Ny verdi på Dof aksjen etter restrukturering.

Egard1
DOF 11.02.2022 kl 12:22 67177

Ser ut som det kan nerme seg slutten på forhandlingene siden de kun ber om forlengelse til ut april som max. Hva tenker folket utenom menigheten om hva verdien blir og hvor mye gjeld kommer det til å være igjen etterpå?
Kalkylen
19.06.2022 kl 19:47 1481

Hvor står det et minoritets gruppen blokkerer konvereting? Jeg tenker at noe konvereting burde gå smertefritt men en total konvereting er jo ikke noe poeng når det er nok penger til å nedbetale lån. Planen er jo en langsiktig rekonstruksjon.
Redigert 19.06.2022 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
syvert1
19.06.2022 kl 19:55 1474

Nå må vi huske at det er EBITDA i et normalt fungerende år uten covid og 4 kvartaler slik at både svake og sterke kvartaler kommer med når en vurderer Dof sin betalings evne Gjeld/EBITDA. Q1 2021 vet vi er lite representativ for inntjening da dette var preget av Covid i Brazil i både Januar og Februar som i følge CEO medførte betydelige kostnadet, inntektstap.
Redigert 19.06.2022 kl 19:57 Du må logge inn for å svare

Viva! Synes du Q1 2021 der de fleste PSV og AHTS lå i opplag eller var på vei i opplag er relevant for å konkludere markedet for DOF de neste måneder og år? Den del av mannskapet som ikke var reist hjem satt stort sett i Q1 2021 på Covid Karantenehotell og fakturerte. Alle oljelagre og oljetankere var overfylte. Synes du situasjonen Q1 2021 er det mest rettmessige til å konkludere markedet for DOF de neste måneder og år?
Scandi Icland og Hera fikk 70 000kr/dag og lå det aller meste av tiden i opplag i de periodene du viser til. Nå får disse skipene 1 500 000- 2 000 000/dag. Tror du det faktum at alle skip har fått betydelig høyere rater og stadig lengre terminkontrakter slik Lars P. Solstad forteller kan endre kvartalsresultatene fremover?
xray292
19.06.2022 kl 20:00 1451

Er enig med deg. Dette var ment som en kommentar til gullhaug som frykter konkurs dersom det skulle oppstå en blokkering etter styrets fremlegging 22 juni. Jeg er optimistisk og tror styret skal legge fram gode nyheter neste uke. En nyhet som alle parter kan gå med på. En total konvertering mot aksje er absolutt siste utvei, og da kan ikke fristen av standstill opphøres før sept.
Kalkylen
19.06.2022 kl 20:10 1404

Jeg skjønner det, og er også enig med deg. Bare lurte på om du hadde noe konkret info (jeg trodde jeg hadde alt) Jeg tenker på den her https://dofmg.blogspot.com/2022/06/oppdatering-av-var-analyse-av-dof.html . Men ja helt klart at total konvertering er siste utvei (og unødvendig), konkurs er det ingen som tjener på her og det skjer veldig sjeldent i så store selskaper, det skjer kun hvor inntektene er skrantende. Jeg har gjort en del beregninger på emisjon, hvor antall aksjer ligger på ca 637mil med markedsverdi på rundt 3.4mrd = kurs ca 5.33 kr. Har forskjellig kalkyler på dette, vanskelig å si hvor smerte grensen ligger på en avtale uten noe tall og info.
Redigert 19.06.2022 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
AlanS
19.06.2022 kl 20:12 1402

Antar at du underestimerer potensialet i AHTS segmentet hvor inntekter får et betydelig løft når skipene går over på nye/fornyet kontrakter. Her snakker vi om dobling av rater. Viktig å forstå at DOF sine ANTSer begget i Brasil er tilpasset og utstyrt for lokale forhold, som presalt og dyphav. Bare utstyr kostet mange millioner kroner. Det er nesten ingen AHTSer som kan konkurere med DOF sine for topp oppdrag.

PSV segmentet er marginalt, men de fleste skip er på lange kontrakter med gode kunder. EBITDA i PSV segmentet vil styrkes betydelig. Saken kompliseres med at DOF rederi har neste alle PSVene, 1 AHTS, og 3 CSV. De 3 CSVene vil trolig får dobling av rater fra august. Det blir mye penger.

Q1 er årets svakeste kvartal pga mobilisering, vedlikehold, osv. Dette vises på tydelig på kvartalsmarginer. Tror ikke at Q1 tall har begrenset verdi fordi de tar ikke hensyn til nye kontrakter som er inngått. Det er fremdeles kontrakter som skal fornyes. Q1 2023 vil gi bedre bildet enn Q1 2022.

