NANO: Endelig adresseres det markedet etterspør


Ja, da er vi på plass i atrium for å høre hva selskapet sier om tallene de la fram for en drøy time siden.
I all hast om økonomi:
- tallene (burn rate) er som forventet
- forventet tid fram til emisjon tilsvarende (markedet forventer alltid at styret kjører emisjon iht anbefalt praksis for utviklingsselskaper, dvs. i god tid før kassa er tom, samt helst i en periode med best mulig kurs for å ivareta aksjonærenes interesser = en eller annen gang i 2019)

Men det som bør gis godkjent denne gangen, er at selskapet omsider synes å ha fått en leder som skjønner hva et marked etterspør:
FAKTISK FRAMDRIFT FOR ET UTVIKLINGSSELSKAP

Vi noterer at Bravo nå sier ifm framleggelsen:

- Vi jobber målrettet med å sikre fremdrift i PARADIGME-studien, for å kunne bekrefte disse resultatene i en studie med 130 pasienter, og for å muliggjøre utvelgelsen av det beste doseringsregimet for de regulatoriske godkjenningsprosessene."

Bravo klarer nå altså å vise til at man skjønner markedskravet her, etter at sånne som meg har mast i over 2 år om å få i alle fall ett ord om at framdrift er og har vært lenge markedets hovedanliggende. Dermed kan vi også håpe på å få annet enn tåkeprat om hvordan det går videre.


Redigert 06.11.2018 kl 08:36 Du må logge inn for å svare
Korsar
06.11.2018 kl 11:24 9226

Under presentasjonen sa Bravo i praksis det samme om kapitalstyringen som jeg skrev på forhånd i startinnlegget: At man vil hente mer kapital i god tid før markedet begynner å bekymre seg, dvs. senest i 2019 en gang..
For Bravo er trolig erfaren nok til å vite at:
a) markedet vil straffe alle tegn til forsinkelser nådeløst, og
b) Bravo sier derfor indirekte at forsinkelser/komplikasjoner/avvik fra opprinnelig plan er i praksis umulig å unngå i en såpass komplisert/omfattende prosess som et samlet Paradigme er, og at man derfor
c) akter å hente penger før slike forhold senker kursen for mye, slik at en emisjon kan komme fortere enn man tror
b) Markedet har forventet denne realismen dette lenge, jfr. dagens kursutvikling som reflekterer nettopp dette (kursfall, men mindre enn fryktet)

Korttenkte haussere med de vanlige helt urealistiske prisingskriterier tror selvsagt at denne realismebeskrivelsen er baissing, mens det (som alltid hos meg) er en erfaringsbasert og saklig beskrivelse av hva som antas å være beste måte å håndtere den kommende 2-årige ventefasen på. Og faktum er at Bravo tilnærmet seg markedskravene helt greit under dagens seanse.

Både NANO og jeg visste markedet ville angripe kursen i dag, og NANO fikk raskt hjelp av snill onkel:
De som forstår litt av børstekniske forhold vil ha sett at (minst) en aktør har drevet systematisk "kursbehandling" i dag; først ved å
a) kjøpe raskt opp kursen (dog på små poster) før markedet rakk å sette seg, deretter
b) aktiv brannslokking/skadereduksjon ved en strøm av støttekjøp på små poster hver gang kursen begynte å falle ekstra mye.
Til slutt ble imidlertid trendtrykket for likvid til at man klarte å holde dette i gang, og kursen har nå stabilisert seg slik jeg prognostiserte allerede i går: Midt i trendrommet 60-65. Som en egentlig teknisk forlengelse av det lengre trendrommet 50-65.

Det er litt mer usikkert hvor trenden peker fram til ASH:
- motstanden 65-67 viste sin styrke idag
- periodisk (forventnings-)pes kan likevel løfte kursen over motstanden en intradag eller to før ASH, men neppe med substansiell støtte over tid
- mest sannsynlig er at kursen legger seg tilbake i 55-60 sjiktet etter hvert

