DLTx – kan bli aprils store aksje!


Har siste ukene lest meg opp på DLTx, de har mye i pipe, har hengt etter betydelig på peers (sammenlignbare selskaper) og er styrt av algoritmer. Jeg tror denne skal få et skikkelig rykk i nær fremtid.

Nærliggende triggere

- Presentasjon av DSM
- Utvidelse av Filecoin kapasitet
- Nye prosjekter (Helium er nevnt i flere intervjuer nylig)
- Rhodium notering
- Oppkjøpskandidat
- Manipulert aksjekurs/short
Ønsker du eksponering mot Web3 finnes det få alternativer for Nordiske aksjonærer utover DLTx som er notert på Oslo Børs.

Selskapet er en betydelig spiller innenfor blockchain og web3.Investerer og deltar aktivt i utbygging av infrastruktur på blockchain og web3. Selskapet investerer direkte i kryptovalutaer og protokoller, mining og tidlig fase (seed) selskaper innenfor blockchain.

Gjennom DLTx sitt nettverk har man tilsynelatende god aksess til en rekke interessante og gode prosjekter, og dette er et av flere fortrinn selskapet har gjennom selskapets ledelse og advisory board. DLTx skal gi investorer tilgang til digitale assets og muligheter innenfor blokkjede-teknologi de normalt ikke ville hatt mulighet eller tilgang til.

Etter oppkjøpet av DSM har selskapet en helt unik tilgang på kompetanse slik at man kan agere og utvikle nye protokoller (Filecoin f. eks) raskere i fremtiden enn man har gjort til nå med en skalerbar forretningsmodell.

Forretningsplanen er å finne protokoller som vil ha betydelig innvirkning på verden med potensiale for hundrevis av millioner brukere og som representerer viktige spillere i den globale økonomien og samfunnet. Et eksempel på dette er Filecoin som DLTx tror vil være “Bitcoin” for distribuert lagring av filer gjennom blokkjede teknologi. DLTx har uttalt at de vil kun mine tokens (coins) hvor selskapet mener verdien av tokenen vil være minimum ti ganger høyere enn kostnaden for å produsere den.

Rufsete Q1

Selskapet har hatt en tøff start på året. I Kombinasjon med en rekke dårlig nyheter og et volatilt underliggende marked har resultert i en nedgang på 50% i Q1. Første kvartal kan oppsummeres med et fall i Filecoin på 30% i Q1, utsatt Rhodium notering, kansellering av rettet emisjon mot Ethos og CFO som har sagt opp jobben og solgt aksjene sine.

Hvilke eierandeler besitter DLTx?

Etter Q4 satt selskapet på en rekke investeringer som Rhodium, BMAQ, SVBS, Avocado, Astralabs, Titan, HBAR og mange flere investeringer. Disse var verdsatt til 20.5 MUSD. I Q2-rapporten ble DLTx sin andel av File Storage Partners (FSP) verdsatt til 10 MUSD. Selskapet eide 51%, mens DSM eide 49%. Nå eier DLTx 100% av FSP etter oppkjøpet av DSM er gjennomført. Dette var før utvidelsene av Filecoin operasjonen, men Filecoin kursen var over 50 USD, mot nå 25 USD.

I tillegg har selskapet fått ytterligere tre SPVer (lignende File Storage Partners) etter oppkjøpet av DSM. Disse består av ytterligere to Filecoin operasjoner og en Bitcoin operasjon. Vi vet ikke hvilke inntekter disse bringer, men DLTx har betalt ca. 4.5 MUSD.
Basert på dette anslår vi at selskapet sitter på verdier til rundt 45 MUSD med en marketcap på 66 MUSD.Hvilke inntekter guider DLTx?

