på 1-2 mrd CAD for brønner som dekker ca 5% av arealene de lisenser for i Quebec. Ved kompensasjon av f.eks 20% av påviste reserver vil scenariet gi 2,8 NOK pr aksje + premium på 4,8 NOK pr aksje for 20% påviste reserver – til sammen anslagsvis 7,6 NOK pr aksje basert på dagens CAD-kurs og middelverdien (1,5 mrd CAD) av påviste reserver. Her kan man tilføye at ressursestimatene legger til grunn vesentlig lavere gasspriser enn dagens meget høye gasspriser, Det kan derfor argumenteres med at verdien av påviste reserver kan settes høyere og at kompensasjonen dermed også kan settes høyere.

4. Inndragning/kjøp av lisenser med full kompensasjon for påviste reserver. Noe sannsynlig siden verdien påviselig ligger der, og man kan benytte f.eks ekspropriasjonslovverket som begrunnelse for slik kompensasjon av virkelige verdier. Det som gjør en slik løsning mindre sannsynlig er at dette vil medføre betydelige kompensasjonsbeløp totalt sett. I et slikt scenario er det unaturlig å kompensere for kostnader siden man får kompensert for virkelige verdier. Scenariet vil gi en kompensasjon på anslagsvis 24 NOK pr aksje basert på middelverdien av påviste reserver 2018 for 5% av arealene i Quebec.

5. Inndragning/kjøp av lisenser med full kompensasjon for påviste og forventede reserver (oppgradert fra 5% til 100%) basert på påviste reserver 2018. Tilnærmet usannsynlig da dette vil overføre all risiko på provinsen, og vil medføre ekstreme kostnader totalt. Scenariet vil gi en kompensasjon på anslagsvis 485 NOK pr aksje basert på dagens CAD-kurs, og middelverdien av påviste reserver justert for 100% arealer. Dette sier dog noe om de enorme mengdene gass som finnes i sweet spot St.Lawrence og hvilke verdier som potensielt ville vært der hvis Questerre fikk utvikle/utvinne.

6. Tillatelse til pilot eller utvinning/produksjon under strenge miljømessige og bærekraftige betingelser uten noen form for kompensasjon. I utgangpunktet usannsynlig siden myndighetene har uttalt at de ikke vil tillate noe slik virksomhet. Det har imidlertid kommet opp forhold/argumenter som kan påvirke dette standpunktet – f.eks at kostnadene i forbindelse med kompensasjon samlet sett blir for høye til å bære, at det er press i EU på å innlemme naturgass i taksonomien for grønne investeringer, og at det foreligger en dom (Gaspé) i provinsens disfavær om lovligheten av å avslå søknad om utvinning. I tillegg er det uavklart/utydelig om provinsens intensjon er å forby all aktivitet knyttet til hydrokarboner, eller om noen av Questerre’s initiativ omkring clean gas, CCS og hydrogen faller utenfor et slikt forbud. Slike forhold kan ha gjort det noe mer sannsynlig at scenariet likevel kan oppstå.

Personlig anser jeg scenario 3 som det mest sannsynlig. Og her anser jeg en kompensasjon på 7,60 NOK som konservativt. Begrunnelsen for dette er at en kompensasjon for påviste reserver kan variere fra 0-100% – jeg har lagt til grunn 20% siden dette scenariet også forutsetter dekning av investert kapital. I tillegg er verdiestimatene av påviste reserver basert på langt lavere gasspriser enn i dag. Det kan argumenteres med at disse verdiestimatene burde oppjusteres til dagens markedspriser, og det er også rom for å benytte den øvre verdien i intervallet i stedet for middelverdien. I så fall mener jeg scenario 3 kan gi en kompensasjon i området 7,60 – 15 NOK avhengig av om man foretar justeringer.

