Ny verdi på Dof aksjen etter restrukturering.

Egard1
DOF 11.02.2022 kl 12:22 67185

Ser ut som det kan nerme seg slutten på forhandlingene siden de kun ber om forlengelse til ut april som max. Hva tenker folket utenom menigheten om hva verdien blir og hvor mye gjeld kommer det til å være igjen etterpå?

"Disse har solg seg helt ut siste ukene :
SIGFISK AS"

Vil bare opplyse om at Sigfisk er 100% kontrollert av broren til CFO.
Mao har han ikke tro på at søsteren skal utrette mirakler.
Redigert 11.04.2022 kl 08:08 Du må logge inn for å svare

For Sigfisk AS og Dønen kan det være helhetlig skattemessig gunstig å avslutte plasseringen i AS og heller tegne en aksjesparekonto med lavere kostpris på aksjene. Han har vært med lenge og har trolig veldig høy kostpris på aksjene.
Redigert 11.04.2022 kl 19:58 Du må logge inn for å svare
JanOrge
11.04.2022 kl 14:29 6021

Sigfisk AS får ikke fradrag for tap ved salg av aksjer innenfor EØS pga fritaksmetoden. Så da er ikke skattemessige hensyn slik du skriver relevant. Da gjenstår spørsmålet; Hvorfor har en som sitter såpass tett innpå solgt? Tror Hjelpalaus har gitt svaret.
Redigert 11.04.2022 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
tobben
11.04.2022 kl 15:20 6050

Morro å se hvor statisk det tenkes om en aksje hvor det er stor dynamikk både på skipsverdier og kontraktsutvikling :-)) Tikk-takk :-)

De kjøper nok av bankene etter restruktureringen, alle husker jo Prosaf, Sioff og Soff, dagens aksjonærer blir vel sittende med de vanlige 1% deromkring, og da vet alle at aksjen skal ned 90% når konverteringen kommer.
Et selskap som Dof kan ikke fortsette drifte på dagens gjeld, da vil de tape markedsandeler kontra de strukturerte selskapene, underby jobber der de aldrig tjener penger til å betale gjeld.

Bare vent, ila sommeren kommer det kjempe muligheter i Dof, da er trolig dagens aksjonær base byttet helt ut.
AlanS
11.04.2022 kl 23:18 5927

Greit å lese Årsrapporten til DOF Subsea:
side 41 - The refinancing proposal currently discussed include a comprehensive restructuring of the Group’s balance sheet which include softer terms on the loan facilities and conversion of substantial amounts of debt to equity.
side 40 - The Group’s interest-bearing debt by 31st of December 2021 comprise secured debt of NOK 5,562 million (NOK 5,987 million), unsecured bond loan of NOK 2,979 million (NOK 2,554 million) and unsecured other debt of NOK 285 million (NOK 339 million). The main portion of the debt is drawn in USD.
The majority of the Group's vessels built in Brazil are financed by BNDES (Brazilian Development Bank), with tenor on average of 18-20 years and a fixed interest rate for the full duration of the loans. The remainder of the secured debt represent funding from Export Credit institutions (Eksportfinansiering Norge - Eksfin) and reputable European banks.
-
Hvem av DOF Subsea kreditorer kan kreve konvertering?
BNDES? Avtalen er langsiktig, soft term er innvilget i 2020 og gjelden betjenes nå iht avtalen.
Usikrede kreditorer med 285 mill? Neida. Dette kan betales ned med cash. Det er nok cash for dette formål - side 42 at "The parent company financial statements have a profit for the year of NOK 362 (NOK -2,339 million). The Board of Directors proposes to allocate the profit to other equity".
Da har vi obligasjonseiere igjen. Det står i DOF sin rapporten at markedsverdien av obligasjonsgjelden er bare 664 mill. Har du fått tilbudt om å selge sin andel til 20% av pålydende? Vi kan bli generøse og tilby deg 25%.

