Risk - Reward 2022


Som investor i NanoV har jeg som flere andere følgt med utviklingen av selskapet fra høsten 2018 og har gradvis økt min eksponering. Etter kursfallet i går og i dag eier jeg nå 200 000,- aksjer.

Alle er kjent med hvordan kursutviklingen har vært, og hvor vi befinner oss idag. Jeg har forståelse for at mange er svært kritiske i forhold til det selskapets ledelse har prestert de siste årene. Jeg mener også en del ting kunne har blitt gjort annerledes og sikkert spart aksjonærer for svært mye penger. Men, det kan vi ikke endre nå.

Det som er vesentlig og i hvert fall min motivasjon for å være aksjonær i NanoV er at Betalutin har hittil levert fantastiske resultater og hjelper mange svært syke mennesker. Sannsynligheten for godkjenning anser jeg å være høyere enn 80 %. Også er sannsynligheten etter de siste Covid relaterte utsettelser at vi for levert søknaden i løpet av 2022 svært høy.

NanoV har fra 2009 frem til 3 kv 2021 tapt kr 2 284 945 000. https://proff.no/regnskap/nordic-nanovector-as/oslo/faglig-vitenskapelig-og-teknisk-virksomhet/IGFZ8SU10N7/

Men andre ord innen 12 år har det blitt brukt på Reseach and Development for Betalutin rund USD 260 000 000,-.

Det ser ut som et stort beløp som har blitt brukt, men er helt vanlig - faktisk fortsatt i det lavere området. Det lønner seg å lese følgende studie fra 2017 som gir en forståelse hvorfor jeg mener det er svært lønnsom å være eksponert i NanoV nå!

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012

Der Spiegel, en av Tysklands største magasiner brukte denne studien i 2017 for å påpeke:

Millionen investiert, Milliarden eingenommen.

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/krebsmedikamente-wie-teuer-ist-die-entwicklung-a-1167124.html

Konklusionen av analysen gir en svært god begrunnelse hvorfor jeg er aksjonær i NanoV nå og kommer til å øke eksponeringen fremover.

"Conclusions
Prior estimates for the cost to develop one new drug span from $320.0 million to $2.7 billion. We analyzed R&D spending for pharmaceutical companies that successfully pursued their first drug approval and estimate that it costs $648.0 million to bring a drug to market. In a short period, development cost is more than recouped, and some companies boast more than a 10-fold higher revenue than R&D spending—a sum not seen in other sectors of the economy. Future work regarding the cost of cancer drugs may be facilitated by more, not less, transparency in the biopharmaceutical industry."

Selv om NanoV helt klart må hente ennå mere kapital i 2023 er det fortsatt rund USD 360 000 000,- opp til gjennomsnittet (husk studien er fra 2017).

La meg avslutningsvis påstår, selv om NanoV ikke kommer til å "boast more than a 10-fold higher revenue than R&D spending" ser vi sannsynligvis ikke kurser på 13, 20, 30, eller 40 kr. i 2022/2023 etter levering av søknaden og kr. 100 - 150 etter godkjenning.

Lykke til!

Merlin
21.01.2022 kl 22:56 19391

Meget godt innlegg med gode resonnementer.

NanoV har ikke en gang brukt bransjegjennomsnitt i R&D. Det er en viktig påpekning. Man skulle ikke tro at det kunne være riktig når man leser mange misfornøyde innlegg i de seneste dagene. Klaging på dårlig ledelse av enkelte, (noe som i NanoV ikke gjelder dagens ledelse), har langt fra tatt med hele bildet, og situasjonen er mye gunstigere enn det som kommer frem.

Det skyldes bla flg:
Radforsks oppbygging og erfaring. Radforsk har vært en virkelig motor og pådriver for å kommersialisere norsk kreftforskning. Og det har blitt gjort på en meget effektiv måte, både med børsintroduksjoner, kapitalisering, motivasjoner og et felles cluster der selskapene har kunnet trekke på hverandres erfaringer.

