RECSI – hva vet vi og hva skjer videre?

Sa2ri
RECSI 24.03.2022 kl 21:31 166665

Etter at RECSI annonserte at Hanwha Solutions (HS), sammen med Hanwha Corporation (HC) skal kjøpe AKH sin aksjepost (70.104.276 aksjer) vil disse to selskapene (HS/HC) sitte med 140.208.552 aksjer. Selskapet har totalt 420,625,659 aksjer etter siste kapitalutvidelse (19. januar 2022). Godkjenningen fra myndighetene i USA er kun en proforma sak slik det var sist gang.

Mange trodde, meg inkludert, at denne transaksjonen resulterte i at HS/HC fikk negativ kontroll og at dette derfor utløste buplikt (meldingen fra TDN/Oslo Børs var ikke helt krystallklar kan man trygt si) – det gjorde det ikke da HS/HC mangler 1 fattig aksje på et slikt scenarie (budplikt). Dårlig av meg å ikke sjekke dette spesielt, noe jeg burde ha gjort når RECSI gjorde den rettede emisjonen mot HS i slutten av 2021. Dette er en av grunnene til at markedet ikke tar bølgen og kjøper aksjer med begge hender pga. denne transaksjonen.

Så er det en del andre faktorer – kjente og bekreftede, men også «kjente» og ikke bekreftede – som (potensielt kan) påvirker veien videre. En del av disse ser det ikke ut til at markedet ønsker å forholde seg til, eller ikke mener at vil bli en realitet. Hva er det så vi vet som er bekreftet, og hva er det vi «vet» (har gravd frem) som ikke er bekreftet, men som har stor sannsynlighet og/eller mulig påvirkning på kursen dersom (når) de blir en realitet?

At HS/HC har en plan med sin investering, er nok alle enige i – de kjøper ikke aksjer for ca. 350 MUSD uten å ha en plan. Hva denne planen er – se det er det litt verre å vite/si så mye om. Litt har vi fått vite via prosessen knyttet til SB 5849, og da spesielt i forbindelse med de høringene som er holdt. Representanten for DOC var eksempelvis ganske klar på at de «jobbet med en konkret sak og da etableringen av en større panelprodusent». Som en del av dette er det argumentert at det vil bli etablert 1500 nye jobber, og ca.5000 nye indirekte jobber i Moses Lake området. Dette er også langt på vei bekreftet av lokale aktører/myndigheter, og har der fått kallenavnet «Project Riser».

«Hannover said the new legislation would benefit “Project Riser,” the code name for a major new investment officials with the Port and the Grant County Economic Development Council have been focusing on for the last few months. While he gave no details on “Project Riser,” in an email to the Columbia Basin Herald, Hannover did refer to it as “a new solar manufacturing facility.”»

https://columbiabasinherald.com/news/2022/mar/23/bill-passage-sets-stage-local-silicon-manufacturin/

Hva «Project Riser» inneholder rent konkret kan man bare spekulere i akkurat nå. HS er derimot (etter min mening) en av aktørene, en annen kan være Group14. Hvorvidt det settes opp et JV som en del av dette, og da med enda flere aktører, se det kan også være en mulighet. Tiden vil vise hva dette blir og hvordan det vil påvirke RECSI, men at det underbygger caset er det liten tvil om. Dette er ikke et ML2 (tror jeg) som enkelte spekulerer i.

Minner i denne forbindelse om det som er gravd frem vedrørende REC sine planer for ekspansjon (på agendaen i Moses Lake sitt kommunestyre) som vi i dag fikk bekreftet av lokalavisen:

«In a letter to the Moses Lake City Council sent Monday, Sutton wrote that REC has acquired “new investors and partners seeking to build out manufacturing for the solar supply chain in the United States,” and is looking “at building co-located manufacturing sites” on REC property.»

https://columbiabasinherald.com/news/2022/mar/24/rec-asks-annexation/

Litt merkelig at selskapet selv ikke har kommentert noe av dette til markedet, spesielt på siste kvartalspresentasjon. At de har planer om å bruke tomten de eide tidligere når de nå ser ut til å kjøpe denne tilbake for å ekspandere, er svært interessant og med all sannsynlighet en del av «Project Riser».

