Fradrag på aksjegevinst - Skattemelding 2021


Ser av Skattemeldingen at post 3.3.7 er tilsynelatende borte og erstattet av en mer diffus variant - "Beskrivelse (andre kostnader knyttet til andre inntekter) ".
I år etterlyser de også dokumentasjon som de selvfølgelig skal få, men det er umulig å laste opp noe som helst.
Gribben har fjernet enhver mulighet virker det som til å ydmykt redusere skatten med noen få kroner :)

Er det ikke mulig å føre fradrag for kontor/pc/internett/FA og lignende lenger?

Hva har andre gjort her?
Redigert 05.04.2022 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
_K2_
05.04.2022 kl 23:53 618

Nordnet skriver her:
https://www.nordnet.no/blogg/skattemeldingen-disse-kostnadene-kan-du-trekke-fra/

"For deg som leverer ny skattemelding skal relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l. føres under «Finans – forvaltningskostnader» (gammel skattemelding: post 3.3.7). Vi anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige."