NOM - Kvartsprosjektet i Kvinnherrad


Nordic Mining har rettigheter til kvartsforekomster av såkalt "High Purity Grade" ved Årsnes i Kvinnherrad. I 2015 startet de prøveboring for å kartlegge feltet, og jfr. en artikkel i Bergens Tidene i fra 30. september 2015 så er anslagene at det kan dreie seg om rundt 2.7 mill. tonn med kvarts - og mesteparten av dette er den overnevnte graden. Ser også at det i en artikkel i NGU fra 2011 at det den gangen ble betalt 600 USD/t. https://www.ngu.no/en/node/2877
Er det noen som har noen flere opplysninger om hva High grade kvarts koster pr. tonn i dag, og om NOM har kommet noe videre med dette prosjektet - eller brukes alle ressursser på Engebø?
Redigert 01.02.2022 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
Lemming
01.02.2022 kl 13:56 2602

I am also curious in this regards ... 2.700.000 Tons; current price per ton is 5.000 USD/ton if I searched google correctly; which correlates to 13 500 000 000 USD value or 13 500 M USD

substantial!
Rago63
01.02.2022 kl 14:11 2555

Ser at i årsrapportene nevnes dette lite etter 2018, så man kan vel anta at Engebø er det primære nå. Men om prisen på 5000USD/t er riktig, så bør de fremtidige verdiene i selskapet være svært gode - også sett hen til Keliber-prosjektet...
Sailor
01.02.2022 kl 16:29 2332

Sender du en email til Fossum med spørsmålet ditt, får du sikkert svar. Mener å huske at kvartsprosjektet er lagt på is fordi man fant det viktigere å bruke tid og ressurser på Engebø. Vi gamle og tålmodige NOM-aksjonærer har mye å "takke" postman Pat for !
Boss 99
01.02.2022 kl 17:29 2236

Blir kvalm hver gang jeg ser den idiotisk fyren.
inva
01.02.2022 kl 17:44 2185

Ivar svarte på spørsmål om dette på en Q-presentasjon for en stund siden. De ønsker ikke å bruke penger på dette nå og grunneierne forlangte fremdrift. Etter som jeg har forstått har de ikke forlenget mutningen. Det er vel 10 år av gangen og de fikk rettighetene i januar 2011.


Nordic Mining sikrer rettigheter til kvartsforekomst
12 January 2011 - 15:12

Nordic Mining har inngått avtale med grunneiere om enerett til undersøkelser og drift på en kvartsforekomst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Innledende studier utført av Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Norges tekniske naturvitenskaplige universitet (NTNU) viser at kvartsen har et lavt innhold av forurensende elementer (for eksempel Ti, Al, K, Ge, Na, Fe, Li og B) og derfor kan betegnes som høyren kvarts.

Kvarts har en rekke anvendelser, i hovedsak avhengig av renhetsgrad. Høyren kvarts benyttes innenfor høyverdige produkter i for eksempel elektronikk- og solcelleindustri.

Forekomsten er estimert til 2,7 millioner tonn kvarts og opptrer langs en ca. 12*600 meter lang kvartsåre med en dybde på minst 150 meter. Nordic Mining planlegger å gjennomføre en detaljert kartlegging av forekomstens variasjoner og utbredelse. Kartleggingsarbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med NTNU.

Professor i mineralforekomstgeologi ved NTNU Rune B. Larsen kommenterer: "Våre analyser av forekomsten tyder på at det her er snakk om en svært ren form for kvarts. Dette understøtter vår hypotese om at det finnes høyrene kvartsforekomster av kommersiell størrelse i Norge."

Adm. dir. Ivar S. Fossum i Nordic Mining kommenterer: "Kvarts av høy kvalitet er et fremtidsrettet mineral som vi ser en økende etterspørsel etter, spesielt til anvendelser innen elektronikk og fornybar energi. Vi tar sikte på å øke kunnskapen om forekomstens markedspotensial betraktelig i løpet av 2011".

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon +47 92 28 12 53.Oslo, 12. januar 2011
Nordic Mining ASA

Så vidt jeg forstår ønsket grunneierne forskuddsbetaling. De var av den eldre garde, så det er forståelig.
NOM ønsket likevel ikke å bruke flere millioner kroner på dette mens de trengte alle midler og ressurser for å realisere engebø.

Jeg tror kvartsprosjektet blir hentet opp av skuffen igjen når Engebø er i gang.
Rago63
01.02.2022 kl 21:07 1877

Vi får i så fall håpe at mutingen er blitt forlenget. Om den nevnte prisen pr. tonn er riktig, så ligger det sikkert et potensiale til et hyggelig overskudd her også i fremtiden. En må vel allikevel se realitetene i øynene om at det sikkert går årevis med søknader og utredningen før en eventuell oppstart kan skje. Det profesjonelle "innsigelsesbyrået" NVF/NU har sikkert ikke tenkt å la dette ligge heller...

