5PG! Varslet veldig spennende news førstkommende onsdag


Fundamental analyse av 5th Planet Games
January 8, 2022 Analyser
Dette er en fundamental analyse av 5th Planet Games – ticker 5PG – skrevet av Per Morten Schou. Mer om skribenten i bunnen av analysen.
Disclaimer: Skribenten har ingen rolle i Xtrainvestor-systemet. Xtrainvestor gir skribenter mulighet til å poste egne analyser eller nyheter på vår nettside. Vi gjør ingen vurdering av nøyaktigheten eller fullstendigheten, vi aksepterer inget ansvar for tap eller kostnader knyttet til bruk av innholdet og det er opp til deg å gjøre en selvstendig vurdering. Xtrainvestor, dets eierselskap eller ansatte/aksjonærer (samlet “Xtrainvestor”) kan ha eller forsøke å få kundeforhold til eller holde posisjoner i verdipapirene i ethvert selskap som nevnes i analyser eller nyheter. Ingenting av hva som publiseres er et tilbud eller oppfordring til/råd om å kjøpe eller selge noe verdipapir.

Når tekniske analyser ikke er dekkende, da må en fundamental på bordet. Dette fordi det nå blir meningsløst å se i bakspeilet på 5th. Tiden er inne for å hente frem en høyaktuell setning fra deres nye eiere Skybound Entertainment, og deres Invicible:”Nothing will ever be the same….”

Jeg skal forklare, og begynner med å sitere fra en CEO til en annen, hvor de sammen har etablert forretningsideen: “There is an enormous business to buildtogether in the Nordics.”

“The Nordics are a hotbed of creative talent, especially in the interactive entertainment industry. It is also one of the most exciting and dynamic global business environments with world-class executives and knowledgeable investors. We are thrilled to partner with 5th Planet Games on its journey to build a major global interactive entertainment company”, says David Alpert, CEO, and co-founder of Skybound Entertainment, and now also a board member in the new 5th Planet Games.

Developing existing and new IP’s

Skybound’s partnership will allow 5th Planet Games to work on top-tier IPs such as The Walking Dead and Invincible while gaining access to the extensive library of other IPs owned by Skybound. Equally important, the investment will bring expertise to create and nurture original IPs from within the Nordics.

“We are excited to partner with Skybound – a leading entertainment powerhouse. This investment provides us the opportunity to develop our own IP, while also being able to access Skybound’s massive catalog of stories and universes. With Skybound at the helm, we can create even bigger and more empathetic stories while exploring new worlds like never before”, says former CEO Henrik Nielsen, now a board member of the new 5th Planet Games.

Kort tilbakeblikk:

5th Planet Games var opprinnelig amerikansk. I dag er det et dansk selskap notert på Oslo børs. Hugo Games kjøpte 5th Planet Games for 737.000 dollar i 2018 inntil Skybound Entertainment nå kjøper 58,8% av selskapet hjem igjen for 10,5 millioner dollar (NOK 92.515.500,- ) gjennom 4 vedtatte milestones, som jeg skal beskrive nærmere lenger ut i analysen. 5th Planet Games har vært en aksje / et selskap vi på mange måter har mistet tilliten til her hjemme. De har ikke levert iht. forventingene, og kvaliteten på spillene har vært dårlige. Først ble et produksjonsteam i Nottingham lagt ned, deretter det siste i Berlin med et pennestrøk straks etter at selskapet fikk ny ledelse på den ekstraordinære generalforsamlingen 7. september 2021.

Nå fremstår selskapet altså med ny ledelse, nye eiere med helt andre veletablerte produkter hvor alt det gamle er lagt bort.

5th skal ikke lenger produsere mobilspill, men bli en distribusjonsplattform for Skybound Entertainment mot Europa og Norden. Produkter, spill og serier som har gjort det meget godt i andre deler av verden. Det eneste som henger igjen fra gamle 5th Planet Games er foreløbig “de beste spillene”, navnet og tickeren. Her kan nevnes spill som Hugo Troll Race, Ronaldo Kick’n Run, TinTin Match og Peter “Snakebite” Wright som nylig, og nok en gang, ble World Champion i dart.

