Ny verdi på Dof aksjen etter restrukturering.

Egard1
DOF 11.02.2022 kl 12:22 67277

Ser ut som det kan nerme seg slutten på forhandlingene siden de kun ber om forlengelse til ut april som max. Hva tenker folket utenom menigheten om hva verdien blir og hvor mye gjeld kommer det til å være igjen etterpå?
Kalkylen
19.06.2022 kl 10:53 2425

Det er veldig lett å debunke slik trolle innlegg. Solstad solgte 37 skip og har kun hatt solid økning av kursen. Jeg har hatt aksjer der hele veien og aldri tapt en krone både før og etter salgt kursen var opp i 49 , solgte nylig en til 600mill . Soff kursen går rett opp med relativ lik aksje antall.


Kalkylen
I agree with you 100% but I wonder what the motive would be for these trolls for them to give incorrect information ?? Are they trying to press the share value down ? I have noticed that share value in the last couple of months has been like a roller coaster whereas I don't see the same for SOFF !!
Kalkylen
19.06.2022 kl 11:17 2366

Well the same happen to Soff few days ago it was down shocking 29 kr even good news was streaming inn, some stock traders pump and dumb to manipulate (exploiting mometum) the rate for shorting..But when this traders get banned the stock goes back up again. Also impack from innflation scare. But Doff been green on red many times. I am pretty sure Dof will go out of recovery box next week. Dof Subsea can handle the dept allready, now its about a total solution plan for Dof Asa
Redigert 19.06.2022 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
AlanS
19.06.2022 kl 11:44 2308

DOF er allerede ute av "penalty bench", men er i "recovery box" inntil refinansieringen er på plass.
Ledelsen vet sikkert hvordan selskapets økonomiske situasjon kommer til å bli videre. Uforståelig at pandemien brukes til å presse gjennom konvertering istedenfor en løsning i tråd med 2019 forslag.
Kalkylen
19.06.2022 kl 11:50 2305

Beklager jeg mente recovery box du har helt rett Alans takk for rettelsen. Jeg tror ikke Dof har lov til å gi ut noen informasjon nå om avtale før ting er på plass om løsning. Man kan jo bare tenke seg hva slags påvirking det vil ha på kursen om signaler om løsning lekker ut
Facts22
19.06.2022 kl 12:02 2275

Kanskje det er på tide å se på fakta: Gå til (helst i en Android-telefon) http://m.marketscreener.com og lik på Soff eller Dof og sammenlign data...... hva ville du investert i?! Merk at DOF har hatt en sterk køanbefaling i flere måneder nå og SOFF ingen i det hele tatt.

I wonder who it was that pumped up the price to Kr 4,7 on the 9th June and dump down to Kr 2,2 ? I did not see any news or indication this would happen ? Maybe I just missed something !!
syvert1
19.06.2022 kl 12:57 2157

Et forslag basert på 2021 inntjening, EBITDA, E. K vil med stor sannsynlighet bli nedstemt og dette vet Dof. Det som må legges til grunn er fremtidige markedsutsikter, kontantstrømmer, Gjeld/EBITDA til Dof som konsern. Det er også svært viktig at aksjekursen vil øke betydelig når "konkurs stempelet" fjernes og derav skal inskutt E. K i ballansen skrives opp med minst 1 mrd og kanskje 2 slik at EV gjennspeiler Dof sin EBITDA. Her kan de sammenligne med SOFF. Den første avtalen vil mest sannsynlig bli nedstemt da flertallet av eierne ikke ser nødvendigheten av verken konvertering av gjeld eller. emisjon. Et styre, Ledelse som ikke setter eiernes, selskapets interesser først kan fort bli kastet ved at f. eks minioritets gruppen fremmer et benke forslag eller kaller inn til EGF, dof vet at småsparere, private aksjonærer eier over 50% av Dof og har mye makt. Dof har i mange år betalt store summer til både banker, obligasjons eiere. De har fått svært god rente på investeringen og det beste er en avtale som nå Dof har råd til der renter blir betalt ut 2023 og deretter renter og avdrag over 10-12 år. Den dyreste gjelden ca. 3 mrd ( obligasjons gjeld) kan gjøres opp i 2023 ved at Dof konsern skriver opp verdiene på skipene ( ca 10 mrd skal tilbakeskrives i impairment) som gir mulighet til bank finansiering mot pant i eiendeler og lavere kapital kostnader.
Redigert 19.06.2022 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
syvert1
19.06.2022 kl 13:10 2120