Dette hadde ikke gått uten et glimrende forskningsmiljø med mange dyktige forskere, og det store statistiske grunnlaget Radiumhospitalet sitter med. Æren for den første organiseringen hviler på Vidar Hansson, som så muligheten, og fikk kanalisert og transformert dette på en slik måte at forskerne fikk personlig lønn for strevet, samtidig som Radiumhospitalet også kunne bygge verdier via løpende børsintroduksjoner. Og hans arbeid har vært fint fulgt opp av Jonas Einarsson.

Og sist, men ikke minst, den utrolige grunnforskningen som ga ikke minst NanoV en "gratis" flying start. NanoV startet ikke på bar bakke, men ved hjelp av suksessgründerne Bruland og Larsen, som allerede hadde vist sin utrolige forståelse av radioaktiv utnyttelse innen målstyrt kreftbehandling med Algeta. Algeta ble en sensasjon innen slik behandling. Roy Larsen har likevel beskrevet at NanoVs potensiale er mye større enn Algetas. For NanoV ligger alle muligheter åpne.

Det er derfor ikke uten grunn at NanoV hele tiden får gjennomført fulltegnede emisjoner. Emisjonene er likevel kursdrepere i Norge. (Det skyldes ikke minst elendige norske skatteregler for finansiering og eierskap for biotechselskaper i Norge). Myndighetene motarbeider aksjonærene og mangler forståelse for at Norge her kunne bygget opp en fremtid og en ny viktig og lønnsom eksportindustri i Norge, slik danskene og svenskene, som begge har fjernet formuesskatten har gjort.

Det vil dermed gå mot at NanoV blir solgt til utlendinger, som har mye gunstigere skatteregler. Det er også store synergihensyn som gjelder innen salg og markedsføring, som ligger i at et forskningsselskap som NanoV koordineres inn i et stor farmaselskap. Det blir vinn-vinn for begge parter. De store farmaselskapene kan dermed trekke på hva små selskaper kan få til av forskning, og kjøpe opp slike selskaper som har fått frem resultater, uten selv å måtte betale for en mengde kostbar prøving og feiling. Det betyr også at de selskapene som har klart å få frem gode resultater, også verdsettes meget høyt, og selges til Big Pharma i stor konkurranse mellom de store medisinselskapene. Det medfører at oppkjøpsverdiene oftest ligger himmelhøyt over børskursene den dagen et oppkjøp skjer.

Det vi skal huske på er at et selskap som NanoV utnytter massevis av tidligere erfaringer, og dermed ikke er utsatt for å mislykkes i samme grad biotechselskaper ofte ble før. NanoV er basert på høy mikrobiologisk og radiologisk ekspertise. Kunnskapsnivået innen dette området har utviklet seg voldsomt i de senere årene. Det gjør at sluttresultatene kan lykkes med mye høyre sikkerhet. Mengden av prøving og feiling reduseres, og man kan komme fortere til målet, med større grad av vellykkethet.

Det kan vi nå se på NanoVs forskningsportefølje, som viser svært gode og sikre resultater. Ikke minst vil Archer-1 kunne bli standard of care innen NHL-behandling, og oppnå et meget høyt salg.

Likevel prises altså NanoV nå til en utrolig lav verdi. Markedet har ikke skjønt NanoVs potensial og verdi, men ser kun på det helt kortsiktig.

Jeg har vel aldri sett en større kjøpsanledning i en aksje.

