TA - For de som er interessert.


HVA ER EGENTLIG TEKNISK ANALYSE
LITT HISTORIE

Dette er et omfattende og bestridt tema. Her hjemme var en av de største kritikerne av TA på 1980 tallet Trygve Hegnar. I dag har denne «tidligere fornekteren» også fått opp gluggene og har nå i mange år hatt Stein Ove Haugen som TA ansvarlig i Finansavisen. På denne tiden, 1980 tallet tror jeg om jeg ikke husker feil, skrev Morten Lindeman og Kristian Nesbak en bok om tema. (Tror den het ABS Teknisk analyse) Denne er enkel, men kan anbefales om man får tak i den. Disse gutta har i ettertid gjort mange «morsomme C-momenter» som til slutt endte opp i Infront. InvestTech ble etablert av Geir Lindløkken som var nyutdannet fra universitetet innenfor matematikk. (Om jeg ikke husker helt feil). Sente han noen e-poster fra London med noen tips for å unngå et parr «nybegynnerfeil». (Det husker han nok ikke, hehe)

Undertegnede innførte TA hos de engelske råvarebørsene gjennom CME og det første programmet som da ble tatt i bruk var danske Danalyser. Dette var den tiden man fortsatt handlet råvarer gjennom «Open out cry» nede på råvarebørsene i St Katharine Docks i London. I ettertid har undertegnede bl.a. skrevet flere temahefter om analysemodellen «Japanese Candle stick» Nok om det.

HVA ER EGENTLIG TEKNISK ANALYSE

Teknisk analyse er ekstremt omfattende og jeg vil her skrive om det mest elementære og omtale noen av de mest brukte modellene i flere ulike innlegg da man etter å ha lest dette første skjønner at dette ikke er noe «Walk in the Park», hehe
Teknisk analyse er et økonomisk begrep som brukes for å betegne en sikkerhets analyse disiplin for prognoser retning av priser gjennom studiet av fortidens marked data, først og fremst pris og volum.

Behavioral økonomi og kvantitativ analyse har de siste årene innlemmet teknisk analyse i sitt fagfelt, som er et aspekt av aktive ledelse står i motsetning til mye av moderne porteføljeteori. Effekten av både teknisk og fundamental analyse er omstridt av effektiv-markedet hypotese som sier at aksjemarkedet priser er essensielt uforutsigbar. Hva er så Behavioral økonomi

BEHAVIORAL ØKONOMI

Behavioral økonomi er studiet av effekter av psykologi på økonomiske beslutningsprosesser. Med andre ord, hvordan folks følelser og tanker kan påvirke hvordan de fatter beslutninger om penger. En av de første tilhengerne av denne ideen var Adam Smith. Atferds økonomi ble senere bort når en mer rasjonell tilnærming ble tatt på 1800-tallet. Ved midten av 1900-tallet ble det var en klarere forståelse av hvor mye psykologi spiller inn økonomi.

Det er tre hovedtankene i atferds økonomi. Den første er at folk generelt opptre på "tommelfingerregler" i motsetning til rasjonell tanke. En tommelfingerregel er et prinsipp som er det meste sant i de fleste situasjoner. Et økonomisk eksempel på dette er uttrykket "du får hva du betaler for." Denne fasen er for det meste sant. Men noen ganger er billigere produkter like bra, om ikke bedre, enn merkevaren med den høyeste prisen. Det ville være rasjonelt i dette tilfellet å kjøpe billigere, men like bra, produkt. De fleste mennesker, derimot, ville kjøpe den dyrere produkt, tenker at det er overlegent. Og det er nettopp her de mest avanserte dataprogrammene med algoritmer kommer inn.

ALGORITMER EN ENKEL FORKLARING

Algoritmer blir brukt i en hel rekke ulike trading programmer med ulike hensikter. Gjennom bruk av AI (Kunstig intelligens) kan man i tillegg til å benytte historiske grafiske mønstre også vektlegger bl.a. makroøkonomi, trender i nærliggende instrumenter og individuelle hendelser i enkeltselskaper. På denne måten får man store utslag i enkeltaksjer ved bl.a. gode eller dårlige nyheter, tall eller innsidehandler. Det er i slike tilfeller vi ser avvikene i disse målt mot sektoren generelt og det generelle markedssegmentet.