HS sin «plan» har derimot lenge vært kjent og kommunisert til markedet – de ønsker å starte ML raskt i form av en «jump start». Hvorvidt det har vært uenighet internt i styret i RECSI vedrørende timingen på dette (oppstart av ML) er en hypotese som kan se ut til å underbygge at HS kjøpte AKH sin aksjepost og med det tar større kontroll på denne prosessen.

At SB 5849 ble vedtatt og lå til signering er en annen faktor da dette gir forutsigbarhet for de som skal investere i området. Denne er nå signert og blir lov fra og med 1. juli 2022 (https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5849&Year=2021&Initiative=false). At ML blir startet opp igjen ser det nå ut til å være liten tvil om – hvilket omfang er det litt mer problematisk å anslå, men 50% kan være den mest sannsynlige basert på SB 5849 og uten SEMA på plass.

SEMA er derimot «i bevegelse» igjen og da mye på grunn av krigen i Ukraina. Denne delen av BBB vil med all sannsynlighet bli vedtatt og iverksatt i løpet av våren. Med denne vil RECSI og HS ha grunnlag for ytterligere investeringer for å etablere en solarkjede i USA:
https://www.hanwhasolutions.com/ko/cs/news/view?idx=636&ref=%2Fko%2Fcs%2Fnews%2Flist

Etter at SB 5849 nå er signert kan det ramle inn meldinger om både det ene og det andre – hvilken dag som helst. Det første som med all sannsynlighet kommer er melding om EGF. Hvorfor det er så viktig for HS å velge nytt syre før ordinær GF er noe man også kan spekulere i da det ikke er så lenge til GF (11. mai). Jeg tipper det vil komme positive meldinger ganske raskt etter EGF, og da med all sannsynlighet melding om ny og permanent CEO, samt åpning av ML.

Dette innlegget ble lengre enn først tenkt, men det kan godt hende jeg også har glemt en masse – fyll derfor gjerne på dersom du/dere har mer å komme med som kan være nyttig å samle i denne tråden. Håper vi kan holde oss til saken og ikke utvide også denne tråden til personangrep og annet usaklig tull.
Redigert 05.05.2022 kl 21:42 Du må logge inn for å svare
Mr_Frightened
31.05.2022 kl 11:08 4699

Leste den nå, og må jo si at den kan fort bli en realitet.
Meget bra resonnement av Origo.

Takk for tips:)
Sa2ri
01.06.2022 kl 06:46 4137

Brukeren SNES1 har plukket frem informasjon fra en plansak i ML (supert spottet), som er lagt ut på ukestråden men som også fortjener å bli postet her:

"
Economic Development Council, and the Port of Moses Lake. None of those critical economic development entities were contacted for the consultant’s report. We have proposals out to dozens of new employers that would result in hundreds of new direct jobs that would then be subject to a typical 2.5:1 multiplier for indirect and induced jobs resulting in thousands of new employees and residents. A glaring example of how information was intentionally withheld from council is the REC/Hanwha expansion estimated at 2500 direct jobs. A letter from Kevin Richards opines up to 5000. That was known to the city and not disclosed to council. Employment projections are statutorily required by the Growth Management Act."

Hentet fra side 180 her:
https://www.cityofml.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_05312022-508
"
KAWAS
01.06.2022 kl 07:47 3912

Veldig godt spottet av SNES1! Er det noen som vet/husker hvor mange ansatte REC hadde ved ML sist de hadd full produskjon?
Se ut til at Moses Lake bygger seg opp til å virkelig bli et helt sentralt sted i "the electricification of everything".

