Norge når innføres Digitalt Diktatur her?


De kinesiske myndighetene planlegger å sette opp rundt 626 millioner overvåkningskameraer i Kina innen 2020. Kameraene vil blant annet sende informasjon til et nasjonalt «sosialt kredittsystem», skriver den amerikanske tenketanken Gatestone Institute med Economist som kilde.

Når systemet er på plass om kanskje to år, vil det tildele en person i Kina en rekke poeng som stadig oppdateres basert på deres observerte oppførsel. Hvis et av kameraene fanger en persons ansikt i det han krysser en gate på rødt lys, vil det eksempelvis føre til færre poeng. Har en person lavt nok poengskår vil han straffes, eksempelvis ved å nektes reiser. Kina kan bli verdens første digitale diktatur, mener The Economist.

https://resett.no/2018/11/03/kina-kan-bli-verdens-forste-digitale-diktatur/
.777.
03.11.2018 kl 17:32 258

Det skal nok testes ut i Kina først før det implementeres i Vesten.

Dette er vel omtrent som den vellykkede bail-in testen på Kypros, nå er regelverket på plass i hele EU, inkludert Norge.
Riot
03.11.2018 kl 23:34 232


Hög tid att diskutera automatiska vägtullar? Eller det är ju bara ett betalsystem?
artig
03.11.2018 kl 23:45 223

Det er jo allerede i fulll drift.
Og systemet med digitalt fengsel er i praksis operativt i Norge også.
Det er vel muligens noe mer kontroll over Norge og/ eller Norske ressurser som må
overlates til noen utenfor kongeriket først.
Før det settes i funksjon?
5G må vel kanskje også opp og gå først?