For Q1 guider selskapet ca. 25.000 Filecoin rewards.
For Q2 guider selskapet ca. 45.000 Filecoin rewards.
For Q3 guider selskapet ca. 70.000 Filecoin rewards
For Q4 guider selskapet ca. 150.000 - 300.000 Filecoin rewards

Hvis vi antar at selskapet “stopper” opp på rundt 150.000 - 300.000
Filecoin rewards kvartalsvis de tre kommende årene i tillegg til at selskapet inngår Filecoin Plus avtale for 10% av kapasiteten sin og beholder kostpris på 8 USD for hver Filecoin reward så vil selskapets inntekter kunne se ut som følger:

Periode Filecoin rewards Filecoin kurs Kostpris Inntekter Filecoin plus Inntekter
Q1 2022 25000 19 8 2 475 000 kr
Q2 2022 45000 20 8 4 860 000 kr
Q3 2022 70000 25 8 10 710 000 kr 12 600 000 kr
Q4 2022 150000 25 8 22 950 000 kr 27 000 000 kr

2023 600000 - 1200000 25 8 91 800 000 kr - 183 600 000 kr 108 000 000 kr - 216 000 000 kr
2024 600000 - 1200000 25 8 91 800 000 kr - 183 600 000 kr 108 000 000 kr - 216 000 000 kr
2025 600000 - 1200000 25 8 91 800 000 kr - 183 600 000 kr 108 000 000 kr - 216 000 000 kr

DLTx er en av få tilbydere på Filecoin nettverket som har tilgang til Filecoin Plus som innebærer langsiktig avtale med betydelig høyere rewards (ca. 10x høyere). Dette er en av årsakene til at oppkjøpet av DSM var strategisk viktig for DLTx.


Rhodiumnotering

Noteringen av Rhodium ble utsatt noe som sendte ned DLTx fra 17-18 kr. Det går nå rykter at denne skal åpnes og noteres ila 3-6 uker. Dette vil føre til en kurseksplosjon.


Oppkjøp/Notering USA

Jeg tror selskapet er kjøpt av børs innen 1-3 år til helt andre priser. Hvis Filecoin går til 100 dollar i 2024 slik selskapet selv tror – vil selskapet generere inntekter på 1,5 til 2,0 mrd. pr år. I tillegg vil assets være verd betydelig mer. (2-3 mrd) At selskapet da kan prises til 15-20 milliarder, som er faktisk 35 ganger over dagens pris.

Manipulert aksjekurs

Det er for meg som aksjonær åpenbart at det er algoritmer som handler i aksjen og at det er short i aksjen. Pr. nå er det ikke mer tilgjengelig aksjer i shortpool hos Pareto. Hvor mye vet jeg ikke, men tror nye short ble satt på 8,50-8,6+nylig. Aksjen er kanskje den letteste å «kjøre» på Oslo Børs.

Dette fordi det er mye «fake» orders som trekkes når noen kjøper dem. Det er i praksis ikke reelle selger i selskapet. Min teori er at det kommer mye spennende fra selskapet fremover og at ledelsen er forhindre i å kunne kjøpe aksjer. Jeg tipper en eller annen aktør holder denne nede med nakenshorting. Dette er kun en teori.

Oppsummering
Selskapet besitter eierandeler til ca. 400 MNOK og ligger an til inntekter for 2022 på kr 80 MNOK med en snittpris på Filecoin på 22 USD. For perioden 2023 - 2025 kan selskapet potensielt ha inntekter på rundt 200 - 400 MNOK pr år med en snitt Filecoin på 25 USD. Selskapet selv tror på høyere kurser. Inntekter fra SPVer er ikke medregnet.

Å lese her inne er nesten komisk. Hva driver egentlig dere spekulanter med til vanlig? Tjene penger kan dere umulig gjøre. Er helt opplagt at denne bør du pakke i skuffen til slutten av 22. At krypto faller pga inflasjonstall er vel helt innafor. Verden går ikke under denne påsken heller. Om du er all inn på en aksje så er du idiot, og om dette er en av mange, så ta livet med ro og la den ligge. Jeg har ikke lest en eneste negativ nyhet, de har gjort akkurat det de sa de skulle gjøre. Grunnen til at dere har så hastverk er fordi dere skal tjene raske penger, du er en del av problemet med "mafiabørsen" som et par av dere tyter om. Tror du på caset og har penger, fyll på. Om du ikke tror så bør du aldri ha eid en aksje her i utgangspunktet. Er du en spekulant så er det en ærlig sak, men hvorfor er du her å griner da? Inflasjonen vil flate ut med rentene, slik den alltid har gjort, og verden går videre. Krypto vil selvsagt nå nye høyder, sammen med resten av markedet.
Møyfrid
12.04.2022 kl 12:25 3080