ALGORITMER OG GAPS

Når det oppstår et nedside gap er det programmer med hissige algoritmer som «gjerne» vil lukke disse. Dette vet også en del kjøpsprogrammer som avventer større kjøp til et gap er lukket. Ofte lukkes gap med god margin, men ikke alltid. Noen gap kan bli stående med dette er sjeldent. Det er derfor alltid en fordel at nedside gaps lukkes da dette gir en form for forsikring.

Når så markedssegmentet snur, og trading programmene definerer et trendskifte gjennom etablering av symmetriske referansepunkter som da refereres til som trendkanaler vil gap på overside settes i spill. Dette er imidlertid sjeldent en «enveiskjøring» da man som regel får ulike tester av kanalens diagonaler med motsatte reaksjoner som oftest styrt av Oscillatorer som MACD, RSI mf. Disse referansepunktene gir også bl.a. grunnlag for gevinstsikring og nye kjøp.

TA består av et hav av analysemodeller og det er ikke enkelt for en nybegynner å vite hva man skal gå etter. Utrykk som «Point & Figure», «Elliot Wave», «Fibonnaci», «Oscillatorer» og «Japanese Candlestick» kan gi bakoversveis for de fleste. Kunsten er en forståelse av disse, sette dem så sammen i systemer for så og ta de riktige beslutninger. For å lykkes i dette er imidlertid, etter min mening, helt essensielt å sette seg grundig inn i hvert enkelt selskap, det overordnede makroøkonomiske bilde og en god forståelse av segmentet de enkelte selskap opererer i.

Denne «tråden» blir en lukket tråd men hvor det er anledning til å stille spørsmål. Er du ikke «forhåndsinvitert» kan du be om tilgang.

PerUlv
Redigert 26.04.2022 kl 20:48 Du må logge inn for å svare

JAPENESE CANDLESTICK

Japanese Candlestick er kanskje den tekniske analyseformen som gir mest informasjon i et totalt overordnet bilde hvor formasjoner, trender, motstand og støttenivåer er godt synliggjort. Dette har selvfølgelig også de fleste andre analysemetoder som linjec harts, volum charts og stolpe charts. Men i tillegg til dette ha Japanese Candlestik en rekke egne formasjoner og stick som sammen eller hver for seg sier mye om det helt kortsiktige bild basert på psykologi i «nærmest nåtid» Det automatiserte nettstedet «Norske bulls» (https://www.norskbulls.com) benytter denne analyseformen i sine auto genererte kjøp og salgsanbefalinger. Det er imidlertid «nær sakt umulig» å holde tritt med disse om man betaler normal kurtasje. (Signalene blir som oftest generert på for korte tidsintervaller gjennom over tolkning av de ulike mønstre som gjør det vanskelig for en investor å følge) For oss «dødelige» er et noe lengre tidsperspektiv fornuftig når man benytter manuell handel og ikke forhåndsprogrammerte algoritmer. Nok om det.

LITT HISTORIKK

Japanese candlestick er et teknisk analyseverktøy som handelsmenn bruker til å kartlegge og analysere prisbevegelsen til verdipapirer. Konseptet med Japanese candlestick ble utviklet av Munehisa Homma, en japansk rishandler. Under rutinemessig handel oppdaget Homma at rismarkedet ble påvirket av handelsmenns følelser, samtidig som han erkjente effekten av etterspørsel og tilbud på prisen på ris.

Homma utviklet lysestaker som grafisk viste arten av prisbevegelser ved å bruke forskjellige farger for å betegne forskjellene. Tradere kan bruke lysestakene til å identifisere mønstre for prishandling og ta beslutninger basert på den kortsiktige retningen på prisene.

Som en legendarisk rishandler av finansielle instrumenter dominerte Homma rismarkedene og ble populær for å oppdage lysestakekartleggingsmetoden. Når Japansk aksjemarked begynte på 1870-tallet, lokale tekniske analytikere innlemmet Hommas lysestakemetodikk i handelsprosessen. Den amerikanske tekniske analytikeren Steve Nison introduserte teknikken for Vesten gjennom sin bok "Japanese Candlestick Charting Technique. (En sannhet med modifikasjoner, hehe) (Dog har han laget sitt levebrød ut av dette så her kan man lære mye) https://candlecharts.com/ Det finnes imidlertid andre og noe enklere nettsted som er helt supre og ikke minst gratis.