💥 5th Planet Games noteres I USA

Videre er det verdt å merke seg at Skybound Entertainment er i privat eie. De er altså ikke børsnotert, men et høyt respektabelt og velkjent selskap. Ikke bare i USA, men i hele verden. Skybound Entertainment, med hovedkontor i Los Angeles California, er et multiplattform innholdsselskap som fokuserer på tegneserier, TV, film, tabletop- og videospill, bøker, digitalt innhold og arrangementer / events med mer. De er mest kjent for titler som The Walking Dead, Invincible og Before Your Eyes

Mark Stanger, som nå er selskapets nye CEO, fungerte sist som EMEA General Manager og VP of Sales and Operations hos Skybound Entertainment. Mark tar med seg over 25 års erfaring fra europeisk spillindustri til rollen, inkludert arbeidet hans med å utvikle Tomb Raider, Championship Manager og Hitman-franchisene hos Eidos Interactive, samt var nylig med på å bygge opp Skybounds spillvirksomhet over hele EMEA-regionen.

Dette altså ingen smågutt, som nå har tatt plass i CEO-stolen i 5th.

For mer info om øvrige i det nye lederteamet besøk:Det fremkommer av børsmelding datert 20.12.21 at 5th Planet Games i lys av alt som nå skjer raskt, også skal noteres på US OTCQB Venture Market i løpet av Q1 2022. Dette for å gjøre aksjene lettere tilgjengelige for amerikanske investorer og spekulanter. Siden Skybound Entertainment, som ovenfor nevnt ikke er børsnotert, kan vi også kanskje smake litt på den våte drømmen om at dette kan bli kjøkkenveien for å børsnotere hele Skybound i fremtiden – muligheten for en såkalt reverse takeover er absolutt til stede.

Uansett vil noteringen på børs “over there” utvilsomt bli spennende når Amerikanerne oppdager ticker’en 5th / Skybound, og muligheten dette gir dem for å investere i produksjonen til Skybound. Man kan også i dette leke litt med tanken / spekulasjonen om at de i forbindelse med børsnoteringen kan endre navnet fra 5th Planet Games til Skybound Games. Vi kan uansett bare filosofere vilt over reaksjonen i aksjekursen i denne forbindelse. En ting er i hvertfall helt sikkert: Det blir meningsløst å se bakover nå !

Vi tar ytterligere en titt inn i 2022:

Et annet moment i alt dette er at det i spillbransjen generelt har vært mye utsettelser pgaCovid. Dette har resultert i en stor oppsamling av store utgivelser som kommer nå. Det er også mange og store forbedringer på teknologi fronten.

Noterte meg at 5th tidlig i 2021 (tror det var under Q1 presentasjonen) at de proklamerte at de testet ut ny teknologi sammen med en ekstern aktør… Det kan i mine øyne ikke ha vært andre enn Skybound, og er Before Your Eyes og måten man kontrollerer spillet med øynene, kanskje bare en forsmak på hva som kan komme !?! Uansett må vi tilbake til 1998 for å finne tilsvarende kjempeutgivelser, som vil markere seg d.å. med tilhørende fokus på bransjen. Indieutviklere har også begynt å markerer seg i større grad. Spennende !

Vi kan heller ikke unngå å trekke frem LEGO i dette. 5th Planet Games fikk i fjor oppdraget med å utvikle det nye LEGO spillet. Et spill som skal appellere til både voksne og barn. 5th ble også tildelt et beløp fra den Tyske stat til utviklingen. Derfor overraskende for mange at også dette arbeidet ble lagt ned sammen med teamet i Berlin når Skybound kom på banen. Tydelig at Skybound har helt andre, og mer interessante planer på gang, eller har de bare flyttet produksjonen over til Skybound Games i USA vites ikke. Men det er mer LEGO i kassa – Her hentet fra Skybound.com:

Top Secret LEGO Comic to Be Revealed at SkyboundXpo. LEGO and Skybound will announce the first comic book collaboration from their historic partnership at The Skybound Halloween Xpo.

En annen trigger, eller Kick’n Run i god Ronaldo stil:

The Walking Dead and Skybound Enters The Sandbox Metaverse. The Sandbox is partnering with Skybound Entertainment to bring an authentic, true-to-universe THE WALKING DEAD experience to The Sandbox’s open gaming metaverse, giving fans the possibility to explore and experience The Walking Dead universe like never before.

