EMGS (Electromagnetic Geo.) -99.92%. Normalt eller aksjesvindel?

EMGS 30.12.2017 kl 18:09 1484


Skriv en kommentar i denne tråden hvis dere har opplevd noe av dette i aksjen:
.
1.) Har dere opplevd systematiske kursmanipulasjoner i aksjen?
2.) Har hovedeiere og/eller grunder(e) gitt et DNM utarbeidet konvertibelt lån til selskapet?
3.) Har dere opplevd "ubegrunnede" børspauser innført av OSE?
4.) Har obligasjonseierne i selskapet blitt lurt/truet av Norsk"Tillits"Mann til å konvertere til aksjer?
.
Statsminister Jens Stoltenberg tok sammen med sin aller beste AP venn, forlover og tvillingsjel Rune Bjerke i 2007 kontroll over den Statseide banken DNB.
Sammen skapte de den AP okkuperte korrupte og kriminelle Statsbanken DNB.
Rune Bjerke sin hovedoppgave var å danne AP/DNBs Svindeltrekant:
DNB/RuneBjerke/DNM - OSE/BenteLandsnes/VPS - NTM for å organisere svindel av aksje og obligasjonseiere.
Brukerne av Svindeltrekanten betaler sannsynligvis en meget høy prosentandel av svindelutbyttet til AP/DNB.
Andre svindler er det AP/DNB som foretar for seg selv.
Kun få prosent av svindelinntektene går inn i DNBs regnskap.
.
Statsminister Jens Stoltenberg foretok en indre okkupasjon av Norge mellom høsten 2005 og høsten 2013.
AP/DNB kontrollerer fremdeles "all" presse og media i Norge og kontrollerer bl.a. Riksadvokaten og sannsynligvis alle Statsadvokatene hos Økokrim og Finanstilsynet.
.
De aksje og obligasjonsvindlene som AP/DNBs Svindeltrekant: DNB/RuneBjerke/DNM - OSE/BenteLandsnes/VPS - NTM sto bak, og som jeg påviste i 2008, 2009 og 2010, begynner å nærme seg foreldelsesdato for svindel på 10 år.
Derfor trenger jeg flere og nyere investorsvindler som den AP okkuperte korrupte og kriminelle Statsbanken DNB står bak.
.
Skriv en kommentar i denne tråden hvis dere har opplevd noe av dette i aksjen:
.
1.) Har dere opplevd systematiske kursmanipulasjoner i aksjen?
.
2.) Har hovedeiere og/eller grunder(e) gitt et DNM utarbeidet konvertibelt lån til selskapet som kan konverteres til aksjer til børskurs "om noen år"?
- Med et tilsynelatende uskyldig konvertibelt lån kan de overta HELE selskapet etter å ha, med hjelp av organisert hjelp fra hovedsakelig DNM manipulert kursen NED!, NED! og videre NED! -99%...
Et konvertibelt lån på f.eks. 100 millioner kroner gitt på ATH 100, tilsvarer et aksjekjøp på 1 milliard kroner (foretatt ved ATH) ved kurs 10 og tilsvarer et aksjekjøp på 10 milliarder kroner (foretatt ved ATH) ved kurs 1.
.
3.) Har dere opplevd "ubegrunnede" børspauser innført av OSE grunnet "mistanke om ulik informasjon i markedet"?
Eller annen form for "ubegrunnet" børspause beordret av OSE eller ønsket av selskapet selv?
Har en eller annen børspause forårsaket et kraftig og tilsynelatende ubegrunnet kursfall?
.
4.) Har obligasjonseierne i selskapet blitt lurt/truet av Norsk"Tillits"Mann til å konvertere til aksjer?
Har i så fall eks obligasjonseierne fått desimert kursen på sine nye aksjer i løpet av få børsdager?
.
30.12.2017 kl 18:10 1470

EMGS (Electromagnetic Geoservices) Historikk
Endring siste måned 18.16%
Endring i fjor -36.76%
Endring siste tolv måneder -40.92%
Endring siden nyttår -47.79%
Høyeste i år 10.30
Laveste i år 2.09
Høyeste siden 30/03-2007 5 820.00
Laveste siden 30/03-2007 2.09
Endring fra topp -99.92%