HVA ER VIKTIG I JAPANESE CANDLESTICK

Selvfølgelig alt. Men det er noen fenomener som er enkle, viktige og lette og forholde seg til og her er noen av disse. Men først litt grunnleggende.

Hvordan en japansk lysestake fungerer

Japanske lysestaker gir mer detaljert og nøyaktig informasjon om prisbevegelser sammenlignet med stolpediagrammer. De gir en grafisk fremstilling av forsyningen og etterspørselen bak hver tidsperiodes prishandling.

Hver lysestake inneholder en sentral del som viser avstanden mellom det åpne og nærheten av sikkerheten som omsettes, området referert til som kroppen. Den øvre skyggen er prisavstanden mellom toppen av kroppen og den høye for handelsperioden. Den nedre skyggen er prisavstanden mellom bunnen av kroppen og den lave for handelsperioden

Sluttkursen på sikkerheten som omsettes bestemmer om lysestaken er bullish eller bearish. Den virkelige kroppen er vanligvis hvit hvis lysestaken lukkes til en høyere pris enn den åpnet. I et slikt tilfelle ligger sluttkursen på toppen av den virkelige kroppen, og åpningsprisen ligger nederst.

Hvis sikkerheten som handles lukket til en lavere pris enn den åpnet for tidsperioden, er kroppen vanligvis fylt opp eller svart i fargen. Sluttkursen ligger nederst i kroppen og åpningsprisen ligger øverst. Moderne lysestaker erstatter nå kroppens hvite og svarte farger med flere farger, for eksempel rød, grønn og blå. Så til de ulike begrepene

Doji: Dette er en lysestake dannet når åpnings- og sluttprisene er de samme, eller svært nær hverandre. Skyggene kan ha forskjellige lengder.

Gravestone Doji: Dette mønsteret ligner en gravstein, derav navnet. Det dannes når det åpne og det nære skjer på det laveste av perioden.
Dragonfly Doji: Dette mønsteret dannes når åpningen og sluttprisene for et verdipapir er på det høyeste i perioden. Det inkluderer en lang nedre skygge og signaliserer en reversering av en opptrend.

Bearish Engulfing Pattern: Dette mønsteret indikerer bjørner som har kontroll over markedet. Den består av en stor kropp som helt oppsluker kroppen til den forrige lysestaken. Det er en "ned" lysestake, en der sluttkursen er under åpningsprisen. Når det ser ut, signaliserer det en bearish reversering.

Bullish Engulfing Pattern: Mønsteret dannes ofte på slutten av en downtrend. Den består av en mindre dun lysestake hvis kropp er oppslukt av en større opp lysestake.

Hammer: Hammermønsteret inneholder en lang hale i underenden og en nesten ubetydelig øvre skygge. Det er vanligvis et signal om en markeds reversering, enten bullish eller bearish.
https://www.bing.com/images/search?q=japanese+candlestick+patterns&qpvt=japanese+candlestick+patterns&FORM=IGRE
Felles for disse er at alle signaliserer potensielle trendskifter og kan vektlegges i time og dag charts avhengig av intervallene man trader. Signalene oppstår gjerne innen kanaler bull som bear og uten at kursene nødvendig vis ligger opp mot eller ned mot diagonalen. Et godt eksempel er kl. 12:00 i time chartet på PGS onsdag 20 april hvor vi finner en «Gravestone Doji» som så utløste pågående kort korreksjon med en påfølgende «Doji» i dag chartet torsdag 21 apri med en påfølgende «Doij» fredag. Mye tyder dermed på at PGS åpner ned mandag men med en viss sannsynlighet for vending opp senere på dagen eller tirsdag. Og det var nettopp det som skjedde i dag.

I neste kapittel skal vi se hvordan vi integrerer Fibonacci i chartene for å finne potente reversal eller på norsk, nye gode kjøps eller salgs nivåer.