Som nevnt innledningsvis: Nothing will ever be the same…

Deres forretningside er altså å skape en ny distribusjonsplattform mot Europa og Norden, men triggerene begynner å bli mange for 5th, ikke bare på denne siden av kloden men også i USA. Skybound vil totalt eie 58,8% av selskapet. Anbefaler interessenter å sette seg inn i børsmelding med vedlegg datert 10.08.21 https://newsweb.oslobors.no/message/539189

Dette eierskapet er regulert i vedtatte MilestoneWarrants pr. 07.09.21, og bør absolutt gagne selskapets aksjeeiere i tiden som kommer, hvor Skybound Games vil investere og øke eierskapet over en periode på 2 år f.o.m. september 2021 gjennom totalt 4 transaksjoner:

No 1, og kort tid etter gjennomført generalforsamlingen 07.09.21, tegnet Skybound Games seg for 21.677.765 aksjer i selskapet til nominelt DKK 0.05 med tegningskurs NOK 0.60968. Dvs. totalt NOK 13.216.500,- eller USD 1.500.000,- kontant betaling til 5th. Aksjene skal tildeles Skybound i august om jeg har forstått alt riktig.

No 2, og ikke senere enn 6 måneder etter den ekstraordinære generalforsamlingen datert 07.09.21, vil Skybound Games igjen tegne seg for 36.129.608 aksjer for totalt NOK 22.027500,- eller USD 2.000.000,- kontant betaling til selskapet.

No 3, og ikke under noen omstendigheter senere enn 51 uker etter 07.09.21, vil Skybound Games tegne seg for ytterligere 43.355.530 aksjer for totalt NOK 26.433.000,- eller USD 3.500.000,- kontant betaling.

No 4 ved ordinær generalforsamlingen vil Skybound Games tegne seg for 50.581.452 aksjer for totalt NOK 30.838.500 eller USD 3.500.000,-

Totalt 10,5 millioner dollar, eller NOK 92.515.500,- for 151.744.355 aksjer.

Følgende vil skje når vedtatte “milestones”, eller milepæler er oppnådd:

– 13,6 % av MilestoneWarrants på 5th Planet Games med en markedsverdi / mcap på USD 60.000.000 eller mer.

-13,6 % av MilestoneWarrants på 5th Planet Games med en markedsverdi / mcap på USD 75.000. 000 eller mer.

-13,6 %
Redigert 11.01.2022 kl 20:37 Du må logge inn for å svare
Ocapital
10.01.2022 kl 22:13 4523

av MilestoneWarrants på 5th Planet Games med en markedsverdi / mcap på USD 125.000.000 eller mer.

-45,6 % av MilestoneWarrants ved 5th Planet Games som har en konsolidert inntekt på minst DKK 62.756.000 i et av regnskapsårene 2022, 2023 eller 2024. Dette tilsvarer nesten 85 millioner norske kroner. Dette tallet kan umulig være hentet ut av lufta når de nå skal distribuere sine produkter mot Europa og Norden. Jeg tror heller ikke amerikanerne vil sitte stille å se på at “alle andre” utenforstående kan hente ut verdier fra denne potensielle oppside fra konsilideringen.

👉 Oppsummert bør dette handle om kun 1 ting:

Å bygge aksjonærverdier !

Selv om Skybound med sine investeringer mottar aksjer frykter jeg ikke disse, for vedtatte milestones vil i mine øyne være å betrakte som lockups. Som et eksempel fra disse tilsvarer en mcap pålydende USD 125 millioner = NOK 1.102.254.383,- en aksjekurs = 4,27 inkl. det totale antall aksjer på 258.062.565. Dvs. 3,42 ganger dagens kurs, eller 242% stigning etter siste ukes oppgang.

Av innsidehandler, etter at det ble kjent at Skybound skulle overta drifta, kjøpte Chief Accounting Officer Peter Ekman 906.095 aksjer i selskapet til kurs 0,88 kroner pr. aksje, og kontrollerer etter denne 1.508.608 aksjer.

Selskapet har ingen gjeld, god kassabeholdning og inntekter fra flere spill. Inntekter fra WalkingDead skal også adresseres til selskapet i tiden som kommer, men foreløbig er kun inntekter fra Before Your Eyes overført samt fremtidig overføring av frisk kapital iht. vedtatte milestones. Det er minimale utgifter etter at teamet i Berlin ble nedlagt. Det bør i følge dette ikke være en overhengende fare for emisjon. En emisjon vil i så fall slå beina under milepælene, og tilhørende overføring av ytterligere 3 transaksjoner frisk kapital samt også torpedere Skybound økning av eierskapet.

