PROXIMAR SEAFOOD AS


Ser at noen dro til med 700 000 akjser, slett ikke ille det. Flere i styret har også gått til innkjøp av flere aksjer, er det noe på gang?