Bare lønnsom havvind bygges ut.


https://www.dn.no/innlegg/klima-og-miljo/havvind/olje-og-gass/innlegg-utbygging-av-havvind-haster-oljeselskapene-ma-bidra/2-1-1150283

Vi bygger selvfølgelig ikke ut ulønnsom havvind, eller havvind med usikker lønnsomhet.

Vi bygger bare ut kvalifisert lønnsom havvind. Og den bør ingen utenlandske selskap befatte seg med.
Kanskje bare et norsk helstatlig havvindselskap bør bygge ut havvind i Norge ?

Om noen forsøker å tjuske til seg lettvinte penger på havvind i Norge, vil de få hele det norske folk på nakken.
Dette blir selve krigssonen i Norge i de kommende årene. Folket i krig med politikere og havvindsbransjen.

Det som haster er å designe flytende fundament til gigamøllene vi vet kommer. Og lage prototyper og teste ut disse.

Norske vindressurser til havs må tilhøre det norske folk. Ikke EN havvindmølle skal vi la begynne å produsere strøm,
uten at statskassen drar inn omtrent alt av profitten. Hvorfor skal noen andre få dra inn profitt på dette ? Dere kommer
til å få hundretusener av nordmenn etter dere.

Mange undervurderer den kollosale styrke det er i det norske strømprissjokk raseriet nå. De 169 kan bli kastet rett på gaten.
Og det samme kan skje med EØS-medlemskapet.

Det må gjøres tindrende klart at all havvind i Norge vil dreie seg om all profitt i statskassen. Og prosjekter med tvilsom
lønnsomhet venter vi med å bygge ut. Men alt tyder på at lønnsomheten blir strålende temmelig raskt.
HAVVIND = ALT I STATSKASSEN.

Det norske folk kan også komme til å kreve at Norge sier opp EØS-avtalen. Og at det ikke er noen vilje fra det norske
folks side til å reforhandle hverken før eller etter oppsigelse. Hvis regjering og storting ikke evner pga. EØS-reglene
å kompensere næringsliv og industri, så blir det oppsigelse av EØS-avtalen. Hit har vi kommet nå. Norge er basert
på billig strøm, og folket vil ikke godta høye strømpriser. Drivstoffsalg i Norge burde tas samtidig. Vi betaler 5 kroner
literen til meningsløse utenlandske drivstoffselskap. Bare tull og landsforræderi hele greia.

I en tilværelse utenfor EØS, fastsetter det norske folk hvilke mengder og priser det skal eksporteres gass og strøm for.
Det samme mht. sjømat. Oljeskatteregime bør også strammes inn. Mere av pengene i statskassen.
Redigert 23.01.2022 kl 00:43 Du må logge inn for å svare

https://tv.nrk.no/direkte/nrk1
Tysklands største punkt for strøm blir der Norlink kommer i land.
Dette kan sees i dagens Søndagsrevy (siste innslag før sporten).

Vi kan selge strøm til Tyskland. Det er ikke noe problem. Men VI skal BESTEMME prisen, og mengden.
De kan få all den strøm de orker, men de må betale for den.

Det norske folk kommer nå til å gjøre det tindrende klart for regjering og storting at LØNNSOM FLYTENDE HAVVIND
i norsk farvann er den nye krigssonen i Norge. Her kommer nå det norske folk til å gå i krigen mot regjeringen og
stortinget, for å få tingene slik det norske folk vil ha det.

Nå skal det norske folks interesser ivaretas. Og folket kommer til å kjøre dette beinhardt. Det fins hauger av generaler
og krigsmaskineri til å gå løs på regjering og storting med. Regjering og Storting kommer virkelig til å få kjørt seg.

Det kommer ikke til å bli tillatt satt opp en eneste flytende havindspark, før dette er uttrykkelig klarert med det norske folk.
Og alt sammen rundt dette. Alt skal endevendes også rundt dette. Folket vil ikke se et eneste sugerør i dette. Alle penga
skal rett i statskassen, og ikke noe annet sted. Hvert øre vil bli jaktet av folkearmeer.
Redigert 23.01.2022 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

https://www.dagbladet.no/nyheter/industridod-og-personlig-ruin/75151963
Jeg tror EU snakker om 2000 kr pr. tonn CO2 i 2030. Denne CO2-avgiften
i seg selv vil trekke strømprisen betydelig oppover.