Kan ikke skjønne annet en at nå er "bakveien" stenkt, Dof styre, Ledelse evne til å Lede selskapet der blant annet visjonen er å skape verdier for eierne vil bli vurdert ut fra denne avtalen. Ut fra de som er kommunisert fra selskapet, nedsnakkingen har eg mine tvil. Er de kompetent?


kuka
19.06.2022 kl 13:54 2054

Beklager at jeg pånytt må kommentere. At innlegget mitt blir karakterisert som "trolling" blir utenfor min fatteevne! Om du ikke ønsker å verifisere din egen påstand om at "Soff har vært igjennom dette uten utvatning" får være sin sak, men realiteten er at Soff gjennomførte en restrukturering høsten 2020 som bl.a medførte en omvendt splitt i forholdet 1000:1. Jeg tror de fleste daværende aksjonærene følte dette som et betydelig tap.
Facts22
19.06.2022 kl 13:54 2057

The day before the Q1 report and the hope for a good news the day after...until some reporter came with negative comments between 14-15 CET. That shows the potential of this share....a BFR as Musk calls it waiting for ingnition💥
AlanS
19.06.2022 kl 14:06 2034

Som sagt tidligere er det ikke så mye å klage på det som ledelsen klarte å oppnå i krevende tider. Selskapet klarte seg gjennom det verste og klarte å øke sine eierandeler, blant annet oppkjøp av DOF Subsea, Iceman AS, og kjøp av gjeld med rabatt.

Markedet koker nå og aktiviteten har så vidt begynt å øke. Man trenger ikke å være romforsker til å se hva som kommer når det er nesten ingen skip i opplag og det meste av det som er igjen vil aldri seile igjen. Til og med en moderat stigning i rater vil styrke DOF sin EBITDA til de grade at gjelden ikke vil bare betjenes som før, men nedbetales mye fortere enn antatt. På side 17 i Q1 presentasjonen http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2022/Q1%20Financial%20Presentation%202022.pdf viser DOF at LTM omsetning og EBIDTA er nesten like gode som i 2016. Mye tyder på at 2022 tal vil slå tilsvarende fra 2016 med solide marginer.

Ledelsen er nok kompetent, men nedsnaking og svartmaling som er på grensen med ryktespredning, hører ikke hjemme.
Facts22
19.06.2022 kl 14:25 1990

Helt enig i at de har gjort en god jobb og siste utlysning tyder på at usikkerheten hos forhandlerne er borte. Ettersom det har vært usikkerhet, har de gjentatte ganger gjentatt seg og sagt at alt avhenger av forhandlingene.
syvert1
19.06.2022 kl 14:26 1993

Det må vel nesten taes med at etter finansierings ordningen endte Soff opp med omtrent samme gjeld som Dof og en EBITDA som er ca. halvparten av hva Dof i dag tjener. Med halvparten av betalingsevnen prises alikevel Soff 4-6 ganger Dof EV. Dette er veldig spesielt...
Kalkylen
19.06.2022 kl 14:39 1952

Retorikken på at lån er mislihhold er bare noe oppspinn folk på forumet her har skapt. I realiteten har det vært standstill med objektiv dialog med bankene (slik det sto i mai rapporten) . Folk må ikke la seg lure av dissa trolla, hold på aksjene
hifidude
19.06.2022 kl 14:44 1956

Det er jo reinspikka løgn du farer med her.
AlanS
19.06.2022 kl 14:46 1961

Konvertering er det siste kreditorer gjør for å rede pengene sine. Kreditorer i SOFF er tydeligvis trygge på pengene sine. Kreditorer i DOF kan nok forlange om kompensasjon, men det får de i form god rente.
Det som skjer i DOF handler trolig om noe annet. Er det noe hovedeieren ønsker seg?