Dårligere enn det er det ikke grunn til å forvente i denne fasen, så jeg opprettholder fremdeles min prognose på 50-65 og 60 ved årsslutt.
Men det er selvsagt lov å operere med en liten prosent sannsynlighet for bedre uttelling i tiden fram til ASH. Men for et sånt scenario har man ingen realdata, det må baseres på rent håp. Og håp skal man jo ikke kimse av :-)


quattro
06.11.2018 kl 11:37 9034

Fin utvikling i Nano nå - alt går riktig vei
men
som du sier at nå er fokus på emisjon
selskapet sier kapital til 1H2020
problemet er at markedet allerede nå har forberedt dette med en opp gang fra 45 til 65
og nå
skal det selges ut på 'frykten' for emisjon som skal bringe medisinen frem - altså intet nytt på horisonten
det som gjør at selskaper er på børs (kapital tilgang) når de får prosjekter til å innfri ved hjelp av emisjon blir som et stoort spøkelse - og kursen blir gruset nok en gang …..
for aksjonærene bør nå en emi komme snart - men klarer de å hente på 50+ ?
Redigert 06.11.2018 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
06.11.2018 kl 11:47 8952

Kan tanken om at noe uventet kan skje underveis her holde kursen flytende?
Korsar
06.11.2018 kl 11:51 8903

quattro,
fint at du er med på en drøfting av reelle kursforhold.
Du sier at "kursen blir gruset nok en gang". Vel, ER den det, og BLIR den det?
Dette med "grusing" avhenger av utgangspunkt for hva en slik aksje skal være verdt til enhver tid.
Jeg har flere ganger pekt på at en prising på selskapet på over NOK 2,5 milliarder på dette tidspunkt er ren goodwill, selskapet er teknisk sett ikke verdt 1 krone før salgsinntekter kommer. Dvs. det tidspunkt at man har formalisert det medisinske prosjektet til a) godkjennelser/markedstilgang og b) påfølgende salg.

DET ER PÅ DETTE GRUNNLAG MAN MÅ FORSTÅ KURS FOR ET UTVIKLINGSSELSKAP MED UAVKLART UTGANG.
Å allerede bli priset til 2,5 mrd er sterkt, ikke "grusing". Det er ut fra en slik realbasert bedriftsøkonomisk modell jeg vurderer kursen fortløpende. Og dermed treffer "noe bedre" (hint hint) enn de som driver med tøvet om at "markedet ikke forstår aksjen" og at "aksjen er rått underpriset", osv. Som bare avslører at man ikke aner noenting om den økonomiske kodeks et slikt selskap er underlagt.

Nok om dette. Nå: Theatercafeen.


06.11.2018 kl 11:52 8764

Om du finregner på det, og trekker i fra Paradigme-kostnader når studiet er ferdig rekruttert, vil du oppdage at selskapet teoretisk sett kan nå markedet uten mer penger. Men selve markedsføringen blir lavmåls, så det er ikke en smart ting å gjøre.
Partnerskap i eu eller en 10% emisjon rettet mot et fåtall aksjonærer løyser det, og trenger ikke komme før studiet er ferdig rekruttert for den del. Er det ikke praktisk før har de anledning til å vente til 2020.
Dersom emisjonsfrykt har noe med noenting å gjøre for noen i dag, er det altså ubegrunnet.

Edit,
tror dagens bevegelse dreier seg om sell on news og konsolidering før brudd på nedtrend. Og har ingenting på noen måte å gjøre med emisjon eller økonomi og gjøre. Det er bare baissemat.
Redigert 06.11.2018 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Korsar
06.11.2018 kl 11:58 8681

Studenten86,
før jeg inntar min lunsj på Theatercafeen: Alt du sier her viser manglende forståelse for selskapets reelle handlingsrom og hva en børsnotering forutsetter mht. å følge markedets forventninger og spilleregler. Et børsnotert selskap er finansiert av markedet, og markedet forventer optimal atferd ifht. det. Prøv å argumenter ut fra det, og ikke vilkårlige håpefulle påfunn og avsporende antakelser.
Merlin
06.11.2018 kl 11:59 8520

Meget god presentasjon gjennomført av Nano!

Fundamentalt er Nano verd mye mer enn dagens markedspris tilsier. Regner med at 6 mndrs. fulle data på ASH kan vise en del bedring i de allerede oppsiktsvekkende gode dataene for 20/100. Når Bravo snakker såpass mye om konkurransesituasjonen og da ikke på produkt, men på selskapsnivå er det meget spennende. Et prisnivå på 25 mrd. kr. med 49 122 515 aksjer tilsier en mer fundamental verdi på minst 509 kr. Det forsvinner i tradingregnestykkene. Bravo mente dessuten, at selskap som Novartis er svært fokusert på radiofarmaselskaper, og har kjøpt et selskap i 2018 for 3,9 mrd. Euro. Bravo sier at BP er meget observante på selskaper som Nano. Folk som mente at radiofarmaselskaper ikke ville ha suksess, har tatt fullstendig feil. Nano har store fremskritt på alle sine programmer og har en meget lovende portefølje, med enorme markedsmuligheter.

