Ny verdi på Dof aksjen etter restrukturering.

Egard1
DOF 11.02.2022 kl 12:22 62576

Ser ut som det kan nerme seg slutten på forhandlingene siden de kun ber om forlengelse til ut april som max. Hva tenker folket utenom menigheten om hva verdien blir og hvor mye gjeld kommer det til å være igjen etterpå?
JanOrge
11.02.2022 kl 13:34 24872

Det hele kommer jo an må om offshore-markedet våkner eller ikke. Det er en lang diskusjon, men faktum er at selskapet ikke har cashflow til å betjene renter eller avdrag. Selv når selskapet har fått suspendert betaling av renter og avdrag, så har ikke kassebeholdningen økt. Det betyr at det mangler hvertfall en milliard hvert år sånn ståa er nå.

Jeg tror selskapet i aller minste fall trenger å få tilført ny EK og/eller konvertert gjeld med MINIMUM 3 milliarder i verste fall det tredoble. Med konverteringskurs NOK 1 så vil det ustedes 3 milliarder ekstra aksjer i beste fall. Dette betyr at folk som sitter der nå må være forberedt på å stille med omtrent 10 NOK per aksje de nå eier for å unngå å bli vannet ut. Selskapet vil etter gjeldsslette på 3 milliarder ha en børsverdi på omtrent det samme som i dag, bare med 3 milliarder flere aksjer.
Egard1
11.02.2022 kl 14:09 24839

Skulle det skje at de kun trenger å konvertere 3 mrd så vil de som er investert i dag ikke få igjen pengene sine de første 10 årene. Etter min mening må det her halveres gjeld og da blir det mange aksjer. Skulle en klare det vil det allikevel gå lang tid før en kan høste gevinst.
JanOrge
11.02.2022 kl 14:36 24811

Jeg er ikke uenig med deg. Å sette penger der nå vil jeg likestille med å gi bort pengene. Klarer ikke se hvordan selskapet skal gå fra negativ EK, og ikke klare å betjene gjeld, til å få rullert alle forpliktelser og få lavere renter. Jeg tror utvanningen blir i størrelsesorden 1:20 når alt kommer til alt.
Redigert 11.02.2022 kl 14:40 Du må logge inn for å svare
Egard1
23.02.2022 kl 07:17 24634

Tenker at aksjonærene i Dof må lese seg opp på hva som kom utav restruktureringen av Seadrill i dag, kan godt hende det er noen tips å hente for de største optimistene.
hifidude
23.02.2022 kl 07:32 24582

Mange paralleller til SDRL, og klassisk er at endel lukker virkeligheten ute, samler seg i lukkede forum og klapper hverandre på ryggen.

At selskapet selv varsler utvanning forbigåes i stillhet.
Vi får vel en indikasjon i Q4 resultatet, og opprettholdes advarsel om utvanning bør det tillegges stor vekt.
Det prekes sæom ett flott marked fremover, regner med at selskapet selv gjør, eller har tilgang til, bedre analyser rundt dette enn de glade amatører. Skulle de fortsatt varsle utvanning må man regne med at dette er nærmest 100% sikkert.
Den gamle planen er skrapet, en ny refinansiering må bli i milliardklassen.
At den fortsatt ikke er i havn bør fortelle oss at dette er svært vanskelig materie.

I mellomtiden vil det være fritt spillerom for spekulanter, se samme som alltid samler seg ved ett kadaver.
At kursstigningen nå er ett uttrykk for bedre utsikter kan vi se bort fra, absolutt ingen proffe investorer vil ta i denne før refinans er gjennomført.

Tror ikke folk tar inn over seg størrelsen på gjelden.

Dof er bundet på hender og føtter uten refinans, i mellomtiden er friske penger på vei inn i markedet og plukker tonnasje. Disse vil kunne underby selskaper som DOF da capex er mye lavere.
Redigert 23.02.2022 kl 07:34 Du må logge inn for å svare
hifidude
23.02.2022 kl 09:25 24428

En liten preview av hva som kommer i DOF kan man lese i E24, hvor SDRL aksjonærer nærmest nulles.