DOF sin orientering om restrukturering er ikke overbevisende (side 18 http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2022/Q1%20Financial%20Presentation%202022.pdf ):
- DOF ASA is guarantor for the debt in DOF Rederi w here the current outstanding debt is higher than the value of the fleet and the company does not generate sufficient cash flow to service the outstanding debt.
- DOF Subsea does not generate sufficient cash flow to serve both the secured and unsecured debt and a reduction in debt is necessary

De bokførte skipsverdiene er ikke å stole på og DOF rederi ble trolig melket for kapital for å finansiere andre foretak i konsernet. Når de tre SCVene får nye kontrakter til høyere rater vil DOF rederi en sterkere kontantstrøm enn før.

Påstanden om DOF Subsea holder ikke mål. Dette kan bevises ved bruk av DOF sitt regnestykke fra 2019. Sjekk DMG sin analyse https://dofmg.blogspot.com/2022/06/oppdatering-av-var-analyse-av-dof.html
Kalkylen
19.06.2022 kl 14:59 1924

Ja vel er standstil avtale mislighold? Du kan vel dokumentere for trolling din da? Står ingen ting i mai rapporten om mislighold, skal jeg hente den til deg?
tobben
19.06.2022 kl 15:11 1894

Jeg kjøpte mine første aksjer i Dof etter å ha hørt et intervju med Helge Møgster på NRK , svikter han i forhold til det han sa der ? Det tror jeg ikke han gjør :-))
xray292
19.06.2022 kl 15:13 1888

Link til intervjuet?
hifidude
19.06.2022 kl 15:21 1854

Les Q1 og bakiver. Brudd med lånebetingelser og de betaler ikke renter på endel av lånene.
I min bok er det mislighold av en låneavtale, men du har vel neppe giddet å lese hva som står deg. Våkn opp mann.
AlanS
19.06.2022 kl 15:30 1825

Kreditorene er med på standtill som betyr at gjelden ikke betjenes frem til refinansiering er på plass. Dette er en midlertid avtale mellom partene, ikke mislighold.

Kreditorene ser at DOF sin situasjon har bedret seg og selskapet er i stand til å betjene gjelden.

En grei mellomløsning vil være å begynne å betale renten iht gamle avtaler og utsette avdrag til den endelig refinansieringen er på plass.
Redigert 19.06.2022 kl 18:03 Du må logge inn for å svare
tobben
19.06.2022 kl 15:36 1811

Ser ikke ut til å være tilgjengelig lenger. Er fra juni 2018 og er muligens tilgjengelig for BT abonnenter ?
Kalkylen
19.06.2022 kl 15:49 1762

Står ikke noe slikt iQ1 . Vet du selv hva standstil avtale betyr? Hvordan misligholder du standstil? Renter løper selv med slik avtale.
viva1
19.06.2022 kl 15:52 1764