Når man ser på ulike innlegg på LinkedIn etc. er det interessant hvordan de nye anodeprodusentene fremstiller sitt produkt som revolusjonerende, unikt, det beste etc... her er det klart en meget skarp konkurranse og posisjonering som pågår. Og - helt sentralt i deres sjanse til å lykkes er kapitalsterke partnere på outputsiden (for tiden hovedsaklig store bilprodusenter) OG stabil leverandører på inputsiden - og vi vet her er to ting absolutt kritisk, tilgang til billig og ren energi og silan. Kursutviklingen i REC den siste tiden er en inkurie og jeg kan ikke se annet at dette er et kortsiktig spill hvor short spiller på psykologiske faktorer samt at en mengde day-tradere ser sist snitt til å tjene på mange trades. Dette vil også ha en ende, og blant short er det vel et slags svarteper-spill som foregår. De som ikke blir sittende igjen med svarteper er åpenbart de som legger det fundamentale til grunn og som relativt sikkert i løpet av et par års tid har flerdoblet innsatsen. Jeg kan ikke forstå annet enn at fra 2025 vil det bli en stor knapphet på silan om ikke ny kapasitet bygges. I tillgg skal også solindustrien også ha sitt. Ok, ble mye undødvendig repetisjon, men gitt gårsdagens frustrasjon blant mange er det greit å minne om hva som skjer på "bakken".

May's famøse Q1-forestilling er snart en god anekdote - tror jeg da.
Redigert 01.06.2022 kl 07:49 Du må logge inn for å svare
Zenzor
01.06.2022 kl 09:08 3679

Jeg mener å huske å ha lest noe sånt som at REC hadde 890 ansatte på et tidspunkt, for noen år siden.
Mr_Frightened
01.06.2022 kl 11:53 3383

Igjen, supert spottet.
Liker også godt det ene ordet som blir nevnt her, "expansion"!!
Hvis ML hadde 890 ansatte før, så må det være mer enn kun REC det er snakk om her, selv om REC utvider ML. Wafer??
Zenzor
01.06.2022 kl 11:55 3386

Når jeg tenker meg om så regner jeg med at de hadde så mange ansatte før split til Rec Silicon ASA og Rec Solar ASA.

De arbeidsplassene som blir nevnt her er nok mer sannsynlig knyttet til Hanwha/Wafer som du sier ja.

Men jeg innbiller meg at det er snakk om enda mer enn kun Waferproduksjon her, da jeg til stadighet leser om "multiple corporations".
Mr_Frightened
01.06.2022 kl 12:05 3359

Mye mulig, og mener at wafer vil gi 12$/m2 i tax credit om SEMA blir vedtatt, noe som gjør wafer produksjon meget lukrativ vil en tro.

Edit: endret fra $/w TIL $/m2 som er riktig, ref Q3-21 presentasjonen.
Redigert 01.06.2022 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
02.06.2022 kl 11:01 3201

Ref. tidligere post hvor jeg fremsatte noen spørsmål til selskapet via e-post. Jeg hadde i går en lengre samtale med CEO hvor også CFO og IR deltok, dette da selskapet ønsket å svare på spørsmålene direkte, ikke via e-post.

Kortversjonen er at selskapet nå fokuserer på gjenåpningen av ML, og at dette er en BIG happening!

Her er et lite resymé fra samtalen relatert til spørsmålene i min opprinnelige e-post, pluss litt til:

Kommentaren, og det som ble lagt inn i presentasjonen, vedrørende mulig behov for ekstra kapital dukket (etter sigende) opp dagen før fremleggelsen. CEO forsøkte etter beste evne å redegjøre for dette på best mulig måte. Mitt poeng (fortsatt) var at dette kunne man latt være å si noe om før man hadde mer «kjøtt på beinet» og kunne redegjort mer konkret for dette til markedet. Til dette var svaret at dette var diskutert med andre aksjonærer (min spekulasjon her er Hanwha) som hadde ytret at man burde være åpen om dette. Her var det en viss uenighet i løpet av samtalen, og May uttrykte at det er ikke alltid han som bestemmer hva som skal fremføres. Jeg er fortsatt av den oppfatning at dette kunne man med fordel utelatt frem til man visste mer - både behovet og hvordan dette skulle finansieres (noe jeg også ga uttrykk for). Slik kunne man hentet ny kapital dersom det blir nødvendig på gunstigs mulig måte (les: høy aksjekurs).

Kapitalen de har på bok ble diskutert uten at det ble redegjort ytterligere for dette, men det var enighet om at obligasjonslånet selskapet har med enkelthet kan refinansieres til en mye hyggeligere rente enn dagens 11,5%.