Jeg tror derfor det er bom å satse på trading i Nano. De som forsøker har problemer med å treffe, og vil på sikt tape i forhold til de som sitter stille og venter på resultater.

Dette vil før eller senere slå igjennom i kursen. Å sitte i aksjen nå, og heller akkumulere på svake dager er etter min mening riktig strategi.

Trigger nr. 1 fremover blir antagelig BTD. Basert på ASH-posteren for Lymrit 37-01 med svært gode data, bør Nano ha BTD innvilget før nyttår. Det bør gi etkraftig kurshopp.
Lotepus
06.11.2018 kl 12:03 8452

Med Archer1 i gang nå vil nok utgiftene stige . Blir nok over 80 mill pr. Q fremover
bateman
06.11.2018 kl 12:09 8400

Ja, bare å gratulere Korsar atter en gang. Selv var jeg fornøyd med at nano endelig har begynt å åpne opp rundt behovet for mer kapital. Har høstet mye tyn for å lufte denne problemstillingen, men vi ser igjen at det er de kritisk tenkende som har mest rett i sine antagelser rundt utviklingen i nano.

Korsar.

ikke overaskende at du leser (spekulerer) Bravos uttalelser på denne måten som i første punkt del b og c. Jeg tror det blir annerledes. Jeg tror de allerede er i samtaler med de store om partneravtale i Europa. Strander dette vil emisjon komme i løpet opp mot ash 2019. My bet.

Når Novartis betaler 19 mrd for tilsvarende teknologi (på annen pasientgruppe) men med etter det jeg forstår mindre markedspotensale, hvorfor er 2,5 mrd riktig priset?
Merlin
06.11.2018 kl 12:09 8336

Vi må ikke glemme at betinget markedsføring snart kan innvilges. Copanlisib, med alle sine safety issues, fikk det basert på et pasienttall ikke veldig mye høyere enn det Betalutin har. Betalutin viser dessuten mye bedre resultater. Jeg vil derfor tro at FDA pusher på Nano får å få til en BTD så snart som mulig. Det kan Nano allerede ha søkt om i okotber. Da har FDA en 60 dagers svarfrist med utløp før nyttår.

Betinget markedsføring kan endre kapitalbehovet til Nano kraftig. Det er ikke hensyntatt i kursen. At Nano kan få inntekter lenge før endelig godkjennelse har ikke alle fått med seg. Om Nano får CMA/CA i begynnelsen av 2019, betyr det at Nano kan få salgsinntekter allerede i 2019. Da blir det neppe behov for noen emisjon.
Panis
06.11.2018 kl 12:18 8258

Lisa sa det samme om Promising Innovative Medicine (PIM) i Storbritannia, for der kan de også få markedstilgang før produktet er godkjent. Så det ser unektelig meget bra ut fremover.
Merlin
06.11.2018 kl 12:31 8177

Det ser meget bra ut! Med BTD er også sjansen for at BP kommer mer på banen med en prising av Nano som selskap som står mer i forhold til fundamental verdi. Det kan altså komme svært gode nyheter i de nærmeste månedene.
06.11.2018 kl 12:31 8130

De har utbetalt 600k mindre i lønn i Q3 18 enn de gjorde i Q3 17, og det med 6 flere ansatte.
Registrerer også at 500k opsjoner er 'forfeited'.
Belter strammes.

Helt nydelig at traderne nå selger seg ut og rømmer skuta. Vi står foran en tid med mange høyst relevante verditriggere, og hvis man skal ut nå med dette foran seg fordi selskapet en gang mot slutten av 2019 selvfølgelig må adressere hvordan den fremtidige veksten skal finansieres, så er det en strategi befengt med høy risiko.

Hva tilsier at ikke NANO skal kunne klare å sette en emisjon godt over 100 kroner ett år frem i tid med det de har i pipelinen frem til dag? Da spiller man høyt, men skjønner jo at det er forferdelig slitsomt hvis kursen skulle falle noen prosent og man ikke har muligheten til å hoppe på toget nok en gang....

