VGM og Follum

Asko
VGM 17.01.2022 kl 09:20 2202

Har fått følgende info fra VGM om status for grunnforholdene rundt fabrikken i Follum:

Grunnforholdene der fabrikken ligger er det ingen problemer med, det er omkringliggende tester (gjort av en 3 part) som har vist negative tester for usikker grunn. Merk, dette er ikke kvikk leire, men fare for jord ras og Fabrikk lokasjonen ligger i utløpet av ras-sonen.

Status er at det har blitt boret test brønner som har blitt målt og som ikke viste usikker grunn, nye brønner blir boret og geolog fortalte at borer har tatt nye målinger før helgen. P.t. har ikke mottatt ytterligere informasjon.

Vi vil selvsagt holde alle orientert om utvikling, men avventer endelig rapport fra borer og geolog.

Best regards

Lars Mårdalen

Chief Financial Officer

Cell (+47) 911 07 702 | E-mail:lars.mardalen@vowgreenmetals.com

De fleste er vel innforstått med at det mangler kompetent ledelse og har forlatt skuta, derfor gruses kursen !!
Det er tretten måneder siden avtalen med Vardar ble annonsert og de har enda ikke klart å få i orden byggetillatelse.

Intensjons avtalen med Elkem går ut på dato den andre februar, hvis ingen avtale innen den tid vil kursen gruses ytterligere.

Prisen på byggematerialer har gått opp i mellomtiden, ser for meg de vil trenge mere penger før prosjektet er ferdig engang i 2023

Ned 7% i dag ! Kan det tenkes at noen har blitt tipset om resultatet av målingene før siste helg?
Gasman
18.01.2022 kl 14:30 1687

Jeg har fått samme svar som Asko, så hvis det er resultatet av målingene du tror dette handler om, er det bare å kjøpe:-)
Neste melding vil være at grunnforholdene er gode og at rammetillatelsen kan godkjennes.

Når tenker du vi får svar på rammetillatelsen?
Gasman
18.01.2022 kl 16:38 1511

Kommunen har 12 uker på seg til å behandle en søknad om rammetillatelse når vilkårene for ramme er oppfylt.
Det vil si antagelig 4. april i hovedutvalg for miljø og areal og kommunestyret 7. april.
Kan også skje før, dersom det andre er ferdig behandlet og de bare venter på geoteknikken.
Sjakalen
18.01.2022 kl 19:22 1390

Hva og hvor mye skal det omsettes i denne nedlagte papirfabrikken?

Iflg denne presentasjonen skal de produsere minst 7500 tonn biokull I begynnelsen og planer om utvidelse til 100K tonn i 2030
https://www.ringerike.kommune.no//globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/presentasjoner-fra-politiske-moter/2021/presentasjon---naringsutviklingsarbeid-ved-harriet-slaaen-med-flere.pdf
Prosjektet er sterk forsinket og sannsynlig byggestart I april/mai, ca ett år etter tilsagnet på enova støtten.
Med litt innkjørings problemer er vel ikke produksjonen i gang før i 2023, andre/tredje kvartal.
Dette gjenspeiles i kursen til VGM/VOW
DNB har i en analyse fra 16 november 2021, kursmål NOK 25 for VOW , analysen oppdateres hvert kvartal
unikum
18.01.2022 kl 21:45 1196

Å jøss! så bra med produksjon om ett år så er det bare å glede seg utover. Børsverdi på 600 millioner nå er vel bare "parkeringsplassen" til Vgm priset inn.
Hammers
18.01.2022 kl 21:49 1171

Jeg har vel tidligere knapt skrevet om VGM selv om jeg har vært aksjonær (nå kun med liten lyttepost).
Jeg solgte straks alt etter tildeling. Fikk vel en kurs på 5-tallet - mener jeg å huske.
Deretter falt kursen til 3-tallet. Da jeg merket et visst trykk kjøpte jeg 3x min opprinnelige beholdning.

Ble med til kr 9 - før jeg solgte alt på ca 7,50. Hvorfor salg?
VGM har ikke fabrikken oppe før etter sommerferien i år og følgelig ingen inntjening før tidligst i 2023.
Stigningen fra 3-tall til 9 hadde ikke noe som helst med realiteter å gjøre. Bare å bukke og takke og ta det som var.
Nå er vi igjen tilbake til 3-tallet.

Det jeg reagerer på er en rekke negative innlegg om alt som kan gå galt på Follum i tiden framover;
- Byggesøknad ikke levert. (Skrevet av Reserven/gjentatt av Uteseileren). Hm...En pussig kombinasjon!
- ELKEM kommer til å trekke seg. (Skrevet av Reserven - inkl GLEM ELKEM Dette senere redigert bort)
- Byggematerialene har skutt i været (Skrevet av Uteseileren). Om stålplatene har steget SÅ mye vet ikke jeg noe om, men?
- Grunnforholdene er elendige (kvikkleire). Skrevet av flere. Trolig sludder siden dette aldri tidligere (u/Norske Skog) har vært et problem.
- Så er det et at kommunen skal behandle en rammeavtale ila 12 uker. (Skrevet av Gasman i dag).
- Uteseileren på nytt med en plansje som er vist for kommunen for ca 8 mnd siden. Mye elendighet å tolke ut fra den orienteringen!
- ALTSÅ: Ikke måte på hvor mye elendighet som hostes fram "fra arkivet".