På tross av dette benyttet man seg ikke av muligheten til å redde stumpene, det viser hvor blind man kan se seg på en aksje.
desirata
23.02.2022 kl 15:27 24263

Jan Orge.
Vennligst les Hypotetic sitt innlegg i Dof Bulls 2022 og kommenter HVA han skriver som er feil.
Da du mener aksjen er rett priset til 1kr og trenger restruktur. Han mener 20kr og ikke utvanning.
nafa
23.02.2022 kl 15:38 24244

Les dette innlegget og kommenter hva som er feil her:

"hypotetic
I dag kl 12:14
293
DOF har kjøpt seg opp til 100% i datterselskaper og de store bankene og Eksfin har vært med å støtte dette. DOF ville ikke fått støtte under standstill til oppkjøp fra Eksfin, banker og andre store kreditorer hvis disse hadde hatt som målsetning kun å få tilbake raskest mulig mest mulig av utlån. DOF har til og med fått lov av Eksfin og storbankene til å kjøpe tilbake gjeld med stor rabatt fra de bankene som absolutt vil ut. DOF ville ikke fått tillatelse til dette hvis ikke øvrige kreditorer hadde ønsket å støtte DOF de neste år. Det har vært en ekstrem kritisk vanskelig periode der både DOF, SOFF og Sioff. Alle disse offshoreselskapene hadde selvfølgelig vært konkurs alle sammen hvis krisen med 20$/fat hadde fortsatt. DOF har vært den sterkeste aktøren alltid som ingen trodde ville få problemer.
De har til forskjell fra SOFF betjent gjeld ved å betale avdrag og betjent nesten dobbelt så høye renter som den renten andre aktører etter restrukturering har fått av bankene og kreditorer for å overleve. DOF så at konkurrentene fikk halvert lånerenter og slapp og betale avdrag og ba som siste aktør i 2019 om standstill med banker og øvrige kreditorer og DOF sitter nå med milliardbeløp i Cash frem til langsiktig rente og avdragsløsning tilsvarende konkurrenter kommer på plass. Alle de store bankene og Eksfin er innforstått med at de i forbindelse med endelig løsning etter standstill må likebehandle og gi like rente og avdragsbetingelser til de sterkeste aktørene som til de svakeste. Hvis ikke ville de blitt dømt for konkurransevridende aktivitet. En som støtter DOF minoritetsgruppe har vært i dialog med Eksfin og det er klart gitt beskjed om at gjeldskonvertering er verste tenkelig løsning som de bare gjør hvis absolutt nødvendig. Ved å studere regnskaper ser man at SOFF som har mer gjeld og mye mindre omsetning og resultat enn DOF vil trenge ny restrukturering før DOF. Markedet skal eventuelt endre seg fra kraftig økt behov for gass, olje og energi til forventning om stans i all ny energiproduksjon hvis det nå skal bli absolutt nødvendig med ny gjeldskonvertering.
Misforståelsen som skrives er at DOF må gjeldskonvertere fordi SOFF og SIOFF har gjort dette. Da har man ikke forstått noe særlig av dette! Eksempelvis NAS har gjeldskonvertert 3 ganger nå mens andre flyselskap ikke har måttet gjeldskonvertere. Statlige Eksfin og Banker er selvfølgelig nødt til å tilby samme rente og avdragsbetingelser til DOF som til SOFF. Dette betyr en finansieringsløsning med halvering av renten for DOF fra standstill 2019 og tilsvarende avdragsutsettelse som i SOFF til 2024. Ved å legge dette inn i regnestykket ser man at DOF som har omsatt ca 50% mer enn SOFF og tjent mye mer i disse årene har drevet godt og vil fortsette å ha mye høyere inntekter enn SOFF. Grunnen er at DOF har bygd mye av flåten sin i Brasil som vil forsterke sin posisjon som verdens desidert største og kraftigst voksende marked. DOF har selvfølgelig derfor også krav på å få de best betalte kontraktene i Brasil også i kommende år noe som gjør at man ikke kan sammenligne DOF og SOFF så lett. Etter at refinansieringen i SOFF var kursen i SOFF ca 400% av kursen i DOF i lange perioder. Selskapene var da i større grad priset riktig av investorer som hadde fulgt markedet tett. Riktig kurs nå i DOF sammenlignet med SOFF 15kr er således 3,75kr. Begge selskapene er fortsatt konkurspriset og jeg tror kursen i SOFF har passert 100kr senest innen 2 år og at kursen i DOF har passert 20kr også innen 2 år. SOFF prises da til over 7,5milliarder og DOF over 6,3 Milliarder. Jeg tror disse anslagene er særdeles forsiktige med den ekstreme etterspørselsøkningen som nå kommer både fra olje og flytende havvind samtidig. Tidligere når jeg har vært med og markedet bedrer seg så kraftig skjer kursløftene helt plutselig og ekstremt kraftig og i pausene siger aksjene forsiktig tilbake frem til ny høyere bunn plutselig er satt. Plutselige kraftige løft tror jeg vil fortsette helt ekstremt også denne gangen. De kraftigste løftene tror jeg vi vil få nå fremover helt plutselig de neste månedene."
Redigert i dag kl 13:49
JanOrge
23.02.2022 kl 15:59 24180

Hei,
Grunnlaget for min vurdering er:
1. Selskapet har negativ EK
2. Selskapets ledelse har varslet gjeldskonvertering
3. Selskapet er i mislighold med en eller flere obligasjonseiere.
4. Selv om selskapet har sluttet å betale renter på en stor del av gjelden sin så øker ikke kassebeholdningen til selskapet.