Jeg har for øvrig ikke lagt noe særlig vekt på verken konkret sannsynlighet for hvert av scenariene, risk/derisk av påviste reserver, eller selskapets ulike initiativ knyttet til f.eks CCS og hydrogen"
Redigert 06.01.2022 kl 22:26 Du må logge inn for å svare

Det holder lenge med 175MCAD pluss en femmer pr. aksje for litt av det som er i bakken...eller pilot

Redigert 08.01.2022 kl 00:21 Du må logge inn for å svare

Har ikke sett denne på noen av de siste 10-15 trådene, men den er like aktuell idag, som for én mnd siden.
Det er fremdeles penger å tjene på QEC.

https://marcellusdrilling.com/2021/12/quebec-to-pay-significantly-more-than-5b-to-jilted-utica-drillers/

Det hele er komplisert, men du har rett

Se bare her,- fra slutten av året:
These people paid for licenses to have the right to do this work in Quebec. […] These investors got involved in these projects, in good faith with legislation that allowed it.

A quote from:Jonatan Julien, Minister of Energy and Natural Resources and responsible for the Côte-Nord and Gaspésie — Les-Îles-de-la-Madeleine regions

"They had to do exploration work, analyzes, explains the minister. We come to say “we will not allow it anymore”, so I believe that we must adequately assess how to fairly compensate for the work that has been done and the costs that have been paid., he adds."

The Minister maintains that this is in line with Quebec’s intention to responsible choices

https://new.in-24.com/News/275003.html


... Så kompensasjon kommer, og 175MCAD er et minimum. Et helt plausibelt scenario er penger på konto først, og deretter en separat prosess på verdiene i bakken. På den måten er styre og stell innafor med tanke på å ikke helt skremme vekk alt av investorer- samtidig som de har en kamp å gå til valg på

Dersom dette er planen... så vil dette gå styggfort
søkeren
08.01.2022 kl 09:12 2641

Det siste avsnittet i ditt innlegg er så korrekt som det går ann å beskrive situasjonen. Jeg antar også at kompenasjonen vil bli delt i 2 deler, 1 for direkte kostnader og 1 for kompensasjon for verdier og inntektstap. Den siste delen vil nok ta noe tid å bli enig om.
Mest sannsynlig er det nok at ministeren finner en unnskylding (det er flere motiver for) og tillater utvinning, kanskje i bare noen områder.
Asroma87
08.01.2022 kl 09:18 2660

Lad os antage questerre får kompensation for de direkte omkostninger på 175 mil cad, og de får lov til af udvinde, så er der vel komme behov for ny emission for at finansierer projektet - da de har 175 mil dollar i kassen
Asroma87
08.01.2022 kl 09:18 2764

Med mindre der selvfølgelig kunne komme en partner med ind over, som evt kunne være regering i Quebec

Det er det eneste tidspunkt, hvor emision vil blive aktuelt.
Ellers trænger de ikke til ny kapital
Asroma87
08.01.2022 kl 09:37 2889

Ja helt enig, de lægger jo bare til med positiv overskud uden nemlig fra nuværende drift

Den siste biten er veddemålet ja...og ligger nok til grunn for SB1's øvre tak på 10,- pr. aksje

Absolutt nedre er dog 4,-

...og i mellomtiden går QEC godt og har varslet 650 boepd i økt produksjon første halvår

MANGE BLE RANET I GÅR
Capaz
08.01.2022 kl 09:47 2991

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/653514/quebec-repousse-la-sortie-des-projets-d-hydrocarbures

Denne saken fra 9.desember er kanskje blitt delt før, men den forklarer den politiske siden av det på en god måte. Som alle kan forvente så er det politisk uenighet om både forbudet og eventuell kompensasjon, men synes uttalelsene her levner liten tvil om at Québec har som formål å gjennomføre lovendringene på en sivilisert måte, som innbærer en form for kompensasjon, bl.a. til QEC.

Jeg klipper inn noen avsnitt oversatt av Google:

«The Minister of Energy and Natural Resources, Jonatan Julien, agreed on Thursday that his bill to end the hydrocarbon sector would not be tabled until next year, due to difficulties in establishing the compensation that will be paid to industry.»

« The legislation will arrive "at the beginning of the next session," said Mr. Julien, Tuesday. "We want to have a bill completed," continued the elected official. We are on the verge of being able to drop it off. Quickly after the holidays.»

« The winter parliamentary session begins in early February. By then, Quebec City wants to have settled the articles relating to the clearing of the legislative text. On several occasions, the Legault government has argued that it should loosen the purse strings to compensate oil companies.