Det ble også referert til hva som er delt her inne fra PAS sin presentasjon – at det ikke er et behov for innhenting av kapital før medio/primo 2023. Ifølge selskapet er det slik at oppstartskostnadene vil begynne å løpe fremover (de ansetter folk, og skal planlegge oppstart av reaktorene), men de økte kostnadene de får dekkes greit av det de har av tilgjengelige midler. Endringer i verdensbildet, økte kostnader m.v. vil være faktorer som påvirker dette, og med det de totale kostnadene for å fyre i gang ML.

Videre ble det nevnt at «noen» har ment at RECSI vil bli et underbruk og /eller en underleverandør til Hanwha. May hadde fått med seg dette, men var krystallklar på at de kontraktene de inngår vil være til markedsmessige vilkår, og til alle aksjonærers beste, ikke kun Hanwha slik det har blitt hevdet av enkelte. Kontrakter de inngår vil være tilsvarende som det markedet ellers inngår. Dersom de inngår lange kontrakter (10-15 år) så vil disse ha klausuler for justering i tråd med utviklingen i markedet (polypris mv.).

Påstanden fra SB1M v/Jonas Fremming om at de må gjøre en emisjon og at en slik mulig emi blir gjort på ca. 18,- ble også nevnt – til dette var May krystallklar på at det ikke vil bli gjort noen emi på dette nivået, dette dersom en emi er måten de skal hente penger på. May mente at man også kunne dekke behovet via gjeld og at en emi ikke nødvendigvis er det som kommer til å skje – selskapet vil finansiere behovet på best mulig måte, mao lavest cost for alle parter.

Ellers ble Butte tatt opp da jeg savnet en mer konkret redegjørelse på denne delen av selskapet i Q-fremleggelsen. May mente det ikke hadde skjedd så mye i Butte og at det derfor ikke var noe stort behov for å bruke mye tid på dette. Butte er fortsatt «livslinjen» deres frem til ML gjenåpner og genererer inntekter – hovedpoenget, og «den store saken» denne gangen var gjenåpningen av ML (dette ble gjentatt flere ganger).

Når det gjelder Yulin så har de skrevet denne ned til null (0). Selskapet virker fornøyd med å eie 15% - eierandelen og en eventuell økning av denne, eller salg, var noe de forklarte på 4Q21 ifølge May. Hvorvidt denne eiendelen kan benyttes som finansiering av oppstarten i ML var han ikke så interessert i å diskutere – det blir som det blir.

I forhold til SilaN og G14 sine fremstøt i ML så var CEO klar på at de ikke hadde blitt konsultert vedrørende dette (synes dette høres merkelig ut). I denne forbindelse nevnte han også at det står flere skilt nært REC sin fabrikk, men skilt gir ingen garantier eller finansierer oppstart. Det pussige i dette var at han nevnte OneD som ett av skiltene i nærheten (tolk dette slik dere vil).

I følge May er REC nå i en posisjon hvor det er mange som ønsker offtake fra fabrikken. En del av dette ligger frem i tid (EV), mens HS har kommet med et konkret tilbud (dagen før Q-fremleggelsen hvis jeg forsto dette riktig), som resulterte i at de nå kan fyre i gang reaktorene igjen. Dette er prioritet #1 fremover, så får de se hva som kan bli resultatet av dette. En ting er forespørsler, noe annet er konkrete tilbud og avtaler.

Selskapet har uansett posisjonert seg slik at de har sikret muligheter rundt fabrikken (jeg tolker dette til mulige utvidelser og/eller samarbeid med ulike aktører). Til dette nevnte jeg det som er plukket frem av SNES1 ifbm møtet i City Council 31. mai, dette da slik informasjon er meldepliktig. CEO ble noe paff over at dette ble nevnt da han (etter sigende) ikke kjente til dette. Vi får se om det er korrekt, eller om det kommer noe mer konkret om akkurat denne delen etter hvert.