Man kan selvsagt forundres over at det fortsatt skal være mulig å kjøpe seg inn på dette nivået, og det er jo selvsagt til stor glede for de som måtte befinne seg på utsiden. Uansett er det nok snakk om dager heller enn uker før aksjen smeller gjennom motstanden på 67-68. Tror børsene må krakke for at den spådommen ikke skal bli oppfylt. Ved forrige kvartalspresentasjon for PHO så åpnet det med nedgang, før en lang og solid oppgangsperiode startet.
Lotepus
06.11.2018 kl 15:17 7520

Mine tanker er at 2019 blir ett langt tungt år kursmessig for Nano .

Tar du høyde for at Nano kan når som helst foreta en interim avlesning. si høst 2019 på Fase 2 studiet. Noe som igjen vil føre til betydelig derisking av selskapet og potensielt høyere kurs?

Interim avlesningen kan også være et ledd i AA og andre regulatorirske goder.

06.11.2018 kl 15:30 7443

Er vel et eget organ som følger detaljene til pasientene i studiet og kan foreta endringer/anbefale NANO, på etisk grunnlag f eks. Hvorvidt vi bør regne med det er litt mer vrient å kvantifisere. Basert på standard for søknadene for CMA/AA ser jeg kun mot 2020. Nå prøver jeg å sko meg med tålmodighet, og vil være takknemlig for å ta feil.
sjerkyll
06.11.2018 kl 15:41 7371

Veldig liten sannsynlighet for at det blir interim avlesninger. Dette har blitt kommentert av ledelsen tidligere. Mener det var LR som kommenterte det vedr. ARM1 og ARM4. De har iallefall ikke gjort det til nå, og har gitt null indikasjon for at de kommer til å gjøre det. Å publisere interim avlesninger er også ikke noe man vil få noen særlige goder av, såfremt det ikke skulle være en helt absurd høy effekt på en mengde pasienter.
Redigert 06.11.2018 kl 15:43 Du må logge inn for å svare

Det vil bli godkjent basert på utviklingen i Lymrit 37-01. Når (Jeg antar) Ling spurte om det ville følges opp med mDOR i denne studien var det for å beregne sannsynligheten for godkjennelse basert på dette. De har vært veldig kosistente på at det ikke er interim avlesning i PARADIGME.

Forøvrig over 5 millioner i omsetning på 15 min. Det er krig blant traderne nå...Måtte den beste algoritmen vinne.
focuss
06.11.2018 kl 16:36 7167

Nano. Ett maraton i tålmodighet.

Ved slike nedganger tidligere var det 1001 komentar om hvorfor og hvordan, mens nå er det stille som i et bedehus.

Noe sier meg at denne oppgangen vil fortsette og at 80 i kurs før Jul ringer inn er slettes ikke urealistisk.

Vil anta nye aktørar på veg inn i NANO vil eliminere volatiliteten frå tradergjengen over tid og at vi derfor har trivelegare tider framfor oss. Det er ikkje så veldig lenge igjen før NANO er i mål. Snart tre år sidan eg starta å kjøpe NANO og eg dobla gjennom sommaren. Har trua!
Korsar
07.11.2018 kl 09:45 6336

En kort kommentar til dagens handlebilde så langt:
Samme aktør som bedrev støttekjøp med små poster i går (typisk 50 i slengen) kjører samme støttekjøpsløp i dag.
Hvis ikke hadde aksjen ligget lavere.
Rent teknisk er det derfor ikke spesielt lurt i det korte bildet å handle inn nå, for å si det slik .-)

Edit:
Hehe, ikke tro at ikke aktive "kursredigeringsaktører" følger med på HO her: 50-postene tok slutt straks jeg omtalte dem her, og ble erstattet av mer "uskyldige" (ikke faste størrelser) og litt større poster. Vedkommende klarte da å trøkke kursen over 63 etter at 50-postene ikke var nok. Vedkommende vet nemlig godt at dersom harde tradere ser at en aktør er redd for å få et sl-skrell på investeringen sin og begynner åpenbare støttekjøp, så strømmer de til som igler og kjører fram nettopp en slik ubehagelighet.
Jeg VET at støttekjøpene er bredt observerte nå - nå gjenstår å se om de som vil benytte seg av situasjonen snart knaller til og kjører kursen ned, fordi vi nå vet at (minst) en aktør sitter og forsvarer kursen i det korte bildet.
ALLE vet nemlig at hvis det glipper ned på 50-tallet i denne fasen kan aksjen begynne å leve sitt eget kursliv, utenfor støttekontroll.
Men jeg vil heslt tro at dette går greit for NANO i det korte bildet, siden volumet fremdeles er såpass svakt at tungtradere ikke kaster inn haubitsere ennå.