De siste 2 1/2 årene har de ikke fått den svært gode renten på sine investeringer som du beskriver det. Der ligger problemet, det går ikke i at dette faktum ikke blir adressert. Det må presenteres en løsning der kreditorene som har finansiert store deler av selskapet i denne perioden holdes skadesløs. De vil ikke akseptere at nå har vi muligens penger en periode, nå tar vi opp igjen tråden fra 2019/2020 og starter vi å betale renter og avdrag. F.eks DOFSUB07 skulle vært tilbakebetalt høsten 2020. Hvordan skal denne håndteres? Ditt forslag til løsning er at obligasjonsgjelden skal gjøres opp i 2023 ved å skrive opp skipsverdiene og få banker til å utvide sine lån. Dette er urealistisk av flere grunner. Det er en grunn til at DOFSUB i det hele tatt har tatt opp obligasjonslån med dobbelt så høy rente som ett sikret banklån. Det er at selskapet ikke får låne mer penger av bankene. Derfor går selskapet til obligasjonsmarkedet og betaler 8-9,5% rente for den kapitalen som de trenger. Dette har de valgt kontra å gå til aksjonærene å be om tilførsel av kapital i form av en kapitalutvidelse. Det er vel en grunn til at selskapet har gått til obligasjonsmarkedet for å låne penger til 8-9,5%, kontra å låne av banker til en normal rente på libor+2-3%? I tillegg vil jeg gjerne se den banken som tar over ett engasjement som ikke har vært betjent etter inngått avtaler i over 2 år, og i tillegg utvider rammen pga en voldsom reversering av nedskrevne eiendeler. Jeg er enig i at eiendelene har blitt nedskrevet absurd mye, og som jeg tidligere har skrevet så er min teori at dette har selskapet gjort for å legge press på kreditorer for å akseptere en total refinansiering av selskapet som en helhet, selv om jeg mener at DOFSUB de siste 3 årene har levert EBITDA/NIBD som er godt innenfor norm, og gjerne bedre, enn tilsvarende selskaper med en slik ordrereserve som som DOFSUB har. Min mening er at prosessen selskapet/hovedaksjonær har kjørt de siste 2-3 årene har som mål å tvinge kreditorer i DOFSUB til å gjøre det samme som kreditorer i DOF Rederi, selv om de ikke trenger å gjøre det basert på underliggende inntjening og backlog. For på den måte reparere balansen til hele strukturen, ved at bad DOF (AHT/PSV) får tilgang til kontantstrømmen til good DOF (Subsea).
suspekt
19.06.2022 kl 16:25 1705

"Jeg er enig i at eiendelene har blitt nedskrevet absurd mye, og som jeg tidligere har skrevet så er min teori at dette har selskapet gjort for å legge press på kreditorer for å akseptere en total refinansiering av selskapet som en helhet, selv om jeg mener at DOFSUB de siste 3 årene har levert"

Jeg bare festet mei ved denne setningen du skrev her viva 1. Det går vel ikke an å "lure" kreditorene med å holde lav egenkapital. Kreditorene har vel full oversikt og innsikt i dof sine regnskaper og følger de nokså tett med markedet, samt at de har vert tette forhandlinger over lang tid.

All gjeld som har 8-9% rente må bort fortere enn svint, det blir enorme summer av slike renter. De må da kunne forhandles ned til 2-3%?? Bedre å få litt enn å miste det meste. Lav EK har vel mer med skattemessige forhold å gjøre.
Tror det var truseskvetterne som solgte på fredag, håper de er ute nå og at de som kjøper i morra vil være med videre.
Redigert 19.06.2022 kl 16:31 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
19.06.2022 kl 16:33 1683

Jeg skjønner spørsmålet mitt er ubehagelige for deg.. Men jeg gjentar hvordan misligholder du en standstill avtale ? Det kan godt hende de ikke har holdt veldig gammel avtale for mange år siden da markedet var dødt, men det er avtale nå som teller. Alt annet blir bare viss vass prat og trolling
Redigert 19.06.2022 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
suspekt
19.06.2022 kl 16:33 1677

Tja, ikke godt å si. Må alltid lese det med liten skrift helt nederst, gode advokater kan snu alt på hodet!!
viva1
19.06.2022 kl 16:53 1628

Obligasjonslånene er rettet mot både profesjonelle forvaltere og private mindre investorer når de blir utstedt. I tillegg blir obligasjonene omsatt i annenhåndsmarkedet som igjen åpner for en svært fragmentert eierstruktur med tilsvarende variert kompetanse om obligasjonens underliggende selskap. Att det finnes flere hundre eiere i de 3 ulike obligasjonene til DOFSUB er ikke utenkelig. Svartmaling hjelper mot denne gruppen også, det ble omsatt mindre poster i DOFSUB07 til 12,5% vinteren 2020.