Nå har virkelig norske myndigheter en jobb å gjøre for å tilfredstille det norske
folks forventninger og krav. Om de ikke gjør det, må de forlate sine poster.

Apningstaler IAA september 2021, Merkel fra 33.30 min.
https://www.youtube.com/watch?v=GV4nJ9E3VIE


Klimabeskyttelsespolitikk :
https://books.google.no/books?id=yJK7DwAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=500+%E2%82%AC+pro+tonne+CO2&source=bl&ots=K4VHZ4h7wz&sig=ACfU3U2KXFbliDvLXP7U621UmQO-lijJVQ&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjA1M6_7Mz1AhXzQvEDHb-5DfwQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=500%20%E2%82%AC%20pro%20tonne%20CO2&f=false


Tidligere har Merkel snakket om både 500 og 1000 euro pr tonn som en mulighet. Denne åpningstalen kan folk godt høre.
Tyskland kommer til å trenge mye strøm, det er det ingen tvil om. Elektrifisering av Tysklands bilpark går for fullt. Det vil gå
med en del strøm til å betjene denne i fremtiden. Herunder om fri fart opprettholdes, og det virker det å være stor oppslutning
om. De legger ned kullkraftverk og atomkraftverk. Dette skal erstattes med fortrinnsvis strøm.

Her har Norge store muligheter, men Stortinget har lagt seg i krig med det norske folk. Det er først og fremst internt i Norge
slaget vil stå. Det norske folk vil først ha orden på ting, før noe tillates igangsatt. Strømprisregimet i Norge må avklares.
Her er folkets krystallklare krav at strøm i Norge skal være billig. Dette er noe det norske folk vil prioritere. Og dette er noe
Stortinget ikke får lov til å legge seg opp i. Her skal folkeviljen følges, punktum finale.
Odi.1
25.01.2022 kl 13:48 1536

Politikere som ignorerer befolkningen her må fjernes fra alle valg lister, enn så lenge står denne kumuleringen å sperrer for dette pene ordet "Demokrati"
Så det første befolkningen må få på plass er at det skal være mulighet i alle valg å stryke absolutt hvem det måtte være som er oppført på disse parti listene.
De første som får denne inn på partilista si som første prioritet vil gjøre storeslem ved neste valg, og at de følger dette opp konkret selvsagt.
Eierretten til alt av kraft skal selvsagt tilfalle alle innbyggere i Norge på Norsk jord, å bruke dette som ett CASINO virksomhet ovenfor Europa er helt vanvittig!
Redigert 25.01.2022 kl 13:51 Du må logge inn for å svare

https://www.nettavisen.no/okonomi/ber-norge-glemme-klimamalene/s/12-95-3424236647

Noen begynner å våkne av skrivingen her på forumet. I går var det V's Guri Melby.

NVE: Hybridkabler vil gjøre strømmen enda dyrere
Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England.
Illustrasjonsfoto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB
Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England. Illustrasjonsfoto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB
Kabler fra havvind i Nordsjøen til utlandet vil gjøre strømregningen enda høyere, men gi kraftbransjen økte inntekter, ifølge NVE.

Det er planlagt en satsing på havvind, men det er usikkert om strømmen derfra bare skal gå til Norge eller også til utlandet.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) konkluderer i en rapport med at strømprisen blir høyere i Norge hvis strømmen derfra også skal gå til utlandet, melder NRK.

For kraftselskapene og deres eiere vil det gi økte inntekter, siden også verdien av norsk vannkraft da vil øke.

Statnett har planer om å bygge hybridkabler som også kan sende strøm til utlandet, men har ikke fått klarsignal til dette fra regjeringen ennå. Kraftbransjen mener kabler til utlandet er nødvendig for å bygge vindturbiner i Nordsjøen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble i NRK torsdag utfordret av Frp-leder Sylvi Listhaug på om han kunne garantere at det ikke blir bygget hybridkabler. Vedum viste til at det i olje- og energimeldingen regjeringen har arvet, står at det skal bygges hybridkabler.

