KVÆRNER SIGNERER KONTRAKT MED EQUINOR


KVAER:SIGNERT KONTRAKT MED EQUINOR TIL JS FASE TO, VERDI 900M

07:11
Oslo (TDN Direkt): Kværner signerer onsdag kontrakten med Equinor for levering av stålunderstellet for prosessplattformen til fase 2 av Johan Sverdrup, der verdien oppgis til 900 millioner kroner.Det fremkommer av en melding fra Kværner onsdag morgen.Det nye oppdraget inkluderer prosjektering, innkjøp og fabrikasjon. Kværner skal også stå for utlasting og sjøfesting av det ferdige understellet på en lekter før utseiling til feltet.Ingeniørarbeidene vil bli utført ved Kværners kontorer i Oslo og starter umiddelbart. Prosjektledelsen skal være basert ved Kværners anlegg for avanserte stålunderstell i Verdal. Her vil prefabrikasjon starter tidlig sommer 2019, heter det fra meldingen.Understellet til fase 2 prosess-plattformen skal leveres våren 2021.Det at vi vinner enda en kontrakt i internasjonal konkurranse, bekrefter Kværners posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell. Kværner leverte i 2017 og 2018 til sammen tre av de fire stålunderstellene som er med i første fase av feltutviklingen. Gjennom godt samarbeid med Equinor leverte vi alle disse tre plattformunderstellene til avtalt kvalitet, tid og budsjett. Jeg er glad for at kundene våre bekrefter at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknisk ekspertise og kostnadseffektivitet, sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

PSP, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Jeg håper at EQNR snart når NOK300
specc
07.05.2019 kl 13:20 357

Bra tall, denne skal videre opp i sommer ...