Du mener at vi må stole på alt selskapet kommer med i rapportene sine. På side 94 i DOF ASA sin rapporten står det at "The fair value of the bond loans are estimated to NOK 644 million. The amount includes fair value on capitalised interest based on the latest turnover done on the loans." Synes at det faktisk bli en grei løsning: å ta utgangspunkt i markedsverdien av obligasjonsgjelden for konvertering av obligasjonsgjelden til aksjer i DOF ASA. Det er også greit å bruke konverteringskurs på k10 per aksjer som den konvertible obligasjonen hadde. Da har vi kvantifisert "the substansial amount" på 644 millioner kroner (s.94 DOF ASA årsrapport) og en "significant" utvanning på 64.4 millioner nye aksjer i DOF ASA . Hva synes du viva1?

Ellers skriver DOF at "The O&G markets have improved as several regions have seen increased activity in all the Group’s segments towards end of the year and a high tender activity has continued into 2022" (s.42) og "The total backlog by year-end was NOK 10.4 billion. Due to high tender activity, we expect the backlog to increase during the 1st half of 2022."(s.8).

Greit å lese alt som står i rapporter, ikke bare det som støtter din sak. Lykke til videre!
Redigert 12.04.2022 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
viva1
12.04.2022 kl 03:51 5875

Her var det så mye klipp, lim for å underbygge ulogiske påstander at jeg bare må starte på en ende og prøve å komme meg igjennom det.

Første del: Her bruker du to sitater fra årsrapporten til DOFSUB som beskriver den sikrede og usikrede gjelden i DOFSUB samt en innklippet setning for å underbygge (slik jeg leser deg) at de fleste DOFSUB skip er bygget i Brasil og dermed finansiert av BNDES. Dette er feil.

DOFSUB har 5 skip bygget i Brasil. Dette er PLSV'ene Skandi Niteroi, Skandi Olinda, Skandi Recife, Skandi Vitoria som ligger i DOFCON JV. De to andre 2016-2019 PLSV'ene Skandi Acu og Skandi Buzios ble bygget på Vard Søviknes. Den siste brasil bygde båten er Skandi Salvador som ligger i single purpose selskapet DOF Subsea Brasil Servicos LTDA. Som kjent har ikke DOFCON JV misligholdt sin gjeld og betaler i henhold til original avtale. Dette selskapet er nok delevis/majorites finansiert via BNDES da to av de nye PLSV'er er bygget i Brasil, og resten via norske banker og eksport finans. Skandi Salvador via single purpose selskap er finansiert via BNDES og har siden juni i 2021 betjent denne gjelden i henhold til de softterms som ble fremforhandlet i februar 2020 i forbindelse med det forrige refinansieringsforslaget som på bordet. Så i DOFSUB så er BNDES involvert i finansieringen av 2 nye skip og 2 eldre skip i DOFCON JV, og ett eldre skip i ett single purpose selskap. DOFSUB sine 18 andre skip, som ligger i DOF Subsea Rederi I og DOF Subsea Rederi III, er i all hovedsak bygget i Norge og der har nok BNDES faktisk ikke lov til å være med på å finansiere. De 5.5 mrd i sikret gjeld som ligger i de to skipseiende selskapene i DOFSUB AS er nok private banker samt giek. Så at du drar inn BNDES i dennne sammenhengen er ulogisk og irrelevant. Da DOFSUB betjener BNDES i henhold til avtale i de to selskapene som ikke er omfattet av standstill avtalene. BNDES har nok betydelig større problemer i DOF ASA med gjeldene inn mot AHT og PSV (?) de er med å finansierer der med 9,5 mrd i forpliktelser en 2021 EBITDA på 711 mnok. I DOFSUB er nok BNDES svært fornøyd, de andre bankene og obligasjonseierne som har 8,5 mrd ubetjente lån mot DOFSUB er nok ikke like fornøyd.