Når jeg over her sier at jeg tror på at 3 milliarder i gjeld kan bli til 3 milliarder nye aksjer så vet selvsagt ikke jeg om det skjer. Men det ville både kunne løse problemet i punkt 1, bekrefte punkt 2 og avhjelpe punkt 3. At dette blir omtalt "som å ta ting ut fra løse luften" av folkene på den lukkede gruppen tar jeg ikke spesielt ille opp.

Jeg ser at Hypotetic med flere kommer med en rekke "sannheter" som er minst like udokumenterte:
1. "Markedet er friskmeldt". Dette stemmer ikke. Det er indikasjoner på en bedring, men på dagens nivå er fortsatt ikke ratene bærekraftige. Hadde de vært det så hadde stillstanden vært opphevet og selskapet meldt at alt nå var løst. Det vises til artikler an mass om at oljeservice er tingen, men generelle betraktninger gjør ikke nødvendigvis DOF til en god investering. Da kunne man vel i så fall bare plassert en mill i et tilfeldig oljeserviceselskap og blitt rik nå da.
2. "Skipsverdiene må oppskrives". Det er mulig de må det. Det vil vi i så fall se på presentasjonen nå i morgen. Jeg tror ikke det skjer, fordi markedet ennå ikke er bærekraftig. Det er mulig det blir det, men pt. er det ikke det.
3. "Bankene må gi lavere renter". Denne er forholdsvis utrolig. Hvorfor må de det? Bankene kan velge å gi lån til hvem de vil med de betingelser de selv vil. Renten, og om det i det hele tatt gis lån, vurderes ut fra risiko og betalingsevne. Her er selskapet i mislighold, så jeg forstår ikke hvorfor utlånerne skal komme løpende med lavere rente...
4. "DOF kan diktere halvering av lånerenter fordi andre aktører har fått det". Se punkt 3 over her.
5. "DOF sitter med milliardbeløp i cash fordi de ikke har betalt renter". I hht. Q3 rapporten var cashbeholdningen (managment reporting) 30.09.2021 MNOK 2,202. Dette er ned 245 millioner fra året før. Og da altså uten å betale renter.... Dette viser at driften pt ikke genererer tilstrekkelig likviditet til å betale renter en gang.
6. "Backloggen er redningen". Backlogg angir at selskapet har inngått kontrakter av en viss verdi. Dersom det er slik at markedet nå svinger opp, så mener jeg at stor backlogg er negativt. Dumt med faste priser på dagens nivåer når dagens nivåer ikke er bærekraftige.

Jeg har pt ikke aksjer i DOF fordi det er for mange faktorer som jeg personlig synes er usikre. DOF drives bra ut fra forutsetningene, det kan vi være enige om alle sammen, men jeg vurderer gjelden som for stor for å risikere alt. Det blir himmel eller helvete her. Også der er nok alle enige :-) Vi får håpe på himmel! :-)

Lykke til!
hifidude
23.02.2022 kl 16:50 24102

JanOrge setter skapet på plass.
Bare synd for de som går på predikantenes limpinne her.
nafa
23.02.2022 kl 17:17 24043

Det er litt spesielt at aktører som ikke er interessert eller ikke tør kjøpe aksjen er såå aktiv på å slett ikke anbefale aksjen.
Må i tillegg si at hypotetic sitt siste innlegg virker å være svært tillitsfullt og når ingen her kan avvise noe som helst av hva han skriver, så har jeg kjøpt en god del mere på ,9 tallet.
Må bare tilføye at det som er på god vei å skje i offshoremarkedet nå framover, er en unik sjanse på ei skikkelig kule i aksjemarkedet.
Er man inne på 1- eller 2 kroner i eksempelvis DOF så betyr 1 krone i forhold til 2 kr, med samme beløp investert, så betyr det dobling i avkastning hvis vi får det vi tror på framover.
Lykke til alle sammen.
Redigert 23.02.2022 kl 17:19 Du må logge inn for å svare
nafa
23.02.2022 kl 17:41 24016