Alt-i-alt en hyggelig samtale med gode diskusjoner. RECSI ser ut til å ha staket ut en kurs som vil gi penger i kassen til selskapet, og aksjonærene i fremtiden, så gjenstår det å se når de begynner å melde kontrakter og dets like slik at de som fortsatt tviler faller ned på rett side av gjerdet.
omac
02.06.2022 kl 11:07 2943

Knallbra jobbet Sa2ri! Hva menes med skilt i denne sammenhengen?
Sa2ri
02.06.2022 kl 11:13 2926

At det er skilter på andre eiendommer i området som viser hvem som kommer - OneD ble nevnt i denne sammenhengen. Hvorvidt dette er et faktum har jeg ingen mulighet til å verifisere/avkrefte, men det hørtes ut som det var en del eiendommer i området som er i ferd med å få interessante eiere.
Todareistodo
02.06.2022 kl 11:22 2925

Takk for både initiativet, og rapporteringen, til oss andre. Veldig betryggende og pirrende tilbakemelding! Bra jobbet.
omac
02.06.2022 kl 11:23 2929

Riktig, takk for svar. Fremtiden er lys og jeg er i ferd med å bli gjeldsfri og ha mye til overs
giants
02.06.2022 kl 11:24 2950

Meget bra jobbet. Også bra at de tar seg tid til å svare, selv om man selvfølgelig skulle ønske at informasjonen fra selskapet var så klar og omfattende nok til at slikt ikke skulle være nødvendig.

Takk for at du deler!
Zenzor
02.06.2022 kl 11:34 3316

Vil rette en enorm takk til dine bidrag Sa2ri.
I all tid dette kun er informasjon fra anonyme nick på et forum, så må man selvfølgelig tolke infoen slik man vil.

Men jeg anser informasjonen som veldig pålitelig og høyt sannsynlig, knyttet opp mot all annen informasjon vi får puslet sammen her på forumet.

Det høres svært sannsynlig ut at det da er snakk om denne eiendommen for OneD:
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/13581-Wheeler-Rd-NE_Moses-Lake_WA_98837_M28929-13097?ex=2929452718

Da den nå er solgt for noen uker siden, forventer at det blir offentliggjort nå i Juni/Juli.
FMI
02.06.2022 kl 11:38 3312

Hvis Hanwha har kommet med et tilbud dagen før fremleggelsen, OG dette tilbudet vil ha klausuler for justering ift fremtidig markedspris, så er det vel grunn til å forvente kontraktsinngåelse om ikke alt for lenge. REC trenger jo konkrete garantier - og kanskje midler - for gjenåpning, og mye tyder vel på at Hanwha vil sikre seg en betydelig andel/alt av kapasitet før ev utvidelse.

Edit: men én ting jeg absolutt ikke blir klok på er at batteriprodusentene flokker til ML og snakker om det som episenter for neste generasjons batterier; med behov for ‘mye’ silangass i produksjonen; med tidligere etablert partnerskap med REC; og etablering på nabotomtene - mens REC, som skal ga vært ‘i dialog’ med flere av selskapene i lang tid, tilsynelatende ikke har noe kjennskap til etableringen 🤷🏼‍♂️ Det der rimer ikke i det hele tatt..
Redigert 02.06.2022 kl 11:44 Du må logge inn for å svare
Zenzor
02.06.2022 kl 11:49 3214

Enig.

Her tror jeg James kun nevner det han er pliktig å nevne, og holder resten av informasjonen tett til brystet.

Om Rec har dialog med batteriprodusenter om utvikling og fremtidige visjoner, så er det ikke likestilt med å "rådføre med Rec før de kjøper tomt", ei heller børs sensitiv info da det fremdeles er en løpende dialog om muligheter.
InForTheWin
02.06.2022 kl 11:50 3205

Har reagert på det også, at REC sier de ikke har kjennskap til dette. Her er det noe muffens...
Zenzor
02.06.2022 kl 11:51 3174

Det samsvarer også med bekymringene fra grunnleggeren i G14, hvor han etterlyser en tydeligere plan eller visjon for hvordan Rec skal klare å forsyne så stort behov for silan fra 2025 og utover som G14 m.f. forventer.
DjTao
02.06.2022 kl 11:57 3124

Tusen takk Sa2ri for initiativ og grundig oppsummering!!!

At One D skal samlokalisere seg med REC er vel nesten som forventet ettersom de allerede har etablert pilot produksjon i Moses Lake. OneD ser vel at de må utvide kapasiteten opp fra 100 tonn dersom de skal klare å levere nok anoder til EV markedet og da bør de vel bestemme seg for lokasjon av et større produksjonsfasilitet allerede nå slik som Sila & Group 14 har gjort.