"Jeg har ikke lest en eneste negativ nyhet, de har gjort akkurat det de sa de skulle gjøre."

Si meg, kommenterer De rett selskap?

O, sancta simplicitas.
Jacob78
12.04.2022 kl 12:39 3071

Han er kompis med Hauserud
Møyfrid
12.04.2022 kl 14:20 3005

... Mens du er nevøen til Baisserud?
Inord
12.04.2022 kl 15:49 2966

Jeg tenker at vi ser mye mer i neste halvår av hva DLTx klarer å få til. For å sitte videre med en pott aksjer må jeg slutte å irritere meg over hvor lite info som kommer fra selskapet, og heller se frem til kvartalsrapportene til høsten.

Litt om hva som foregår i kulissene. Tydelig at Seal Storage Technology er en av joint venture partnerne til DLTx.


For the purposes of community transparency, Seal Storage Technology would like to present a collaborative plan for onboarding a total of 50 PiB to the Filecoin Network. This will represent 5 full replicas of a 10 PiB data set. We would like to present details here about the project and plan to attend the Tuesday, April 5, 2022 Governance Call to discuss with the community.

Project Description

The project is a 10 PiB project to prove out the value propositions of decentralized data storage. A set of 10 DataCap Applications has been submitted by Seal Storage on behalf of our Customer, who wishes to remain confidential for the duration of this project project. Our Customer is a world-class scientific research organization and the data sets are outputs of scientific experiments.

The Customer has been working with large data sets (PiBs) for decades and is interested in pursuing the Filecoin Network as a solution to some of their exabyte-scale storage problems. This is why starting with a 10 PiB project makes sense to them as it represents a small portion of their complete archive. Due to the perceived risk associated with cryptocurrency projects, our Customer feels it is best to delay public announcement of our collaboration until we have successfully completed the project.

Data Set

The data set contains outputs of scientific experiments. The data itself is not of use to anyone beside our Customer due to the post-processing required to create a useful result. However, our Customer would like the data to remain private as viewing it can lead to understanding the name of the Customer. Therefore, the data will be encrypted as per Customer requirements.

It should be noted that scope for the project includes creating a publicly available data set.

Transparency in KYC

Our Customer is a world-class scientific organization and we have completed a KYC process to verify this customer including meeting the Customer Lead face-to-face, numerous meetings with the broader technical team, data transfer tests with the Customer Team and their collaborators, and verification of sample data.

We understand that a confidential customer and encrypted data complicate the ability of the Filecoin Community to verify this project.

Seal is committed to transparency and we have completed NDAs with notaries and storage providers, including Filecoin Foundation, and disclosed the name of the Customer along with evidence of the project such as email communications, a statement of work document, data transfer details and sample data.

Transparency in Filecoin Plus Guidelines

We would like to show our appreciation to the community for allowing this project project to move forward. In working closely with Protocol Labs and The Filecoin Foundation, Seal is following these recommendations as a path forward to make the project a success for the Customer and the Network.

