ENDUR med knalltall !!!


Endúr ASA: Rekordhøye inntekter | Fjerde kvartal og hele året 2021 midlertidige finansielle resultater
25. februar 2022 – Endúr ASA (Endúr) leverte konsoliderte inntekter på NOK 663,2 millioner i fjerde kvartal 2021, opp 50 prosent fra samme kvartal i fjor (fjerde kvartal 2020: NOK 443,5 millioner proforma). Dette er selskapets høyeste kvartalsinntekter noensinne, både faktiske og proforma. Justert EBITDA var 62,2 millioner kroner, opp 66 prosent fra fjerde kvartal i fjor (37,6 millioner kroner proforma). EBIT endte på 29,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, en betydelig forbedring fra samme kvartal i fjor (51,8 millioner kroner proforma). –

Det er viktig å merke seg at vi leverer rekordinntekter i fjerde kvartal i år. Vi driver med utendørs bygge- og vedlikeholdsaktiviteter som påvirkes av sesongeffekter, så det er svært oppmuntrende å levere så sterk vekst i starten av vintersesongen, sier Jeppe Raaholt, administrerende direktør i Endúr.

https://newsweb.oslobors.no/message/554975

Redigert 25.02.2022 kl 07:42 Du må logge inn for å svare
benetis
14.05.2022 kl 11:46 5453

Og.... Når det gjelder verdivurdering av selskapet fremmover vil jeg heller legge vekt på de nye ledelsen sine vurderinger av utsiktene, inkludert store prosjekter i pipeline, enn på en forskrudd måte å trekke med seg historiske feil og blemmer knyttet til en helt annen ledelse og kultur i selskapet.
Knfo
14.05.2022 kl 12:36 5443

Hvor høyt opp kan aksjekursen gå? Gjelden i selskapet gjør meg litt urolig, spesielt hensyntatt at rentenivået er på vei oppover. Ser at neste tekniske motstandsnivå er i underkant av 90 øre. (sterk motstand). Deretter er det strake veien opp til kr 1.50.
Redigert 14.05.2022 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
keane
14.05.2022 kl 12:50 5559

Ser meget bgra ut dette nå. Man må heller ikke glemme at selskapet har 350 mill i cash!! Alle nevner hele tiden gjelden bare......Vekstutsiktene er enorme. Målet er 4 milliarder i omsetning innen 2024!
Knfo
14.05.2022 kl 13:48 5522

Keane:

Du har rett, og endelig ser det også ut som om dette skakkjørte selskapet har fått på plass en oppegående og kompetent ledelse. Kan fort bli et meget spennende case dette her, og nåes vekstambisjonene skal aksjekursen mangedobles.
Redigert 14.05.2022 kl 13:49 Du må logge inn for å svare

Følger deg på den Knfo. Jeppe er svært dyktig og har ledet BMO til å bli et veldig godt selskap gjennom de siste 7 årene. At han nå har tatt over hele Endúr skal vi som aksjonærer sette stor pris på.

Om man forholder seg til hva selskapet har kommunisert, skal de omsette for 4 mrd. i 2024 og oppnå 12% ebitda margin. Dette er mål de virker komfortable med og som jeg tror de vil oppnå. De er svært godt posisjonert i flere markeder med sterk vekst.

Når det kommer til det berømte obligasjonslånet er jeg lite bekymret. Dette kan etter hva jeg vet innfris mars 2023 mot en mindre fee. Mener å huske 2,5-3%. Refinansiering med gode betingelser i bank skal være en smal sak om de opprettholder dagens drift. Dagens NIBD er ca. 900-350= 550 mill. De generer også såpass med cash over driften (67 mill Q1) at gjelden i teorien kan være nærmest nedbetalt over driften ila 2024.

Endúr er altså i ferd med å bli et raskt voksende selskap med lite gjeld og meget god lønnsomhet. At de opererer i maritim sektor, som er sentralt i det Norge skal leve av i fremtiden, er heller ingen ulempe.