Edit2: Hoho, nå kjørte vedkommende inn poster på 1-3 aksjer en periode fordi han fikk til et løft på litt større poster, og kom seg opp 64-tallet med det. Problemet er imidlertid som i går: Dersom volumet øker til et visst nivå, klarer ikke en aktør å få samme effekt ut av støttekjøp uten å grave ubehgelig dypt i påsan, og da vet traderne sin besøkelsestid. Så her seiler en interessant situasjon opp. Men igjen, foreløpig er det støtteløpet som har kommet best ut.
Redigert 07.11.2018 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
stlh
07.11.2018 kl 10:06 6216

det ser da ut som det er liv i denne enda... kanskje for tidlig å dra noen konklusjon

Korsar.

Nå gjelder det å treffe bunnen i tiden frem til 2 desember. Da smeller det i det toget tar av fra perrongen... :-) :-) :-)
Neida...

ASH blir for meg den siste katalysatoren for videre investering i NANO. Øker takten betraktelig om det ikke kommer frem konkurrenter som viser tydelige signaler om å være sterke motkandidater. Om de ikke viser seg ser jeg det som lite sannsynlig at Betalutin ikke kommer i markedet først, og i mitt hode vil en markedstilgang gis i løpet av 2019. Dette er rett og slett fordi det er unmet need, og sikkerhetsprofilen til Betalutin er såpass god.

Til tross for at ting tar tid, vil jeg tro at ASH 18 tallene er hovedgrunnlaget for en slik søknad. Om FDA står ved sine 60 dagers behandlingstid vil dette være avklart i mars sått roughly. Om de krever økt populasjon vil ikke selskapet klare det, men om de venter for å se økt mDOR er det sjans senere, men det ser jeg som mindre sannsynlig.


Korsar
07.11.2018 kl 10:20 6147

stlh,
selvsagt drar vi ikke noen "konklusjon" nå (i betydningen varige utfall), men seriøse aksjeforvaltere følger selvsagt aksjens tekniske utvikling fortløpende.
Ut fra to forsiktighensyn, når en utviklingsaksje strever rundt i en usikker trend:

1) at det aldri lønner seg å følge en aksje nedover (derfor følger man nitid tegn som tyder på sånt)
2) at man vil gå glipp av minst mulig av oppganger (derfor følger man nitid tegn som tyder på sånt)

Aksjen vil utvilsomt fortsette å være parodisk underpriset - i det minste frem til ASH. Men da må det sies at jeg anser enhver prising under ATH som parodisk. Å kunne kjøpe på 60-tallet vil fortsette å være mulig inntil motstanden på 67-68 blir brutt, og det kan ta dager eller i verste fall uker. Flere besøk på 50-tallet blir det uansett ikke. Det forelå tilstrekkelig bekreftelse på kvartalspresentasjonen til at de verste utslagene av surrealisme kan unngås fremover.
Korsar
07.11.2018 kl 10:30 6054

Jeg kan for kuriositetens skyld nevne at jeg satt ringside i et meglermiljø i London en gang, der man hadde oppdrag med å holde en viss aksje oppe til selskapet fikk kjørt en emisjon på akseptabelt kursnivå. I denne prosessen satte de daglig en limit der de antok at stoploss kunne slå slå inn, og på det kursnivået gikk beskjeden til de involverte: "start support buying". Strategien er da å oppnå best mulig kurs på minst mulig utgifter. For utgiftene dekkes selvsagt av oppdragsgiver, og søler du vekk unødige penger går oppdraget til andre etter hvert. Slik er en av livets harde børsbaksider.

Virker uansett som det motsatte oppdraget - å holde en aksje nede - er mest utbredt på børsen.
Korsar
07.11.2018 kl 10:42 5951

dr. Stockman,
jeg hadde håpt at man kunne legge håpløse påstander som at "Aksjen vil utvilsomt fortsette å være parodisk underpriset" til andre tråder enn der jeg prøver å kjøre edru analyser. Å avvise markedets samlede vurdering sier mer om avviseren enn om markedet, og hele haussesalven du fyrer av i kjølvannet her har jo ingen faglig begrunnelse verken på kort eller lang sikt. Og leder ikke til konstruktiv debatt. Bare de faste besvergelsene som flere av dine haussefeller har pumpet også denne tråden full av. Hva er vitsen med dette? Hjelper det på nervene?

