Produksjonsseismikk for økt oljeproduksjon fra eksisterende felt


Produksjonsseismikk kan brukes som er verktøy for økt oljeproduksjon fra eksisterende felt.

Nye seismikk undersøkelser brukes for og finne nye oljereservoar, mens produksjonsseismikk brukes til analysere av hvordan oljen har blitt mobilisert i et oljereservoar som er i produksjon.

Mobiliseringen av oljen som ligger sperret inne i porøse bergarter er et meget komplisert fenomen kalt for ”Invasion Percolation”. Oljen blir mobilisert ved at det bores en eller flere produksjonsbrønner, og nesten alltid en eller flere injeksjonsbrønner inn i reservoaret.

Det strømmer en blanding av olje og vann (og noen ganger også gass) opp gjennom produksjonsbrønnen. Oljen blir skilles ut og leveres til verdensmarkedet, mens vannet føres tilbake til oljereservoaret gjennom injeksjonsbrønnen.

Hvordan produksjonsbrønnen og injeksjonsbrønnen fortrenger og dermed mobiliserer oljen i reservoaret er altså et komplekst fenomen, og det kan være vanskelig og vite hvor disse brønnene bør ligge i reservoaret. Det er faktisk slik at mye olje kan bli liggende igjen i reservoaret, og dette kalles ”Immobile Oil”
https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/resource-report/resource-report-2019/the-challenging-barrels/immobile-oil/

Produksjonsseismikk kan brukes som er verktøy for bedre mobilisering av oljen og dermed redusere andel med immobile olje. Denne andelen kan faktisk være så høy som 40-70% av den opprinnelige oljen i reservoaret. Det vil si at ofte ligger det mer oljen igjen i reservoaret enn det som er blitt produsert når oljefeltet stenges ned.

Analyser basert på data fra produksjonsseismikk kan brukes til justering av brønnene i reservoaret. Det kan være at nye produksjonsbrønner og/eller nye injeksjonsbrønner bør bores slik at mer olje kan mobiliseres, og at andre brønner bør stenges. Data fra produksjonsseismikk kan også brukes til overvåkning av effekten fra andre EOR metoder (Enhanced Oil Recovery), og justering av disse metodene.

Produksjonsseismikk er derfor en pågående aktivitet slik at en kan overvåke mobiliseringen av olje i reservoaret, og dermed gjøre tiltak slik at mest mulig av oljen i reservoaret blir produsert.

Jeg har sett intervjuet (i Finansavisen) av en ”aksje analytiker” fra DnB som nok er kjent blant de av oss som følger PGS. Her lanseres analyse om at seismikk er en aktivitet som det kan ta lang tid før den kommer opp igjen etter en nedgangstid.

Dette er riktig om en tror at seismikk bare er en aktivitet for leting etter nye oljereservoarer. Det kan ta mer enn 10 år før et nytt funn blir satt i produksjon, og dermed kunne en tro at seismikk er en investering med lang tidshorisont. Kan det være at det grønne skifte har gjort oljeselskapene usikker på om de skal gjøre slike investeringer?

Om en legger en slik analyse til grunn for PGS, da vil et kursmål på en krone (eller lavere) nok være riktig. Men, denne analysen blir helt feil! En har da glemt produksjonsseismikk, og tror at PGS kun utfører seismikk for leting etter nye oljefelt.

Ved fremleggelsen av Q3 (21.oktober 2021) ble følgende sagt av CEO:

” Vi venter at produksjonsseismikk, eller 4D-aktiviteten vil øke vesentlig i 2022 og nå rekordnivåer. Vi ser for øyeblikket mer enn 30 planlagte 4D-streamerprosjekter planlagt for 2022, sier konsernsjefen og legger til at forrige rekord ble nådd i 2012 med 24 undersøkelser. Det er dermed ifølge Pedersen ikke usannsynlig at vil se ytterligere økninger i 4D-aktiviteten i 2022 ettersom vi kun er i oktober. Videre sier han at trenden er på linje med det man ser i markedet der fokuset ligger på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt kontra leting i lite utviklede områder. Det er veldig positivt å se antallet 4D-prosjekter øke til et slikt nivå neste år”
https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/96179