Kreditorer kan ikke kreve konvertering, dersom en da ikke har investert via en kredit med en etablert konverteringsrett. Dette er tydeligvis særdeles vanskelig for dere å forstå, det er selskapet som ønsker og presser på for en konvertering av gjeld, ikke kreditorene. Kreditorene er i alle hovedsak banker og eksportfinans som kun er ute etter at selskapene betaler avtalte renter og avdrag. Dette er ikke en stor konspirasjon blant kreditorene som startet i 2020 ved at alle kreditorer inngikk ett samarbeid fordi de trodde at markedet skulle bli helt eventyrlig bra i 2022-2024 at de fikk DOF til å ikke betale de renter og avdrag slik de kunne konvertere gjeld til aksjer og dermed tjene enorme beløp på eventuelle aksjer de da skulle få. I mellomtiden så blir gjelden bokført som et misligholdt engasjement slik at bankene må allokere krone for krone i egenkapital for det misligholdte utestående beløpet. Ganske så sikker på at dette ikke utgjør hovedelementet til forretningsideen til DNB, Nordea, Eksportfinans m.fl.

Usikrede kreditorer på 285? Neida dette kan betales ned med cash. NEI. DET KAN DE IKKE. De sikrede kreditorene rundt om i de ulike DOFSUB selskapene har krav på penger som ligger i de ulike juridiske selskapene før de kan flyttes rundt. Ett styre kan ikke flytte penger ut av en juridisk enhet når de har standstill/misligholdt sine forpliktelser. Forfordeling av kreditorer er ulovelig og det utløser styreansvar og mulige fengselsstraffer.

Så kommer jeg til den delen du virkelig mister meg. Obligasjonsgjelden. Her er det bare rør. De har bokført kravene til den verdi per 31/12/21 som var oppgitt av VPS for de ulike utestående obligasjonene. I hele 2021 ble nok disse omtrent ikke handlet utenom det vi kjøpte. Vi kjøpte på nivåer fra 26,75 til 30,75 i 2021 så her har nok ikke VPS fått oppdaterte med siste handler. Nå sist omsatt over 40, så obligasjonsmarkedet også mener at det underliggende fundamentale markedet er i bedring. Alt du lirer av deg i dette segmentet er bare fullstendig rør. Vi kan bli generøse og tilby deg 25%. Hallo. Du refererer til en konvertible obligasjonen som ble konvertert til kr 10 per aksje. Hvilket selskap hadde utstedt disse obligasjonene? DOF Subsea AS eller DOF ASA? Den lå i DOF ASA, og selv ikke du kan nekte på at det er vesensforskjell på usikret gjeld i DOF ASA og DOF Subsea AS. (Hint. 9 mrd nok i ekstra i gjeld i ett av selskapene).

Hva syntes jeg om en konvertering av 3 mrd nok med sidestilt sikkerhet til 50% av eierandelen i DOFCON JV for 64.4 m nye aksjer i DOF ASA. Jeg anser hver krone i obligasjonsgjeld i DOF Subsea til å være 2-4x mer verdt enn den sikrede gjelden i DOF ASA, og 0,5X mindre/mer verdt en den sikrede gjelden i DOF Subsea. Så jeg antar at den som kommer til å få mesteparten av aksjene som du nekter å innser kommer, vil være dine gode venner i BNDES som må konverter store lånebeløp til DOF ASA datteren NORSKAN til aksjer i DOF ASA, samt andre långivere til DOF ASA . Om de går med på å konvertere. Men med NIBD/EBITDA i DOF på +10 så er nok de fleste kreditorer tilsnakkende. Konverteringskurs 50 øre eller lavere, og 5-10 millarder nye aksjer i selskapet innen 31/12/22. Dette et guestimate basert på det DOF dedikerer egne børsmeldinger på å formidle til sine aksjonærer.