– Vi kommer ikke til å lage nye hybridkabler som øker strømprisen i Norge. Vi kommer til å sørge for en utbygging av havvind og energi som får prisene ned, og som sikrer nasjonalt eierskap, sa Vedum.
___________________________________________________
Vi skal ikke sette opp vindturbiner på norsk havområde, før dette er skikkelig lønnsomt.
Og alt må eies av staten. Også kabler helt til ulike lands strender.

På disse tingene ligger Regjering og Storting i krig med det norske folk.
Det norske folk sier plent nei til enhver forspillelse av norske statlige muligheter her.
De partier som trosser dette forsvinner fra Stortinget.

Om norske husholdninger, næringsliv og industri ikke kan kompenseres skikkelig,
så bærer det ut av EØS. Slik at Norge kommer fri på alt dette. Og da vil tjene mye
mer på strøm, gass og sjømat. Olje drives som før. Og finansinntekter vil øke som
følge av økte overføringer til fondet.
Verdiene av EØS "fordelene" er nesten ingenting i forhold, etter at årlig uhørt høy
medlemskontingent er betalt.

Det norske folks bevissthet om disse tingene vinner terreng hver dag.

https://www.nrk.no/ytring/opportunismens-kraft-1.15826942
Dette er litt hult og falskspillende. Men litt i rett retning helt på slutten.
Det norske husholdninger ber om er at de ikke skal betale mer enn maks 35 øre
for NØDVENDIGHETSFORBRUKET. Folket eier og strømmen og nettet, og VIL
DISPONERE KRAFT OG NETT på denne måten.
Det er folkets tjenere; politikerne, sin oppgave å etterkomme dette.

Hvordan man gjør det teknisk er en oppgave for seg. Mulig er det, å få det til.
Her skal i prinsipp bare penger byttes riktig rundt internt i Norge.
Politikere står regelrett å juger om en del her. Fortier og misleder.
Den offentlig eide strømproduksjonen må styres slik at folkets ønsker
oppfylles.

Politikerne underslår at de har begått store skader på land og folk.
Kabelavtalene med 50/50 er borte i natten når virkeligheten er 94/6.
Og EUs konkurranseregler forbyr kompensasjon til norsk næringsliv
og industri. Politikerne tør ikke å si dette høyt.

Det norske folk KREVER og setter som ET ABSOLUTT KRAV at
næringsliv og industri skal ha moderate strømpriser.

I realiteten kunne nødvendighetsforbruket til husholdningene vært gratis.
Det er folkets eiendom vi snakker om her.

Mye tyder på at vi må ut av EØS, for å komme fri, og kunne gjøre dette
slik det passer oss.

Når kraftverkene eies av det offentlige, skal de også styres av det offentlige.
Men problemet er at de anti-demokratisk partiinnsatte fåtallige politikerne,
har latt EU få adgang til å støvesuge Norge for kraft. Disse fåtallige politikerne
har forrådt folket. De har gitt fra seg styringen. Uvisst av hvilken grunn ?
Har det vært former for smøring i dette ?
DET ER STYRINGSFRAVÆRET SOM ER PROBLEMET.
Redigert 27.01.2022 kl 19:07 Du må logge inn for å svare

https://www.dn.no/politikk/naringsminister-vil-ha-mer-action-norsk-havvind-har-vart-mye-preik-i-mange-ar-na/2-1-1153453

Det er nok her vi har pirret frem å få ut fingern.
Det som haster er å designe og utprøve det flytende fundamenter for gigamøllene.
Og å fastslå at all havvind i Norge skal eies og drives av staten. Likeens kablene i sitt fulle omfang i forhold til dette.
fylla12
27.01.2022 kl 22:22 1190

EU/EØS vil ikke bry seg om staten tok folkets strømregning og dekket forbruket til
"kritisk" virksomhet .....

EU støvsuger ikke Norge for kraft ...... det er manko på overføringskapasitet
som forhindre Norge å importere billig kraft fra der det blåser mest mellom øra på folk.

Mere samarbeid er løsningen ikke at vi sitter på egen tue og ender som bamse moms
for en gretten bjørn litt lengre øst.

fylla12
27.01.2022 kl 23:19 1154

Norge sin motstand mot å høste lavt hengende frukt kreve noen runder til i den elektriske stolen ...

Jeg var på besøk hos en eldre slektning som var parkert i en av flere omsorgsboliger.
Lave boliger, gode solforhold og utsikt.

