Q4 utbytte 2021


Var har annonsert 262 millioner utbytter for 4. kvartal, når vil det bli utdelt eller har det allerede vært. Jeg er aksjonær siden børsnoteringen, men jeg kan ikke se noen distribusjon på kontoen min. Noen tanker om det?