Alt i alt så koker dette ned til hva man tror om framtida for drafta i DOF.
Det gjelder for så vidt ved alle kjøp i aksjemarkedet.
I dette er jeg helt på linje med hypotetic.
Sombo
23.02.2022 kl 17:43 24035

Det er vel lov å ha en mening uten å eie, lite poeng med diskusjon, om det er kun lov å ha en mening.
Folk flest skjønner nok, at dobler aksjeverdien seg, så dobler invisterterte penger seg også.
Men husk på at når den halverer seg, så fungerer det på samme måten.
På den lukkede tråden, blir det fortalt om denne fantastiske "reisen" fra 0,5 kr til 0,9 kr,glemt er reisen fra 100 kr eller mer og til 0,5 kr.
Mens selskapet prøver å unngå konkurs, snakker vi her om utbytte.
Har selv tapt på den her tideligere og lært av dette, håper for alle andre som har penger i denne, at menigheten har rett, men tviler dessverre på det.
Sombo
23.02.2022 kl 17:46 24010

Det er vel lov å ha en mening uten å eie, lite poeng med diskusjon, om det er kun lov å ha en mening.
Folk flest skjønner nok, at dobler aksjeverdien seg, så dobler invisterterte penger seg også.
Men husk på at når den halverer seg, så fungerer det på samme måten.
På den lukkede tråden, blir det fortalt om denne fantastiske "reisen" fra 0,5 kr til 0,9 kr,glemt er reisen fra 100 kr eller mer og til 0,5 kr.
Mens selskapet prøver å unngå konkurs, snakker vi her om utbytte.
Har selv tapt på den her tideligere og lært av dette, håper for alle andre som har penger i denne, at menigheten har rett, men tviler dessverre på det.
Egard1
23.02.2022 kl 17:50 23983

Problemet til Dof er ikke at det ikke er positive signaler i bransjen men at etterslepet av dårlig kontrakter som ikke gir gode nok inntekter er stort, det går for lang tid til alle kontraktene en sitter på er levedyktige og gir avkastning. Dersom en reduserer gjelden vil en kunne overleve men det er ikke levedyktig med den store gjelden en har. Jeg er klar over at noen av kontraktene en har i Brasil var inngått på gode rater men er overrasket over hvor lite de viser i regnskapet, har de blitt reforhandlet i de dårlige tidene?
nafa
23.02.2022 kl 17:52 24003

Hvis du ikke forsto hva jeg mente i mitt innlegg så skal jeg ordlegge meg litt på en annen måte:
Selv om dette er selvsagt, så for noen så kan det nytte å minne på at kjøp for 0,30 i forhold til 0,90 betyr i lengden
3-dobbel avkastning ved investering av samme beløp.
Vel og merke hvis det går slik vi andre tror framover.
Kjøpte også litt under 0,4 og har allerede god avkastning på beløpet.
Da har jeg ikke nevnt kjøpet på kr5 og salg på kr3,-.
De tre siste dagene har jeg kjøpt meg kraftig opp.
Ingen problem for meg at dere venter til kr 2 eller 5 for den del.
Redigert 23.02.2022 kl 18:05 Du må logge inn for å svare
nafa
23.02.2022 kl 18:17 23954

Går det slik som du tenker, med 3 milliarder aksjer til 1 krone, så har jeg uansett berget pengene med 0,85 i snitt.
Den som intet våger osv …..
hifidude
23.02.2022 kl 18:47 23905

Ja, hvis du tror det vil du få en lei overraskelse.

En omgjøring av gjeld til egenkapitalvi størrelsesorden 3 milliarder vil utradere dagens aksjonærer TOTALT.
Dine 85 øre vil i beste fall bli til 8,5 øre.
hifidude
23.02.2022 kl 19:52 23827

AlanS, du kan tydeligvis ikke nedverdige å snakke direkte med meg, men hjemmer deg på ett stengt forum, modig gjort


Du latterliggjør mitt anslag, ikke regnestykke.

Du får trekke frem noen eksempler fra virkeligheten hvor konvertering av gjeld til egenkapital i ett teknisk konkurs selskap har falt heldig ut for eksisterende aksjonærer, jeg ønsker deg lykke til.
Det blir jo bare for dumt, og trist for de som tror på deg.
De kommer til å tape bigtime.
AlanS
23.02.2022 kl 22:12 23717

Se på MPCC som var spådd konkurs i 2020. I februar 2022 betalte selskapet 3 kr i ekstraordinær utbytte og vil betale kvartalsutbytte på 1 kr fremover.