"The complexity of these elements required analyses of the scenarios and impacts it had. There is the legal aspect too...", said Mr. Julien.»

Jeg benyttet gårsdagens fall til å kjøpe QEC-aksjer som legges i skuffen i påvente av en avklaring på denne saken.


Redigert 08.01.2022 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
søkeren
08.01.2022 kl 09:49 2972

Ja, desverre! Jasons promotering skulle ikke kommet, men gjort er gjort. Det ble i hverfall mange som ble oppmerksom på Qec.
Redigert 08.01.2022 kl 09:57 Du må logge inn for å svare
tuja
08.01.2022 kl 09:54 2942

SP1M har 1,7kr for eksisterende produksjon. Med gårsdagens sluttkurs er kun 45 øre innbakt som "erstatning". Her er ekstremt mye å gå på oppover kursstigen.

:)

Jan sidder med noget viden, som gør at han skal holde munden lukket.
Men katten er ude af sænken og han siger vel ikke en 18-20 dobling uden grund.
At det så evt “kun” bliver en 10 dobling, så er det ganske fint
sigj2
08.01.2022 kl 09:57 2918

Jeg er ganske sikker på at Jason ikke regnet med at dette skulle komme på fremsiden med store bokstaver overalt.journalisten har nok dolket han i ryggen.
6710
08.01.2022 kl 10:28 2748

Er det ikke et MEGA stort sweet spot gasfund man har i Lowland?
Det skulle være tørrgas, noget af verdens bedste tørrgas i Lowland, har jeg læst her og der, også fra QEC selv.

Eller er du i reserverne i Alberta, Montney, hvor QEC også har store mængder sweet spot?
InVes1
08.01.2022 kl 10:35 2710

Og når de når de 2.000 per dag, som Binnion meldte ud i går, så svarer det til 2,48 NOK uden nogen former for ekspropriation af licenser og kompensation af udgifter eller erstatning for tabt fortjeneste ved at udvinde værdier. Er det i H1 2022 de når 2000 per dag?
6710
08.01.2022 kl 10:37 2681

Det skal vel siges, at aktien begyndte at stige i starten af december.
Det hele sat igang af tabt sag i retten for myndigheder og vinder for QECs kollega.
Man blev sikker på en go sag hos QEC imod myndigheder.

Jason kom bull scenarium i reserverne sidst i dec, men da var kursen godt på vej, så det var ikke dette som tændte aktien.
Jason bekræftede dette over for journalister i starten af januar 2022.

Jeg synes vi skal slutte med 18- 20 tankegangen, den gavner ingen i lengden

Erstatning er i dag priset til 2,15 - 1,7= 45 øre pr. aksje

0,45 x 400 mill aksjer gir roughly sum 180 mill. I erstatning... QEC kan dokumentere 175 MCAD = 1,2 milliarder nkr...som gir rundt 3,- pr. aksje

Vi mangler altså ca. 2,50,- pr. aksje for å komme til worst case scenario- og da regner vi NULL OG NIKS KOMPENSASJON FRA FELTENE. IGJEN: N-U--L-L

Dette ville dog være uhørt... Men si vi får... 2,- pr. aksje? Pilot?

Greia er... at rett under 4 kroner er absolutte worst case

Fredag var et ran , ikke la algoene svindle dere!
6710
08.01.2022 kl 10:42 2622

Jeg vil spørge jer om noget ang. produktion:
Man snakkede om at QEC snart havde ned betalt sine 50% brøndene.
Jeg husker, nogen snakkede om dette kunne ske her i januar eller februar.
Hvis dette er tilfældet, så bliver det vel mere end 2000 boe pr. dag, her i 2022, eller?
Redigert 08.01.2022 kl 10:43 Du må logge inn for å svare

Det var vel bedre marginer tror jeg, antall boe blir jo samme (etter 650 økningen)
tuja
08.01.2022 kl 11:03 2504

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 7. jan 2022
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Questerre Energy Corporation har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 1.70 kroner. Volumet har økt vesentlig i det siste, noe som kan skyldes fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 94)
Børs58
08.01.2022 kl 11:14 2450