Regnskapsmessige nedskrivninger har ikke en skattemessig effekt. En eiendel avskrives skattemessig i henhold til hvilken assetgruppe den tilhører helt til den blir permanent avhendet. Først da kan ett tap/gevinst inkluderes skattemessig.
AlanS
19.06.2022 kl 18:20 1480

Dine definisjoner av gode og dårligere deler er merkelige.
DOF rederi AS var ferdig med egne investeringer i skip i 2012 da Skandi Hugen, Skandi Kvitsøy, og Skandi Marøy ble bygget.
I 2016 økte DOF Rederi gjeld i 2016 og lånte 450 millioner til andre foretak i konsernet. Det ser ut at DOF rederi ble brukt for å finansiere nybygg i DOF Subsea og Norskan. Mister at de interne lånene ble bare skrevet ned. Så ble DOF rederi rammet av lav konjunktur i Brasil fordi de tre CSVene fikk lavere rater med høy eksponering mot BRL i 2019. Disse kontraktene går ut i Juli og skipene vil trolig få nye kontrakter med dobling av rater. I tillegg er skipene skrevet ned for mye. Det som skjer med DOF Rederi AS bør egentlig granskes av Finanstilsynet. Og det blir garantert gjort om DOF rederi blir brukt som begrunnelse for konvertering.