Per Ulv

FIBONACCI

FIBONACCI – HOSTORIKK

Fibonaccitallene er navnsatt etter den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci. Historisk er også navnet Lames tall brukt etter den franske matematikeren Gabrielle Lame. I matematikk er et fibonaccitall eller et Fibonacci-tall et tall i den uendelige følgen

Følgen kalles for Fibonacci-følgen. Bortsett fra de to første startverdiene 0 og 1 framkommer leddene i følgen ved å summere de to forrige leddene.

FIBONACCITALLENE

Tallfølgen 1,1,2,3,5,8,13,... er bygd opp ved at hvert tall i følgen er summen av de to foregående tallene i følgen. Tallene i denne følgen kalles fibonaccitallene, og de dukker opp på de merkeligste steder...

Opphavet til disse tallene er et problem som Fibonacci jobbet med i år 1202. Problemet handlet om hvor fort kaniner kan formere seg under ideelle forhold. Nå «dropper vi kaninparring» og rekken av tall, men ser heller på praktisk bruk av Fibonacci i finansmarkedet.

FIBONACCI RETRACEMENT

Fibonacci retracement er basert på ideen om at markedene vil spore en forutsigbar del av et trekk, hvoretter de vil fortsette å bevege seg i den opprinnelige retningen. Dette er matematisk delt opp i prosentene 0 – 100 og hvor 100 er topp eller bunn avhengig av om man skal måle en korreksjon eller en reaksjon opp fra en markant bunn. Sistnevnte er brukes som regel i en reversal og hvor de ulike nivåene kan benyttes for å beregne en sannsynlig kommede Triangelformasjon. Nivåene som benyttes er utover 100 og 0 er 23,60%, 38,20%, 50,00% og 61,80% hvor aksjen sannsynlig finner støtte før vending opp.

Det som avgjør hvilket nivå aksjen snur på er ofte fundamentale faktorer rundt aksjen og ofte i kombinasjon med tekniske faktorer som ekesempelvis klare motstandsområder som forårsaker en topp eller støtte i form av en bunnformasjon og hvor Fibonacci retracement beregnes fra.

FIBONACCI FAN

En Fibonacci fan er et linjediagram som bruker Fibonacci prosenter, basert på tid og pris, for å illustrere støtte- og motstandsnivåer. Noen tradere bruker Fibonacci-fans og andre Fibonacci metoder som verktøy for å analysere nivåer av støtte og motstand i finansmarkedene, som de lager, futures og valutamarkedene. Andre Fibonacci teknikker som brukes av tradere kan inkludere retracements, buer, utvidelser og tidssoner. Fibonacci metoder forsøke å forutsi når endringer i finansmarkedene vil oppstå.

Fibonacci fan kartlegging teknikker kan demonstrere hastigheten på en trend bevegelse - fra lav til høy. Tre diagonale Fibonacci fan linjer er vanligvis brukt til å bygge en Fibonacci vifte. Disse linjene hjelpe viser viktige punkter av støtte og motstand.

Opprette en Fibonacci vifte krever at du først tegne en trendlinje mellom to punkter på kartet. Vanligvis er disse to punktene representerer en høy og en lav løpet av en bestemt tidsperiode. Deretter blir den vertikale avstanden mellom disse to punktene delt på tre primære Fibonacci forholdstall - 38,2%, 50% og 61,8%. De tre prosentene betegner et nivå innenfor den vertikale avstand og inngår som punkter på kartet. Tre Fibonacci fan linjer trekkes deretter fra lengst til venstre punktet på kartet til hver av de tre tallene som representerer de primære Fibonacci prosenter.

I figuren støttenivåer representerer det punktet hvor en kjøper påvirker prisene og holder dem fra å falle. På den annen side er motstandsnivåer representerer posisjonen hvor en selger styrer priser og stopper dem fra å øke. En avtale kan skje når kjøper og selger er enige om å gjennomføre en transaksjon på en gjensidig avtalt pris. Traders generelt tror at prisene vil øke når støttenivåer er på spill og redusere når motstandsnivåer er i bevegelse.