At takene på de boligene og tilhørende garasje anlegg ikke er fylt med solcelle paneler
er mildt sagt støtende ...

Noen runder til i den elektriske stolen vil kansje få fart på ledelsen i den lokale kommunen ..
utkant
27.01.2022 kl 23:24 1146

Problemet er kostnaden. Med en normal pris på cirka 10000 per kw kapasitet så blir kostnaden høy. Pluss at det må vedlikeholdes. Men enig i at staten burde gå foran og elektrifisere seg selv grønn først for å redusere sitt eget forbruk.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/mrWq1p/hoeyres-grenseloese-stroemnaivitet?fbclid=IwAR0ZX_kvWKJ4-1LAVuTXpRBjWvZRk8V2SgJrX3rsnTeLnE2mYwnVsNMSXvo

Bunnfast havvind er ikke så aktuelt, fordi vi ikke vil ha gigamøller i fjæresteinene.
Flytende havvind slipper vi å se fra land.

Og politikerne virker nærmest å bedrive et teaterspill for folket. Hver eneste politiker
har gigantiske hull i sine resonnement.
Rødt er kanskje det beste og hederligste strømpartiet.

Nei. Det norske folk mener det samme som meg. Du er agent fylla12. Alle ser det.
Det blir ingen ny kabel med det første. Null behov for det akkurat nå.
De 2 store kablene bør staten eie 100 %, helt til der de kommer i land i utlandet.
Dette bør være betingelsen for alt strømeksportsalg fra oss.
Vi trenger ikke å samarbeide. Vi skal bare selge strøm, som vi selger olje.

10000 per kw for hva ?

"elektrifisere seg grønn først". - det er ikke sånn man debatterer dette alvorlige temaet utkant.
Redigert 28.01.2022 kl 00:18 Du må logge inn for å svare

Ikke hvis Staten går inn for at alle statlige bygg skal ha solcellepanel på seg. Tenkt deg den bestillingen. 500.000 solcellepanel så urde man få denne kostnaden drastisk ned. La Statskraft stå for innkjøp. Nasjonalt anbud via elektroselskap for montasje.

Kan slenge på at man burde lagt opp til vånnbåren varme ved alle flyplasser og alle nyere statlige bygg der man borer 500-1000m ned for å hente opp varmt vann.

Solcellepanel i Norge tror jeg er noe tull.
Det kan de drive med i andre land hvor sola skinner ordentlig.
Norge må tenke det som egner seg for Norge.

Det er jeg forsåvidt enig i, men man kan få ned prisen på dem ved å kjøpe store kvanta.

Franz Klammer skrev For noe tull.
Hvorfor er jordvarme tull? Det er en underutnyttet ressurs som vi har gode forhold til enkelte steder i Norge. I området rundt Bergen har man en del fjell som er radioaktiv. BKK har rapporter som sier at at man kunne utnyttet denne geotermiske energien. Men pga nærhet til bebyggelse og beuk av natur sett opp mot strømprisen og vannkraft ble det lagt bort.

Men å kjøre en mellomløsning der man heller kun bore ett dypt hull enkelte steder unngår man flere av de problemstillingene. Som regel får man mye mer varme på 500m enn 100-200 som de fleste energibrønnene opprettes på.

Det beste Franz er jo å utbedre dagens vannkraftverk og samtidig bygge flere vannkraft verk. Sikre nok overføringskapasitet mellom nord og sør også.

Etter min mening burde vi brukt noe av gassen våre til gasskraftverk. Røyken burde sendes ned i feltene i retur og/eller brukes til å produsere karbon vi BCS.

Så kan vi alltids bygge ut havvind der det er økonomisk lønnsomt itillegg.

Hybridkabler er jeg enig i er bare ulv i fåreklær.

Nå er jeg usikker, men virker som vi kunne fint hatt bunnfaste i de nordlige delene av Doggerbanken ettersom det er på den norske sokkelen?