Møgster har uttalt til media at han vil sørge for likebehandling i DOF også senest for 1 år siden da markedet var elendig. Møgster har forklart at alle på sjøen vet at det kommer en bølgetopp etter en lang bølgedal. Vi småaksjonærer i DOF har også stolt på Hilde når hun forklarte at investeringene var over og høstingsperioden sto for tur. Det er vanskelig å tenke seg at Møgster velger å «sause til seg selv og familien» i all fremtid ved plutselig nå å tre frem likevel som «gribben». Finansavisen etterspurte alle deriblant ham om noen hadde grunn til å frykte forfordeling. Er det sannsynlig at han plutselig nå likevel etter at alle vi småaksjonærer daglig leser om fantastiske fremtidsutsikter velger å ta på seg «gribbe-klovnedrakten» likevel og melder at han ønsker å frata alle medaksjonærene oppsiden? Møgster har jo bygd opp det fantastiske verdifulle Austervold Seafood med Marketcap 26,6 milliarder. Det å rane DOF og dagens 0,6 Milliarder i aksjonærverdier vil jo gi ekstrem negativ mediaomtale og skape enorme skadevirkninger. Er det sannsynlig at han vil seg selv så vondt når DOF bare er småpenger for ham…..
Er det sannsynlig at Møgster som er klart største eier ønsker utvanning ved at Obligasjonseierne får overta eierskapet hans? Eierne i obligasjonsgjelden er hovedsakelig obligasjonsfond og DOF har vel selv kjøpt godt over 300-400mill i denne obligasjonsgjelden. DOF selv som er oss aksjeeiere er således største eiere i obligasjonslånet i DOF.
Det vil kreves det 2/3 flertall for gjeldskonvertering der dagens småaksjonærer som eier over 68% i DOF foreslås fratatt oppsiden. Selv Møgster vil ikke ha håp om å få 2/3 for en forfordelende eller uforholdsmessig løsning overfor dagens småaksjonærer. Han har 31,6% av aksjene og småaksjonærene trenger således ikke mer enn litt over 21% for å stemme ned forslaget. Siste børsmelding av oppslutningen til Dof Minoritetsgruppe var 34%. Etter dette har topp 50 som vel samtlige støtter Dof Minoritetsgruppe og kamp mot forfordeling økt sine beholdning. Møgster økte eierandelen sin ved å konvertere gjeld til aksjer på kr 10 for en tid tilbake. Alt ser bedre ut nå også for alle långivere så det finnes ingen grunn til at det nå haster med noe. Kan det komme et forslag fra Møgster om å bedre likviditeten i DOF ved at han tilfører kapital som kan konverteres til aksjer kr 10? Uansett vil dette være småpenger for Møgster og kanskje har han ønske om å øke eierandelen sin litt ... Forslaget ville da trolig bli fremsatt med overskrift "Møgster går inn og redder DOF". Spørsmålet er om de fleste trolig ville godtatt et slikt forslag nå etter at børskursen er snakket ned kraftig…. Et slikt forslag ville kanskje ha lykkes fordi det trolig også ville forutsatt fornyelse av ballonglånene fra bankene. Det er grunn til å tro at avklaring rundt restruktureringen og langsiktig finansiering ville gitt et løft for samtlige aksjonærer slik at det hadde blitt lite eller ingen protester fordi ingen tørr å ødelegge for dette.
Kursen på Obligasjonlånet har siste måneden begynt å stige raskt i verdi. Jeg har snakket med store eiere som alle forteller at de ser bedrede utsikter og ikke ønsker å konvertere til aksjer de ikke har lov til å eie. Eksfin og banker sier også det samme så må væren noen ganske små eiere i det usikrede Obligasjonslånet i DOF som presser på uhemmet. Vi kan lese at 100% i 2 av lånene og langt over 90% i det siste støtter fortsatt standstill der ramme er gitt ut september 2022. Man vet jo aldri hvor mye disse få «gribbene» har klart å presse på overfor de andre i dette ene lånet. DOF har ingen obligasjonslån som er sikret. Dette er snakk om usikret obligasjonsgjeld i datterselskapet som ikke har mulighet til å ta pant i noe. De skader kun seg selv og det vil ta år og skade ordreboken og dem selv mest hvis de forsøker seg på å påfører DOF unødvendige kostnader. Vi har i hvertfall forberedt oss nå i godt over et år. Alle småaksjonærene i Dof, Finansavisen og alle andre aviser og media ellers er veldig spente på hvem det er som ikke har villet stå frem til nå som «Gribbene».
Redigert 19.06.2022 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
syvert1
19.06.2022 kl 18:25 1501

Du skriver at Dof ikke har betalt renter.
Fra årsrapporten s. 93
Cash flow - 1002 mill
Proseed Standstill 812 mill.

Tolker dette slik at i 2021 betalte Dof til kreditorer, obligasjonseiere 1002 mill og påløpte renter var 812 mill.
Hele tiden har Dof følgt stand still avtalen som er godkjent av banker og obligasjonseiere. Den er blitt forlenget med jevne mellomrom og de fleste involverte har synst dette er greit med unntak av noen få. Du har rett i at obligasjonsgjelden er forfalt og den bør betales ut og de som ikke ønsker en forlengelse, ny avtale bør betales ut først. Dersom Dof oppnår en EBITDA på 850 mill i Q2 kan de sikkert bruke 500 mill til å betale ut de som ikke ønsker en forlengelse ned 9% rente.
Er ellers enig i det Du skriver om fokuset på Dof Rederi og de ikke er villig til å løse dette på konsern nivå, det er komplett uforståelig at de heller vil rasere eiernes verdier og derfor kommer aldri et slikt forslag til å få 2/3 flertall på EGF.
Når det gjelder din påstand om at bankene ikke vil gi Dof mer lån til å betale dyrere obligasjons gjeld kjøper eg ikke den, kan en kunde vise til god inntjening og sikkerhet for lån vil han normalt få lån. Men først må Dof ASA skrive tilbake verdiene med 6-7 mrd slik. at de har 3 mrd i E. K i. h. t covernants Dof asa. Så må de få på plass en skikkelig konsern struktur med "one Dof" som vil effektivisere driften og kutte kostnader.
Når det gjelder stand still avtalen regner eg med at evnt. renter som ikke blir betalt er ført som kortsiktig gjeld /fordring så dette bør de ha god kontroll på og alle obligasjonseiere, långivere skal selfølgelig ha tilbakebetalt det Dof skulder inkl. renter. Det gode for både Dof, Banker, Obligasjonseiere er at nå ser det ut som markedet har snudd og det ser ut som dette vil vare mange år. Ratene er allerede over 2014 Nivå og stigende så det skulle være store muligheter for banker, obligasjonseiere og få igjenn alle pengene sine og det Dof skylder uten konvertering av gjeld som det store flertallet av kreditorene, eierne ikke ønsker. Den beste løsningen hadde vert en fortsettelse av Stand still i revidert utgave ut 2024, hvor renter ble betalt og noe avdrag på gjelden inntil en har et bedre grunnlag til å lage en best mulig nedbetalingsplan. Pengene Dof har til overs kunne de brukt til betaling av obligasjonsgjeld, rydde opp i resten av selskaps strukturen og etablert " one Dof".
Redigert 19.06.2022 kl 18:42 Du må logge inn for å svare
Akillies
19.06.2022 kl 18:30 1484