Med stødig kurs mot ca. 500 mill i EBIDA i 2024 og fortsatt god vekst, mener jeg dette selskapet bør være verd ca. 5 mrd. (3,65 pr aksje) Ikke i dag, men allerede ila 12 mnd, om de holder denne "marsjfarten". Lykkes de med å få kjøpt tilbake et par hundre millioner aksjer i markedet, til dagens lave kurser, kan jeg leve med det også:)


Knfo
14.05.2022 kl 15:47 5473

Helt enig, og Jeppe Raaholt er ikke minst en kommersielt orientert leder. En kompetent konsernsjef har dessverre ikke Endur hatt på mange år. Ja, det er nesten ufattelig hvor mye inkompetanse dette selskapet har hatt i både ledelsen og styret. Dette har kostet oss aksjonærer mye.
Redigert 14.05.2022 kl 16:08 Du må logge inn for å svare
besson
14.05.2022 kl 18:43 5334

Selvfølgelig skal man legge vekt på fremtiden ... For å vurdere det er det mange som også ser på hva selskapene har prestert i fortiden, i stedet for kun å sluke ledelsens vyer på presentasjoner ukritisk. Nå har nye Endur har drift lenge nok til at det ikke er "forskrudd" å gjøre opp status etter en helårsperiode. En betydelig årsak til at tallene har vært litt varierende er prosjektgjennomføringen til Artec. Forrige konsernledelse kan ikke ha hatt noen betydelig innvirkning på dette, da dette er prosjekter som ble igangsatt før Artec ble kjøpt opp. Kan dette ses bort fra fordi vi har fått ny konsernsjef? Javel, kanskje det. Jeg prøvde å formidle at selv med dagens resultat er selskapet moderat priset (EV/EBITDA ca. 7) basert på siste fire kvartaler. Videre fremgang vil dermed forsvare en høyere kurs enn i dag. Overskuddene vil garantert komme selv om vi ikke er der per i dag.
besson
14.05.2022 kl 19:00 5309

"Med stødig kurs mot ca. 500 mill i EBIDA i 2024 og fortsatt god vekst, mener jeg dette selskapet bør være verd ca. 5 mrd. (3,65 pr aksje) Ikke i dag, men allerede ila 12 mnd, om de holder denne "marsjfarten"."

500 mill i EBITDA ville være en formidabel utvikling, men ikke umulig hvis både omsetningsmål og marginmål innfrir. Selskapsverdi på 5 mrd (inkludert gjeld?) virker imidlertid litt "friskt" (10xEBITDA for et entreprenørselskap) men ikke helt usannsynlig hvis markedet ser videre vekst etter dette også. EBITDA 500 mill vil kanskje gir rundt 200-250 mill i resultat etter skatt (mao. 0,14-0,18 pr aksje). P/E rundt 10-15 for et etablert entreprenørselskap, kanskje?

Knfo
14.05.2022 kl 20:02 5269

Mange gode innlegg, og godt å se at optimismen er tilbake på Endur-tråden. Jeg tror aksjekursen raskt (kanskje allerede i løpet av neste uke) skal opp og teste 1 krone. Deretter vil det nok gå litt opp og ned, avhengig av nye kontrakter, frem til resultatet for 2. kvartal legges frem.
Redigert 14.05.2022 kl 20:03 Du må logge inn for å svare

Vi er nok ganske enige om det meste. Selv tenker jeg at prising på 6-7x EBITDA er altfor konservativt for et selskap som vokser som Endur. 6-7% er normale multipler på modne selskaper i samme bransje. 12-15X er nok riktigere. Men som du sier, er det da avgjørende de klarer å holde veksten og marginer oppe også forbi 2024. Jeg tror de er riktig posisjonert for å klare det.
Men god drift og kommunikasjon til markedet kommer også investorenes tillit gradvis tilbake. Premien er høyere multipler. Da blir dette et fantastisk case for den tålmodige. Men jobben må gjøres:)
murpy
15.05.2022 kl 08:07 5067

Har 4 favoritter det neste året. Tror olje aksjene ( produksjonsaksjer ) har tatt ut sitt potensiale og at det er service innen olje, gass, havvind og mineraler på OSE som står for tur.