Redigert 21.01.2022 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Storlien
21.01.2022 kl 23:15 19328

Takker for flotte innlegg. La dette bli en seriøs tråd no. Vi drømmer vel alle om at dem skal lykkes.
Falketind
22.01.2022 kl 06:02 19136

Flott skrevet Merchant og Merlin. Til dere andre som følger og skriver om aksjen. På tide med en smule positivtet rundt selskapets forretningsvirksomhet og aksjen, rene dommedagsprofetiene for tiden. Hvor er optimismen blant oss i "menigheten". Vi må nå glede oss over reisen videre, dette kan blir stort til slutt. Ikke minst det vil kunne redde/forlenge livet til mange kreft pasienter som må være det aller viktigste oppe i det hele. Fortiden kan vi dessverre ikke få gjort noe med nå og i etterpå klokskapens lys kunne sikkert ting og strategiske valg vært utført annerledes. Pandemien har også hatt en medvirkende årsak. Nå er emisjonen satt og som langsiktig aksjonær følger med aksjen videre i den forvisningen om at ledelsen også jobber for å kunne skape aksjonærverdier. Erik Skullerud har mye han nå må kunne bevise og å leve opp til men jeg er overbevist om at han er rett mann til rett jobb. Så får tiden vise om jeg valgte rett "hest". 📈 💪 💰 🤔
Redigert 22.01.2022 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
focuss
22.01.2022 kl 09:16 19005

Får minne om at Nanov ikke er et BP som blir finansiert av en egengenerert enorm cashflow, men et biotech startup som lever av emisjonspenger. Styreformannen burde forstå forskjellen og agere deretter.
Merchant
22.01.2022 kl 10:21 18848

Focus: Som sagt er jeg enig med alle som mener at selskapets ledelse de siste årene har flere ganger ikke handlet riktig. Særlig i lys av tidspunkter for plasseringer av emisjoner etter den vellykkete emisjonen i 2016 kan man sette spørsmålstegn. Det har muligens sammenheng med selskapets største eier. Men, spørsmålet forblir om man selv hadde gjort jobben virkelig bedre. Ellers må jeg påpeke at den studien fra 2017 jeg refererer til bevist ikke har tatt med BP da slike selskaper på grunn av cashflow og eksisterende strukturer har et mye bedre utgangspunkt. Faktum er at selskaper som Nanov trenger mye penger for å få produktet godkjent. Men selv om Nanov henter dobbelt så mye som de allerede har brukt er sannsynligheten høyt at investert kapital til slutt kan mangedoble seg innen noen få år fra nå. Nanov har frem til nå forsket og utviklet Betalutin i 12 år. Allerede lengre enn gjennomsnittet i studien, men hadde også 2 år med Covid 19 som ikke kunne forutses i 2017. Jeg vil for øvrig påstår at legemiddel som Nanov utvikler kommer til å få et betydelig prisløft særlig på grunn av høyere kostnader i forbindelse med utviklingen de siste 2-3 år.
Merchant
22.01.2022 kl 10:36 18822

Merlin: Når man har investert i selskaper som Algeta før vet man hvordan «markedet» priser slike selskaper i utviklingsfasen. Da styres kursen stort sett av noen ressurssterke fond og investorer som profiterer av småspareres angst for å tape investert kapital eller går klipp av store gevinst. Dette er et lett spill frem til de store value triggers inntreffer. Sånn sett er jeg helt enig med deg at prisingen av Nanov i dag er noe man kommer til å undre seg om ikke alt så lang tid… å ja, og selvfølgelig er det risiko og være eksponert i Nanov. Men om de risikomomenter blir vi jo heldigvis påminnet av mange svært omtenksomme skribenter her på forumet👍🏻😉
Carbo
22.01.2022 kl 10:55 18769

Veldig enig i det du skriver her Merchant.
Eksempel er største eier som uansett tjener gode penger på å låne ut aksjer, noe som skremmer småsparerene og skaper store svingninger.
Jeg tror også vi kommer til å se tilbake på denne tids kursnivå med undring om ikke lenge...
Redigert 22.01.2022 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
focuss
22.01.2022 kl 10:56 18758

Merchant.
Jeg mener Egberts alt for lenge har hatt ett alt for passivt forhold til partnerskap og det koster aksjonærene dyrt.
Carrera
22.01.2022 kl 11:16 18699

focuss
Vet du hvordan Egberts/ledelsen jobber i kulissene med et evnt.partnerskap?
Merlin
22.01.2022 kl 11:38 18663

Egberts vet det meste om VIP Value Inflection Point. Og han har forklart det for markedet. Rart du ikke har fått det med deg focuss? Skullerud har også forklart hvordan de jobber i forhold til partnere. Vi vet at det foreligger stor partnerinteresse, men at de vil ha facts på bordet først. Og det er Paradigme first top line read-out.

