Når kommer utbytte?


Klarer ikke å finne noe ex div dato. Noen som vet?

Står ikke. Men pleier å være etter generalforsamling. Typisk i mai eller juni.

Ja det er jo sant. Bare antok at siden utbytte er vedtatt foreslått at de også kommuniserte datoer.

Generalforsamlingen er 21. april. Styrets foreslåtte utbytte må først vedtas av gen.forsamlingen. Antar at utbyttet utbetales 1. uken i mai.

Utbyttet gir 6-7% direkteavkstning. Dette kommer trolig hvert eneste år fremover. Det er bare å kjøpe aksjer på dagens nivåer!

Ja, stemmer dette MrLarsen. Det kommer vel litt an på strategien fremover med tanke på ekspansjon. (Spania) Hvis de ikke skulle økt, kunne de betalt ut 1,3 kr per aksje og 13%. I tillegg kommer overkapitalisering. Det vil si at man teoretisk kunne betalt ut mer enn man tjener til man kommer ned mot 17% EK. Tviler på at det skjer, blir nok ekspansjon som informert om på presentasjon. Takk for info om GF.