Observe Medical kjøper Biim Ultrasound


Selskapet henter inn 180 mnok i kontanter som da dekker kjøp av Biim (50mnok) og nedbetaling av utestående rentebærende gjeld (underkant av 50mnok). Har da 80 mnok til drift som bør vare minst et år til. Håper 2022 blir året hvor salget av Biim og Sippi øker betraktelig som følge av styrket nettverk.

Spent på emisjonskurs og hvilke investorer som deltar.
Redigert 14.01.2022 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
bj111
14.01.2022 kl 12:15 555

En emisjon som faktisk er strålende nytt uansett hva som skjer med aksjekursen.
Stokken
14.01.2022 kl 12:36 530

Enig. Jeg har sett på OBSRV en stund, men usikkerhet rundt finansiering har gjort at jeg ikke har kjøpt meg inn. Dette var betryggende og har kjøpt meg en post, og deltar også på emisjonen som forøvrig er garantert. Vil vel motta tegningsrettigheter for rundt 55% av beholdningen om jeg ikke regner helt feil her. Dersom emisjonskursen ender på rundt 16,50 så skal nå kursen holde seg rundt 18,94, alt annet likt. Men bare gevinst av sparte rentekostnader i seg selv vil ha en effekt på verdien i mine øyne, samt et økende nettverk for internasjonalt salg for både Sippi og Biim.
SomSa
14.01.2022 kl 12:56 505


Ikke smart å kjøpe en aksje når det meldes om emisjon og samtidig er emisjonskursen ikke bestemt. TRVX meldte om emisjon da kursen var 5,6-6,3 og senere ble emisjonskursen bestem .............................

"Subscription price: Minimum NOK 1 and maximum NOK 30.00"
Stokken
14.01.2022 kl 13:05 487

Det blir oppgitt at den blir minimum 30% rabatt sammenlignet med volumvektet pris siste tre dager før. Så med dagens kurs ender den på rundt 14kr +/-. Utvannet blir det da en kurs på 17,62 (ned 12%) som er en opsjon jeg er villig til å ta. Jeg vil nå tørre å påstå at risikoprofilen og årsaken til emisjonen i OBSRV er noe helt annerledes enn i TRVX.
bj111
14.01.2022 kl 13:06 485

Sant det men å trekke inn med TRVX som er uten inntekter og uten noen produkter og klarte å gjennomføre tidenes dårligste emisjon i alle selskaper som skal ha en emisjon er kanskje litt overkill. Har ikke vært vitne til en mer elendig gjennomført emisjon enn den i TRVX og jeg må si jeg undres over hva de holder på med der. Nytt Bionor kanskje? Her er formålet konkret og det kan faktisk bli en god emisjon for de som er i aksjen. Har selv en minipost som knapt gir noen retter eller avkastning den ene eller andre veien så egentlig så er det ikke så nøye hvordan dette slår ut for min del.
Agresso
14.01.2022 kl 21:55 406

Nei selskap som Nanovector og Targovax blir noe helt annet, prises mer på forventninger innen forskning og håp om banebrytende gjennombrudd. Jeg har stor tro på observe medical. Etter oppkjøpet av biim ultrasound er jeg bull. Genialt ultralyd teknologi som egner seg vel på sykehus, private klinikker og pre hospital diagnostikk. Allerede har de jo mange produkter som stadig tar større markedsandeler. Skal en prøve å sammenligne selskapet kan en jo trekke paraleller til Medistim. Var også tidlig inne som aksjonær der i 2013, ikke lenge nok detsverre, men se kursutviklingen.. Her laster jeg jevnt og trutt til 5 febr, da går nok toget. God helg folkens😊
Ruda9
19.01.2022 kl 09:11 174

Dette selskapet har jeg ståltro på, så jeg kjøper noen lodd her

Emisjonskurs rundt kr 10, hva tror ekspertisen?