Diskusjoner med deg som groundhog Day. Samme usaklige, ubegrunnede, og meningsløse påstander om og om igjen.

Lykke til videre med din nye tråd.
viva1
24.02.2022 kl 01:40 23570

Lukkede forum/tråder er en uting og en vil aldri kunne finne den balanserte informasjonen en trenger for å kunne fatte skikkelig beslutninger, dersom en ikke tillater alle meninger.

Jeg er av den oppfatning at det ligger ann til en betydelig konvertering av gjeld til aksjer. Kreditorene og selskapet hadde ikke brukt 2.5 år på å forhandle om soft terms på sine lån, de forhandler om fordeling av smerte mellom de ulike kreditorene. Forslaget som lå ute i 2019 kom på bordet etter måneder, ikke år. Her er det kreditorer som blir tvunget til å akseptere noe de ikke liker. De aller, aller fleste kreditorer ønsker ikke å konvertere gjeld til aksjekapital, de ønsker å få renter på sine utlån og få tilbakebetalt de beløp de har lånt ut. Alt annet er nødløsninger, med unntak av hegdefond som spesialiserer seg på dette.

Grunnen til hele denne prosessen er etter min oppfatning at hovedaksjonær Møgster ønsket å benytte Covid krisen til å vesentlig forbedre DOF sin totale kapitalstruktur for samme beløp som han var innstilt på i 2019 forslaget. I dette forslaget var det ingen konvertering av gjeld, så hovedaksjonær vil måtte brukt EBITDA reserven som lå i sin business leading backlog til å betale ned på gammel morro. Her var det en hovedaksjonær som så at her kunne en få til bedre enn det som var avtalt.

Etter min mening så er DOFSUB helt innenfor akseptable rammer når det gjelder NIBD/EBITDA særlig når en legger til total backlog på +10 mrd nok. Problemene i DOF strukturen ligger på nivåene over DOFSUB, med en bankgjeld på 8-9 mrd nok og en meget beskjeden EBITDA fra AHT/PSVer. Denne delen av selskapet er ikke levedyktig, og det er dette det diskuteres internt blant kreditorene nå. Jeg er obligasjonseier i DOFSUB og ser ingen grunn til å konvertere gjeld til aksjer. DOFSUB klarer enkelt å betjene 5,9 mrd i bankgjeld og 2,6 mrd obligasjonsgjeld med en ebitda på 2 mrd nok. Men så lang tid som forhandlingene har drøyet her så har nok banker som sitter både i DOF og DOFSUB pushet på for en god helhetspakke for lån til begge selskaper. Med det mener jeg at sikret bankgjeld i DOFSUB presser obligasjonseiere til innrømmelser som de ikke trenger å inngå basert på fundamentale forhold, for å kunne bedre sine posisjoner i DOF. Så dette er en runddans mellom sikret gjeld i DOF, obligasjonseiere i DOFSUB og sikret gjeld i DOFSUB. Her kommer det garantert konvertering av sikret gjeld i DOF, innrømmelser fra obligasjonseieren samt den delen av bankgjeld i DOFSUB som sitter med pant i de dårligste DOFSUB skipene. Her blir det konvertering på ett nivå i DOF ASA som gjør at selskapet kan fortsette som pre 2014 med mulighet til å ta opp nye lån til investeringer i offshore wind. Møgster sitter på sidelinjen og lar kreditorer bli enig internt til en konvertering som gjør at selskapet er bankable igjen, så vil han kjøpe opp gjeld fra den delen av kreditorstrukturen som kommer dårligst ut (kan handles med dypest rabatt til pålydende) og gir mest nye aksjer i ONEDOF som selskapet har maset på i årevis.