Tradere ofte forventer prisene å falle hvis prisene på Fibonacci vifte dråpe under trendlinjen. Denne nedgangen er ventet å fortsette til neste trendlinje nivå er nådd. Motsatt, hvis priser øker for å møte en trendlinje, er trendlinjen forventes å tjene som motstand. Hvis den prisen er oppfylt, er det nest høyeste trendlinje neste nivå av motstand.

Fibonacci viftene er ikke idiotsikre markeds prediktorer. I tillegg har de ofte være vanskelig for handelsmenn å lese og tolke. De kan også være tidkrevende å kartlegge ut. Som et resultat av mange tradere bruker Fibonacci vifter eller andre Fibonacci verktøy i kombinasjon med andre trend forutsi metoder. I tillegg finnes flere ulike Fibonacci verktøy som Fib. Forl, Fib. Ark og Fib Tid. Disse er noe irrelevante etter mitt syn

Selv er jeg ikke spesielt begeistret for Fibonacci fan heller men benytter Fibonacci retracement i kombinasjon med Japanese Candlestick og ulike Oscillatorer. I tillegg benytter jeg ofte autogenererte «Patterns» i ulike tidshorisonter og hvor disse er tilgjengelig. Det er viktig at man finner sine egne analyseformer som man føler men kan beherske. I en verden av uendelige analysemodeller er det enkle ofte det beste.

Ytterligere temainformasjon om teknisk analyse kommer og i neste avsnitt skal vi se på de ulike formasjoner, pålitelighet av disse og hvordan man beregner "targets".
Kom gjerne med spørsmål så skal jeg besvare disse etter «beste evne».

PerUlv

Følgende referanser er benyttet i tillegg til egen selvdefinert tekst.
https://www.notmywar.com/hva-er-en-fibonacci-fan/


Fikk aldri sagt det, men takk for innlegget! Håper det fortsetter med jevnlige mellomrom:)

Lite spørsmål: Etter en emisjon vil antall aksjer i et selskap øke som fører til at svingninger i kursen gir et større utslag i markedsverdien. Blir dette tatt med i utregningen av TA, eller ser man ofte avvik i TA etter en emisjon.

Hei PerUlv

Har lest dine innlegg i Borr, Pgs og Osx lenge, og må si meg grådig imponert over ditt kunskapsnivå og treffsikkerhet på det tekniske!

Holder på å lære meg teknisk analyse selv for øyeblikket, blir ristet litt for hardt opp og ned i dette volatile markedet, og ønsker å bedre treffsikkerheten på timing for kjøp og salg.

Har du mulighet til å skrive et innlegg om oscillatorer her på denne tråden? Lurer på hvilke oscillatorer som er dine foretrukne, og hvordan du bruker de.

Hei JR-Ewing

Her er en kort innføring i Oscillatorer….

Oscillatorer er en fellesbenevnelse på en rekke analyseformer som tar sikte på å avdekke om en aksje eller finansielt instrument er overkjøpt eller oversolgt. Analyseformene vises i egne charts, dvs ikke i hoved charts som eksempelvis Bollinger band, Keltner etc etc.

I min plattform har jeg tilgang til 51 ulike Oscillatorer. Det enkleste er å finne en eller to man føler seg komfortabel med. De mest brukte er som oftest RSI og MACD.

Oscillatorer benyttes alltid som et støtteinstrument hvor en annen analyseform legges til grunn. Her kan man benytte flere, men min oppfatning er at «Japanese Candle Stick» er den som er best egnet. Grunnen til dette er at enkelte stick og/eller formasjoner ofte kan sess i kombinasjon ned høy eller lav Oscillator.

https://fxssi.com/images/wp/webp/2020/10/morning-star.jpg.webp
Et eksempel er om man får en «Morning Star» i kombinasjon med lav RSI eller MACD antyder dette sterkt en bunn med vending opp. Det motsatte ved en «Evening Star»

https://fxssi.com/images/wp/webp/2020/10/evening-star.jpg.webp
Oppstår disse, «Doji» eller «Hammer» ved topper og/ eller bunner i identifiserte kanaler og med henholdsvis høy eller lav Oscillator indikerer dette sterkt aktuelle salgs eller kjøpsnivå.

Dette er en kort innføring i bruk av Oscillatorer. Håper det er til nytte.

PU