Det er nå mye omsetning i DOF og derfor ikke naturlig at noen oppdaterer status på støtte minoritetsgruppen daglig gratis etter at tilslutningen passerte 34% som er over 60% mer enn hva som trengs for å forhindre 2/3 flertall fra et forfordelende forslag fra hovedeier. Det er slik jeg ser det bare blitt enda flere engasjerte aksjeeiere blant de over 68% som er småaksjonærer i DOF. Jeg ser det helt utenkelig at noen klarer 2/3 flertall for et forfordelende og ufordelaktig forslag men det forutsetter selvfølgelig at aksjonærene stemmer og at en del av de som er engasjerte bidrar til å kontakte de som ikke har stemt. Jobben bør gå mye raskere denne gang da telefonnummer og eposter til eierne ble hentet inn etter sommeren i fjor. Jeg tenker at en grei løsning er at man sender en epost til DOF der man stemmer ned forslaget og med en kopi til dof.minoritetsgruppen@gmail.com og kopi til gjerne 2-3 av de andre aksjonærene som dere vil få oppgitt hvis dette blir aktuelt. Da bør vi ha mer enn nok bevis.
AlanS
19.06.2022 kl 20:31 1329

Her er oversikt over obligasjonene https://snipboard.io/BHPMRK.jpg fra årsrapport 2021.
DOF eier faktisk andeler på 833 mill i DOFSUB07, 242 i DOFSUB08, og 60 mill i DOFSUB09. 1135 mill til sammen.
I DOFSUB07 eier kreditorer andeler for 467 mill. Denne obligasjonen kan sikkert innløses når som helst.
xray292
19.06.2022 kl 20:41 1307

Nei, har ingen ytterlige info enn linken du viser til her. Antar og håper dette er blitt kommunisert til styret. Ledelsen vil da forstå at det nytter ikke å legge frem et halvhjerta forslag 3 mnd før den opprinnelige fristen.
Et forslag om totalkonvertering vil skape mye usikkerhet og uro, og jeg vil tro styret innser dette. Småaksjonærer som eier 68% vil ikke innfinne seg i dette dersom askjer utvannes til antall milliaderer. En blokkering vil da sannsynligvis forekomme. Hva er DOF tjent med dette i midten av ferieperioden?

Når du nevner emisjon, tenker du 300 mill nye aksje til refinansering av lån? Denne tanken kan være spennende og ikke urealistisk. I et slikt secnario er det nok en storinvestor som vil dekke dette inn. Er det selveste Møgster kanskje? Jeg tipper han gjerne vil øke sin eierandel for å få større kontroll på konsernet.
Tar vi utgangspunkt i tallverdi fra 2007 (600kr),vil DOF teoretisk sett kunne oppnå 160kr pr aksje. Emisjon på 300 mill nye aksje vil teoretisk kurs være på rundt 80kr.For min egen del, kan jeg leve godt med DOF kurs på 50-80kr. Vil tippe flere her tenker det samme.

Onedof vil generere enda høyere verdi, men har ikke kommet frem til noe tallberegninger her.
Redigert 19.06.2022 kl 20:42 Du må logge inn for å svare
tobben
19.06.2022 kl 20:48 1273

Vi havnet i en nydelig posisjon i det øyeblikket vi kjøpte oss opp i 100% i Dofsubsea for 20 millioner høsten 2019:-)
syvert1
19.06.2022 kl 20:51 1260

Er det i DofSub 07 det ikke er 100% oppslutning om fortsettelse av still stand, da regner eg med dette er løst 31.06 og gjeld inkl. Renter betalt.
Redigert 19.06.2022 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
19.06.2022 kl 20:51 1260

Ja tenker ca. 300 mill nye aksjer til langsiktig refinansiering. Emisjonkursen jeg er dog litt usikker på. Ordreboken burdel vel ha en del å si her på refinansiering også. Bare en teori fra min side, men tallforholdene burde være realistiske ja. Jeg tror Dof Subsea er relativ enkel og ikke trenger refinansiering. I et slikt senario blir det jo ingen utvanning av verdien.
Redigert 19.06.2022 kl 20:59 Du må logge inn for å svare
xray292
19.06.2022 kl 21:01 1210

300 mill aksje på kurs 10 kr er det jeg forventer som det laveste beløpet vi kan gå med på. Det forutsetter kurs på 10 kr som sagt. Det utgjør 3mrd kr i redusert gjeld, og DOF trenger ikke mer. Strengt talt burde 2 mrd være mer enn nok.
Redigert 19.06.2022 kl 21:02 Du må logge inn for å svare
AlanS
19.06.2022 kl 21:06 1196

