Lerøy - Teknisk KJØP nå !!Lerøy aksjen viser nå KJØP etter dobbel bunn og nytt løft
Pressområdet ved 70 ryker og det er fri oppgang til ca 80 kroner der aksjen var oktoberI tillegg er mange analyser oppdaterte og LSG blir verdsatt

F.eks her fra 3. januar

Meglerhus oppgraderer Lerøy Seafood til kjøp
Meglerhuset Fearnley Securities oppgraderer Lerøy Seafood til en kjøpsanbefaling, opp fra hold. Kursmålet forblir uendret på 87 kroner aksjen.

Meglerhuset mener selskapet er attraktiv basert på at aksjen er priset under sammenlignbare selskaper,
med operasjonell giring i et miljø med stigende laksepriser.
I tillegg venter meglerhuset at investeringer gjort i smolt de siste årene delvis vil utligne den pågående kostnadsinflasjonen i sektoren.
Torine
12.01.2022 kl 14:24 2192

Dnb tok LSG (kursmål kr 85 ) inn i porteføljen 3.1. og skriver bl.a.:
Siden midten av august har Lerøy falt 13% mer enn sjømatindeksen på Oslo Børs, mens ventet inntjeningsutvikling har vært på linje med sektoren. Dette gir etter vårt syn et gunstig inngangsnivå. Både konsernsjefen Henning Beltestad og COO Bjarne Reinert kjøpte aksjer i selskapet etter Q3-rapporten.
Med en P/E på 14x har Lerøy Seafood etter vårt syn en attraktiv prising sammenlignet med de andre større sjømatselskapene.
citius
12.01.2022 kl 14:38 2169


De fleste ligger nå på 85 - 95 kroner som mål for de neste månedene,
men teknisk bør den ta 80 på relativ kort tid :-)
citius
13.01.2022 kl 07:39 2023


Leser dagens Finansavis

Paretoanalytiker

...."enda strammere marked"
Drevet av mindre volumvekst i Norge og Chile

Lerøy er blandt "mest attraktive"

Da skal vel toget sette opp farten :-)
ibyx
13.01.2022 kl 09:53 1905

Stå på citius!
Denne trenger den drahjelpen den kan få. Her hjelper anbefalinger fra analytikere (7 kjøp 1 selg) og sterke laksepriser mindre enn i sammelignbare aksjer. Man skulle nesten tro det satt større shortposisjoner her slik den holdes igjen, men det gjør det visst ikke ifølge shortregisteret. De finnes i sektoren, men da kun for Grieg med ikke ubetydelige 1,32%.

Ble litt interessert i det med anbefalingene her. Vet noen hvem som ifølge DNs oversikt holder seg med salgsanbefaling nå? Skulle gjerne visst begrunnelsen for det. Kanskje er det noen som ikke prioriterer sektoren særlig høyt og kanskje ikke er helt oppdatert på selskapsmeldinger og laksepriser?
Median kursmål er jo ellers 85
Redigert 13.01.2022 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
citius
13.01.2022 kl 21:19 1763

Denne bransjen er litt motsyklisk ift en del andre

Aksjen ned fra 85 på noen svakerter fra i fjor, men alt ser hyggelig ut fremover

Sterk inntjening utover 2022 !!
ibyx
14.01.2022 kl 10:30 1562

Oppgangen fra 65 ble nok litt for rask for LSG. Sliter med 70. Virker som det er en sperre der. Skal gjerne ned til 67-68 for å "hente fart", eller bevegelse oppover er kanskje riktigere!
AUSS kan få en litt kraftigere "minikorreksjon". En stigning på 12-13% på en måned er mye for denne!
citius
14.01.2022 kl 10:53 1514


Uenig i det

Turen fra 85 til 65 som var en overreaksjon,
så turen til 80 bør ikke ta så lang tid :-))
ibyx
14.01.2022 kl 11:03 1497

Greit nok. Vi får se! Ha en fin dag!
citius
14.01.2022 kl 12:31 1424


Se på bransjen i dag, det er opp på gode varsel :-))

citius
14.01.2022 kl 12:32 1423
"Hvordan påvirker inflasjonen?

Et generelt tema i 2021 var stigende inflasjon – i USA har den nådd det høyeste nivået på 40 år. Sentralbanker som til å begynne med sa at inflasjonstendensene var en forbigående hikke knyttet til korona, virker litt mer bekymret og har begynt å øke styringsrentene. Kanskje man bør tenke på å sikre renten dersom man har mye gjeld?

For laksebransjen ser vi inflasjonen tydeligst via økende fôrpriser. Vi er ikke så veldig urolig for det. En grunn er at kostnadene for fjære og kjøtt vil stige mer fordi fôret utgjør en større andel av totalkostnaden. Det betyr at alt annet like en bedring i laksens relative kostnadsposisjon. En annen grunn er at et stramt marked betyr at prisene antagelig vil øke mer enn kostnadene uansett. Kontali spår en global tilbudsvekst på bare 2 prosent i 2022, ned fra 6 prosent i 2021. Tommelfingerregelen sier at etterspørselen vokser cirka 5 prosent i året strukturelt. Så hvis tilbudsveksten er lavere enn det, betyr det normalt stigende priser. Forward prisen på Fishpool støtter dette – den indikerer en oppgang på 10 prosent ift. snittprisen for 2021. Samtidig ser etterspørselen sterk ut, hypotesen om at korona ville gi et varig løft i etterspørselen i retail ser ut til å holde stikk."


