CAR-T er ikke en konkurrent. Bekreftet av Erik Skullerud


Viktige detaljer om CAR-T fra Erik Skullerud som antagerlig få NanoV-investorer har forstått. Betalutin er fortsatt best-in-class i sin målgruppe. Når Pi3K-behandlingen nå i stor grad også trekkes fra dette markedet fremstår Betalutins og Archer-1s sjanser som lysere og lysere.

Sakset fra TI nå:abstract

Svar fra Erik Skullerud på spørsmålet om ELARA-studien og om CAR-T er en konkurrent til Betalutin innen Betalutins hovedpasientmålgruppe. Han viser også til kostnadsproblematikken rundt CAR-T.

Hans svar er en meget god gjennomgang, og bekrefter at Betalutins målgruppe i liten grad kan behandles med CAR-T pga sterke bivirkninger med CAR-T, som vanskelig tolereres av eldre, skjøre pasienter.

Eik Skulleruds svar:

Takk for spørsmålet ditt.

Min oppfatning har ikke forandret seg. Jeg forstår at du kanskje ser dette som mitt ord imot en velrenomert forsker i dette tilfellet, så la meg legg til litt mer bakgrunn for dette:

For det første er det viktig å huske karakteristikken til pasientene i 3. linje FL. 65-75% av disse pasientene er eldre, skjøre (de har andre sykdommer, tung kreft belastning etc.) De er i utgangspunktet ikke de sterkeste lenger.

For det andre må man også se på resultatene i ELARA studien som Kolstad og du viser til. Det er ingen tvil om at behandlingen er effektiv hos de pasientene som kan tolerere dem. Det har det aldri vært noen tvil om. Men minst like viktig er sikkerhet og toksisitet, spesielt når vi snakker om 3L FL.
Det jeg kan se så langt fra ELARA abstractet er:

Cytokine release syndrom (48.5%)
Neurologiske events (CNS relaterte bivirkninger) 37.1%
ICANS (immun effektor cell- associated neurotoxicity syndrome 4.1%
Disse 3 bivirkningene er alle potensielt meget alvorlige, noe som vil gjøre at spesielt eldre og skjøre pasienter mest sannsynlig ikke vil kunne tolerere en slik behandling. Det er en behandling for et mindretall pasienter.

Det vil også kun være høyt spesialiserte eksperter i en håndfull sykehus på landsbasis som vil kunne benytte behandlingen. De må kunne behandle disse bivirkningene når de oppstår, og som du sikker ser, det er mange av pasientene som får bivirkningene jeg viser til.

Utover dette er det også en samfunnsøkonomisk dimensjon. Det er selvsagt pasienter som vil ha en god effekt, og der skal man se på CAR-T som kostnadseffektivt. Kostnaden for selve behandlinger er ca. USD 450 000 per i dag. På toppen må man in på sykehus å være der i flere dager. På toppen kommer kostnaden av å behandle bivirkningene ELARA studien viser til. Det blir dyrt!

Dette er kun en behandling for de få som er sterke nok og hvor man virkelig ser behandlings impact også. Du ser sikkert årsaken til at jeg ikke har forandret mening, slev med ELARA studien. Det som burde være viktigere for deg er at jeg dette bekreftet fra internasjonale opinionsledere på området. Det ville ikke overraske meg om Kolstad også vil være enig med meg i dette.

Til slutt, vi har et godt forhold til Kolstad og har jobbet med ham lenge omkring Betalutin også. Som jeg forhåpentligvis har beskrevet ovenfor, vil dette til slutt være et spørsmål om hva man skal gi til hvilken pasient.

Jeg er overbevist om at i den pasient kategorien vi her snakker om har vi en stor fordel på bakgrunn av den type pasient vi snakker om. CAR-T er ikke et godt alternativ for disse. Det er ikke en direkte konkurrent for oss.

Så jeg har fortsatt den samme oppfatningen. Dataene i ELARA studien er egentlig en god bekreftelse på det jeg baserte min forrige konklusjon på.

Mvh

Erik
Carbo
28.01.2022 kl 16:25 8745

Takk for at du deler svaret fra Skullerud.
Veldig bra informasjon!