ENDUR
SCANA
PHLY
NOM
murpy
15.05.2022 kl 08:09 5063

ENDUR: CEO kjøpt 700.000 aksjer, interim CFO kjøpt 110.000 aksjer
Oslo (Infront TDN Direkt): Administrerende direktør Jeppe Raaholt i Endúr har gjennom Råbjørn AS kjøpt 700.000 aksjer i Endúr til kurs 0,4704 kroner pr aksje.

Det fremgår av en melding fredag.

Etter transaksjonen har Raaholt 6.004.326 aksjer og 1.147.043 opsjoner i selskapet.

Videre har midlertidig finansdirektør Einar Olsen kjøpt 110.000 aksjer til kurs 0,4452 kroner pr aksje. Olsen eier 702.868 aksjer og 200.565 opsjoner etter transaksjonen.

Videre har styremedlem Jörn Ryberg kjøpt 216.120 aksjer til kurs 0,4659 kroner pr aksje. Ryberg har 88.161.179 aksjer i selskapet etter transaksjonen.
Knfo
15.05.2022 kl 13:35 4893

Gammelt nytt, men innsidekjøp er alltid bra. Her bør flere i ledelsen kjøpe, og gjerne litt mer enn lommerusket som ble børsmeldt på fredag.
besson
15.05.2022 kl 14:34 4835

Angående "det berømte obligasjonslånet" mener heller ikke jeg at det er grunn til å bekymre seg over at det skal velte hele selskapet, på noen som helst måte. De betaler nå ca 23 mill i renter hvert kvartal, som kan ventes å øke noe fremover. Cash fra drift betjener både dette og capex greit.

Det er to "syndebukker", renter og avskrivninger, som gjør at selskapet går med underskudd, til tross for EBITDA-margin på over 8 %. Renter er en helt reell kontantstrøm mens avskrivninger er et regnskapsmessig tap. Avskrivningene i dette selskapet er veldig høye (og må påregnes å øke ved inflasjon og ekspanderende virksomhet). Avskrivninger i q1 var på ca 33 millioner, som tilsvarer 5-6% av omsetning - veldig høyt. Dette tallet er, som de sier, vesentlig høyere enn kontantstrøm for capex. De følger vel et prinsipp i regnskapet som medfører 33 mill i avskrivninger, som da sannsynligvis er nokså konservativt høyt.

Angående målet om 12 % EBITDA-margin (som gir 500 mill EBITDA ved omsetning 4 mrd), så har de ikke klart dette et eneste kvartal hittil. q3 2021 var de veldig nære, men ellers har det vært et stykke opp. Særlig Artec er et godt stykke unna, med marginer på 3-7 %, varierende fra kvartal til kvartal. Artec står i dag for over 50 % av omsetningen og da blir deres marginer dessverre vektet tyngst. Hvis det er her veksten er ventet å komme fremover ser dette ut som en utfordring å få til. Når ledelsen sier at både omsetning og lønnsomhet skal kraftig opp, så er det egentlig ganske "hårete", da det koster for en kapitalintensiv virksomhet som Endur å vokse. Jeg skal ikke si at det er urealistisk, men de har ikke sannsynliggjort det riktig ennå (det ser man tydelig på aksjekursen - ingen vits å bli sur på den "forskrudde" undertegnede, som enkelte later til å bli). Hadde markedet priset inn målsetningen som kommuniseres fra ledelsen hadde aksjekursen vært en helt annen.
Redigert 15.05.2022 kl 14:35 Du må logge inn for å svare
Knfo
15.05.2022 kl 18:46 4700

Helt enig og Endur har mye å bevise. Hittil har ledelsen ikke klart å innfri, og som du sier viser dette igjen i aksjekursen. Jeg har vært skeptisk til Endur i flere år, men troen på at den nye ledelsen vil lykkes er sterkt økende. Lykkes de skal aksjekursen betydelig opp, men varene må leveres fremover👌😊
Redigert 15.05.2022 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
besson
15.05.2022 kl 20:14 4594

Jepp, og hvis markedet trenger litt ekstra tid før det blir overbevist så har man en god kjøpsmulighet!