MERK: Forestående investorcall 12. januar klokken 14:00 – Be there !https://newsweb.oslobors.no/message/550283

Anbefaling: Kjøp / Hold / Selg: Det avgjør du helt selv !

Diskuter eller les om 5PG i den dedikerte kanalen på XI-chat https://chat.xtrainvestor.com/channel/5pg (refresh for lesing om du ikke er medlem) og/eller i 5PG’s Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/443077313971508

Om skribenten: 53 år og far til 3. Markedsføringsledelse fra BI, Mikroelektronikk KIH, Informatikk UIO, styrerepresentant, meddommer, forhandlingsleder, yrkestillitsvalgt, eiendomsutvikling, festivalsjef, event og tidligere båtbygger.Meget selektiv og kritisk til informasjonshavet der ute, hvor ALLE har en agenda med egen lommebok, eller som forvalter av andres.Undertegnede intet unntak, og som de fleste investorer åpen om, og gjennomsiktig på hva man liker og / eller egne posisjoner.

Misliker sterkt det som er, og kan potensielt være en børsboble inntil det motsatte er bevist. Respekterer verdiskapende informasjon over tid, uten skjult agenda. Tillit er som en pidestall – Tar tid å bygge, men lett å velte.
Redigert 10.01.2022 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Tobias
10.01.2022 kl 22:34 4438

Bra med en informativ analyse. Blir en fin reise fremover dette.

Flott analyse.
Metaverse , US-notering og selskapet har null gjeld og priset til 160 millioner..

Om warrants skal innløses av Skybound og de andre som har warrants må kursen være på 4,5kr - dette sier litt om det massive potensialet i selskapet.. hold på aksjene!
Redigert 11.01.2022 kl 00:12 Du må logge inn for å svare

Fint med artikkel i FA. Der er også en analytiker som følger med på aksjen og muligens tar opp dekning etter onsdag, da ser vi nok kursmål betydelig over dagens kurs og opp mot warrants innløsning.

Hej. Fin analyse. Lige et par spørgsmål før jeg hopper med på toget. Hvad er deres nuværende egenkapital? Hvad skal udløse de kommende milestones? Kan vi forvente en lukket emission uden fortegningsret for alle aktionærer? I så fald vil de jo gerne have kursen så lav så mulig op til tegningen. Dette er set så mange gange før i andre små aktier, hvor en stor sælger nemt kan presse prisen ned.
Blot mine tanker.
scorn
11.01.2022 kl 23:43 3531

Spurte du ikke om dette i en annen tråd?

0% sannsynlighet for emisjon og de har nok penger på bok.
Redigert 11.01.2022 kl 23:44 Du må logge inn for å svare

Det er vel aldri 0% sjanse for emisjon!? Håper selvsagt på gode nyheter for 5PG i dag.

Men ofte at vi har for store forventninger når selskaper kommer med presentasjoner.
HP17
12.01.2022 kl 08:45 3121

Med 5PG kan en ikke utelukke emisjon og en bør heller ikke ha for store forventninger til investor call i dag.
Historisk har slike investor Call i 5PG ofte ført til skuffelse med påfølgende kursnedgang. Glem heller ikke at Skybound Games har kjøpt aksjer til 0,60 samt det er en masse warrants som kan omgjøres til asker fremover. 5PG har nå gått 75%-80% fra 0,80 på kort tid uten nyheter. Det kan gå bra med 5PG og bli en suksess frem i tid, men nå har kursen gått mye og fallhøyden er tilstede om traderene forsvinner til nye aksjer.


Skybound Game Studios, Inc. ("Skybound") principally will make an aggregate cash investment of an amount in USD equivalent to NOK 92,515,500 over approximately two years and divided into four tranches in exchange for in aggregate 151,744,355 shares in 5PG, constituting in aggregate 58.8% of the outstanding shares in 5PG (the "Investment"). (NOK 0.60968 per share of nominal
08.09.2021, 08:16:00
https://newsweb.oslobors.no/message/541832

10.08.2021,
- Tranche 1 subscription: Shortly after the General Meeting, Skybound Games will subscribe for 21,677,765 shares of nominal DKK 0.05 at a subscription price of NOK 0.60968, total NOK 13,216,500 (equivalent to USD 1,500,000) against cash payment.

- Tranche 2 subscription: No later than 6 months after the General Meeting, Skybound Games will subscribe for 36,129,608 shares of nominal DKK 0.05 at a subscription price of NOK 0.60968, total NOK 22,027,500 (equivalent to USD 2,000,000) against cash payment.