Når ble svaret gitt av Skullerud, for øvrig så ble det flere Nanov-aksjer på kontoen i dag. Takk til de som solgte...😀
Merlin
28.01.2022 kl 16:44 8653

Regner med at Skulleruds svar er helt ferskt, siden det ble lagt ut i dag. Jeg kjente i hvert fall ikke til svaret før jeg så det på TI i sted.

Noen som tror at REGN 1979 er en konkurrent? Det stemmer heller ikke. Alt for dårlig varighet DOR 8 mndr. mot Betalutin 32 mndr og ikke tilpasset svake pasienter. En kombinasjon med Betalutin kan være en mulighet på sikt.

Fra TI
TyrionIV
Konkurrenter: REGN1979
Dette er en cd20-cd3 bispecific antibody. Denne viser en enorm respons, MEN(!!) dor er ikke imponerende sammenlignet med Betalutin, spesielt for CR`s er doren lav sammenlignet med Betalutin. Også viktig å ha i bakhodet at Regn1979 sikter seg inn på en friskere pasientgruppe (Young (50-60 yrs) & fit) enn Betalutin (om man skal tro Nanos presentasjon) og pasientpoolen her er da antakelig betydelig friskere/yngre enn den som var i Lymrit. (ikke oppgitt alderssammensetning i paper, though…) “In pts with R/R FL Gr 1–3a, odronextamab demonstrated a broad window of therapeutic activity. In pts treated at doses of ≥5 mg (n=28), objective response rate (ORR) was 92.9%, and complete response (CR) rate was 75.0%; median duration of response (DoR) was 7.7 mo (range 0+–20.9+), with 13 of 21 CRs ongoing at last tumor assessment. The median duration of complete response (DoCR) was 8.1 mo (range 0+–19.9+) and follow-up is ongoing”
Nanos tall på tilsvarende er: Median DoR: 13.6 months for all responders (n=45) (denne er satt)
32.0 months for complete responders (n=22) with median follow-up for responders of 30 months (kommer oppdaterte tall)
Imponerende god respons for Regn1979, men ser altså ut til å ligge et godt stykke etter på varighet av responsen.
Også verdt å ha i bakhodet at dette også er en intravenøs behandling på linje med Betalutin, men mens Betalutin er èn behandling og ferdig med det må altså pasientene som får Regn1979 tilbake til sykehuset 12 uker på rappen og deretter annenhver uke fram til progression of disease (hver 4 uke fra 9.måned) med den påvirkningen på QOL dette har for folk.
Disse elementene, sammen med Betalutins forbigående bivirkningsprofil, oppgradering av cd20, potensielle abscopale effekt OG synergieffektene i kombinasjoner som er ganske unike i segmentet, gjør at Betalutin fremstår som et ganske mye bedre og anvendelig produkt for meg.
En kombi med disse 2 produktene kan nok potensielt bli bra dog. Kanskje noe for Regn å tenke på? OBS: Konsolideringsterapi med Betalutin (Som Nanos ledelse har sett litt på) etter Regn1979 kan også være en tanke mtp å vippe pasientene over i/tilbake i CR og mulighet til å få økt DOR betydelig.
Er verdt å ha i mente at Nanos tall på dor inkluderer MZL-pasienter (gode tall) og MCL-pasienter (dårlige tall) som nok drar opp dor på spesielt CR noe…
Redigert 28.01.2022 kl 16:50 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.01.2022 kl 04:09 8351

Med den helt ferske uttalelsen fra CEO Skullerud om at CAR-T ikke er noen konkurrent, og med det som en gang var en lovende konkurrent PI3K, men som ser ut til å ha så store bivirkninger at mange dem er trukket tilbake står Betalutin og Archer-1 frem som svært lovende, og med stigende sjanser!

Med oppgangen på Nasdaq i går på hele 3,13% bør vi godt kunne se NanoV over 14 kr. på mandag, med muligheten for at det likevel blir en rep.emisjon. Vi får se hvor ivrige kjøperne faktisk er.

RIT er i skuddet! Betalutin vil bli godkjent!
Stranger
29.01.2022 kl 10:36 8146

Hvordan kan du se at svaret fra CEO Skullerud er ægte? Jeg har tit set mail fra ham på TI. Han skriver email med selskabet's heading med sit official signatur, så det ikke er tvivl om at email kommer fra ham.
Merlin
29.01.2022 kl 11:55 7992

Ikke annet enn at det er bekreftet på TI og innlegget er tydeligvis validert.av TI.