For å drodle litt videre på hvilke segmenter som leverer og hvilke som har til gode å overbevise: Ser man bare på EBITDA-margin ser det ut som det er Artec som er den stygge andungen i Endur-familien. Bakerst i presentasjonen har de listet opp tallene for hvert enkelt av de oppkjøpte selskapene. Artec, BMO og Marcon utgjør til sammen nesten 90 % av den totale omsetningen i konsernet. Her er det store forskjeller mellom firmaene:

EBITDA-marginer:
Artec 6,1 %
BMO 12,3 %
Marcon 21,4 %

Umiddelbart kan det se ut som om Artec har en jobb å gjøre, mens BMO er der de skal være. Men denne forskjellen skyldes at Artec er en totalentreprenør som tar seg av prosjektledelse og prosjektering, for deretter å sende jobben videre til diverse entreprenører (f.eks. BMO). Artec må derfor betale for entreprenørens avskrivninger i tjenestene de kjøper av entreprenøren. Denne avskrivningen bakes dermed inn i driftsresultatet. For BMO, som eier og drifter maskiner og utstyr, utgjør derimot avskrivninger en stor del av selskapets eget regnskap. Ser man på EBIT-margin i stedet for EBIDTA-margin, kommer Artec mye bedre ut av det.

EBIT-marginer:
Artec 5,8 %
BMO 5,9 %
Marcon 11,2 %

Artec og BMO er på mange måter ytterpunkter når det gjelder å være "asset light". Ser man på avskrivninger er det store forskjeller, denne gangen til Artec's fordel

Avskrivninger (DA), mNOK | % av omsetning
Artec 1,2 | 0,35 %
BMO 6,6 | 6,4 %
Marcon 10,3 | 11,2 %

I lys av dette synes jeg ledelsen prater veldig mye om EBITDA - "Earnings before the bad stuff", og glemmer det som står lenger ned. Selskapet kan dermed levere tilsynelatende "knalltall" selv om det går med underskudd. En fornuftig EV/EBITDA - multippel vil være helt ulik for Artec og for Marcon. Og for konsernet totalt sett vil det avhenge av hvilket segment som har den største omsetningen. En EBIT-margin ville gi et riktigere bilde av segmentenes og konsernets prestasjon og vært en bedre parameter for måloppnåelse og prising av aksjekurs.

Så problemet med Artec er ikke at EBITDA-marginen er så lav. slik den var i q1, men at variasjonene fra kvartal til kvartal er så store, uten å vise en markert oppadgående trend. Det kan tilsynelatende når som helst komme et skakkjørt prosjekt rundt neste sving som kan ødelegge mye for resultatet, selv om omsetningen er god. Vi har sett flere eksempler på dette under "nye Endur".
Redigert 15.05.2022 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
Knfo
15.05.2022 kl 22:26 4568

Mye klokt i det du skriver, og dette forsterker bare det jeg skreiv i mitt innlegg. Endur har mye å bevise, og historien viser dessverre at det ofte dukker opp nye lik i skapene.
Redigert 15.05.2022 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
besson
16.05.2022 kl 12:16 4174

Kursen henter seg fint inn igjen nå etter kollapsen ned på 0,40-tallet. Kursen er høyere enn etter q4 også. Jeg mener EBITDA 300 mill er innen rekkevidde senest i 2023, kanskje allerede i 2022 (kvartalsvis 60+80+80+80). EV/EBITDA i området 6-7, EPS ca 0,09 og kurs 0,9 (oppside ca. 50%) er helt realistisk.
Knfo
16.05.2022 kl 12:25 4205