Legg merke til: ”… der fokuset ligger på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt…”

Det strategiske samarbeidet med Magseis Fairfield som ble annonsert i oktober er et viktig samarbeid for og gi bedre produksjonsseismikk og data til oljeselskapene. Med økende etterspørsel etter olje vil det være viktig at oljeproduksjonen fra eksisterende felt blir optimalisert.
https://www.pgs.com/investor-relations/ir-news-stock-announcements/pgs-enters-strategic-collaboration-with-magseis-fairfield-for-the-hybrid-towed-streamer-and-obn-market/

PGS er en viktig aktør for oljeselskapene i dagens marked. Ikke fordi oljeselskapene nødvendigvis ønsker og finne mer olje, men fordi oljeselskapene må optimalisere dagens produksjon for å dekke en økende etterspørsel. Nye funn kan ikke dekke dagens etterspørsel, og fokus blir da på produksjonsseismikk for økt produksjon fra eksisterende felt.

”Aksje analytikeren” fra DnB og andre analytikere har glemt produksjonsseismikk. Det har dessverre gjort at mange har dumpet sine aksjer i PGS. Jeg har nå brukt det jeg kan av midler til kjøp av aksjer i PGS. Folk får lese mitt innlegg og gjøre sine vurderinger. Uansett ønsker jeg alle et godt nytt år!
PeGes
12.01.2022 kl 07:13 3942

Må ikke glemme at det som skjer i Norsk grønn politikk og aktivitet på Norsk sokkel har liten betydning. Resten av verden skal lete etter olje, og vil trenge seismikk.

Flott oppsummering - Dette hadde jeg ikke fått med meg i det hele tatt

Glemt er også biblioteket som de avslo bud på (var det sist år?)


Støyen legger seg nok straks - tror ikke engang selskapet selv trodde at papiret skulle så til de grader bli gruset i går


Spørsmål på siden: Noen som vet om gårsdagen ble benyttet til inndekning av short?


Redigert 12.01.2022 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
12.01.2022 kl 09:21 3632

Magseis Fairfield har den beste teknologien for produksjonsseismikk, er verdensledende og vil derfor ha en flott utvikling i lang tid fremover.
Møre75
12.01.2022 kl 09:35 3551

Er det no vi skal begynne innhenting av gårsdagen ?

2022 varer ikke til vintersesongen, husk at det er 365 dager i året. Januarsalget varer ikke lenge, blir en deja vu fra 2021 på samme tid.
Rek2
12.01.2022 kl 09:44 3498

PGS har inngått sammarbeid med Magseis ene og alene pga di har innsett at dette er veien forward, dermed har di også gått inn med hybridløsningen..
om dette har en succes gjenstår å se...
WETrader
13.01.2022 kl 09:22 3205

Flere som har oppdaget at PGS kan bidra til økt produksjon fra eksisterende oljefelt med produksjonsseismikk?...
Cliff
13.01.2022 kl 09:42 3115

Det er helt riktig som du oppsummerer i hovedinnlegget.
Produksjonsseismikk har blitt en stadig viktigere og større del av PGS sin aktivitet.

I tillegg er det også en annen "skjult verdi" i biblioteket.
Gammel seismikk blir som ny, etter reprosessing med høyteknologisk databearbeiding.
F16
13.01.2022 kl 09:59 3019

Det er relativt absurd å tro på at PGS er best på dette.

Vi får se om de klarer å trekke ut en konklusjon om verdien av Magseis etter dette;
«Videre mener Kepler at det ikke er mengden data som betyr noe, men kvaliteten og plasseringen, og at kundene vil fokusere mye mer på billedbehandling de neste årene. De tror TGS vil ha problemer med å tjene penger på sitt eksisterende bibliotek, men bemerker samtidig at selskapet har en netto kontantbeholdning på 200 millioner dollar og en struktur med få eiendeler».