“We are currently doing all the production from our Palo Alto production facility,” according to OneD. “However, this is not the ideal place for this, because it is not an industrial environment and we are very limited. That’s why we decided to build our first pilot plant in Lake Moses. “

Currently, OneD is also engaged on an executive level with EV car manufacturers, not just on a technical level, as they have a huge challenge: to essentially create a supply chain on every continent. The amount of material that will be needed in the next few years is huge. Therefore, OneD will work with graphite suppliers in Asia, Europe and the United States and improve their graphite to fit within the strategic imperative.

“Supply is a big problem,” according to OneD. “By 2025, there will not be enough EV cell manufacturers to meet market demand. And it’s not just factories that produce EV cells; these are also all materials that enter EV cells. “

https://newstechok.com/new-battery-technologies-meet-the-demand-for-electrification-and-sustainability/19787/?noamp=mobile

Redigert 02.06.2022 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
KAWAS
02.06.2022 kl 12:00 3361

Tusen takk for ditt initiativ, dette gjorde du meget godt!
Dette blir nok fanget opp av mange. Kommer det ingen kursreaksjon etter dette er det et bevis for meg at det er kun short som holder kursen nede.
Redigert 02.06.2022 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
SUTRE
02.06.2022 kl 12:02 3388

Takk for meget god informasjon og oppdatering Sa2ri. Takk for at du deler.

Fikk du noe inntrykk av forhandlinger med Hanwha og tidsperspektivet her?
Solerbra
02.06.2022 kl 12:06 3368

Med Hanwha i ryggen som gararantist er Recs situasjonen og forhandlingsituasjon med anodeprodusentene snudd på hodet. Nå er ikke Rec avh. av G14, SilaN og de andre for å starte opp, men anodeprodusentene trenger jo silan. Derfor kan Mey & co. trekke litt på skuldrene. Ja, ja, dere skal bygge fabrikker rundt oss. Vi er nå her hvis dere vil kjøpe noe.
Redigert 02.06.2022 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
Solerbra
02.06.2022 kl 12:30 3190

Utrolig informasjon som deles på denne tråden (kan ikke bare de fleste andre tråder like godt slettes?) TAKK.

Det er jo interessant at selskapet/May tilbakeviser sentrale forutsetninger for SB1Ms analyse. Emi på kr 18 er utelukket, Rec blir ikke kun underleverandør av Hanwha og Hanwha skal betale markedspris. Da faller nok også regnestykket basert på 14 usd/kg. Så hvem vet disse tingene? Selskapet eller Flemming?
Sa2ri
02.06.2022 kl 12:31 3210

Slik jeg tolker dette (på helt fritt grunnlag) er det naturlig å anta at det er pågående forhandlinger om betingelser, volum og tidshorisont, men alt utover dette blir spekulasjoner. Jeg er trygg på at RECSI melder dette til markedet når de har fått signaturene på papiret - når det eventuelt blir, se det kan være "når som helst" avhengig av hvor vanskelig det er å bli enig med sin største aksjonær.
Redigert 02.06.2022 kl 23:34 Du må logge inn for å svare
Vilter
02.06.2022 kl 12:32 3357

Veldig, veldig nyttig info.

Jeg liker at det er flere som ønsker å kjøpe av REC - det gir gode forhandlingskort.

Jeg liker også at han er tydelig på at det er normale markedsforhandlinger med Hanwha.

Nå kan vi vente på markedet. RECsi leverer og mer til!
solfylt
02.06.2022 kl 12:47 3392

Takk så mye! Dette er veldig betryggende. Overraskende dette med batterigjengen. Og spesielt interessant med City Council delen som nok en gang viser et godt eksempel på godt gravearbeid.
AmatørKongen
02.06.2022 kl 13:11 3231

Fantastisk, i telefonsamtale med ledelsen liksom.

Jeg tviler ikke et sekund på alt som kommer fra deg Sa2ri, er 100% sant. Du fremstår som en bruker med integritet og en person som er opptatt av at alt skal være riktig.