DOF subsea trenger en langsiktig refinansiering av låneordninger som er allerede forfalt eller nærmer seg forfall. Langsiktig handler trolig om at nedbetalingstiden er rundt 8 -10 år eller mer.
Kalkylen
19.06.2022 kl 21:09 1180

okey, så det vil si en markedsverdi på 6 mrd. DOF ASA kan også kjøpe tilbake aksjer senere og redusere antall aksjer etter en avtale er inngått..
Redigert 19.06.2022 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
xray292
19.06.2022 kl 21:20 1151

Spot on! Markedsverdien vil fort gå opp 9-10 mrd kr kort tid etter en emisjon. DOF om gjeldssituasjonen har fått mye dårlig omtale som er utfortjent. Når markedet innser at gjeldsproblematikken er løst, vil DOF som investering være attraktivt for mange fler.
Kalkylen
19.06.2022 kl 21:24 1130

Ingen tvil om det. La si 10 mrd markedsverdi etter en slik emisjon, da snakker vi nøyaktig 16 kr pr. aksje.
viva1
19.06.2022 kl 21:28 1113

Hadde det vært så enkelt. Kreditorer har ulik intern rangering basert på sikkerhet og forfallsdato. Når den sikrede gjelden i DOFSUB i all hovedsak ikke har blitt betjent i over 2 år så tror du det blir akseptert av de at selskapet bruker 467 mnok på å nedbetale usikret forfalt gjeld?

I tillegg er det fullstendig feil det du skriver om hvor mye selskapet eier av egen obligasjonsgjeld.

DOFSUB07: 41 mnok
DOFSUB08: 28 musd
DOFSUB09: 60 mnok.

Samlet ca 380 mnok på dagens usdnok kurser.

Tallene er hentet fra 2019 refi forslaget.

Redigert 19.06.2022 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
19.06.2022 kl 21:32 1101

DOF subsea er den gruppen som har størst inntekt (med oppetid på hele 98.4%) , og slik jeg ser det i full stand til å betjene en gjeldsavtale. 3 Mrd avtalen i Brazil bare nevner det. Solide saker.
Redigert 19.06.2022 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
19.06.2022 kl 21:40 1065

Q1 2022:
Total 2174 MNOK
EBITDA 767 MNOK
EBIT 321 MNOK
Subsea = 639 MNOK
Redigert 19.06.2022 kl 21:42 Du må logge inn for å svare

Scandi Icland fikk bare 70 000kr i vinter også og det var ekstremt mye uvær i Januar og Februar. Utnyttelsesgrad ned mot 30% spesielt i Januar og februar også i 1Q 2022 så ratene var i stor grad veldig dårlige i 1-kvartal 2022 også. Det vi ser nå er jo en eventyrlig kraftig forbedring og det vil bare stramme seg til ytterligere. Lars P. Solstad forklarte allerede i høst at denne oppgangsperioden blir annerledes enn de foregående fordi det ikke er skip under bygging og de som er igjen i opplag er alt for dyre å klargjøre.
Kalkylen
19.06.2022 kl 21:46 1196

Skal ikke Scandi Iceman selges? Eller er det bare Skandi Foula, Skandi Rona og Skandi Sotra? Hvor mye kan de få får disse 3 båtene?
Redigert 19.06.2022 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Dofulf
19.06.2022 kl 21:51 1198

OK Klovner. DOF har et skip som heter Skandi Iceman i flåten.
AlanS
19.06.2022 kl 21:51 1225

Bare se på det som står i årsrapporten 2021 på side 94 eller på screenshoten av tabellen https://snipboard.io/BHPMRK.jpg
DOFSUB07 Initial amount 31.12.21 - 1300 Outstanding amount 31.12.21 - 467
***) The outstanding amount on each bonds are lower than initial amount, due to own bonds.
1300 - 467 = 833
Er du uenig?