Submit a Proposal Issue in the Notary Governance repo for your entire project
Submit ten 5-PiB datacap applications, each referencing the project
Each datacap application will be assigned to one SP
Four notaries have agreed to support these LDNs
Data Storage Plan

Five full replicas, total of 50 PiB of Datacap

Primary SP Partner: DLTX, receiving 10 PiB of Datacap for one full replica, Supporting Seal with compute to meet Customer milestones Location: Omaha, Nebraska


https://githubhot.com/repo/filecoin-project/notary-governance/issues/489


https://github.com/filecoin-project/filecoin-plus-large-datasets/issues/274
Redigert 12.04.2022 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
Jacob78
12.04.2022 kl 16:01 2954

Trenger ikke baise denne for at den skal gå til hel****
Rubin
12.04.2022 kl 21:08 2896

Alltid lurt å sjekke kvartalsrapportene:
😉

Outlook
Subsequent to Q4, the Filecoin division has been rebranded as DLTx Cloud, and by the end of Q1 the expansions installed are estimated to produce daily adjusted power growth of ~330 TiB.
Rubin
12.04.2022 kl 21:15 2897

DLTx Digital AS skal sannsynligvis ta seg av dette:
«The new divisions will be developed in a similar fashion to DLTx Cloud and will diversify the company across several protocols.»
Redigert 12.04.2022 kl 21:16 Du må logge inn for å svare
p0lsa
13.04.2022 kl 09:18 2776

Veldig bra inord. Godt gravearbeid.

Hentet fra XtraInvestor.
https://filfox.info/en/address/f01385207
Daily Power Growth: 366.28 TiB / day
Selskapet leverer nå på denne økte kapasiteten de meldte i Q4, bare leit at selskapet ikke børsmelder dette slik at de kan fjerne litt usikkerhet i markedet på at de ikke leverer.
Jacob78
13.04.2022 kl 12:04 2697

Aksjen holdes oppe av algoritmer. Omsetningen er borte, fakler sakte men sikkert mot grunnen. 6kr neste uke!
Hahaha de som hørte på hauserne. De smarte har rømt for LENGST og dere andre sitter igjen å ikke skjønner en dritt
Redigert 13.04.2022 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
Jacob78
13.04.2022 kl 13:09 2679

Ja hvordan føles det? Sitte over påsken å ikke få solgt, og samtidiges vite at denne kommer til å smelle i bånn på tirsdag? 7,01 hadde vært en ufattelig god pris, men dere selger vel heller på 6kr til uken!
God påske a da dere😂😂😂😂😂😂

Hvis vi ville ha solgt så hadde vi vel gjort det for lengst . Er dette en trader tråd mener du ? Hvis ikke så har du en merkelig humor

Fint mulig den skal ned til både 4,5 og 6 kr. Men tør du sette penger på om den er der om 8 måneder? De fleste eier jo også aksjen og ikke derivater, så hva du rabler om begriper jeg ikke.
Inord
15.04.2022 kl 19:40 2399

Når DLTx får 10x avkastning på FIL mining fra web3storage, hva da?
Møyfrid
15.04.2022 kl 21:16 2391

Det kan du si.

Sjelden sett større avkastningsmuligheter siden TP5C.

Det gjelder å være høyt oppe på høyrebenet.
Rubin
20.04.2022 kl 23:08 1829

Fantastisk. Da blir det ganske mye profitt å høste fremover…💰
Møyfrid
21.04.2022 kl 00:36 1776

Ja, får dem prisen på Filezcoin tilbake til 50 USD sitter dem igjen med en skarve BF på litt i overkant av 6000%..

Verden har vel ikke sett maken siden svensken som solgte klokker med påmalte visere til naive nordmenn.

Man kan undres over at ikke flere seriøse investorer hopper på her!
herrgrå
21.04.2022 kl 12:25 1651

Est. Value (20 April 2022)

Rhodium Enterprises $ 6 884 000
BMAC $ 3 959 310
sindre
21.04.2022 kl 12:27 1669

Noen som fikk noe ut av dagen børsmelding ?
herrgrå
21.04.2022 kl 12:53 1643

Ingen grunn til å oppdatere et dokument som ikke skal oppdateres. selskapet bør bruke neste rapport for å korrigere verdivurderinger av investeringer. Dette er rart. og akkurat som aksjekursen beveget seg opp...

kjenner noen noe selskap som går tilbake til en gammel kvartalsrapport for å korrigere investeringsverdier?
Redigert 21.04.2022 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
21.04.2022 kl 13:11 1637

In connection with preparing the annual report 2021 and maintaining a conservative valuation of company assets, DLTx has in cooperation with accountant and auditor adjusted the valuation of Rhodium Enterprises with additional USD 4.7m and is publishing a revised Q4 report.