Jeg tror at det vil bli konvertert ett ukjent milliardbeløp i strukturen i bytte mot ett ukjent antall milliarder nye aksjer i selskapet. Som igjen vil resultere i at dagens aksjonærer kommer særdeles dårlig ut. Mislighold av gjeld på 10-15 mrd nok over 2-3 år vil garantert kunne pågå upåaktet hen for selskapets aksjonærer. Det går ikke an å vedta bedre betingelser på mislighold gjeld. Særlig ikke når det er hovedaksjonær som ønsker denne utviklingen for engang for alle rydde opp i kapitalstrukturen og kunne videreutvikle selskapet, og ikke måtte tilføre selskapet store beløp hvert eneste år. Om obligasjonseiere blir tvunget til konvertering, så håper jeg ihvertfall at det blir ryddet så betraktelig i DOF ASA at markedet ikke lenger er i tvil om at selskapet kan betjene sine lån slik at en kan starte å få en prising på egenkapitalen som reflektere verdier/inntjeningspotensial i selskapet. Jeg tror at dagens DOF aksjonærer vil sitte igjen med mellom 5-10% av aksjene i ONEDOF. Selskapet skriver klart og tydelig i sine rapporter at det som diskuteres vil/kan medføre en betydelig utvanning. Klarer advarsler får en ikke om hva som er i vente for dagens aksjonærer. Særlig når dette kommer fra ett selskap som ikke har betjent sin gjeld på +10 mrd i henhold til inngåtte avtaler i 2-3 år.
Markedet kommer tilbake, men ikke som i 2008-2014. Markedet vil ikke redde DOF aksjonærene. Oil supermajors reinvesterer ikke like stor av sine inntekter til offshore prosjekter med lang løpetid lenger. Chevron har f.eks reallokert sine nye investeringer til onshore oljeutvinning som gir kort tid fra investeringsbeslutning til kontantstrømmen starter. Det grønne skiftet har påvirket tidshorisonten til oljeselskapene sin investeringshorisont, nye investeringer innen olje skal ikke ha en payback tid år 5-10-15 pr, men 1-3 år. I tillegg skal oljeselskaper greenwashe seg til ved investering i alt fornybart. Dvs at dagens høye oljepris ikke forårsaker samme umiddelbare investeringsvilje som det gjorde for 10 år siden. Oppgangen vil komme mer gradvis og over lengre tid pga antall store offshoreprosjekt vil være færre de neste 10 årene, enn de forrige 10 årene. Høy oljepris over tid vil øke investeringsviljen, da markedet (og kanskje politikerne) etterhvert vil innse at verden trenger store mengder olje både i 2030 og 2040. Fornybar offshore wind prosjekter vil skapet ett nytt marked for DOFSUB flåten, men ikke til samme grad PSV/AHT. Rene CSV selskaper står forran 3-5 år med ett supermarked. Hadde DOFSUB blitt utskilt til ett rent csv selskap hadde det vært ett av de mest spennende selskapene på OSE. Noe som kan redde dagens DOF aksjonærer er faktisk at jeg tar grundig feil her og at markedet kommer så fort og voldsomt tilbake at ingen av kreditorene ønsker å selge gjeld med dyp rabatt til Møgster, slik at han igjen blir deres allierte. Det er han ikke i dag.

Redigert 24.02.2022 kl 03:03 Du må logge inn for å svare
JanOrge
24.02.2022 kl 09:37 23391

Selskapet presenterte såvidt jeg husker i forbindelse med Q# at de hadde "klart" å innfri gjeld til en betydelig rabatt. Sånn jeg ser det er ikke dette et spesielt positivt signal, da det dermed lekker gjennom hva kreditorene står overfor på resten av gjelden. Hadde forhandlingene som pågår gått på soft terms så hadde ingen kreditor gått med på å innfri gjeld med rabatt. At selskapet "fint er i stand til å gjøre opp gjelden sin" kan dermed ikke stemme. Samme hvor mange ganger det gjentas blir det ikke mer sant.
AlanS
24.02.2022 kl 09:38 23375

viva1, du har tilgang til den lukkede tråden og dine innlegg settes pris på. Tåler du ikke kritiske spørsmål?
At DOF SUB har EBITA på 2 mlrd er et meget forsiktig estimat. EBITDA vil trolig styrkes mot 3 mlrd i 2023. De meste av AHTS tonnage er i Brasil, hvor markedet ikke kan sammenlignes med Nordsjøen. De fleste PSVene er på lange kontrakter som skal forlenges til bedre rater, e.g. Skandi Kvitsøy.
I 2023 er offshoremarkedet tilbake til 2014 nivå, tenker jeg.
JanOrge
24.02.2022 kl 09:47 23342

Han har skrevet et innlegg på en helt åpen tråd, Alan.... Hva er problemet ditt med det?
hifidude
24.02.2022 kl 10:03 23293

De kan rett og slett ikke oppføre seg som voksne, men skjeller ut, latterliggjør og trakaserer de som måtte ha andre meninger.

Ett forum bør være en arena for utveksling av meninger og teorier i en god tone, med gjensidig respekt.

