Tre interessante svenske selskaper

Wang
05.11.2018 kl 18:20 534

Attana, Bioinvent & Alligator Bioscience.

Årets nobelpriser i medicin eller fysiologi och i kemi tillsammans lägger grunden för modern läkemedelsforskning, speciellt inom cancerbehandling....

https://tradevenue.se/user/5391/attana-bioinvent-alligator-bioscience?fbclid=IwAR2MJOl13x9JKFcVCWgA-w1xf9RpSBfLCOfzpYtIuqsUmncv55mQI3Qu0Bo