Se tidl. innlegg:

La oss tenke litt på hva som er verdivendepunktet for Nanov. Et slikt verdivendepunkt (value inflection point) er tidspunktet der det inntreffer en avgjørende hendelse som resulterer i en betydelig endring i fremdriften til selskapet og som vil gi en dramatisk endring i forventning til resultat og dermed verdi. Ved top line readout for NanoV vil de vite om de har nådd de definerte målene for effekt. (Målene for safety mener jeg allerede beviselig er nådd, både teoretisk og i praksis!) Det er da vi har verdivendepunktet som treffer partnerne. At det er tidspunktet er også bekreftet av ledelsen/styret.
Dette verdivendepunktet kommer altså lenge før BLA innvilges. Det kan komme mye raskere enn mange har tenkt seg. Jeg viser da til Marcos vurdering av hvor fort man har avlesninger og analyser for pasientene. Det gjøres iflg ham fortløpende, og tar ca 4 uker pr. pasient. På slutten er det dermed kun snakk om de få som ikke allerede er ferdig analyserte siste mnd.

Fra Skullerud:
"Vi jobber med mulige partnerskap med andre firmaer hele tiden. Vi har mennesker i organisasjonen som jobber fulltid på dette. Hvordan et partnerskap kan se ut er ikke mulig å si, men vi har hatt, vi har og kommer til å ha diskusjoner for å få et optimalt samarbeid på plass. Slik farmaindustrien ser ut i dag, sitter mange store firmaer og venter på kliniske studieresultater før de går inn. Det er derfor det viktigste for oss er å bli ferdige med innrullering i PARADIGME.

Vi gjør alt vi kan for å sette Betalutin på kartet blant hematologer verden over og for at dette skal bli en knall suksess. Det har ikke forandret seg og kommer heller ikke til å gjøre det."
Redigert 22.01.2022 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
focuss
22.01.2022 kl 11:53 18630

Merlin
Har forklart dette flere ganger tidligere. Egberts tar feil. Regner med det skyldes en bortforklaring av tiltaksløshet. Dersom Betalutin er så lovende som vi tror så er det peace of cake å skrive en avtale med tilstrekkelige forbehold og wherases. Det gjør BP hele tiden. Dersom Betalutin virkelig er så lovende så burde Roche, Novartis og Bayer komme løpende basert på det minste vink.
Merlin
22.01.2022 kl 12:01 18609

Noen som har truffet med aksjekursutviklingen i NanoV er Investtech, som "traff" på emisjonen. Som jeg har vist til tidligere, kunne NanoV gjøre en rask emisjon nå, til en lav kurs, eller vente til read-out for Paradigme foreligger. Med en god read-out ville emisjonen kunne settes på en adskillig høyere kurs. På grunn av utviklingen i korona valgte selskapet å ta emisjonen nå.

Emisjonen som sådan har gitt en vellykket kapitalinnhenting, men timingen er selvfølgelig ikke god kursmessig. Når det nå ser ut til at land etter land etter hvert forstår at koronaen er gått over til å bli tilnærmet en vanlig forkjølelse der nesten ingen legges inn på sykehus, tross enorme smittetall, er det på overtid å legge ned hele testesystemet og normalisere sykehusene.

Det kommer til å kunne skje svært fort. Vi kan dermed få en rask gjenåpning og NanoV kan få fullført Paradigme raskere enn de forsto for noen dager siden.

