Brabank blir Lea Bank ASA


Jeg ser i innkallingen til GF i Brabank at Brabank endrer navn.

«SAK 12 Endring av foretaksnavn
Styret foreslår å endre bankens foretaksnavn til Lea Bank ASA. Som følge av dette foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Vedtektenes § 1-1 endres til å lyde:
«Lea Bank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.»
Vedtektenes § 1-2 endres til å lyde:
«Bankens formål er å drive alminnelig bankvirksomhet, herunder utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.»».

Bra! Det blir en frisk «restart» for banken, da det er mange som har dårlige assosiasjoner til navnet Brabank. Da blir båndene til gamle Brabank endelig «klippet» - for godt. Banken vil spare kr 10-15 millioner pr. år, som domenet brabank.no koster. Jeg ser at det er Braganza/BraAir/Per Bråthen som eier dette domenet.

Lea Bank ASA - «a star is born»!
Redigert 05.04.2022 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
05.04.2022 kl 09:33 1762

takk for info om domenet.

Har de virkelig betalt hovedaksjonær 10-15 mill i året for å leie domenet så er det til gråte av.

Burde vært tatt tak i langt tidligere, men der er kanskje en del av fusjonsavtale?
baltuz
05.04.2022 kl 09:42 1742

Veldig enig i at det er positivt å bli kvitt Brabank navnet. Mange investorer har dårlige assosiasjoner med det.
MrLarsen
05.04.2022 kl 10:12 1713

Det jeg har hørt, er at de har forsøkt å endre navn lenge, allerede fra fusjonen. Avtalen om domenet Brabank.no, Brabank.se, Brabank.fi med Braganza gikk opprinnelig ut 2021, men ble forlenget ut 2022. Dette skyldes nok at det har vært vanskelig å få ta i et domene som kan brukes over hele Europa, uten å måtte betale flere millioner kroner. Etter noen raske søk ser jeg at leabank.no, leabank.se, leabank.com, leabank.es, leabank.fi osv. er tatt. Så da har de nok fått et domenenavn de kan bruke i hele Europa, uten å bli «flådd».

Man kan jo si hva man vil om navnet, men jeg synes det «klinger» bra.

I presentasjonen for Q4 fremkom det at uttatte synergieffekter av fusjonen beløp seg til MNOK 85.
I tillegg har de fra 1. januar i år blitt kvitt leieavtalen på lokalene i Bergen, som gamle Brabank hadde som hovedkontor. Noen millioner spart her og noen millioner spart der, blir det mange millioner av.Spennendes 😀😀😀😀

Har blitt en bra reise dette også siden de første 19.492 aksjene ble kjøpt 6 oktober 2020 for 5 kr 🎉🎉🎉

Er jo for så vidt blitt en ekte Trøffel denne også nå 😀

Mvh The Dart Throw 😀😀😀

MrLarsen
05.04.2022 kl 10:28 1685

Absolutt!

Easybank har levert resultat på over MNOK 400 siden 2017, og det er den samme ledelsen som fortsatt styrer banken. Dette er bare begynnelsen.
Redigert 05.04.2022 kl 10:28 Du må logge inn for å svare
Kitchen
05.04.2022 kl 11:14 1656

Det var ikke domenenavnet i seg selv som var så dyrt. Banken inngikk en avtale med BRAflyg i Sverige som skulle gjøre Brabank til en slags Bank Norwegian. Der BRAFlyg skulle brukes til å skaffe låne og kredittkortkunder.
Det hele ble en dyrkjøpt katastrofe der Brabank fikk null og niks av omsetning på kredittkortplattformen sin og satt igjen med utgifter til navnerettigheter og utviklings og driftskostnader til kredittkortet. Nå er kredittkortsatsingen solgt ut og de er kvitt utgifter til navnerettigheter. I 2022 vil de spare ytterligere oppimot 20 Mill i utgifter og komme ned under 150 mill årlig. Lea Bank vil ha en kostnadseffektiv modell med synkende C/I.

Fusjon?
Håper de store eierne i BRA og Komp sitter seg sammen og ser på mulighetene som ligger i en fusjon. Med BRAs kostnadseffektive oppsett kunne Komps portefølje legges på toppen av BRAs med begrensede økninger på utgiftssiden. Komp har over 400 Mill i driftsutgifter og mesteparten av dette vil kunne elimineres. En sammenslått bank vil generere store overskudd i eksisterende markeder og vi ha muskler til både ekspansjon og utbytte.
MrLarsen
05.04.2022 kl 12:38 1618

Ja, Komplett Bank har tre ganger så mange ansatte som Brabank, så der ville det vært store synergier ved en sammenslåing.
baltuz
05.04.2022 kl 18:12 1523

begge bankene har ivertfall fått et bra løft i kursene etter Instabudet. BRA riktignok på tynne volumer i dag som vanlig. Blir spennede å se hva de begge leverer i Q1
JTC
05.04.2022 kl 19:13 1490

Godt resultat blir det for Brabank ihvertfall. Forbrukslånbankene ble lite populære etter overetableringen vi hadde for noen år tilbake. Nå har det vært mye konsolidering så blir spennende å se om vi kan få en bedre prising av selskapene etterhvert.