For en tegnefilm 🤣🤣🤣
Møyfrid
21.04.2022 kl 13:15 1631

Kart og terreng var det noen som sa.

Lykke til med Q1 og CD.

Redigert 21.04.2022 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Jacob78
21.04.2022 kl 15:21 1556

Gratulerer til dere som fortsatt mener at selskapet ikke er søppel😅 var kanskje ikke så dumt ment likevel…….?
Jacob78
21.04.2022 kl 15:36 1540

Det ble stille i fjøset nå
Jossert
21.04.2022 kl 15:46 1528

Noen som vet om det er shortere i denne aksjen for tiden? Dagens informasjon var vel litt i tråd med forventninger og dermed ingen stor overraskelse, men selvsagt uheldig. Ser frem i mot saklig svar.
Møyfrid
21.04.2022 kl 15:49 1515

Det er jo bare helt fantastisk.

"Selskapet" legger det frem som om de er den edruelige parten her og ønsker med dette å ikke skape for store forventninger for menigheten. Ikke helt i samsvar med CEO`s blyge 10 års guiding på aksjesladder i fjor....:-)

Men det skal jo nevnes at podcasten vel ble postet en ukes tid før Q3 og CEO`s gigasalg av aksjer :-)

Snart på tide å bytte navn igjen? Element? Intex?

Møyfrid
21.04.2022 kl 15:51 1512

I tråd med forventningene?

Forventningene var vel heller et prospekt på hva de har brukt fliskutteren til for å spy aksjer ut kjøkkendøra, eller aller helst en notering av RHDM.

Ikke en nedjustering av assets.

Makan.
Jacob78
21.04.2022 kl 15:53 1528

Har du virkelig tatt til fornuften å kvitta deg ned dritten, Møyfrid?
Ikke et sekund for tidlig
Jossert
21.04.2022 kl 16:02 1522

Salg av disse aksjene til CEO var vel forutbestemt uavhengig av børskursen på salgstidspunktet!
Inord
21.04.2022 kl 16:03 1531

De brukte flisekutteren på RHDM aksjene.
Møyfrid
21.04.2022 kl 16:22 1500

Javel?

For det salget kom jo ikke som julekvelden på kjærringa for noen....

Var det kanskje meldt i Norsk Lysningsblad?
Jacob78
21.04.2022 kl 16:32 1523

Ta deg en bolle a
Møyfrid
21.04.2022 kl 16:36 1567

Ja, blitt en del av dem etter at jeg sluttet å spise kameler.
Patron72
21.04.2022 kl 17:48 1526

Denne har jo blitt hauset av en «aksjekjendis» på twitter også.
Han satt ca 6 dager i selskaper og er nå ute.

Jeg fatter ikke at det fortsatt finnes investorer som kjøper i et selskap basert på «råd» fra tradere.

Utover dette kan jeg ingenting om dette selskapet så takk for meg 💪
Møyfrid
21.04.2022 kl 21:04 1424

Du tenker på den samme "aksjekjendisen" som Hegnar omtalte som "en hobbyinvestor de betaler for å blogge om selskapet"?

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/11/08/7768407/dltx-betaler-for-blogginnlegg
Møyfrid
21.04.2022 kl 21:07 1429

Altså, den seriøse "analytikeren" som utlovet dusør på Twitter for å få utlevert navn bak nick på aksjeforum?

Her er det bare å skifte heading på topic.

"DLTx – kan bli børsens store aprilspøk!"

Jacob78
21.04.2022 kl 22:16 1369

Hvor mye penger har du tapt Møyfrid? Regner med at du angrer på at du ikke solgte deg ut for lenge siden. Ikke kom å si jeg ikke advarte deg LOL
Redigert 21.04.2022 kl 22:19 Du må logge inn for å svare