Investtech har sånn sett hatt flaks med sin spådom, og brisker seg nå så godt de kan. Men de spår som kjent fra tidligere forlengelse av de fleste trender, og har dermed rett , omtrent som at de får rett med å spå tiden på klokka to ganger i døgnet.

Investtech er dermed lite å høre på nå. Teknisk analyse passer som kjent ikke der man treffer value inflection point og får et uventet skift i aksjekursen.

Tenk heller mer på om du tror Paradigme og Archer-1 lykkes. Ut fra Skulleruds utsagn har ikke Betalutin noen alvorlige konkurrenter innen eldre og utsatte 3 FL pasienter. Tror man det stemmer er NanoV et sikkert bet.

Merlin
22.01.2022 kl 12:02 18610

De har ikke dataene. Markedsverdien vil øke voldsomt for NanoV ved å vente til de foreligger.
Carrera
22.01.2022 kl 12:06 18601

focuss
Du har en lei tendens til å skyte fra hofta på alt og alle når du taper penger og det ikke går "din" vei.
For å være en som slår markedet med 3-5000% i året og som har bidratt med titalls milliarder i statskassen så burde du vite bedre!

focuss
22.01.2022 kl 12:25 18557

Merlin
Dataene er mange og de er gode og ikke minst konsistente med lite standardavvik. Lite sannsynlig at Paradigme avlesning vil avvike vesentlig. Det skjønner også ikke minst BP og usikkerheten kan lett håndteres i avtaleteksten. Det vi mangler er en litt fremoverlent styreformann som forstår hvordan aksjonær interesser ivaretas.

Carrera. Som jeg skrev måtte Godfrey i BGBIO kastes noe som selvfølgelig skjedde. Forsøk å lev med det nå. Jeg skrev også i sin tid at Costa i nanov måtte kastes. Det skjedde også.
Carrera
22.01.2022 kl 12:39 18505

focuss
Er jo bare å lytte til deg da når noen skal kastes?
Og alt er blitt så meget bedre etter at disse personene er blitt kastet? NOT
Hardly
22.01.2022 kl 12:49 18483

Nå skal ikke jeg spre noen konspirasjonsteori her, men kan det tenkes at Nano satte emisjonen så lav for å tiltrekke seg en beiler?
De har jo i lengre tid uttrykt ønske om evnt oppkjøp. Kan det være at prisen har vært for høy? Oppkjøps pris gjenspeiler seg jo ofte i aksjekursen.
Merlin
22.01.2022 kl 13:40 18402

Får gjenta uttalelsene fra Skullerud:

"Vi jobber med mulige partnerskap med andre firmaer hele tiden. Vi har mennesker i organisasjonen som jobber fulltid på dette. Hvordan et partnerskap kan se ut er ikke mulig å si, men vi har hatt, vi har og kommer til å ha diskusjoner for å få et optimalt samarbeid på plass. Slik farmaindustrien ser ut i dag, sitter mange store firmaer og venter på kliniske studieresultater før de går inn. Det er derfor det viktigste for oss er å bli ferdige med innrullering i PARADIGME.

Vi gjør alt vi kan for å sette Betalutin på kartet blant hematologer verden over og for at dette skal bli en knall suksess. Det har ikke forandret seg og kommer heller ikke til å gjøre det."
focuss
22.01.2022 kl 13:54 18370

Melin
Ja forrige CEO som plutselig forsvant gjorde behovet overtydelig for Egberts.
Merlin
22.01.2022 kl 14:53 18261

Gitt at de har to muligheter:

1Selg billig nå uten VIP.