LANGT VIKTIGERE; VGM har bestilt utstyr fra VOW for 215 mill.
Tipper VGM sitter langt nærmest realitetene en noen nøytrale personer på FA Forum (at ulike nicks har skrevet betyr IKKE at det er ulike personer)! Pyrolyseutstyret er satt i produksjon og det hele går sin gang.
Ila dette året står fabrikken ferdig. Ja like etter sommerferien er planen.

På sikt blir dette utrolig bra og spennende. I mellomtiden får nå bare kursen leve sitt eget liv - påvirket av de som ønsker å gjøre det.
Hvis det kommer VESENTLIGE endringer i forhold til framdriftsplanen blir dette børsmeldt.
Mindre forsinkelser er allerede varslet, men ingen vesentlige!

At planen i mai var at man skulle oppgradere til fase 3 (og 100.000 tonn biokarbon) i 2030 er nytt for meg, men ok!
Om dette forsatt står ved lag vet ikke jeg, men det som er kommunisert er at man kan forvente en raskere oppskalering til fase 2.
Er fase 2 oppskalering til 30 eller 50.000 tonn biokarbon? Jeg vet ikke jeg i detalj, men den kommer lenge før 2030.
Trolig rundt 2024-25 en gang? Da begynner de større summene å renne inn i kassa til VGM.....og det som en "starter"!

Inntil videre er det kun lyttepost som gjelder. I hvert fall for min del - for det er en prinsippsak!
Dere kjenner kanskje min kritiske holdning til slike som ikke har drift eller inntjening som står i stil med børsverdi?

Selskaper som KUN består av positive drømmere uten bakkekontakt. Håpløse selskaper som KUN lever av emisjoner og drømmerier!
Eks de grønne; NEL - EFUEL - QFUEL - KAHOT - SOFTOX - ACC - AOW (ikke skrevet mye om de 2 siste) + PLT, osv......!
En hel HAUG ulike kandidater finnes.

Slikt som går under betegnelsen "BARE DRIT" (sett i forhold til kombinasjonen; Børsverdi/Omsetning/Inntjening) den dagen børsen gjør et nytt svalestup! Da er det kvalitet og ikke våte drømmer som gjelder! Med stigende renter tror jeg det er mange slike som får problemer!

Hva skjer når mange plutselig sliter til samme tid? Kan de KRAKKE? Kanskje noe å tenke på?
(PS; Så langt er det ingen krakktendenser å spore i det generelle chartet)
Redigert 19.01.2022 kl 00:07 Du må logge inn for å svare

Liker alltid å lese dine innklegg Hammers. Når du skriver « Pyrolyseutstyret er satt i produksjon og det hele går sin gang.» - er det noe du vet personlig eller noe du har lest et sted?

Det er riktig at det ikke er påvist kvikkleire:

« Vow Green Metals vil utvide stabilitetsvurderinger på der selskapets biokarbonanlegg på Follum planlegges å bygges, ifølge en melding torsdag.
Som en konsekvens vil oppstart av produksjonen på anlegget endres. Utover utsatte inntekter vil tidslinjen ikke ha vesentlig negativ innvirkning på prosjektet og selskapets økonomi, fremgår det.
Vedtaket følger etter jordundersøkelser utført av tredjepart i et tilstøtende område. Det er ikke påvist kvikkleire verken i området Vow Green Metals vil bygge eller i nærliggende områder, men det er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger av stabiliteten til jorda i området før man får en rammetillatelse fra lokale myndigheter.»

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/11/04/7766375/vow-green-metals-tar-grep-ved-follum-anlegget-oppstarten-pavirkes

Gasman
19.01.2022 kl 00:06 943

Merkelig saus fra deg, Hammers.
Alle andre enn deg er vel likeglad med ditt selvskryt av hvor du har kjøpt og solgt!
Når det gjelder min kommentar om saksbehandlingen, var det svar på et spørsmål, og bare en referanse til byggesaksforskriften.
Når det gjelder grunnforholdene, må da dette være parkert, når flere her har fått svar fra selskapet at dette IKKE er et problem. Med mindre dere tror IR juger.
Når det gjelder at markedet frykter kostnadssprekk, må man leve i en boble for ikke å se at dette driver ikke bare VGM, men alle lignende selskaper.
Redigert 19.01.2022 kl 00:08 Du må logge inn for å svare