Komplekst... Hva er status på minoritetsgruppen? Forlenget standstill hadde vært naturlig, men intervallet på siste indikerer kanskje noe annet.
viva1
19.06.2022 kl 18:57 1418

Q1 2022:

Ett selskap/segment har EBITDA på 599 mnok i q1 2022. Tilsvarende 78% av gruppens totale Ebitda og NIBD på 11 mrd, ordrereserve på 10,2 mrd nok.
Ett selskap/segment har EBITDA på 168 mnok i q1 2022. Tilsvarende 22% av gruppens totale Ebitda og NIBD på 9 mrd, ordrereserve på 4,4 mrd nok.

Om en måtte velge å gjøre en analyse/klassifisering av de to selskapene/delen etter q1, er det da ett selskap/segment som skiller seg ut på en positiv/god måte og et selskap/segment som skiller seg ut på en negativ/dårlig måte?
Redigert 19.06.2022 kl 20:27 Du må logge inn for å svare

Meget gode resonnement Hypotetic.
Men det forvirrer meg at adm konsekvent leder i retning av konvertering.

Det er jo et ganske sprøtt scenario som tilsier at minortets aksjonærene blokkerer konvertering forslaget og DOF må slår seg konkurs. Det kan bli konsekvensen på onsdag.
Redigert 19.06.2022 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
ted46
19.06.2022 kl 19:32 1323

Tror ikke vi skal konkludere med noe,kan hende det kommer noe helt annet.Å selskapet kommer nok ikke til å slå seg konkurs. De har mange ting å selge ,til bra priser.Det er blitt en helt ny verden ,de siste 3 mnd.
Kalkylen
19.06.2022 kl 19:37 1308

Slå seg konkurs med ordrebok på så mange milliarder? Det må være den dummeste teorien hittil. Det er tydelig at mange her inne har null innsikt eller drive bevist undergraving.
Redigert 19.06.2022 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
xray292
19.06.2022 kl 19:42 1296

Slå konkurs når aksjonærer blokkerer konverting er helt urealitisk i denne omgang! DOF har i utgangspunktet rett til å forlenge standstill til september. Hvis det hadde vært snakk om gjeldskonvertering mot aksje som eneste løsning, hadde de nok forholdt seg til denne fristen. Trues det med konkurs, skal selskapet ihvertfall få lov til å jobbe i fred ut perioden. Nå som standstill er fremskyndet til 22 juni må det være noe annet som skal legges frem. Personlig tipper jeg en onedof løsning og en refinansiering av lån.
Redigert 19.06.2022 kl 19:44 Du må logge inn for å svare