2 Ta risikoen og vente på VIP og få betalt mye bedre.

De har valgt 2 i tillit til at Paradigme leverer.
Redigert 22.01.2022 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
Kajtek
22.01.2022 kl 16:44 18106

Jeg er ikke så erfaren med biotek som noen av dere på forumet her men det høres veldig logisk for meg at det er riktig av Nanov , med tanke på oppkjøp, å vente til Paradigme er ferdig readout. Nanov vil sitte mye sterkere i forhandlingene da enn før Paradigme readout. Selv om resultatene er veldig bra allerede nå. Det vil så absolutt være bra for aksjonærene.
focuss
22.01.2022 kl 17:01 18094

Det er uheldig om for mange aksjonærer tar alt som kommer fra ledelsen i et administrasjonsstyrt biotech selskap som gospel. Eller fra podcast for den saks skyld.
Sweetspot
22.01.2022 kl 18:11 17971

Det er de positive aksjonærene her som kan smile godt i løpet av året😃
God helg🍻
Sweetspot
22.01.2022 kl 19:47 17799

De negative også, som helt sikkert kjøper på soppene de prøver å fremprovoser😃🍻

Tja, det kommer flere emisjoner og jeg håper på høyere aksjekurs.

"Sannsynligheten for godkjenning anser jeg å være høyere enn 80 %" Jeg håper det, men kor mange år med forsking har de igjen ? Etter mine kalkyler så snakker vi minst 4-5 år. Jeg tror vi får mere informasjon underveis og jeg håper på positive nyheter noe som kan være positivt for aksjeprisen.
Merlin
22.01.2022 kl 20:43 17692

OBS:
Det kommer IKKE flere emisjoner før VIP.
Det tar ikke 4-5 år å komme frem til VIP. Det vil komme som top data read-out senest i 2H2022. Med litt flaks kan det komme i 1H2022.
-------
Med emisjonen og det medfølgende kursfallet er det noen som forsøker å piske opp stemningen naturlig nok. Noen ganger kan det være berettiget ved et slikt kursfall. Andre ganger kan det være å bomme på målet. Som aksjonærer har vi alle selv direkte ansvar for hva vi investerer i og hvordan vi bedømmer investeringene. Skal man være langsiktige eller kortsiktig? Skal man trade eller sitte? Det er helt opp til den enkelte.

Det diskusjonen dreier seg om nå er tidspunktet for når ledelsen/styret i NanoV menes å kunne maksimere aksjeverdiene i forhold til Big Pharma. Som kjent er resultatene til nå i Paradigme hemmelige, og kun kjent av Klinisk komité og Scientific advisory board som har taushetsplikt. Det ble sluppet noen detaljer i forbindelse med forbedringen av Paradigme, der Jean Pierre Bizzari, MD, Chair of Nordic Nanovector's Clinical Committee uttalte "We are extremely encouraged by the preliminary data we are seeing both in terms of efficacy and safety profile." Han fortsatte "This decision has been made based on the company's reviewed discussions with the US Food and Drug Administration (FDA)." Han uttalte også at interimsresultatene var konsistente med tidligere resultater.

Styre og ledelse er derfor i det videre avhengig av mer informasjon om resultatene av Paradigme. Det kan ikke gjøres noen totalanalyse av Paradigme før det er konkludert på alle inkluderte pasienter.

Dermed er det svært vanskelig å begynne å selge noe der man ennå ikke kan bevise konkrete resultater, og hvor man kun har interimuttalelsene og resultatene fra Lymrit-01 å holde seg til. I tillegg selvfølgelig at FDA reduserte testantallet fra 130 til 120, godkjente en stor utvidelse av pasientpoolen ved at bla stamcellepasienter kunne inkluderes, og godkjente at man gikk ned til en doseringsmengde. Det er ganske så tungtveiende!

Disse tingene i seg selv bør gi oss aksjonærer en ganske stor trygghet for at Paradigme leverer. Skullerud har gjentatte ganger uttalt at BP heller venter på faktiske resultater og betaler mer for det, enn å kjøpe basert på ikke-avklarede og ikke komplett analyserte data. NanoV har nå også kapital nok uten flere emisjoner til å nå Value Inflection Point, og dermed få frem verdiene i selskapet helt på egen hånd. Det er en stor fordel for oss aksjonærer.