Ellers vil jeg takke Fantilopen og HH for mange vektige og gode innlegg når det gjelder NOM
Redigert 02.02.2022 kl 19:35 Du må logge inn for å svare

Kvartsprosjektet er langt mindre ukontroversielt enn Engebø, så jeg håper de har en finger på ballen (sic) og fasttracker dette snarest.

Takk for det.
I følge kartet til DMF er det ingen utmål i Kvinnherad, så jeg er ganske sikker på at NOM lot de utløpe. Det kan være gode grunner for det.

Kvarts er forresten grunneiers mineral og siden de allerede har positive grunneiere blir dette et langt mindre kontroversielt prosjekt enn Engebø som Eventyrer nevner over.

Jeg håper og tror NOM starter forberedelser her med en gang de kan slippe Engebø.
unotert
02.02.2022 kl 09:22 1472

Hysj, ikke si noe. Ellers kommer AMR og rapper mutingene.

haha, det passer ikke med AMRs forretningside!

De vil ha rettigheter der hvor ANDRE bygger gruven for de, slik at de kan få penger uten å faktisk gjøre noe selv.
Rago63
02.02.2022 kl 19:30 1123

Er litt forvirret her nå; da jeg leser litt i mineralloven, så oppfatter jeg dette slik at Statens mineraler med egenvekt på mer enn 5g/cm3 kan mutes, mens grunneiers mineraler trenger kun samtykke fra denne samt driftskonsesjon - om jeg har forstått dette rett - altså ikke en muting i begrepets forstand..

Dette bør - om det er rett - bety at NOM ikke har noen eksklusiv rett på kvartsforekomsten i dag? Med mindre de har tegnet en intensjonsavtale med grunneierne som løper videre en stund?
(Da bør man kanskje passe seg for "Røde Robert" i AMR, Fantilopen :-))
Redigert 02.02.2022 kl 19:33 Du må logge inn for å svare

Du har helt rett, Rago :)

Vet forøvrig ikke noe om hvordan avtalen var med grunneierne. Hadde vært fint om NOM hadde første pri.

Røde Robert er kanskje en skurk, men han er ikke halvparten så slu som TVR og Arnold :)
Rago63
02.02.2022 kl 21:14 962

He-He!
Oppfatter allikevel TVR og Arnold som lettvektere i forhold til RR - om man ikke innregner kynismen (Og det er ikke kvalitetsproduktet Rolls Royce jeg mener) Han har vel en innsikt i gruvedrift og minerallovgivningen basert på sitt yrkesverv som faktisk gjør har litt mer farlig enn de fleste. Innsikten og forståelsen av bergverksloven i søksmålet mot NOM vil jeg anta at kommer i fra han. Det som forundrer meg med RR, er at han er over 80 år - burde man ikke da ta pensjon og nyte sitt otium? :-)
Redigert 02.02.2022 kl 21:28 Du må logge inn for å svare
inva
02.02.2022 kl 21:19 953

Grunneierne ønsket fremdrift noe som er forståelig etter 10 med NOM sin "somling". Dette var ikke det prosjektet NOM prioriterte og da er de jo rimelig å anta at grunneierne har forsøkt å få andre interessenter på banen. Enten finnes det ikke interesse for forekomsten eller så er det noe på gang med andre ressurser som vi ikke har hørt om enda.

Grunnen til at NOM ikke valgte å satt i gang med kvartsprosjektet (det er jo rimelig å anta at de hadde lykkes med å skaffe finansiering) kan en jo bare spekulere i. Etter som vi fikk forklart noen ganger av ledelsen i NOM så er kvarts et vanskelig segment å komme inn i. Det er en lukket krets som driver med dette så det kan være vanskelig å få solgt. Det er også vanskelig å prossesere/rafinere. Jeg tror årsaken til at NOM ikke gikk videre er at de ikke lykkes med noen offtake. Jeg kjøper ikke at årsaken er at de vil fokusere på Engebø. De kunne bla spunnet ut dette som et deleid datterselskap.
Rago63
02.02.2022 kl 21:25 930

Takk for oppklarende svar på mulig årsak til NOM sin fraværendehet på dette prosjektet.

Om prosjektet ikke nevnes i neste årsmelding, vil jeg forsøke gjennom de offentlige tilgjengelige kanaler hos NOM å få ett svar på status om Kvinnherad.
Redigert 02.02.2022 kl 21:26 Du må logge inn for å svare