DOFSUB08 Initial amount 31.12.21 - 1539 Outstanding amount 31.12.21 - 1297
DOFSUB09 Initial amount 31.12.21 - 900 Outstanding amount 31.12.21 - 840
Du klarer nok å regne forskjellen for 08 og 09.
Redigert 19.06.2022 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
syvert1
19.06.2022 kl 21:56 1235

Du sier at ingen vil gi lån til Dof, dette stemmer ikke, selv obligasjonseiere er villig å gi Dof ytterligere lån.

https://e24.no/boers-og-finans/i/WjG4qQ/vedder-paa-kriserammet-dof-gjeld-vi-er-forberedt-paa-alle-utfall

Alt tyder nå på at markedet vil stabilisere seg rundt 2014 nivået og derfra en moderat vekst.
CFO uttalte at før krisen var det vanlig praksis å forskyve ballongene, endre forfall. De økonomiske problemene til Dof skyldest redusert kontantstrøm som følge av nedgang i oljeprisen og markeds svikt samt Corona Pandemi.
Nå vil det være naturlig at banker, kreditorer endrer praksis slik situasjonen var før krisen. Derfor vil avtalen mest sannsynlig bli den samme som kom på bordet i 2019 med "soft terms" de 2 første årene samt en tilpasset avdragsprofil. Alle banker, investorer vet at det er oljeservice som nå vil blomstre.
Redigert 19.06.2022 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Takk for oppdatering på obligasjonslånet. Med de kraftige rateforbedringen vi ser nå er det naturlig å tro at restene av obligasjonslånet vil kunne nedbetales mye raskere enn antatt. For å kreve gjeldskonvertering må fremtiden tilsi at det ikke er "håp" om å kunne betjene gjelden.
Blir en kopi av MPC container dette der også alt snakket om gjeldsberg plutselig endret seg til nedbetaling av all gjeld raskt og utbytte på bare noen måneder... Tror ikke endringen var like stor i MPCC som det vi ser nå for DOF. Økning fra 70 000kr/dag til nesten 2 000 000kr/dag for AHTS er jo ufattelige 2850% økning på noen måneder og sammen med at også utnyttelsesraten har mer enn økt 300% får vi da økning på ufattelige 8500% på noen måneder. Er ikke så rart at meglere bruker uttrykket ekstremt og snakker om at "markedet ikke har tatt inn over seg enda" +++
AlanS
19.06.2022 kl 22:09 1187

Liker sammenligningen med MPCC siden jeg faktisk var med på reisen. Sommeren 2020 skrev aviser at MPCC er en sikker konkurskandidat. Flere aksjonærer deltok ikke i emisjonen på kr 1 og det var mulig å få flere aksjer enn det var tegningsretter.

I MPCC gikk både TC rater opp og skipsverdier opp på kort tid og selskapet ble fra en konkurskandidat til en av de sterkeste utbyttemaskiner på Olso børs. Rater tre og firedoblet og 15 år gamle skip ble solgt til priser over kostpriser for nybygg. Samme var i offshore for 10 år tilbake.

Tror ikke at DOF inntekter går opp med mange % som i spotten, men DOF ikke trenger det til å tjene penger. En del skip er allerede fikset for noen år frem. At de er lønnsomme er det ingen tvil om. Vi ser nok dobling av rater for noen kontrakter i Brasil. Til og med moderate økninger og høyere utnyttelse vil EBITDA bli tilstrekkelig til å håndtere gjelden iht gamle betingelser og mer.
Redigert 19.06.2022 kl 22:19 Du må logge inn for å svare
viva1
19.06.2022 kl 22:38 1090

Ja jeg er uenig. DOFSUB07 ble utstedt i 2013 med varighet til 2018. Denne ble delvis tilbakebetalt til pålydende, og forlenget til 2020. Nytt utestående beløp etter dette var 508 mnok. I forbindelse med innhenting av DOFSUB09 i 2018 så ble deler av disse midlene til å kjøpe tilbake 35 mnok dofsub07@104 til egen bok. https://www.arctic.com/secno/en/news/dof-subsea-bond-issue-nok-900-million . I etterkant har de nok kjøpt tilbake ytterlige 6 mnok av dofsub07 i markedet. Status dofsub07 er at det er totalt utestående 508 mnok, og at selskapet eier 41 mnok av disse obligasjonene. Om du har vansker med å akseptere disse tallene så anbefaler jeg deg å se på side 6 av desember 2019 refi forslaget.

Så jeg gjentar selskapet eier følgende egne obligasjoner:

DOFSUB07: 41 mnok
DOFSUB08: 28 musd
DOFSUB09: 60 mnok

Ja klarer å regne, og klarer også å sette sammen flere segmenter av tilgjengelig informasjon til en helhet.
viva1
19.06.2022 kl 22:51 1054

Snakket vi ikke om banker? Obligasjonsmarkedet låner deg de pengene du trenger til måtte trenge med tilhørende heftig rentemargin.