Også ut fra språk, innhold og dokumentasjonen i seg selv tilsier fullt ut at innlegget kommer fra CEO Skullerud. Og det er flott at han setter ord på ELARA CAR-T bivirkningene og kostnadene. De som ønsker kan selv sette seg inn i ELARA-abstraktet og vil da fort oppdage at de noterte bivirkningene til CAR-T stemmer og er alvorlige. Også konklusjonene som gis om kostnader er generelt kjente. Så det er egentlig ikke noe nytt i brevet, men det er satt sammen slik at aksjonærene i bedre grad forstår hvor langt fremme Betalutin er i forhold til konkurrentene. Dette krever altså ingen børsmelding, men er en utdypende presisering fra Skullerud.

Dette kan alle selv sjekke
Elara side effects:
KYMRIAH may cause side effects that are severe or life-threatening, such as Cytokine Release Syndrome (CRS) or neurological toxicities. Patients with CRS may experience symptoms including difficulty breathing, fever (100.4◦F/38◦C or higher), chills/shaking chills, severe nausea, vomiting and diarrhea, severe muscle or joint pain, very low blood pressure, or dizziness/lightheadedness. Patients may be admitted to the hospital for CRS and treated with other medications.

Patients with neurological toxicities may experience symptoms such as altered or decreased consciousness, headaches, delirium, confusion, agitation, anxiety, seizures, difficulty speaking and understanding, or loss of balance. Patients should be advised to call their healthcare provider or get emergency help right away if they experience any of these signs and symptoms of CRS or neurological toxicities.

Because of the risk of CRS and neurological toxicities, KYMRIAH is only available through a restricted program under a Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) called the KYMRIAH REMS.

Serious allergic reactions, including anaphylaxis, may occur after KYMRIAH infusion. KYMRIAH can increase the risk of life-threatening infections that may lead to death. Patients should be advised to tell their healthcare provider right away if they develop fever, chills, or any signs or symptoms of an infection.

Patients may experience prolonged low blood cell counts (cytopenia), where one or more types of blood cells (red blood cells, white blood cells, or platelets) are decreased. The patient’s healthcare provider will do blood tests to check all their blood cell counts after treatment with KYMRIAH. Patients should be advised to tell their healthcare provider right away if they get a fever, are feeling tired, weak, or short of breath, or have bruising or bleeding.

Patients may experience hypogammaglobulinemia, a condition in which the level of immunoglobulins (antibodies) in the blood is low and the risk of infection is increased. It is expected that patients may develop hypogammaglobulinemia with KYMRIAH and may need to receive immunoglobulin replacement for an indefinite amount of time following treatment with KYMRIAH. Patients should tell their healthcare provider about their treatment with KYMRIAH before receiving a live vaccine.

After treatment with KYMRIAH, patients will be monitored lifelong by their healthcare provider, as they may develop secondary cancers or recurrence of their cancer.

Patients should not drive, operate heavy machinery, or do other dangerous activities for eight weeks after receiving KYMRIAH because the treatment can cause temporary memory and coordination problems, including sleepiness, confusion, weakness, dizziness, and seizures.

Some of the most common side effects of KYMRIAH are difficulty breathing, fever (100.4°F/38°C or higher), chills/shaking chills, confusion, severe nausea, vomiting and diarrhea, severe muscle or joint pain, very low blood pressure, dizziness/lightheadedness, and headache. However, these are not all the possible side effects of KYMRIAH. Patients should talk to their healthcare provider for medical advice about side effects.

Prior to a female patient starting treatment with KYMRIAH, their healthcare provider may do a pregnancy test. No information is available for KYMRIAH use in pregnant or breast-feeding women. Therefore, KYMRIAH is not recommended for women who are pregnant or breast feeding. Patients should talk to their healthcare provider about birth control and pregnancy.

Patients should tell their healthcare provider about all the medicines they take, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements.

After receiving KYMRIAH, patients should be advised that some commercial HIV tests may cause a false-positive test result. Patients should also be advised not to donate blood, organs, tissues, sperm, oocytes, and other cells after receiving KYMRIAH.