Syntes det er rett kostelig at du beskylder meg for å kun velge ut de elementene av en rapport som underbygger min sak (hva er min sak? Få renter, avdrag, tilbakebetaling av obligasjon), mens du bruker all din energi på å finne ut segmenter av en rapporter som kan motbevise det selskapet omtrent skriver med stor rød blyant over hele fremsiden på hver melding/presentasjon (samt faktisk den aller aller siste setningen på q4 2021 presentasjonen). Selskapet trenger en refinansiering og det jobbes med en refinansiering av selskapets gjeld som vil medføre en SIGNIFIKANT UTVANNING AV DAGENS AKSJONÆRER. De delene av rapporten meldingene kan utelates fordi du mener at du finner sitater/elementer, som hver for seg eller i kombinasjon, i ulike deler av selskapets rapporter som tilsier at dette ikke er nødvendig. Ring og si fra til selskapets CFO/finansielle rådgivere at de ikke har peiling. Det er bare å ignorer selskapets forpliktelser så lenge det er nødvendig til/om markedet bedrer seg slik at en kan begynne å betale igjen. Da er det bare å legge inn t+2 år på alle datoene i låneavtalene og betjene de som om ingen ting hadde skjedd. Det var vel omtrent noe sånt du forslo inne på den lukkede tråden tidligere i dag, at du ikke mente at det var nødvendig med å komme opp til alternativ til en refinansiering ved en egf, det var bare å stemme nei til alt som ble presentert som ikke dagens aksjonærer ikke likte. Har prøvd å trenge igjennom til dere med henvisning til misbruk av minoritetsmakt, men det hjelper tydeligvis ikke. Forslår at dere samler inn 500 kr fra hver aksjonærene i gruppa deres å leier inn en advokat som kan veilede dere. For det trenger dere virkelig, for mange av dere er mangler elementær forståelse av juridiske strukturer, den finansielle virkeligheten, låneavtaler, gjeldsstrukturer, pant og prioritets rangeringer, og regnskap. Stemmer dere ned ett refinansieringsforslag fra ett selskap med 3 820 ansatte sier er nødvendig for å drifte videre, uten å ha ett realistisk alternativ. Utover det det budskap at konkurs er greit for oss, med de konsekvenser det får for ansatte, kreditorer, og andre aksjonærer, dersom vi ikke får beholde selskapet som før uten å putte på 1 kr, så sier det seg selv at dere vil fremstå særdeles egoistiske for de som ser på dette utenfra.

Og der kjenner jeg at jeg ikke gidder å skriver mer om DOF inne på dette forumet før det kommer en forslag til en langvarig løsning på DOF sin gjeldsstruktur.

Lei inn hjelp fra folk som har relevant kompetanse, ellers vil dere fremstå som idioter for alle andre enn dere selv. Det smartestes folkene innen selskapsfinansiering, jobber innen finans, de skriver ikke på forum slik som oss.
Redigert 12.04.2022 kl 03:56 Du må logge inn for å svare
Fljo
12.04.2022 kl 05:40 6150

Jeg synes dette er et velfunderte innlegg, hvor essensen kan trekkes ut fra disse setningene midt inni:
"Selskapet trenger en refinansiering og det jobbes med en refinansiering av selskapets gjeld som vil medføre en SIGNIFIKANT UTVANNING AV DAGENS AKSJONÆRER."
Drar man ytterligere konklusjoner av dette så må vi nok også forvente et kraftig kursfall.
AlanS
12.04.2022 kl 08:54 6064

Ser at du er nervøs og kan ikke få tallene til å stemme når det gjelder PLSV hvor du ikke nevner Skandi Africa og gjeldsstørrelsen i DOF Subsea.
Det siste er helt urimelig.
Selskapet skriver at DOF Subsea har : The Group’s interest-bearing debt by 31st of December 2021 comprise secured debt of NOK 5,562 million (NOK 5,987 million), unsecured bond loan of NOK 2,979 million (NOK 2,554 million) and unsecured other debt of NOK 285 million (NOK 339 million) (s40). Du snakker om 8,5 milliarder i tillegg til BNDES (som står for mer enn USD 300 mill av gjelden i DOF Subsea etter mine estimater).

Selskapet sier selv at obligasjonsgjelden har markedsverdi på 644 mill. Ingen grunn til å betale mer til obligasjonseierne da. Viktig å være konsistent her. Dersom du mener at markedet verdsetter selskapet riktig, må det samme gjelde obligasjonsgjelden. Om du mener at obligasjonsgjelden er underpriset, er selskapet likeså. Ikke sant?

Kjøpte du gjelden etter anbefaling fra finansiellere rådgivere eller basert på din egen vurdering?

Å diskutere refinansiering uten hensyn å ta til markedsutviklingen og selskapets fremtidig betalingsevne er helt meningsløst. Registrerer dessverre at du ignorerer det siste og begrunner sitt syn med enkelte påstander i det selskapet skriver og ulike uttalelser i media. Har du registrert at AHTS rater mer enn doblet i 2021 i forhold til 2020 og er nå på 2013 nivå? Flere AHTS kontrakter skal fornyes i år og rater vil øke tilsvarende. DOF har ingen ledige skip men unntak av et PSV som ligger i opplag mot 18 skip i 2020. Det er bare noen får ting å tenke på. Det helle bildet er positivt.