TGS sin MCAP er 12,5 milliarder, kanskje et pekepinn på hvor mye PGS har å gå på når markedet friskmeldes.
WETrader
14.01.2022 kl 22:10 2604

Brent Spot mot nye høyder....https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/101800
Som sagt...produksjonsseismikk er et viktig verktøy for økt oljeproduksjon fra eksisterende oljefelt...
Seismikk handler ikke bare om leting etter mer olje...
Hvalross
14.01.2022 kl 22:16 2586

Det som er mseis' forse, at de er billig blir mindre viktig. Det blir snakk om kapasitet, kapasitet, kapasitet. Hver eneste rustne jolle på vannet! (Mseis kommer selvsagt også til å gå bra, men den er ikke gira. Det er nisje. "Den beste salaten i fastfoodmarkedet ...)
Redigert 14.01.2022 kl 22:17 Du må logge inn for å svare
WETrader
18.01.2022 kl 07:18 2201

PGS er ikke avhengig av at oljeselskapene begynner og lete etter mer olje...i det korte perspektivet kan PGS tjene masse penger på produksjonsseismikk...og PGS gjør produksjonsseismikk uten hjelp fra Magseis...tror det er en del som ikke har forstått mitt innlegg...samarbeidet med Magseis er en nye metode innen produksjonsseismikk, men PGS har mange andre metoder uavhengig av Magseis...
kroif
18.01.2022 kl 08:10 2071

PGS ASA: Awarded Endurance CCS Acquisition Contract
January 18, 2022: Oslo, Norway, PGS is awarded a Carbon Capture and Storage
("CCS") 3D seismic acquisition contract by BP over the Endurance reservoir,
located about 145 kilometers off the coast from Teesside and around 85
kilometers from the Humber coast. Seismic acquisition is scheduled to start
during April 2022 and complete in June.

"PGS has a history of pioneering the marine 3D seismic market and the Endurance
survey is one of the industry's first publicised awards of a 3D acquisition
contract in North Sea specifically designed to address CCS project development
challenge. In the second half of 2021 we announced a sale of MultiClient data
for CCS purposes and now we are very pleased to announce the award of an
acquisition contract. This further strengthens our leading market position and
is an important step in expanding our contribution to net-zero transition.

Numerous research reports estimate a significant need for CCS storage going
forward. Even in the more conservative projections, seismic acquisition for CCS
purposes is likely to constitute a significant new market for our industry",
says President & CEO in PGS, Rune Olav Pedersen.

FOR DETAILS PGS, CONTACT:

Bård Stenberg, VP IR & Corporate Communication
Mobile: +47 99 24 52 35

Oioioi dette var uforventa🥳💯🚀
WETrader
18.01.2022 kl 08:18 2000

...og PGS kan tjene masse penger på CCS seismikk!

Flott!.
Pedersen positiv igjen.
WETrader
27.01.2022 kl 11:27 1523

Med Brent over 90 så ble dette brutalt....
WETrader
28.01.2022 kl 12:59 1235

Er det ikke underlig at DnB Global ikke har redusert sin eierandel på 5,9% siden DnB kom med sitt kursmål på 1 kr?

Ny produksjonsseismikk jobb i Mexicogulfen...oljeselskapene vil investere mer i produksjonsseismikk fremover når oljeprisen etablerer seg over 90 USD...
HP17
31.01.2022 kl 12:34 957

Veldig underlig at DnB Global ikke har redusert sin eierandel og en ser nå at husa har satt robotene på salg igjen i håp om å få svist ut de siste på en kurs under kr 1.60 før ferden igjen setter over kr 2.

Det er kun 400 millioner aksjer i PGS.
På torsdag ble det omsatt 72,5 millioner aksjer og fredag 58 millioner aksjer. Til sammen de to dagene er det hele 130,5 millioner aksjer.
Det er nesten 1/3 av selskapet. Og det betyr at de som har solgt/tavngssolgt/panikk m m har fått gjort det og det legger fundamentet for en solid støtte rundt kr 1.60 og sannsynligvis er kursen tilbake over kr 2 tidlig denne uken?

"Oil prices rose early on Monday, poised for a 17-percent jump this month—the strongest January performance in at least 30 years—as global supply struggles to keep up with rebounding demand."
https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-On-Track-For-Best-January-In-30-Years.html