- Tranche 3 subscription: No later than 51 weeks after the General Meeting, Skybound Games will subscribe for 43,355,530 shares of nominal DKK 0.05 at a subscription price of NOK 0.60968, total NOK 26,433,000 (equivalent to USD 3,500,000) against cash payment.

- Tranche 4 subscription and exercise: At the General Meeting, Skybound Games will subscribe for 50,581,452 warrants, each warrant entitling Skybound Games to subscribe for 1 share of nominal DKK 0.05, against an exercise price of NOK 0.60968, total NOK 30,838,500 (equivalent to USD 3,500,000). Skybound Games has contractually committed to exercising these warrants for a cash payment within 24 months of the General Meeting.
https://newsweb.oslobors.no/message/539189
jvh
12.01.2022 kl 08:59 3022

Tror vi ser 2+ idag..

Tror det blir blodrødt i dag

Ser ikke sånn ut for øyeblikket
jvh
12.01.2022 kl 09:13 3068

Kjøpsmulighet.

Eller salg! Ingen her inne på Forumet sitter med svar før fasit kommer…

Mye rart som foregår. Noen prøver å lure andre for å komme inn billig og noen har ikke trua virker det som.

Lekefirma, ligg unna. Sa opp alle sine utviklere! Hvem skal da skape noe??
jvh
12.01.2022 kl 09:32 2875

Typisk reaksjon, noen klarer å skremme de som er fersk på børsen ved å presse kursen ned for så å kjøpe seg selv inn. Selv sitter jeg rolig, har brukt mange timer på å lese meg opp på selskapet, og jeg ser det fundamentale som ligger til grunn.
jvh
12.01.2022 kl 09:45 2758

Hvor i all verden tok du den i fra, har du bare lest noen overskrifter? Hvis du har satt deg inn i selskapet og allikevel er av den oppfatning, så tenker jeg du burde være forsiktig med dine fremtidige investeringer basert på egne vurderinger.
Redigert 12.01.2022 kl 10:02 Du må logge inn for å svare

Tipper vi er i pluss innen halv 11

Sånne folk finner man på alle trådene. Med en gang en aksje går noe ned så kommer disse på banen med den 'smarter than thou'-holdningen sin.
Struts
12.01.2022 kl 10:20 2567

Verden har mange småtroll, i Norge skulle man nesten tro det er flest!

The investor call will be hosted by 5th Planet Games' interim CEO Mark Stanger.

Headlines for the investor call will be:

o Confirmation of the plans and goals for the business

o Status today and the progress made in recent months

o Update on Before Your Eyes

o Update on the upcoming OTCQB listing in the USA

Nå har nok de som skulle selge før presentasjonen solgt og det vil tror snu til FOMO og økende kurser - dette blir bra, følg med!

Tja! Hvordan vet du det? Sagt det før og sier det igjen. Her er det ingen som vet om kursen går opp, ned eller blir stående klokken 1400.

Hadde jo helt sikkert vært mer aktivitet om noen visste noe sikkert…

På sikt blir dette bra ja ! Er ikke så opptatt av hva kursen er time til time eller hva kursen er akkurat nå. Har man tro Skybound sin inntreden i dette selskapet og hvordan de skal snu dette så er ikke jeg i tvil hva jeg ville ha gjort på disse kurser. Mange gode innspill fra enkelte her inne som har skjønt hva vi har i vente.

Verden er full av muligheter - det gjelder bare ta de riktige avgjørelser i riktig tid. Når det gjelder dette selskapet så må vi bare glemme hva de ikke har fått til - det er historie - nå skal skapes ny historie og den ser meget lys ut spør du meg. Som jeg har sagt tidligere og som er veldig viktig er å fornye tankegangen og ikke bli med det gamle. Den som sover i timen henger etter og forblir forbigått.

Inntektene skal kraftig opp på sikt - og da går kursen opp. (markedet er en tid foran)

Mener dette blir et av få selskapene på børsen som kommer til å tjene penger. Om man kjøper nå til den pris som er nå så gjør man et godt kjøp.

Den virkelige tunge oppgangen har vi ikke sett - det er når den kommer vi får sett den virkelige oppgangen .