Jeg tror vi skal ha respekt for en slik bedømmelse, og ikke mistro ledelsen på det punktet. Uenighet i det virker med basis i det selskapet selv har kommet med, heller som spekulativt og relativt ubegrunnet og fyrer i stedet opp under investorers iboende usikkerhet fremfor å være faktabasert.

Det er likeledes neppe spesielt hensiktsmessig å inngå noen avtaler når man enkelt løpende greier å skaffe kapital. Algeta som fikk finansiell hjelp av Bayer ga i realiteten bort en meget stor del av upsiden av verdien til Bayer på forhånd. Algeta hadde i motsetning til NanoV nettopp problemer med å få inn nok kapital. Klok av denne erfaringen passer NanoV seg for å ikke å komme i samme situasjon og det skal vi nok være glade for.


Redigert 22.01.2022 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
Falketind
22.01.2022 kl 21:21 17627

De feilene som ble gjort i forbindelse Algeta prosessen, var en dyr erfaring for gründerne og aksjonærene. Min vurdering er at denne lærdommen nå kommer til nytte hos ledelsen for å kunne maksimere aksjonærverdier ved Betalutins vei mot markedet.
SomSa
24.01.2022 kl 23:51 16469


Merchant
Jeg putter aldri 3-6 mil i en aksje innen biotek uten produkt selv om jeg hadde ca. 90k i 2016. Heldigvis reduserte jeg etter hvert da aksjen steg (én fugl i hånden er bedre enn ti på taket). Høyeste prisen fikk jeg var ca. 104. Ikke glem at flere produkter mislykkes i fase 3. Det hjelper ikke at blant annet har Nano, TRVX, Ulti har gode data, det kan skje mye innen biotek:

PCI Biotech avslutter RELEASE-studie
Utkonkurrert

Beslutningen om å stoppe RELEASE-studien er basert på resultater fra andre kliniske forsøk presentert ved American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancer Symposium den 20.–22. januar.
https://finansavisen.no/nyheter/helse/2022/01/24/7807488/pci-biotech-avslutter-release-studie

Uten å gi råd til noen hadde jeg funnet et tidspunkt, redusert i Nano og puttet i andre aksjer som har falt mye og det finnes fremtid for selskapet.........
Redigert 25.01.2022 kl 00:29 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.01.2022 kl 00:50 16363

NanoV er et helt annet kapittel en PCIB. Selv har jeg for lengst solgt meg ut av PCIB. Min begrunnelse for det var ikke minst at fimaChem nok kunne få en omfattende konkurranse av virksomme stent ved gallegangskreft, der kirurgisk behandling har vist seg ganske effektiv. Også det merkelige samarbeidet med Astra Zeneca virket oppblåst. Men PCIB har fortsatt gode muligheter innen forsterkningsfunksjoner innen bakterielle og parasittiske vaksiner mot tuberkulose, borelia, malaria, forskjellige typer bakteriell pest mv. Her er det et meget stort marked som PCIB antagelig burde valgt som sin førsteprioritet og der de kan bli enerådende innen effektiv og rimelig fotokjemisk lysbehandling. Med sin målstyring har bla ikke Nanov konkurranse fra kirurgi, siden hematologisk kreft er spredd rundt i kroppen. Det har lite for seg å sammenligne PCIB med NanoV, og viser nok at du fortsatt er en utrivelige og ikke spesielt etterrettelig baisser SomSa.