Det jeg ikke helt skjønner er hvorfor de måtte børsmelde at de ikke forstod hvorfor kursen gikk furious! Jason utalte at Qec " KAN "gå 18x og det er en vesens forskjell fra "SKAL" gå 18x det var et estimat som kan bli realitet dersom de skulle få opp mot fair value. Jeg sitter fortsatt rolig og vil være med videre opp men er redd det ødela litt tillit i marked iom at de sendte melding til børsen hvor de stiller seg undrende....KAN og SKAL har ikke samme betydning og er for meg helt forskjellig begrep.
Capaz
08.01.2022 kl 11:21 2407

Jeg tror det er alt for mange som ikke har lest den børsmeldingen nøye nok. Selskapet sier på ingen måte at de ikke forstår kursoppgangen. De bekrefter kun at "Questerre is not aware of any material, undisclosed information related to the Company’s operations and affairs". Legg trykk på "undisclosed", så forstår du hva dette gjelder. De måtte sannsynligvis bekrefte overfor Toronto-børsen at det ikke er noen som er kjent med " undisclosed information". Selskapet forstår selvsagt meget godt hvorfor kursen stiger. Og SP1M bekrefter jo og gjentar også sitt kursmål etter å ha fått en oppdatering av CEO. Så til alle dere som gjengir det som at "selskapet sier at de forstår ingenting"; det er rett og slett en helt feil forståelse av denne børsmeldingen.
Redigert 08.01.2022 kl 11:22 Du må logge inn for å svare

Svaret er nok at de nå sitter i forhandlinger med staten og at de har fått litt panikk ettervert som selskapet fikk alt mer fokus

Alt Binnion egentlig sa var at det ikke var ny informasjon ute i markedet... og dermed plasserte han også hodet på hoggestabben i forhold til full transparens med styre og stell i Quebec

Dermed er det tillit mellom partene, noe som er helt nødvendig under slike forhandlinger


På galant vis bekreftet de også fe 175MCAD ;)Redigert 08.01.2022 kl 11:24 Du må logge inn for å svare

Undskyld jeg ikke svarede dig i går mht til det tekniske.
Som du skriver var der 3 forsøg på at trykke den under 2.
Det blev af ost alle tre gange.
Samtidig var slutauktionen ret stærk og sluttede op, hvis man må tillade sig at sige det sådan.
Med ranke på det glidende snit så er bunden solid med støtte ved 1,70.
Men alt andet lige, så er det mere det som kommer fra Canada af signaler, som er beskrevet fint her, der vil være afgørende.
Kan godt blive noget bølgegang for at riste nervøse småsparere ud, men det skal man ikke falde for.
Som i Game Stop handler det om Diamond hands, ikke sælg en eneste aktie, uanset hvor langt den bliver presset ned, det vil Lønne sig i længden.
Det er det jeg selv gør med min lange position, der er 20 gange større end trading potten.
tuja
08.01.2022 kl 11:45 2255

Binnion sa vel minimum 175 mill cad, ++++

" The Company estimates that the registered costs associated with these operated and non-operated assets in Quebec is approximately $175 million and may not include all costs. The Company plans to update this estimate in its 2021 Annual Report. "

Det er jo sikkert også en premium på skatter og avgifter som er betalt her... så når han sier estimatet skal oppdateres så blir det nok fort 10 prosent økning

Bare tenk lønnskostnadene (!)

Tort og svie for å ha stampet i jorda siden 2006 for så å bli jaget vekk? I realiteten så har jo regjeringen ødelagt selskapet
6710
08.01.2022 kl 13:17 1940

Hvis man allerede har afsat nogle penge, så er det vel ikke umuligt man kan udbetale penge til bolagene som erstatning for at udelukke bolag, så
skal denne proces ikke diskuteres ret længe, men deles op imellem bolag i feb eller marts...
Bagefter skal man så betale for faktiske udgifter bolagene har, altså flere led i denne proces.
6710
08.01.2022 kl 13:28 1894

Hvis det er som det har være de andre år,så er det meget muligt at
2021 Annual Report og reserveopdateringen kommer her i januar 2020, eller ?
6710
08.01.2022 kl 13:34 1864

Helt oki, det var en turbolensdag igår, Tak for du svare Vestjyden.
Jeg spurte også om, om der var et gav som skulle lukkes i gårdagenskurs, da den så ud til at åbne lavere end lukkekurs, torsdag.