Keep dreaming.
Redigert 12.04.2022 kl 15:40 Du må logge inn for å svare

Noen som skjønner hva som skjer?

Hva er det som skjer??

AlanS
Du kommer ikke så godt ut av diskusjonen her.
Men mener du har moralsk rett- dessverre ikke sikkert det holder mot SYSTEMET.
AlanS
12.04.2022 kl 09:21 6146

Det er ikke så mye diskusjon her. Husk at aksjonærer er en del av systemet og er de som tar endelig beslutning.
At viva1 og andre ønsker å bruke sine andeler i obligasjonsgjeld til å komme på eiersiden er helt greit. Utfordringen er at det ikke grunnlag for det i 2022. Toget er gått.

Toget har igått - forv hele SYSMET er rigget. Og det ikke melder seg på en strategisk spiller med milliarder i baklomma.


Gikk jo post på over 2 mill aksjer på 1.20 så noe er på gang
Kontur
12.04.2022 kl 09:52 6151

Det var et langt innlegg.
Ikke så skråsikker på at det blir konvertering, massiv utvanning, inkl ekstrem grisete forfordeling ref tidligere eksempler da?

Viva1
Hva tenker du om årsaker til ytterligere utsettelser, ref dagens melding?
Kan umulig være enighet om taktikk blant alle om repeterende utsettelser.
Mine tanker går til uavklart jus i Brasil.
Omkring konvertering?
unikum
12.04.2022 kl 16:25 5864

Ihvertfall ikke alle som ønsker at doffen skal gå opp. Hvilken makt kamp som utspiller seg er ikke godt å si. Er ikke bare tradere her. Noen som passer på hver gang den har tenkt å gå. Ja ja tiden for vise men vi får sitte rolig en stund til
Kontur
12.04.2022 kl 17:59 5863

Kan fort komme en større aktør inn og ta kontroll. Tenker hovedaksjonær skal være veldig glad for at aksjene er spredt på så mange tusen små aksjonærer. Gjør det omtrent umulig å skaffe seg mange nok aksjer på grunn av det.
Faren er at større konkurrent går etter gjelden.
Det kan fort skje slik som de som har regien prøver seg nå.
Møgster burde asap starte oppkjøp og sikre seg simpelt flertall og kjempe for selskapet sitt sammen med minoritetsgruppen.
DOF har ingen problemer med å betjene gjelden i dagens marked.

Har sett i dag og top 50 bare øker. Jeg tipper Røkke kjøper D Dof NÅ. Voldsomt volum fra 0900. Må være gull for Akso og havvind pluss Subsea...Super syklus i mage år nå.
xray292
02.05.2022 kl 15:56 5278

Men hvor henta du lista fra? Skulle hatt en oppdatering
hifidude
04.05.2022 kl 09:18 4998

Duverden, den lukkede tråd byr på seg selv om dagen gitt.

Er det disse som skal redde DOF?
Jeg lener meg tilbake og observerer ;-)
Rokki10
04.05.2022 kl 09:40 4995

Trur du virkeligen denna gruppå hadde redda DOF? Trur nok DOF redda seg selv med marginane i dagens marked:)
xray292
04.05.2022 kl 09:43 5138

Gullhaugen, Hvor finner du oppdatert liste over top 50? Greit for alle å vite, så slipper vi å mase på deg :)
Redigert 04.05.2022 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
Sunnyboy
04.05.2022 kl 10:25 5078

Den ligger på Dof bulls tråden tilgjengelig .
xray292
04.05.2022 kl 11:18 5019

Jeg spør etter oppdatert liste, ikke gårsdagens.....

I lys av hva som rulles ut av info om minoritetsgruppene indre liv må det tenkes om hvem som egentlig holder i gang daytradingen uten at det nesten synes på aksjelisten….
desirata
11.05.2022 kl 17:15 4633

JanOrge og andre:

Det er en ny artikkel i e24+ Puslespill i supply.
Forfatteren påstår at det blir en massiv utvanning i DOF, vet ikke om han gjentar gammelt nytt, eller hva *?