Please see the full Prescribing Information for KYMRIAH, including Boxed WARNING, and Medication Guide at www.KYMRIAH.com
Merlin
30.01.2022 kl 14:04 7561

Med den helt ferske uttalelsen fra CEO Skullerud om at CAR-T ikke er noen konkurrent, og med det som en gang var en lovende konkurrent PI3K, men som ser ut til å ha så store bivirkninger at de fleste av dem er trukket tilbake står Betalutin og Archer-1 frem som svært lovende, og med stigende sjanser!

Heller ikke Bispecific antibodies som viser svært lovende resultater er ansett å være i nærheten av en konkurrent til Betalutin i følge Nanov selv.

Med oppgangen på Nasdaq på fredag på hele 3,13% bør vi godt kunne se NanoV over 14 kr. i morgen, med muligheten for at det likevel blir en rep.emisjon. Vi får se hvor ivrige kjøperne faktisk er.

Bispecifics-behandlingene retter seg mot cd20. Med Betalutins angrepsmål i cd37, svært fordelaktige bivirkningsprofil og med påviste synergigieffekter med cd20-behandling (og abscopal* effekt samt synergier med andre kombier) så bør den kunne bli en ingrediens i de fleste kombinasjonsbehandlingerr innenfor flere indikasjoner i NHL i fremtiden.

NanoV er også med i utprøvning med neste generasjons CAR-T, så ikke utenkelig at Betalutin kan ha en fremtidig rolle også der.

Det er alle mulige grunner til å bli mer og mer optimistiske til hva NanoV har i verktøykassen. De lave bivirkningene, den enkle og pasientvennlige bruken og de gode resultatene bør gi Betalutin og Archer-1 FDA godkjennelser. NanoV gjør også et meget godt grunnarbeid med søknadene og tar det 100% på alvor. Ingen lettvinte shortcuts lenger a la Costa her! Selskapet jobber for fullt for godkjennelse!

*https://en.wikipedia.org/wiki/Abscopal_effect

RIT er i skuddet! Betalutin vil bli godkjent!
Redigert 30.01.2022 kl 17:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
30.01.2022 kl 14:16 7515

Begrunnelse for abscopal effect pga ionisering. I Betalutin skjer dette i en lav dosert form, som ikke gir bivirkninger, men som man antar har en langsiktig effekt som gir Betalutin så lang DOR, og som samtidig gir en ikke-målbar tilleggseffekt på reduksjon av kreftsvulstene. Ioniseringen antas også å kunne bidra til å aktivisere immunforsvaret. Betalutins målsøkende effekt gjør at ikke bare den direkte effekten, men også ioniseringen vil skje sterkest i kreftsvulstområder.

Beta particles
Beta particles are high-energy, high-speed electrons or positrons emitted by certain types of radioactive nuclei, such as potassium-40. The production of beta particles is termed beta decay. They are designated by the Greek letter beta (β). There are two forms of beta decay, β− and β+, which respectively give rise to the electron and the positron.[6] Beta particles are less penetrating than gamma radiation, but more penetrating than alpha particles.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ionizing_radiation

Ionizing radiation (or ionising radiation), including nuclear radiation, consists of subatomic particles or electromagnetic waves that have sufficient energy to ionize atoms or molecules by detaching electrons from them.[1] The particles generally travel at a speed that is 99% of that of light, and the electromagnetic waves are on the high-energy portion of the electromagnetic spectrum.

Gamma rays, X-rays, and the higher energy ultraviolet part of the electromagnetic spectrum are ionizing radiation, whereas the lower energy ultraviolet, visible light, nearly all types of laser light, infrared, microwaves, and radio waves are non-ionizing radiation. The boundary between ionizing and non-ionizing radiation in the ultraviolet area is not sharply defined because different molecules and atoms ionize at different energies. The energy of ionizing radiation starts between 10 electronvolts (eV) and 33 eV and extends further up.

Typical ionizing subatomic particles include alpha particles, beta particles, and neutrons. These are typically created by radioactive decay, and almost all are energetic enough to ionize. Secondary cosmic particles produced after cosmic rays interact with Earth's atmosphere, including muons, mesons, and positrons.[2][3] Cosmic rays may also produce radioisotopes on Earth (for example, carbon-14), which in turn decay and emit ionizing radiation. Cosmic rays and the decay of radioactive isotopes are the primary sources of natural ionizing radiation on Earth, contributing to background radiation. Ionizing radiation is also generated artificially by X-ray tubes, particle accelerators, and nuclear fission.