Itillegg finnes det jo bunnfaste plattformer. Disse kan brukes til havvind når feltene blir ulønnsomme og/eller «tomme»?
Volve
29.01.2022 kl 00:15 848

Når du roper om lønnsomhet, må du også skjønne konsekvensen av dette. Lønnsomhet er i all hovedsak bestemt av kontantstrøm, diskonteringsrente og økonomisk/teknisk levetid for investeringen. I dette bildet er investeringen en betydelig faktorer for flytende havvind. Best lønnsomhet oppnås ved størst mulig konkurranse, og når vi roper om lønnsom infrastruktur som bro og tunnel, vet vi hva vi får: kinesiske broer, spanske tunneler og så kan vi slenge på fregatter. Så kan vi alltid diskutere om dette har blitt lønnsomme investeringer.

Havvind vil aldri bli det nye Johan Sverdrup, en investering på 80-90 mrd nedbetalt på 16 mnd. Slike superprofittprosjekt er forbi i uoverskuelig framtid. Vi kunne bygget anlegget gullforgylt om så og fortsatt fått en lønnsom investering.

Lønnsom havvind er et helt annet spill, bygget med oljeingeniører?

Forsåvist. Men tror Franz mener at hvis man tar den «merkostnaden» fir å holde det norsk i starten så investerer man i human kapital og erfaring slik at man over tid opparbeider seg kompetanse som kan «eksporteres».

Ikke Penge Dum,
Vi kan ruste opp vannkraftverkene. Kanskje det gir 20 - 25 nye TWh.
Energipakke 4 vil være en katastrofe sammen med overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge.
Da vil all strøm fra hele Norge ble sugd ut til Europa.
Strøm fra gasskraftverk i Norge er nærmest forbudt.
Hybridkabler har med i hvilken setting de befinner seg å gjøre.

Du bare tøver Ikke Penge Dum,
Det er for dypt der til bunnfast havvind. Og oljeplattformer egner seg ikke til havvind.
Havvind må industrialiseres, og med egne dedikerte havvindsløsninger.

Broer, tunneler og fregatter er ikke relevant her. Ei heller Johan Sverdrup.
Johan Sverdup er EN installasjon.
1000 TWh havvind er 10000 flytende vindmøller ( a 100 GWh). Trenger de 1,5 km2 havareal hver, så trenger disse 15000 km2 havareal.
Er selvkost 30 øre, og salgspris 1,80 kr, er profitten 1500 mrd. kr. i året. Levetid minst 40 år i snitt. Noe av installasjonen
har lenger, noe har kortere.
Med norges for snille oljeskatteregime for oljeselskapene (bør strammes inn), er det mye mer butikk for staten med flytende havvind, gitt
at dette regnestykke oppfylles. Og mye av de 1500 mrd. kan settes inn i norges energifond (tidligere oljefondet), og gjøres til gjenstand
for avkastning. At vi legger oss på en handlingsregel på 2,75 %, ekskl. det siste årets energi-inntekter. Skal dette muliggjøres, må vi nok ut av EØS.

Norskeide norske selskaper kan få oppdrag med å anskaffe og tiltransportere oss delene som inngår. Sette sammen de flytende
fundamentene og vindmøllene, slepe de ut der de skal stå, oppankre de, og senere drifte møllene. Herunder ettersyn, vedlikehold
og reparasjoner. Kabling må også legges.
Gjennom slike oppgaver, vil sikkert disse norskeeide norske selskapene bli flinke til disse tingene. Slik at tilsvarende jobb kan
utføres i andre land. Og der kan vi kanskje til og med delta som eiere av anleggene, om det viser seg interessant for oss. Dvs.
for norske selskaper. Eller delta som de som anskaffer alle bitene som inngår i apparaturen. Og oppmontere alt sammen for
ulike land. Og drifte dette for ulike land. Norge burde ligge godt an med sin maritime kompetanse.
Det er ikke lett for land som er litt tilbakestående teknologisk og maritimt, å få til dette som oss.
F.eks. USA valgte Norge på Empire Wind uten for New York, fordi de har tiltro til at norske foretak er i stand til å håndtere
disse tingene.
Redigert 29.01.2022 kl 19:19 Du må logge inn for å svare

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/dnzp0O/ingen-tid-til-havvind-konflikt

Stortinget har lagt seg i krig med det norske folk på disse tingene.
VI BYGGER BARE UT LØNNSOM HAVVIND. OG DENNE ER DET KUN
STATEN SOM SKAL EIE.
Kabelpratet er en avsporing. Staten må eie kablene, og helt til strendene
i utlandet. Kabler er ikke aktuelt før der er lønnsom havvind.