Jeg er, ikke som du, særlig stærk på all det omkring det tekniske, så herligt du / I bidrager løbene med dette, takker...
Redigert 08.01.2022 kl 13:34 Du må logge inn for å svare
Pensjonen
08.01.2022 kl 13:35 1857

Helt enig der ja, Veldig mye mas om hvorfor Binna gikk ut med melding om at han ikke forstod oppgangen. Jeg leste tidligere sent 2021 at Binna ville har ro i selskapet
nå når de forhandlet med myndighetene. Selvfølgelig for at det ikke skulle være forhånds prosedering av erstatning osv. Det kunne gjerne være negativt i forhandlinger
senere. Mener at han var forpliktet til å gi inntrykk av at skjønte oppgangen. Virker som at mange ikke følger med i timen her på forumet.
6710
08.01.2022 kl 13:37 1839

Syntes nærmere artiklen igår var veldig negativ omkring "puste op og ind på måtten".
Håber da de følger op på dette og skriver hvad som kom ud af dette møde, som aktionær syntes jeg
det er på sin plads, da det drejer sig om tillid...

Takk til alle for mye flott info😀👍 Forøvrig også en veldig god og ryddig tråd dette, noe jeg håper vil vedvare. Alle som tror på dommedag og at QEC skal under krona igjen, kan jo starte sin egen tråd om det.

Enig med mange som skriver at gårsdagen var et ran av mange, trist å følge med på rett og slett!

Jasons fadese er det sagt nok om, og er enig i det meste som skrives om dette på denne tråd. Flott dog at QEC pga det har fått mye oppmerksomhet, samt mange nå har innsett potensiale som Jason TROR ved erstatning er 20-40. Masse nervøse aksjonærer samt selvfølgelig tradere, stopp loss, dataprogrammer mm. utnyttet «en intetsigende» børsmelding som QEC måtte sende ut torsdag kveld, men ikke noe er forandret mtp. hva Jason selv tror (M.BInnion er nok helt enig/tror det samme) selv om de selvfølgelig ikke kan børsmelde dette! Fint også at regjeringen ser hva selskapene forventer av erstatningsnivå (de vet det nok allerede), så får vi håpe de møtes et sted på midten og aller helst de velger heller å åpne opp for pilot i enkelte områder og til de med grønn profil.

Oppsiden er jo enorm, men jeg også tror vi skal være litt edruelige og da får vi begynne med kostpris og 175 mill Cad som gir ca kr 3, og så vil alt annet være oppside.

Med dagens produksjon samt forventet økning produksjon varslet neste år så forsvarer vel det alene nå for et gjeldsfritt selskap som tjener penger kr 2,50 uten noe som helst kompensasjon.

Forholder meg til SPb1 sin oppdaterte analyse sendt ut til sine kunder i går med ny target kr 4-10, så får alt over kr 10 komme som en kjempebonus, eks. ved at erstatning Jason tror kan oppnåes 20-40 inntreffer, eller som jeg tror og håper aller mest på - det gies tillatelse til pilot!😀

Tror rekylen opp igjen blir heftig når markedet får summet seg gjennom helgen, håper flere meglerhus fremover også kommer med oppdaterte kursmål og analyser. Fortsatt nesten 100% opp til SPB 1 sitt laveste kursmål kr 4 sier litt om ranet som ble utført i går, godt å lese at de fleste langsiktige og svært gode bidragsytere her inne fortsatt er med. Noen av dere gjorde sikkert også som meg i går, kjøpte det jeg kunne og akkumulerte defor med nesten 20% nye aksjer i går😀

Fortsatt riktig god helg alle medaksjonærer i QEC og masse lykke til videre!😀
Redigert 08.01.2022 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
Ghost64
08.01.2022 kl 14:50 1585

Kjøpte meg inn på torsdag etter et par års fravær. Selvsagt raser kursen når jeg er inne, samme skjedde sist. Min skyld folkens 😄
Z4
08.01.2022 kl 14:55 1548

Binnion måtte sende ut meldingen ene og alene pga. Jasons overtramp.