Hvorfor Eidesvik Offshore trolig vil inngå i et av de større


https://eidesvik.no/innovation/

Denne satsingen trengs integreres i en større flåte.
Jeg kommer med en nærmere begrunnelse hvor Røkke trolig tilegner seg EIOF.

Røkkes kontrollerte selskaper tilknytta offshore subsea/supply:
------------
https://www.akofsoffshore.com/
https://akofs.webflow.io/services#vessels

-----------------
https://ddwoffshore.com ( Møgster og Røkke har gjort mins 2 storhandler tidligere, det skal jeg komme tilbake til)
----------------
https://www.solstad.com/investors/
---------------

https://eidesvik.no/stock-notification/eidesvik-offshore-asa-enters-into-a-mou-with-aker-bp-and-alma/
https://claraventurelabs.com/news
https://claraventurelabs.com/news/alma-a-clara-venture-enters-into-mou-with-aker-bp-asa-and-eidesvik-offshore-asa

----------------------------

Eidesvik er i front sammen med Røkkekontrollerte selskaper. Sjekk linkene ovenfor.

Lett for Røkke å sluke Eidesvik Offshore samtidig med kommende emisjon for å lande Normand Maximus, og samtidig bidra med mer konsolidering.

Uhensiktsmessig med kontroll over 3 supply/subsea selskaper for Røkke/Eriksen -- derfor blir det strukturelle endringer, nå som markedet er i fremgang.
Eidesvik trenger en større flåte å implementere nyvinningen på. Pr nå drifter de 2 skip tilhørende AKERBP.
Solstad har en stor flåte, men mangler Eidesvik sin tekno posisjon.

Vil så Eidesvik Offshore sitt styre la seg integrere i Aker sin struktur?
Dr No
20.02.2022 kl 22:10 868

Takk for god info! Gjør det lettere for oss potensielle nye investorer 👍
Ondi05
20.02.2022 kl 22:50 793

Hvorfor skal Eiof's eiere ønske seg inn i konglomeratet til Røkke? Da hadde det skjedd hostile takeover for lenge siden. De kan nå snart gå inn i høstingsfasen, og der gjør de det best på egne bein. De kan vokse om de ønsker det, for de kan jo gjøre gull av gråstein. Mye gråstein i coldstack.


Fordi Eidesvik Invest betår av 10 arvinger i 2 grener, der EIOF har hele 8 styremedlemmer for å dekke opp alle hensyn.
https://www.proff.no/roller/eidesvik-invest-as/bømlo/eiendomshandel-og-utleie/IFAJGNM10MV/

Røkke kan under samling (en stor finansoperasjon) av alle sine selskap "som hører sammen" her tilby disse eierne plass i et mye større selskap, der de kan selge seg ut uavhengig av hverandre, disse 10 eierne i Eidesvik Invest AS

Man skal også være klar over at CEO siste 16 år og styreleder siste 15-20 år nettopp har sluttet.

Alt har sin tid, også på Bømlo kanten....

Pris er viktig, men EIOF verdier kan være vanskelig å forvalte i et lite selskap, når ambisjonene er store for fremtidens nullutslipp tanker...
Ondi05
20.02.2022 kl 23:19 743

Ja der oppsummerer du greit. Hvorfor i helsike skal Eidesvik familien vanne seg ut i Røkkes svarte hull nå, etter å ha ridd stormen i 7 år? Tror jeg ingenting på. Om 2 år kanskje.
Ondi05
20.02.2022 kl 23:20 732

De Bø.lo folkene husker sikkert hva som sljedde med Farstad i Ålesund.

EIOF går litt sakte, men er sikkerest beskyttet mot tilbakefall. Likevel kommer nok en spiker opp mot kr 10 de neste uker.