Utrolig verdifullt bidrag, mange takk!

Burde ikke markedet(i form av en børsmelding eller en artikkel) få den samme informasjonen i forhold til at det ikke vil bli gjort en evt emisjon på 18 kr.
Det er jo fort en av grunnene, til at kursen er der den er, idag..
Onmyway
02.06.2022 kl 13:28 3113

Dette, altså, var stort! Utrolig bra jobba og takk for at du deler det med oss!

Når det gjelder batteriprodusentene - mer svar på flere andre poster om dette med Sila som har lokalisert seg i ML,
sa James May under kvartalsfremleggelsen «in this instance, we weren't consulted by Sila Nano» og « we welcome the building of battery facilities here in Moses Lake. That looks to provide a good offtake for the plant over the long run, but we'll determine how we address that as time goes on.» De har altså ikke hatt samtaler knyttet til akkurat dette med kjøp av eiendommen, nå…

«We have held discussions with Sila Nano as well as to other companies at various times throughout the last several years. However, in this instance, we weren't consulted by Sila Nano. We had no specific talks with respect to their purchase of this land. What this goes to show is that REC Silicon is that primary source of silane that will be required by these companies in order to operate their technologies.»

«I think we've kind of telegraphed our intentions there. At the same time, we welcome the building of battery facilities here in Moses Lake. That looks to provide a good offtake for the plant over the long run, but we'll determine how we address that as time goes on.»

https://seekingalpha.com/article/4515046-rec-silicon-asas-rnwef-ceo-james-may-on-q1-2022-results-earnings-call-transcript

Det er ikke naturlig med noen børsmelding for å tilbakevise spekulasjoner fra analytikere. Da hadde selskapene fått mye å gjøre. May har aldri sagt at REC SKAL gjennomføre en emisjon, bare at det er en av alternativene som vurderes. Han har i hvert fall ikke gitt signaler om at den skal settes så lavt som 18 kr.
Fornybart
02.06.2022 kl 13:44 3119

Well done, og takk for at du deler med menigheten.
Kan forhåndsbetaling fra Hanwha for poly leveranse være med å dekke kapital behovet eller kommer kanskje en slik forhåndsbetaling for sent iforhold til behovet mon tro?
Sa2ri
02.06.2022 kl 13:45 3291

"....i telefonsamtale med ledelsen liksom"

Ja, faktisk (Teams møte), og dette er ikke en "Grove" melding.
Redigert 02.06.2022 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
Zenzor
02.06.2022 kl 13:47 3305

Det virker på meg som at en beslutning ble tatt på kort varsel om å gå ut med informasjonen så tidlig som mulig slik at dette ikke ble noe som eventuelt hang over dem og måtte slippes ut rett før de behøvde pengene, i frykt for å da krasje kursen rett før en emisjon.
Samtidig kunne det da bli oppfattet negativt at de i praksis har forventet denne kostnaden i halvannet år uten å si noe.

På denne måten er informasjonen allerede delt med markedet, og kanskje delvis glemt om et år, slik at det ikke blir et potensielt "stikk i siden" på aksjonærene og krasj i kursen i slutten av 2023 nærme en eventuell emisjon.

Når det er sagt er det ikke gitt at en emisjon hadde gitt et negativt lys på Rec, dersom man gikk ut med behovet når man hadde konkrete kostnader og oppgradering/utvidelser direkte knyttet til dette.


I bunn og grunn setter jeg som investor ihvertfall pris på åpenhet og ærlighet fra selskapet tidlig, det er kanskje noe som over tid også kan gjenbygge markedets tillitt til både kurs og ledelse?
Smaug
02.06.2022 kl 13:50 3541

Uansett mener jeg at SB1 bør oppdatere sin analyse på bakgrunn av dette hvis de overhode ønsker å fremstå litt troverdig.
Smaug
02.06.2022 kl 13:52 3594

Takk for flott initiativ og bidrag rundt uklarheter rundt fremleggelsen av Q1 tallene. Har du videreformidlet dette til SB1 slik at de kan få oppdatert sin analyse på korrekt grunnlagt og ikke utfra egen synsing?
Redigert 02.06.2022 kl 13:52 Du må logge inn for å svare