Hva tror dere, er utvanning og konvertering av gjeld til aksjer fortsatt aktuelt. Selvklart vil Møgster dette, men vil aldri tro bankene vil gi han gratis penger nå. Se hva som skjer i andre supply og offshore rederier. Med større omsetning enn Solstad og samme gjeld, hvorfor kan ikke DOF betjene gjelden slik som Soff vil gjøre.

Vennligst kommenter.

Overhodet ikke aktuelt lenger i dagens situasjon
suspekt
16.05.2022 kl 09:44 4036

Hvor skal dette ende i dag?? Noen med høydeskrekk?

Trenger ikke ha høydeskrekk når selskapet leverer så til de grader på det operasjonelle. mangler bare endring i restruktureringstrategien som ble lagt for 1,5 år siden - i et dårlig marked.
JanOrge
19.05.2022 kl 11:41 3340

Ja, hvordan synes du jeg traff? Som jeg skrev så regnet jeg ut driftskostnader til 1,4 mrd, som du synes var "merkelig", og et netto resultat på minus 200 mill før valutaendringer. Valuta gikk en mrd i pluss dette kvartalet, dvs. positivt resultat med 800 mill hvis du henter tallene fra mitt oppsett.

Siden du fortsatt mener at ledelsen i DOF lyver når de sier at det må konverteres, så må du nå begynne å regne på resultatet for Q2. Si ifra hvis du trenger innspill.
AlanS
19.05.2022 kl 17:41 3084

https://finansavisen.no/forum/post/4422629
Post Q1 Fakta
Inntekter 2000 2175 (undervurdert)
EBITDA 700 767 (undervurdert)
Resultat -250 321 (undervurdert)
NIBD 20 19.8 (ok for MR, med FA gir mye lavere tall side 22 "Total net interest bearing liabilities 16 761")
EK -1500 -780 (undervurdert)

DOF Subsea er i stand til betjene sin gjeld. AHTS og PSV tall er merkelige.
Q2 med backlog på 2.2 mrd kommer til å bli bra.

I 2019 snakket ledelsen om utfordringer i DOF Subsea. Nå er det DOF rederi AS.
PSV på rater over 200k dagen er rene pengemaskiner. AHTSer på rater over USD 60k dagen er like så. I følge VV øker verdiene til storr AHTS med 20-30% hver måned siden årsskiftet, men ledelsen sier at verdiene er flate. Hvem skal vi tro på DOF eller andre selskap som sier at markedet er i kraftig bedring?
Redigert 19.05.2022 kl 18:03 Du må logge inn for å svare
OSkrue
19.05.2022 kl 17:53 3033

Sitter du virkelig i dag og ser positivt på situasjonen? Baller har du ihvertfall. Gjorde en grusom trade i går; inn på 3,6 ut på 1,9 i dag - og i tenkeboksen for å si det mildt.
HP17
19.05.2022 kl 17:57 2995

Ja i dag smalt det skikkelig i sikringsboksen i DOF, hvis dette tempoet på nedsalget fortsetter et kursen tilbake under kr 1 på en dag eller to.

Eg måtte trekke meg ut i dag selvom eg kansellerte flere ganger, men det var noe bak den meldninga i dag får meg, denne gangen trur eg de virkelig mener det. Vi hadde til og med Q&A og de svarte der, prosessen er langt i gang at det blir umulig å snu om på. Uansett om tallene blir mye bedre i Q2 de ble jo myeee bedre nå enn i fjor men samme ting sa de NÅ igjen og de kommer til å fortsette med det til den gang kursen blir få øre. Eg syns det er sykt trist å se de falle eg ble veldig gla i rederiet og veldig takknemlig å fått være med på Dof bulls 2022 tråden.
Redigert 19.05.2022 kl 18:07 Du må logge inn for å svare

Hifidude2 skrev Innlegget er slettet
Unødvendig å si det, hvis du tok en bitter pille et par år tilbake så prøv å svelg den ned.