PS: Jeg har en viss moro av å sitte og følge hver handel på egen skjerm her. Støttekjøper har ikke blitt tildelt uendelige midler, og komisk nok så datt man nå ned på noen få aksjer igjen der man kunne hale en tiøring opp. resultat: Kursen glapp raskt til 63-tallet igjen, før nye støttekjøp gjeninnhentetv 64. Dette er morsommere enn skiskyting stafett snart :-)

Problemet vil imidlertid bli større dersom trendtrykket nedover fortsetter og vedkommende aktør må gå utover budsjett eller slippe taket. Det skjedde i går.
Til slutt kan dr. Stockmans besvergelser om "aldri mer 50-tallet" da bli en mulig god historie over en kommende forumlunsj :-)
Redigert 07.11.2018 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Korsar.

Hvorfor tror du Novartis betalte 18 mrd og 32 mrd (med godkjent markedstilgang) for tilsvarende teknolgi mot andre kreftformer ?
Betalte de en premie på 15 mrd for ingenting i første tilfelle? Tar de feil?

Korsar
Nå er det vel det motsatte som er tilfellet - at det ikke eksisterer faglig grunnlag for dagens kursbilde. Forsåvidt enkelt å utlede fra Bravos utsagn at han deler min oppfatning i så måte, og selv DNB-analysen som har all verdens forbehold som det ikke er grunnlag for opererer med 110 kr. Du kunne jo for øvrig sagt nøyaktig det samme da aksjen lå på 12 kr - eller 129 kr for den saks skyld. Jeg lar meg ikke påvirke av kursen i øyeblikket til å endre min oppfatning av selskapet. Akkurat som min oppfatning av min kone ikke styres av hvor mange likes hun får på facebook.

Hvorfor skal kursen falle når usikkerheten reduseres dag for dag, og ASH er like rundt hjørnet?
Hvorfor skal kursen falle når selskapet er dramatisk underpriset og det eneste som hindrer oppgang er en historisk bremsekloss på 67-68 kr?
Hvorfor skal kursen falle når vi vet at det er en begrenset masse aksjer til salgs (og de store selger ikke) mens det er en ubegrenset masse potensielle kjøpere?
Hvorfor skal kursen falle når hele selskapet faktisk kan bli kjøpt opp når som helst til mangedobbel pris (slik Forum forum er inne på)?
Redigert 07.11.2018 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
Korsar
07.11.2018 kl 11:04 5829

forumforum, dr. Stockman,
dere luller dere inn i forestillinger bl.a. om at NANO er kommet til en fase der aksjen skal prises som markedsgodkjent, uten reelle konkurrenter, at virkningsgrader m.m. garantert vil bli som man foreløpig antar, osv. Ikke noe seriøst marked priser det inn før det er sannsynlig nok.

Tilsvarende ser jeg at det ikke finnes forståelse for hva deres skråsikkerhet burde gitt som kapitaliseringsresultat:
Hvis det var så lett å dra dette hjem som dere tror, ville selskapet selvsagt ikke engang vurdert emisjon selv idag: Da ville jo banker stått i kø for å gi dem gunstige lån.
LÅN er ekstremt mye gunstigere for aksjonærene - dersom man er sikker på løpet går hjem - enn emisjon, der man utvannes betydelig.
Men selvsagt er der ingen bank som vil gi dem et sånt lån foreløpig. Etter Willoch-skandalene på 80-tallet er det ingen banker som lenger tør å spille hasard på denne måten. Men for hausserne på Ho er visst verden enkel :-)
Springer
07.11.2018 kl 11:09 5791

Hører du BRAVO på Q3 presentasjonen nevner han ikke Emisjon. Han nevner mulig behov for å skaffe midler.
Baissere definerer dette utsagnet som Emisjon.

Korsar, ditt resonnement gjør deg dummere enn du er!

Det er bare å se på de forskningsresultatene som foreligger, på markedssituasjonen p.t. og den regulatoriske støtten selskapet har fått den senere tid. Du unnlater å svare på om Novartis er helt blåst, for selv du vet at deres kjøp av selskap i tilsvarende fase, men mindre potensiale(i ifra indikasjon og marked) er basert på markedspris.

Det er spekulativt om de får markedstilgang tidligere enn 2020, så der er jeg litt enig.

Du treffer kanskje blink på intradag, men i helheten virker det som at skylappene har grodd seg fast.