Nå kommer fasiten for Q4 i morgen, det blir spennende.
JanOrge
24.02.2022 kl 10:20 23251

Ser at Jim Øystein Holden letter litt på beholdningen før Q4. Han er vel ned et par hundre tusen aksjer, såvidt jeg kan forstå. Spesielt at talsmannen for DOF Minioritetsgruppe selger seg ned uten at det nevnes i lukket forum....
viva1
24.02.2022 kl 11:09 23190

Å skive ett innlegg på en åpen tråd for deretter å bli spurt om motivet er at jeg ikke tåler kritiske spørsmål er merkelig. Jeg liker ikke tråder der skribenter blir nektet adgang pga tidligere innleggs varierende form og seriøsitet. All diskusjon bør ha stor takhøyde og det er forståelig at når personer med vidt forskjellig syn på en sak nekter å gi seg så blir det til tider useriøst, men en må ikke falle for fristelsen å blokkere andres meninger. De lukkede DOF trådene er en uting som domineres av tilnærmet identiske innlegg, særdeles lav takhøyde for avvikende meninger og en grunnleggende forenklet/naiv innstilling til hva det vil si å misligholde over 10 mrd nok i gjeld over flere år .

AHT har vært i Brasil i mange år. Min påstand om at inntjeningen i AHT ikke på langt nær klarer å betjene tilknyttet gjeld er basert på inntjening i de år som denne flåten har operert i Brasil. Tallene som aht segmentet har levert siste 5 år inkludert DOF sine brasilianske aht er ikke levedyktige over tid. Enten må inntjening opp, eller så må gjeld ned. Nå forhandles det om det siste. PSV inntjeningen har vært enda verre siste 5 årene, der har det knappest vært positiv ebitda fra driften.
ctrlaltdel
24.02.2022 kl 14:07 23028

Helt enig. Det er særdeles feigt å bestemme hvem som skal ha tilgeng på en tråd vedr diskusjon av et selskap. Det er helt i tråd med sensur av de som mener noe annet og er bestemt noe som ikke er fruktbart over tid. Egentlig utrolig at den funksjonen er tilgjengelig på forumet.
Redigert 24.02.2022 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
AlanS
24.02.2022 kl 15:09 22958

Dine tidligere innlegg var meget informative, gjennomtenkt, og konstruktive. Dette har du respekt for.

Dine siste innlegg her hører hjemme på denne tråden blant de som ikke har tilgang til tråden, som betegnes som lukket, for systematisk bagatellisering og manglende usaklighet og respekt for andre.

Til orientering: den lukkede tråden er åpen for alle som ønsker det. Det er bare å sende forespørsel om skrivetilgang.

Lykke til videre.
ctrlaltdel
24.02.2022 kl 15:15 22933

Kommer ikke på tale å søke tilgang på en tråd som noen få bestemmer tilgang til. Du skriver; Til orientering: den lukkede tråden er åpen for alle som ønsker det. Det er bare å sende forespørsel om skrivetilgang. Våkn opp!
JanOrge
24.02.2022 kl 15:45 22890

Viva1 har ikke uttrykt ønske om å skrive på den lukkede tråden. Det er du som mener han skriver på en åpen tråd fordi han liksom skal være redd for "kritiske spørsmål". I tillegg skriver du at den lukkede tråden er åpen for alle som ønsker det, MEN at Viva1 hører hjemme på denne tråden "blant de som ikke har tilgang til den lukkede tråden". Forstå logikken den som kan.

Det er det samme for meg altså. Jeg trenger ikke tilgang til den lukkede tråden, og metadiskusjoner som denne tar jeg bare når det som skrives ikke gir mening.

At du bedømmer Viva1 sitt innlegg som for lite informativt, gjennomtenkt eller konstruktivt til å være på den lukkede tråden sier egentlig også sitt. Det er ikke konstruktivt å skrive "nå må långiverne se å sørge for at finansieringen av Norges stolthet DOF skal gå i orden" eller "alle ser at markedsituasjonen tilsier at DOF fint klarer å betjene all gjeld" og annet som skrives på lukket tråd. Viva1 har et velskrevet, logisk og saklig innlegg om hvordan han vurderer selskapets finansieringsutfordringer. Man kan være uenig i det han skriver, men aksjekursen i DOF tilsier at Viva1 sannsynligvis har mer rett enn deg. Det kan hende det er lurt å ha det litt lenger frem i bevisstheten, men dette også er jo bare noe jeg synes.