NanoV er i en helt annen liga enn PCIB, spesielt med Archer-1, som kan bli en standard of care innen NHL.
Sydney
25.01.2022 kl 06:32 16203

Men om aliqopa blir en ny standard i 3 linje og Betalutin ikke er kombinert med denne. Kan det samme skje med ebtslutin. Jeg vet det har vært oppe men alikevel så kom dette som ett sjokk i PCI... Skremmende å se hvor skjørt der er... Shit for noe drit. Skulle vært ferdig for to år siden Nano..
Merchant
25.01.2022 kl 08:26 15986

SomSa: Å vurdere risiko i en biotech aksje er opp til hver enkel investor. Derfor finnes det flere biotech selskaper jeg ikke hadde investert i blant annet PCI Biotech. At det finnes et slik risiko i Nanov også viser seg jo i prisingen av selskapet per i dag. Men vi alle vet hva som skjer dersom Nanov lykkes. De fagpersoner jeg forholder med til er godt kjent med hvor langt konkurrentene til Nanov har kommet og påvirkning av Covid-19 pandemien på konkurrentene. Og ikke minst er det et svært viktig å huske følgende om Radiopharmaca: «The prospects of reaching blockbuster status in the near future has increased interest in theranostic development among major pharmaceutical companies.» les her: https://www.itnonline.com/article/rise-therapeutic-radiopharmaceuticals
Merlin
25.01.2022 kl 09:27 15767

Aliqopa er ingen konkurrent og har mye dårligere resultater enn Betalutin. FL with ≥2 prior therapies (n=37) ORR 70% CR 32% og betydelig lengre DOR.

Aligopa achieved an ORR of 59% with 14% of patients achieving a complete response, while the median duration of response was 12.2 months.

Å fremstille Aligopa som en trussel mot Betalutin blir direkte feil. Det er omvendt!
Kratos
25.01.2022 kl 09:34 15724

Aksjen er under 13 kr men det er fremdeles veldig liten interesse. Det er lenge til readout og børsene er i korreksjonsmodus.
Dere tenker kanskje det er umulig nå, men aksjen kan fint falle under 10 kr uten at det er krise. Husk aksjen prises på om de vil lykkes,
og nå når det er usikkert NÅR de vil ha readout (og denne har blitt flyttet helt siden 2019!) så skjønner jeg fint at ingen vil kjøpe Nano nå.
Merlin
25.01.2022 kl 10:05 15623

Flere sykehus har nå begynt å øke rekrutteringen av pasienter igjen. Koronapandemien har budt på utfordringer, men sykehusene prioriterer nå å øke rekruteringen i kreftstudier. NanoV kan komme i mål med de siste pasientene raskere enn forventet.

Redigert 25.01.2022 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.01.2022 kl 10:15 15567

Repemi blir nok avlyst. De som vil kjøpe har nok nå fylt opp, billigere enn 14. Så repemien legger lokk på kursen inntil den blir kansellert i og med at det er mulig å få tegne seg på kurs 14. Avlysning bør komme om kort tid. Så her kan det heller være grunn til å sikre seg billige aksjer nå. Når lokket er fjernet, koronaen etter hvert ikke lenger er en samfunnskritisk sykdom, sykehusene gjenåpner for fullt kan vi se litt optimisme i kursbildet.
Redigert 25.01.2022 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
Mpholding
25.01.2022 kl 10:24 15524

Så at Arne Fredly dukket opp på lista i dag med 500k aksjer, under navnet Apollo Asset Limited. Sundt AS kjøpt også ytterligere 300k aksjer.

Nå har snart alle som vil det legendariske dr S snittet rundt 12,spennende fremover👍
Merlin
25.01.2022 kl 12:24 15286

Dansk avis: Ventes at Danmark vil fjerne alle coronarestriksjoner
Ifølge flere kilder til Jyllands-Posten vil Danmarks statsminister Mette Fredriksen gjenåpne landet helt den 31. januar.

Fredriksen skal holde en pressekonferanse onsdag der hun ifølge avisen i tråd med Epidemikommisjonens anbefalinger, vil fjerne alle restriksjoner fra 31. januar og samtidig kunngjøre at covid-19 i Danmark fra 5. februar ikke lenger en samfunnskritisk sykdom.