Opp over 50% nå på 2 dager, og oppgangen kommer på høye volumer. Utløste tidligere i dag et teknisk kjøpssignal, og tror det nå kan gå strake veien opp til 1 krone👌😊
okai?
16.05.2022 kl 12:26 4219

Blir spennende å se topp 20 listen, om noen som har benyttet anledningen til å selge seg ned/ut på dette volumet.
Knfo
16.05.2022 kl 13:26 4065

Tviler på det, og tror nok heller flere benyttet grusingen ned under 40 øre til å kjøpe flere aksjer.
murpy
16.05.2022 kl 13:45 4127


Ny melding

Ny meldingDeclaration of Holdings – ENDUR ASA
Tigerstaden AS hereby notifies in accordance with the Securities Trading Act that Tigerstaden Marine AS, a company controlled by Tigerstaden AS, on the 16th of May 2022 purchased 15.500.000 shares in Endur ASA. Tigerstaden Marine AS now holds 77.500.000 shares in Endur ASA (equivalent to 5,65 % of the shares and votes in issue), an increase from 62.000.000 shares (equivalent to 4,52 % of the shares and votes in issue).
Redigert 16.05.2022 kl 13:46 Du må logge inn for å svare
Knfo
17.05.2022 kl 11:14 3713

Tror det kommer flere kursdrivende nyheter i løpet av uken. Viktig å utnytte det svært gode momendumet i aksjen, og jeg tror vi passerer kronen før Oslo Børs stenger på fredag. En svært god børsoppgang rundt om i verden i dag, vil nok også sende Oslo Børs opp i morgen.

Gratulerer med 17. mai👌🇳🇴🇳🇴
Trend
17.05.2022 kl 22:26 3379

Da satser vi på på at den står i en krone på fredag 20. mai👍
Kajtek
18.05.2022 kl 11:24 2955

På mandag den 16 mai kjøpte Kjetil Skorstad 600.000 aksjer i Endur.
Redigert 18.05.2022 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
Seriøs
18.05.2022 kl 12:43 2829

Liten pause i dag men kommer nok en ny kule opp.
okai?
20.05.2022 kl 08:56 2288

Fordel eller ulempe med spleis 50:1 ?
Seriøs
20.05.2022 kl 09:18 2270

Har ikke noe å si i utgangspunktet og du har det samme beløpet i kroner og øre. Noen tiltrekkes sv «lav» aksjekurs og tror at de er billige men ved spleis så endrer msn ikke børsverdi. Oslo børs har regler for at alle aksjer skal ha minimum verdi på 1 krone
okai?
20.05.2022 kl 09:44 2237

Ja det er jo innlysende at verdien ikke endres seg. Men fallhøyden fra dagens 30 kr med spleis og ned til feks 20 kr vil etter min mening være raskere en fra dagen 0,6 til 0,4 ?
Seriøs
20.05.2022 kl 09:47 2387

Den må du gjerne utdype??
Furuen
20.05.2022 kl 09:49 2478

Flere seriøse aktører vil se på aksjen etter en spleis. De ser ikke på pennystocks.
Seriøs
20.05.2022 kl 10:05 2439

Enig og bl’a fond

Den oppgangen aksjen har hatt nå er jo egentlig fra helt hårreisende lave nivåer. Burde gått til 0,80 på kvartalsrapporten alene.
De som har vært trofaste til Endur har lidd seg i gjennom ørkenvandring og grusing av aksjen over lang lang tid, kombinert med underkommunisering fra ledelsen. Hvis aksjen nå ikke får et oppsving til mer normale nivåer, men heller blir gruset tilbake på lavt volum er jeg redd mange ikke gidder å følge selskapet mer. Selv om det er et bra case er det ikke normale bevegelser i aksjen som gjør hele prosjektet for uforutsigbart å sette pengene sine i.

Generalforsamling idag kl.11. Burde det ikke komme noe info?

Kommer etter stengetid på børsen. No tar dei imot fleire billige aksjer først😂