Dosimetri data

NANO 05.11.2018 kl 10:17 2109

Det er 4 induviduelle pasienters dosimetri-data på, side 18 i presentasjonen på forsiden til NANO under 'Who are we'.
Tallene:

Predosing: 1) 40 mg lilotomab, 2) no pre-dosing, 3) 375 mg/m^2 rituximab, 4) 100 mg/m^2 lilotomab
red marrow dose: 1) 0,94 mGY/MBq, 2) 1,55 mGY/MBq, 3) 1,44 mGY/MBq, 4) 0,89 mGY/MBq
tumor dose: 1) 1,62 mGY/MBq, 2) 2,1 mGY/MBq, 3) 0,83 mGY/MBq, 4) 2,78 mGY/MBq

Hvor universelt er dette for andre pasienter? Forskjellen i favør 100 i predosering virker enorm for mine øyne. Antar det kreves benmarg for å få data fra 'red marrow dose' så antar det er et inngrep de ikke gjør mange ganger. Men vil vite hvor signifikant denne informasjonen er, holder på å lese meg opp på internett uten å bli klok så langt. Noen som kan bidra?

Kanskje man kan koble 18F-FDG til lilotomab og deretter avlese opptaket med PET? En slik metode forutsetter, så klart, at Betalutin og 18F-FDG-versjonen har sammenlignbar binding til CD37.
Se, for eksempel, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4778250/
05.11.2018 kl 11:45 1937

Astrup svarte lignenede til meg på TI:
Main γ-energies are indicated by the thicker lines in the diagram in figure 2.1, having
energies of 113 and 208keV with 6 and 11% abundance respectively. From an imaging
perspective the abundance is low, but the photon energy lies well inside the realm
of imaging. This makes it possible to image the distribution of 177Lu in patients with
commercially available SPECT/CT-scanner systems.

“Do you expect a big deviancy in dosimetry data in a larger sample size of same dose? You have shown data of singular patients for it, how statisticly significant is such data from a single patient?”
Er et spørsmål jeg tenker på til i morgen. De dataene fra dosimetri virker særdeles positiv i favør 20/100 dosen. Prøver å forstå hvor stort argument de kan være til at det skal gripes inn i det randomiserte studiet for å videre bruke kun 1 dose.
05.11.2018 kl 12:27 1796

Mer svar fra TI jeg vil dele siden nivået er utrolig bra:
Bra_Britt
Dosimetri utföres med Spect/CT. Det er analogt med en PET-CT undersökelse. I PET-CT gir man dock et radioaktivt diagnostikum, oftest radioaktivt sukker. Efterfölgende detekterer man radioaktiviteten i x-y-z plan. Ved Pet-CT legges kartet over radioaktiviteten over en CT undersökning, så man kan relatere det til anatomiske strukturer.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470615

Ved SPECT/CT gjöres samme sak, men man injiserer ikke radioaktivt sukker. I Nordic Nanovectors tilfelle injicerer man radioaktive betalutin og gjör det radioaktive kartet som viser betalutin sin distribusjon i x-y-z plan. Deretter lavdosis CT av thorax og buk for anatomisk korrelation.

SPECT/CT dosimetri kan gjöres til alle radioaktive legemidler, så som Zevalin eller radioaktivt-jod (tyroidea-cancer), men er ikke alltid en del av standard oppfölgningsprogrammet. Dosimetri studier er således en non-invasiv undersökelse, men utsetter pasienten for ekstra strålningsdose i form av en lavdosis CT- thorax og abdomen. Dosimetri ble utfört på i alt 19 pasienter.
I studiet gjordes Student-t-test analyse på lesion nivå. Totalt var det 47 lesioner.

Det ble funnet en gjennomsnitlig liten ökning av tumoruptake og liten minskning av opptak i röd benmarg (blodcelleproduserende benmarg) hvis man sammenlignet predosering med 100 mg/m2 lilotomab mot 40 mg/m2 lilotomab. Dette var dog ikke statistisk signifikant, hvilket kan skyldes for liten sample size, men også at det ikke er noen reel forskjell i tumor uptake mellom dosene.

Sitat slutt
----
Sliter selv med å forstå hvordan NANO har konkludert slik de har:
Sliter med å forstå at dette er en konklusjon for de:

The patient mean tumor absorbed dose to RM absorbed dose ratios,
2.16 for arm 1 and 4.62 for arm 4.
“no statistically significant difference between arms 1 and 4 was found”?

Ser muligheten i for lavt grunnlag i antall pasienter, men det ser da ut som en meget signifikant forskjell.
Redigert 05.11.2018 kl 12:28 Du må logge inn for å svare

Jeg tror også det skyldes lavt antall pasienter.
Fordelen med CT er jo at man kan bruke den allerede injiserte isotopen (her 177Lu) til målingene, det er sikkert ikke lett å rekruttere pasienter til ytterlige PET-undersøkelser.
PET er ganske nøyaktig; når positronet fra 18F møter et elektron (som det er nok av i svulsten) så vil disse to elementærpartiklene annihilere; all massen går over til to stk fotoner med energi 511 keV, og disse vil gå i motsatt retning fra hverandre (korrigert med en vinkel for energien det opprinnelige positronet hadde). Så, ved å avlese to stk fotoner med energi 511 keV på (nesten) hver siden side av svulsten, kan man beregne hvor strålingen fra 18F kom fra.
Hugoil
05.11.2018 kl 14:51 1528

Er det fjorårets dosimetridata du ser på? I tilfelle så diskuterte vi det du tar opp da, temmelig grundig i oktober i fjor.
05.11.2018 kl 15:16 1429

Satt fullastet i PCIB i oktober i fjor. =S de var så billig i august at jeg satt helt til desember der og turte ikke følge NANO tett.
Merlin
05.11.2018 kl 22:06 1060

"Dette var dog ikke statistisk signifikant, hvilket kan skyldes for liten sample size, men også at det ikke er noen reel forskjell i tumor uptake mellom dosene."

Svaret er gitt. Det var stor reell forskjell på opptaket. Dermed er for liten sample size årsak. Men det synes jeg ikke spiller særlig rolle, siden vi her snakker mer fysikk og plassering enn biokjemi. Det behøves dermed ikke mange forsøkene for å påvise årsak-virkning.

Konklusjonen bør være at man kan kutte 15/40 i det videre og gå for 20/100. Det blir billigere, raskere og bedre.