De fleste blir for mette for raskt - det å være "sulten" hele tiden er det som skaper vinnere.
Redigert 12.01.2022 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
jvh
12.01.2022 kl 11:42 2171

For meg ser det ut til at vi kan få frem noen gode nyheter her. På børsen må man klare seg selv, men har virkelig vanskelig for å forstå de som har solgt seg ut i dag helt ned til en kurs på 1,274! Blir spennende å se hvor langt kursen kan gå, om ikke idag, så de neste dagene/ukene. Mener her burde være en oppside på 3-4 kr i kursoppgang gjennom året. MEN, dette er mine tanker og jeg har ikke til hensikt å verken hause opp eller prate ned ett selskap for egen vinningsskyld. Det får andre ta seg av.
Redigert 12.01.2022 kl 11:54 Du må logge inn for å svare

For de varsomme er utbytte selskapet YARA å anbefale, med kursmål 550+
Dr.Money
12.01.2022 kl 11:55 2089

https://www.skybound.com/announcements/announcements/new-head-of-skybounds-animation-studios-marge-dean

Nettopp annonsert :)

We announced today that Emmy-award winning animation industry veteran Marge Dean has joined to manage the company’s Los Angeles-based Animation Studio. In this role, Dean is responsible for overseeing production of all new original animated content at Skybound. In addition to close collaboration with creators, producers, and top leadership, Dean will drive the creative vision and overall development within the studio. Immediate focus will center on the partnership with Amazon Studios and production of seasons two and three of the hit animated series INVINCIBLE.

“I’ve always admired Skybound’s creator-driven spirit, and it’s a company rich with content,” said Dean. “I’m excited to join the company during this phase of growth and evolution, and look forward to working closely with Skybound leadership and creative teams on these amazing properties.”

Known for building studios and animation pipelines, Dean was responsible for the design or re-design of several studios large and small, including Columbia-TriStar TV, Warner Bros. Animation, Mattel’s Playground Production, Omation (Steve Oedekerk), Technicolor Animation and Wildbrain Entertainment. She also serves as President of Women in Animation, an advocacy organization dedicated to advancing women and underrepresented genders in the field of animation and providing resources and connections for women to succeed in the industry.

“Marge Dean is a respected authority in the world of animation, and her veteran leadership is critical for the growth of our original and franchise animation content,” said David Alpert, CEO of Skybound Entertainment. “We believe Marge’s presence is a huge boost to secure top animation talent across the Skybound portfolio.”

Prior to Skybound, Dean was the Head of Studio at Crunchyroll, the largest streaming source of Anime. Prior to Crunchyroll, she served as General Manager of Stoopid Buddy Stoodios, the largest stop motion studio in Southern California, where she supervised production of Emmy award-winning “Robot Chicken” (Adult Swim) and “Buddy Thunderstruck” (Netflix) as well as expanded Stoopid Buddy’s range of work to include 2D and 3D CGI. Marge Dean will also be executive producing Invincible, joining Robert Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, and Simon Racioppa.
Redigert 12.01.2022 kl 11:56 Du må logge inn for å svare

De som ønsket å selge, solgte tidligere i dag. Alt er klart og her er mange som må løpe etter. Ble en fin kjøpsmulighet i dag under 1.50kr.

Metaverse , US-notering og selskapet har null gjeld og priset til 160 millioner..

Om warrants skal innløses av Skybound og de andre som har warrants må kursen være på 4,5kr - dette sier litt om det massive potensialet i selskapet.. hold på aksjene!

Guts og varsom henger i hop. Nå er ikke jeg i mot utbytte selskaper, men denne tråd handler om 5PG. Ellers lykke til. Du ser ikke fremover for øyne er i veien - eller hvordan var den Struts- du som er bra på dette :)
Redigert 12.01.2022 kl 12:17 Du må logge inn for å svare
jvh
12.01.2022 kl 13:00 1862

Er det mulig å få sett fremførelsen av presentasjon kl 14.00, eventuelt hvor?

Ikke bli overrasket om 'noen' prøver å dra ned kursen når IC har startet for å lure småaksjonærer som meg. Når vi får panikk så kommer de andre til å smile bredt. Her gjelder det å ha is i magen og heller tenke på potensialet.
Casper81
12.01.2022 kl 13:13 1764

Har ikke så mange aksjer her, men satser på at ikke det samme som alltid skjer når det er Investor call, at kursen raser nedover
Dr.Money
12.01.2022 kl 13:37 1669

Noen vet noe.... virker det som...
Redigert 12.01.2022 kl 13:37 Du må logge inn for å svare