Ionizing radiation is not detectable by human senses, so instruments such as Geiger counters must be used to detect and measure it. However, very high energy particles can produce visible light, such as in Cherenkov radiation.

Ionizing radiation is used in a wide variety of fields such as medicine, nuclear power, research, and industrial manufacturing, but presents a health hazard if proper measures against excessive exposure are not taken. Exposure to ionizing radiation causes cell damage to living tissue and organ damage. In high acute doses, it will result in radiation burns and radiation sickness, and lower level doses over a protracted time can cause cancer.[4] The International Commission on Radiological Protection (ICRP) issues guidance on ionizing radiation protection, and the effects of dose uptake on human health.

High-energy beta particles may produce X-rays known as bremsstrahlung ("braking radiation") or secondary electrons (delta ray) as they pass through matter. Both of these can cause an indirect ionization effect. Bremsstrahlung is of concern when shielding beta emitters, as the interaction of beta particles with the shielding material produces Bremsstrahlung. This effect is greater for material with high atomic numbers, so material with low atomic numbers is used for beta source shielding.
Redigert 30.01.2022 kl 14:26 Du må logge inn for å svare

Veldig interessant og lærerikt å lese selv om det ligger utenfor min kompetanse på dette området. Kan ikke skjønne annet enn at reparasjonsemisjonen må avblåses. For egen del har kjøpt under og kommer ikke til å delta på den. Måtte du bare få rett Merlin i dine vurderinger av hvor stort dette kan bli til slutt. Dette har du i så fall virkelig fortjent på bakgrunn av din kunnskapsdeling og etterrettelige analyser.
hara-a
31.01.2022 kl 09:28 6394

Joda, men kjøp for guds skyld kun under 14. Da slipper vi denne rep emisjonen. Take-off kan vi fint vente på etter all denne ventinga.
SomSa
31.01.2022 kl 10:19 6247


Det er tilnærmet bortkastet tid å diskutere om CAR-T. I 2016 ble avklart at CAR-T er ikke konkurrent til Betalutin.........hvis jeg husker riktig døde flere pasienter pga t CAR-T behandlingen......
Hovedspørsmålet er når FDA søknaden kan sendes og hvor lang Bayer har kommet. Etter min utregning kan FDA søknaden sendes om ca. 3 år etter siste pasienten blir behandlet siden søknaden kan ikke sendes før fase 3 oppstart...................Jeg håper at Nano snakker om disse 2 spørsmålene når 4Q 2021 presenteres.
hara-a
31.01.2022 kl 10:36 6184

SamSa - du står frem som EKSEPERT. Så hva med å stå frem med ditt fulle NAVN? Kanskje du da kan få den troverdigheten som du behøver
Merlin
31.01.2022 kl 16:10 5853

SomSa har alltid rusk i forgasseren. Derfor har han ikke fått med seg at VIP value inflection point ikke er om tre år, men i 2022.
Akmg
01.02.2022 kl 12:26 5253

De som fortsatt venter med å laste opp Nanov kan se PCIB. En oppgang på hele 50% i løpet av en uke. Tenk på hva vil skje med Nanov fremover......
Akmg
01.02.2022 kl 12:27 5244

Kommer til å stige opp som en rakett....
Pentagon
01.02.2022 kl 12:47 5164

Akmg

Hvis du virkelig mener det du skriver så beklager jeg men da bør du ikke sitte i Bio. Totalt meningsløst utspill.
Når NanoV begynner og stige er det helt enkelt av fundamentale grunner.

Pentagon


Akmg
01.02.2022 kl 12:48 5154

Helt enig, poenget er å bare få fram underliggende mulighter i Nanov vs. PCIB. Har man ikke skjønt det enda
Merlin
01.02.2022 kl 13:56 4950

Vi kan gå ut fra at NanoVs fundamentale verdi er svært mye høyere enn markedsverdien.

Det underliggende, som trekker kursen ned, ligger i risikovurderingen og i forståelsen av hva NanoV driver med.

Kursen har så langt i dag vært i 14,20 kr. Oppgangen i det siste skyldes etter min mening i første rekke presiseringen til Skullerud om at CAR-T ikke er noen konkurrent til Betalutin, innen Betalutins pasientområde.