Torine
14.01.2022 kl 14:04 1358

Det høye prisnivået holder seg i et avventende marked
Nyheter av Aslak Berge - 14 januar 2022
Etterspørselen løper raskere enn tilbudet.
– Noen snakker om at det skal opp en krone eller to. En kan ikke forvente at det kommer så mye fisk fremover. Det er alltid litt avventende når prisene går over 70 kroner. Så jeg tror ikke på de veldig store bevegelsene, men i den grad det blir bevegelse tror jeg det blir en krone eller to. Nedover går det ikke. Det blir nok stabilt eller opp, sier en innkjøper til iLaks.
citius
14.01.2022 kl 14:20 1335


Grieg seafood drar på med ca 5 kroner !!!

LSG 50 øre...................
milk
14.01.2022 kl 15:47 1266

Dette er helt riktig reflektert! Chile sliter på flere hold. Det er snart bare Norge som leverer etter konsensus. Noen vil dog hevde at landbasert vil kompensere for svak utvikling i sjø. Det har jeg ingen tro på!! Sektoren vil bli knallsterk i 2022....
ibyx
14.01.2022 kl 17:11 1198

Kommer en uke etter denne.. 😂
milk
14.01.2022 kl 17:55 1163

Jeg må bare innrømme at utviklingen i LSG har vert svak.. Jeg kan bare gjenta til det kjedsommelige at eierstrukturen i LSG gjør det fint lite interessant å investere med tanke på verdistigning. Det kommer til å skje endringer i styret til AUSS....
citius
14.01.2022 kl 22:57 1048


Det er noe skepsis her
men stigende priser og alle-mann-på-dekk vil få denne oppover
ibyx
15.01.2022 kl 11:19 846

Joda. Leder i innhenting som begynte i romjul nå med +15% tett etterfulgt av outsideren AUSS +14%. Nedturen i sektoren fra tidligere i høst er ennå ikke hentet inn tross stigende og vedvarende høye laksepriser. Disse er nå også styrket med utsikter til lavere tilbud utover året hevdes det.
Så laksetoget er i siget. Alle skal opp. Til og med NRS! Greit å spre litt kanskje? Noen sliter mer enn andre av spesielle årsaker. Bakkefrost peker seg ut her. Den er faktisk ned 2% i samme periode! Godt mulig GSF får en liten tur ned på mandag før veien går videre opp.
Og siden dette er en LSG tråd. I et 6 måneders perspektiv sinker den ganske mye. Det er faktisk GSF som er vinneren her også.
Vil overraske om ikke den raske oppgangen i GSF igår var drevet av shortinndekking. Sitter hele 1,32% her. Vær litt obs på den kanskje? Ville vært forsiktig med å kjøpe for mye her uten "passe" bekreftet inndekning fra igår.
Torine
15.01.2022 kl 12:19 806

Enig i at det generelt ser svært positivt ut for aksjer innen oppdrett. Jeg velger å prioritere aksjekjøp basert på klar anbefaling fra anerkjente meglerhus. Bl.a. Fearnley og DnB har klar kjøpsanbefaling på Lerøy.GSF er en fantastisk tradingaksje. Hvis man har kontroll på det biologiske (grovt), samt kan syklusene kan man tjene en god del.

I 2020 og begynnelsen av 21 hadde de mange ILA tilfeller, spesielt på finnmark. Det gikk sneskred i ett anlegg som skadet og drepte mye fisk. De hadde for høy prodkost i forhold til laksepris - og kom i konflikt med lånebetingelser.

De har løst det største problemet - likviditeten er på plass - og de solgte det som har vært ett mareritt. I tillegg tjener de på drifta. Rundt 40kr i norge på prodkost er bra, og det lover godt for nå som prisen er nesten 70kr.

Om ikke GSF står i 100kr snart er det rart i mine øyne.

Om de klarer å utvikle selskapet er det på lang sikt potensiale for en kurs på 200kr….men Per Grieg er jo der ;-)
Redigert 15.01.2022 kl 13:56 Du må logge inn for å svare
milk
15.01.2022 kl 23:13 583

Vi kan jo basere på "tro, håp og kjærlighet" Det sterkeste av alt er kjærlighet....:-)

Nei - størst er avkastningen ;-)

Bør bli ett bra år i de fleste lakseaksjene. Hvis de rykker opp på ulikt tidspunkt kan det være lønnsomt å hoppe mellom aksjene.Går jo ganske bra her :-))

Når det går på det kjedelige har algoene små problemer med å "utjevne" mellom de ulike selskap til daglig. Når det er bevegelse som nå så sliter de litt mer. Kan fort bli stående igjen på perrongen noen og enhver. Evt. shortere inkludert selvsagt!

Kanskje Grieg tar en tur tilbake til forrige stasjon nå?
Redigert i går kl 11:27 Du må logge inn for å svare