Roger spår nedgang på OSE

tare
01.11.2018 kl 08:16 413


Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,6%, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,5]%. De asiatiske børsene endte stort sett opp torsdag, dog dette skyldes mer eller mindre det faktum at de europeiske og amerikanske børsene steg kraftig onsdag. Mao. er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. I tillegg er oljeprisen ned 1,5 dollar fra gårsdagens nivåer. Svakere oljepris er normalt sett er negativt for Oslo Børs, da oljerelaterte selskaper utgjør en vesentlig del av børsen. Følgende aksjer er i fokus i dag pga. resultatslipp; TGS og DNO.