Likeledes er årsaken tilbaketrekningen av diverse Pi3K-hemmere fordi pasientene ikke liker behandlingen. Det er oppsiktsvekkende positivt for NanoV og på ingen måte tatt ut i markedsverdi.

Det blir også tydeligere og tydeligere at Betalutins lave bivirkninger er en større fordel enn man har vært klar over.

Det ene etter det andre bygger derfor opp rundt en positiv forståelse av markedsmulighetene for NanoV.

Nå begynner et tregt investormarkedet så vidt å forstå dette. De som er tidlig ute og kjøper nå kan få en mangedobling av aksjekursen de neste månedene..
Akmg
01.02.2022 kl 13:59 4927

Jeg laster opp det jeg kan under emisjonskursen. Håper kursen kan falle under 14. Da laster jeg mer...

En ting er rimelig sikkert, rep emi blir avlyst. Nå er det bare å vente på solskinnsdager
Liso
01.02.2022 kl 18:07 4486

Fullastet nå - så nå kan kursen bare stige for min del
Sydney
01.02.2022 kl 23:32 3996

Spiller koblingen rolle hva vi håper. Men har aldri skjønt meg på sånne som kjøper en aksje og håper den faller. Du kjøper vel fordi du tror at den skal opp. Ulogiske greier.
Sydney
01.02.2022 kl 23:34 3988

Angående bivirkninger. 15/40 ble valgt nettopp fordi bivirkningene var lavere noe som muliggjør en fremtidig combo med andre legemiddel ettersom dette er fremtiden. Derfor skal nye legemidler helst "ha litt å gå på" ift tox. Ref J Einarsson i en eller annen radium . 15/40 safer inn med god effekt.
Merlin
02.02.2022 kl 02:54 3822

Meget god etterprøvende forskning på nanonivå og viste jo at nødvendig mengde Betalutin nådde frem til tumorene 100% med 15/40 doseringen.

Nå vet alle det, at overkill koster mer, men gir ikke bedre resultater. Resultat: 20/100 ut, pax-antallet ned. 15/40 vant, men markedet skjønte ingen ting.

Gründer av NanoV, Roy H. Larsen, vet "alt" om Nanov og Betalutin, Archer-1, Humalutin , Alpha37, CAR-T, MZN, DLBCL CAR-T v/CD37 etc. etc.

Hvorfor går mannen hen og kjøper nå 150 000 aksjer i Nanov?

Likevel. Ingen nye investorer vet jo hvem Roy H. Larsen er "Gründeren" himsellf!
Redigert 10.02.2022 kl 00:24 Du må logge inn for å svare
Merlin
10.02.2022 kl 00:38 2780

Spennende nå for NanoV!

De tre antesiperte konkurrentene, ja hva skjer med dem?

* PI3k hemmere trekkes tilbake
* CAR-T ikke konkurrent til Betalutin
* Bispesifics heller ikke konkurrent!

Og dette er nå bekreftet og presisert av Skullerud på Radforskpodcasten.

Likevel reagerer kursen omtrent ikke!

Rep.emisjonen er tydeligvis mye viktigere for kursdannelsen! Det gir en utrolig kjøpsmulighet nå.

Men tar Betalutin 30% av årlig 10 000 nye 3 FL NHL pasienter i US/EU til en behandlingsstykkpris på 1 mill. NOK er det 3 mrd. NOK i omsetning pr år.

Med en omsetningsverdi for Betalutin alene ved salg av Betalutin alene utgjør det med 16x-eren 48 mrd. NOK. Neddiskonter for usikkerhet, skatt mv. blir alene verdien av Betalutin likevel si 35 mrd. Med 116 mill aksjer gir det alene for Betalutin en aksjebidragsverdi på over 300 kr. I tillegg kommer verdien av Archer-1, Alpha37, plattformverdien av CD37-patentene og forskningen etc. som antagelig er vel så stort.