"Alle banker vet" hva? Du skriver selv at gjelden vil ta over 10 år å betale. Vet bankene at denne oppturen varer lenge nok til at selskapet klarer å håndtere sine lån? Hvilke banker låner penger basert på alt tyder på? Banker og obligasjonseiere bedriver verstefallstenkning når de yter ett lån eller investerer i en obligasjon, for å ikke tape sine penger. En kreditor har en forhånds definert oppside i form av en avtalt rente, og en uendelig nedside i form potensielt tap av hele utlånte beløp. Om en skal fatte investeringsbeslutninger basert på antagelser og alle vet, så investerer en i egenkapital der en får ta del i hele oppside, og har den samme teoretiske nedsiden.

Avtalen som kommer på bordet er mest sannsynlig akkurat slik som selskapet skriver i sin q1 rapport og separate børsmeldinger. En vesentlig del av gjelden konverteres til egenkapital, med en konsekvens at dagens aksjonærer blir signifikant utvannet. De skriver også at oppgjøret for konvertering av gjeld i DOFSUB er aksjer i DOF ASA. Slike refinansierings forslag bruker å resultere i at kreditorene tar over 90-95% av selskapet, og aksjonærene får beholde resten. Dersom det i tillegg blir gjort en emisjon inn mot eksisterende aksjonærer kan andelen som kan beholdes av dagens aksjonærer bli en god del høyere.
Redigert 19.06.2022 kl 22:53 Du må logge inn for å svare
auxe
19.06.2022 kl 23:10 1002

Jeg var også med på mpcc , ikke ifra det laveste men lavt.
Og nu er DOF der og klar for å bli med på reisen til DOF og for å bli med på den så må man være inne for å ta sin part ifra lavt nivå , renters rente :)
AlanS
19.06.2022 kl 23:10 1005

Du tror ikke på det som står i årsrapporten 2021? Best å sende spørsmål om det til ledelsen. Jeg forholder meg til den mest oppdaterte informasjonen. Å velge det som som passer best etter formål er feil.

Tror du at selskapet og kreditorer kan bare ignorere utviklingen i markedet?

Obligasjonseierne av DOFSUB07 og DOFSUB08 godkjente forlengelse av avtaler til slutten av standstill. Formelt sett akkumuleres deres ubetalte kuponger og legges på pålydende. Ingenting er tapt.

Realiteten er at de er klare over at DOF er allerede betalingsdyktig å vil ha renten på konto. Ingen grunn til å la DOF å fylle krigskassen for å innfri gjelden for tidlig.
Redigert 19.06.2022 kl 23:20 Du må logge inn for å svare

Ved en emisjon er selskapets eksisterende aksjonærer gitt en lovbestemt fortrinnsrett til å
tegne de nye aksjene. Emisjon på bakgrunn av fortrinnsrett kalles for fortrinnsrettsemisjon og
ivaretar hensynet til likebehandling av aksjonærene. Årsaken til at aksjonærene er gitt en
lovbestemt rett til å tegne de nye aksjene, er for å unngå såkalt «utvanning».
3 Innledningsvis kan utvanning oppsummeres som at aksjonærenes prosentvise eierandel i selskapet, reduseres.
Det skilles i den forbindelse mellom verdimessig og eiermessig utvanning.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/21386/thesis.pdf?sequence

Denne skal jeg investere i når dagens aksjonærer massakreres, slik ledelsen i selskapet sier.
Jeg vil ikke eie en aksje her før refinansieringen er i box.
Her skjer det svært lite før det ryddes så det monner,
Redigert 19.06.2022 kl 23:34 Du må logge inn for å svare

Det går fint du kan få kjøpe for 16 kr av meg pr. Askje. Jeg er klar for bull . Ordrebok på mange milliarder og høy markedsverdi..
Redigert 19.06.2022 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Ja, eller 1,6kr eller 32 øre.
Det spiller egentlig ikke så stor rolle, hva aksjen koster etter strukturering, bare det gjøres en skikkelig restrukturering noe ala 2/3 av gjelden forsvinner, skjer det ikke kommer jeg ikke til å kjøpe aksjen.
hasardspill på børs er jeg for gammel til, den tid er forbi.
Redigert 19.06.2022 kl 23:38 Du må logge inn for å svare
xray292
19.06.2022 kl 23:37 995

Hvis det er så enkelt som du beskriver her at den eneste løsningen er å konvertere en vesentlig del av gjelden til egenkapital, er det merkelig at de i utgangspunktet har gått med på standstill til september. Dersom kreditorer og obligasjonseiere ikke tar hensyn til hvordan markedet har utviklet seg i positiv retning, vil logikken tilsi at konverteringen burde ha skjedd lenge før. Det du skriver her gir ingen mening.