Har du forresten noe informasjon om hvorfor Jim Øystein Holden har solgt seg ned? Han er jo ikke innsider akkurat, men siden Minoritetsgruppen samlet sett er å betrakte som største eier, så er det jo litt interessant å vite hvorfor frontpersonen velger å vekte seg ned.
Redigert 24.02.2022 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
Egard1
25.02.2022 kl 07:22 22725

Så kom tallene fra Solstad med 400mill i minus , dersom de skal kunne betjene gjelden sin må de øke inntjeningen med rundt 800mill netto i kvartalet. 400 for å komme i null og ytterligere 400 for å klare å betjene gjelden på en fornftig måte. Med 1300mill i omsetning kan en fort se hvor mye ratene må opp før dette selskapet er i stand til å gi tilbake til eierne. Tror ikke tallene til DOF blir mye bedre.
hifidude
25.02.2022 kl 08:15 22627

Drømmerne tok feil nok en gang.
Nedskrivningene fortsetter, de påsto at skipsverdiene skulle opp.
Driften er fortsatt ikke bærekraftig, på tross av påstander om sterkt bedret marked.
Selskapet sier selv at driften ikke er bærekraftig, og at en helt nødvendig refinansiering vil innebære en kraftig utvanning av eksisterende aksjonærer (altså kurs i dass).

De evner, med dagens ratenivå, ikke å betjene gjelden, langt mindre betale ned. Skipene eldes, gjelden består.
Driftkost øker med økende alder.

Utkomme er gitt, og å eie DOF nå er skyhøy risiko, nærmest ensbetydende med massive tap.
Redigert 25.02.2022 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
ctrlaltdel
25.02.2022 kl 08:16 22601

Net result
is NOK -281 million
JanOrge
25.02.2022 kl 08:24 22535

Her er hva selskapet selv skriver om restrukturering:

"The Group's financial position is not sustainable, and a long-term financial solution is necessary to continue as going concern."

"The debt restructuring proposal currently discussed include conversion of debt to equity, which again will have a significant adverse effect for
the current sharesholders in the Company."

Som dere skjønner så ville ikke selskapets ledelse fått adgang til dette forumets lukkede tråd om DOF, siden det de skriver her ifølge AlanS mfl. må betraktes som lite "informativt og konstruktivt." Selskapet melder her selv, for ørtne kvartal på rad at det ligger an til gjeldskonvertering med betydelig utvannende effekt. Når dette trekkes frem i dette diskusjonsforumet så blir man omtalt som en som "tar ting ut fra løse lufta".
Redigert 25.02.2022 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
hifidude
25.02.2022 kl 08:29 22496

Skal bli morro å lese hvordan dette vris over til noe positivt på det lukkede forum ;-)
JanOrge
25.02.2022 kl 10:28 22327

Merkelig at DOF Minoritetsgruppe tillater at selskapets ledelse "kaster bort tid" på forhandling om restrukturering med utvannende effekt når det etter minoritetsgruppens oppfatning ikke er behov for det. Ekstrem ressurssløsing i deres øyne, ville jeg tro.

Ingen oppskriving av verdier, heller, og EK er dermed negativ med nesten 1,4 milliarder. Også her mener Minoritetsgruppen at DOF sitt regnskap bevisst er uriktig ført, da de vil ha Finanstilsynet inn for å avdekke feilen. Greie beskyldninger det.
hifidude
25.02.2022 kl 10:35 22299

Dette er kjente takter, de fornekter virkeligheten.

Ser ut som noen ser sitt snitt til å redde stumpene, dette ender nok i rødt idag.
Regner med gruppen oppdaterer med børsmelding når beholdningen nå sikkert synker.
Redigert 25.02.2022 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
Graastein
25.02.2022 kl 11:46 22182

Tallene for 2021 var ikke så ille for DOF. Underskudd på 600 mill, MEN i dette ligg det av- og nedskrivninger på over 1 400 mill, og et valuttatap på ca 670 mill. Selv om vi justerer for 400 mill som finansintekter, viser tallene at DOF, i et litt bedre marked, vil ha sorte tall. Selv om en nulling er mest sannsynlig, gjør gearingen i selskapet det til et rasjonelt kjøp. Jeg holder meg stort sett altid unna selskaper, der gjeld skal emiteres til aksjer, men gjør et unnatk her.
Redigert 25.02.2022 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
hifidude
25.02.2022 kl 13:22 22058

Endel aksjonærer mener fremtiden for DOF ser lys ut.

Selskapet selv sier driften ikke er bærekraftig og varsler massiv utvanning gjennom refinansiering.

Noe jeg ikke får med meg her?

De sier jo med rene ord at eier du aksjer i DOF vil du måtte ta ett massivt tap.

Vær obs på at i det sekundet meldingen om refinans kommer er det for sent å redde verdien av aksjene dine, da stuper DOF.

Før jo bedre, så selskapet kan fokusere på det de gjør best, nemlig å drifte båtene sine.