14 kr. er en helt latterlig lav kurs for et selskap som nå viser svært gode takter, og med meget god ledelse. Jeg tror Nanov kan bli årets børsvinner på Oslo Børs i 2022.Redigert 10.02.2022 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
heilo888
10.02.2022 kl 08:30 2522

Merlin; Enig i at kr. 14 i aksjepris er latterlig samt at inntjeningen kan bli formidabel.
Men her regner du på omsetningenx16 og ikke på nettoresultat noe som blir litt feil.
Merlin
10.02.2022 kl 10:32 2320

Nei det er ikke feil. Vel etablerte godkjente medisiner med et sikkert marked har en markedsverdi som er en multiplikator av omsetningen. Spesielt med lang gjenværende patenttid ligger Betalutin godt an. Men det er jo opp til den enkelte å gjøre sine egne beregninger. Husk at bruttofortjenesten på medisiner kan være opp til ca. 90% av omsetningen. Det er grunnen til at verdien som regel måles direkte i forhold til salget, og ikke etter nettofortjeneste, som er en mer usikker størrelse, basert på kjøper og selgers muligheter. Kostnaden ligger i første rekke på utviklingen av produktet, ikke produksjonen. Betalutin har patent til 2034+ opsjon 5 år, dvs 17 år inkl. opsjonstiden.

Oppsiden for kjøper ligger da i å kunne ta mer enn i dette tilfelle 30% av markedet som er lavt satt, noe kjøper normalt er villig til å betale for om det lar seg sannsynliggjøre.

https://www.drugpatentwatch.com/blog/valuation-of-pharma-companies-5-key-considerations/

https://www.americanprogress.org/article/value-based-pricing-prescription-drugs-benefits-patients-promotes-innovation/
Redigert 10.02.2022 kl 10:55 Du må logge inn for å svare
heilo888
10.02.2022 kl 11:52 2172

Dersom man oppnår en fortjeneste på 90% av omsetningen kan det være ok med omsetning x16 da jeg ville tatt nettofortjenesten x 20-25.
En P/E på mellom 20-25 må være greit når man i tillegg tar i betraktning det betydelige fremtidige potensiale som ligger i pipen.

inngang på 12 tallet mulig, noen som er fristet ?

Lurer på om jeg skal doble antallet nå eller vente til neste uke for å se hva de gjør med rep emien. Jeg var ute på det tidspunktet, så har ikke krav på noen, men er somregel billigere i markedet læll.

Nano har, som vi vet, vist seg å være komplett amatør (biotec vil aldri være big farma) når det gjelder rekruttering. De rullet ut et stort system i mange land og mente med det at jobben var ferdig. Lisa Rojkjaer & Co satt og ventet. Og ventet… De hadde jo lest her i HO at det ble lovet at alt som hadde med Betalutin å gjøre automatisk solgte seg selv 100% fordi medisinen virket så godt. De glemte dermed fullstendig at en viktig del av jobben er aktiv SALGSINNSATS. Man må kontinuerlig selge inn trial-jobben og minne på og motivere personene på sykehusene som deltar i studiet fordi de jo har tusen andre ting å gjøre. Hvis ikke, skjer det ingenting. Og det var akkurat 'ingenting' som skjedde. I stedet gav ledelsen oss en rekrutterings black-out. En tragedie.

Et par års tid og en emisjon senere fikk vi høre i en kvartalspresentasjon av midlertidig adm.dir. Lars Nieba at nå, endelig, hadde det begynt å løsne. Han fortalte at Christine Wilkinson Blanc som hadde fått jobben (børsmeldt) som Chief Medical Officer 10.august 2020, gjorde faktisk den påkrevde salgsjobben inn til sykehusene, og den gav til og med gode rekrutteringstall. Wilkinson Blanc og ektefelle har forøvrig i mange år eid og drevet Phi-Medics Ltd i UK med gode finansielle resultater, og dette selskapet er, i motsetning til Nano, professjonelle innen medical trials ― de vet hva de driver med med.

Dessverre fikk vi høre i høst at Wilkinson Blanc skulle slutte, men at hun ville være tilgjengelig frem til slutten av januar i år. Dette var en dårlig nyhet som dermed atter engang skapte stor rekrutteringsusikkerhet. I en podcast nylig hørte jeg tilfeldigvis at Skullerud hadde brukt litt av juleferien (tror jeg det var) på å videreføre suksessen til Wilkinson Blanc og ringt rundt til våre utvalgte sykehus. Om han hadde suksess eller ikke vet jeg ikke, men han har ihvertfall forstått hva som står øverst på HASTER VOLDSOMT-listen. Vi får håpe at den ringerunden hans ikke bare var et skippertak, men at Nanos call centre er fullbemannet 24/7.
Redigert 15.02.2022 kl 13:05 Du må logge inn for å svare