VEI - Et bunnsolid selskap med gode utbytter


Det er ikke så mange tråder ang. VEI, men aksjen er vel en av de sikreste utbytteaksjene.
Interessert i utbytte? Da er det lurt å sikre seg noen aksjer før torsdag, da blir det kr 7 pr. aksje i utbytte.
Redigert 09.05.2022 kl 10:27 Du må logge inn for å svare
Furuen
05.05.2022 kl 10:11 2155

Veidekke: Invitasjon til presentasjon av resultat for første kvartal 12. mai 2022

Veidekke ASA offentliggjør resultat for første kvartal 2022 torsdag 12. mai kl.
07:00. Rapport og presentasjon tilgjengeliggjøres samtidig på Veidekke.no.

Selskapet inviterer til presentasjon av resultatet samme dag kl 08:00 på
hovedkontoret i Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo.

Alle presentasjoner vil bli webcastet på Veidekke.no. Det vil også bli mulig å
stille spørsmål via web.
Klausre
05.05.2022 kl 12:49 2097

Hei igjen Furuen.
Vei har vært litt i nedadgående trend siden toppen, og jeg er litt usikker på om den skal ned mot 110.
Men, jeg liker VEI og har en liten posisjon. Tenker å doble denne rett etter utbytte.

Det samme med SBO. Den har gått langt ned nå, men potensialet om 2-3 år er godt, så dette er også en knallgod utbytteaksje.
Furuen
09.05.2022 kl 10:27 1978

Ny melding i dag:
Veidekke: Skal bygge ny avløpstunnell for Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har signert kontrakt med Stockholm Vatten och Avfall AB om bygging av
den nye Östbergatunneln, en del av prosjektet som omfatter Stockholms fremtidige
avløpsrensesystem. Kontrakten er en utførelsesentreprise til en verdi av ca. SEK
600 millioner. Den nye tunnellen skal etter planen tas i bruk i 2026.

Den nye Östbergatunneln er et miljøforbedringsprosjekt som skal gjøre Stockholms
avløpsstruktur mer robust og sikre at det kan håndtere en større mengde avløp og
nedbør.

Prosjektet består av to hoveddeler. I den første delen skal Veidekke bygge en
2,2 kilometer lang fjelltunnell for overvann og to tilhørende arbeidstunneller
på ca. 250 meter hver. Fjelltunnellen skal så innredes med støpt betonggulv samt
rørinstallasjoner og stålluker for å regulere vanngjennomstrømmingen. I den
andre delen skal et eksisterende reguleringskammer renoveres og oppgraderes og
ca. 300 meter ny sjøledning skal senkes ned og monteres på pæler på sjøbunnen.

- Jeg takker Stockholm Vatten och Avfall for den fortsatte tilliten i prosjektet
med å bygge Stockholms fremtidige avløpsrensesystem. Prosjektet krever tett
samarbeid og involvering, som passer oss utmerket, sier Marcus Andersson i
Veidekke Anläggning Öst.
mariner
13.05.2022 kl 14:39 1834

Ja her har jeg vært på « bunnfiske» klarte å snappe noen aksjer for kr. 97.60 idag tidlig. Denne har rast for i overkant av kr. 130 til dagens kurs, minus utbytte på kr. 7 .
Leverte resultater på det fleste områder, men falt kraftig på Q1 dagen Dette er en aksje som går litt under « radaren» for det fleste
, har hatt aksjen siste 10 år og har vel snart levert kr. 100 i utbytte samt ekstraordinært utbytte disse årene. Også ett av de selskapene på Oslo Børs som de ansatte er del eiere i , dette sikrer også gode utbytter. Denne ligger fast i min portefølje sammen med Gjensidige .
Soj
22.05.2022 kl 10:51 1669

Noen som har fått utbytte på konto?

25 mai får du dividenden 👍
Furuen
17.06.2022 kl 14:58 1152

Ordrene raser inn hos VEI.
13.05. Varehus i Stockholm 145 mill. SEK.
25.05. Logistikkbygg på Vestby 250 mill. NOK
30.05. Boliger for Bonava i Vestby 250 mill. NOK
03.06. PostNords hovedkontor i Solna 117 mill. SEK
07.06 Utbedring for Bane Nor i Kongsberg 155 mill. NOK
08.06 Adkomstbygg til Drammen sykehus 406 mill. NOK
09.06. Skole i Kristiansand 376 mill. NOK

Totalt ca 1,7 milliarder i løpet av en måned.

Og 25.05. ble det utbetalt utbytte på kr 7 pr. aksje.
Redigert 17.06.2022 kl 15:00 Du må logge inn for å svare
Furuen
20.06.2022 kl 10:27 1039

Veidekke: Bygger produksjonsanlegg for biogass i Lillestrøm

Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Nedre Romerike
Avløpsselskap IKS (NRA) om bygging av et biogassanlegg på Krogstad i Lillestrøm
kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 205 millioner kroner ekskl.
mva.
Furuen
24.06.2022 kl 10:09 923

23.06.22:
Veidekke: Rehabiliterer studentboliger i Oslo
Veidekkes datterselskap Seby AS skal rehabilitere 164 studentboliger i Sogn
Studentby for Studentsamskipnaden SiO. Kontrakten er en totalentreprise i
samspill der kontraktssum er i underkant av 102 millioner kroner ekskl. mva.

24.06.22:
Veidekke: Skrev milliardkontrakt med Fornebubanen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Fornebubanen om bygging av tunnelen på
den 2,35 kilometer lange strekningen fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo.
Oppdraget har en estimert verdi på 1,145 milliarder kroner ekskl. mva.
Redigert 24.06.2022 kl 10:11 Du må logge inn for å svare

Denne har alltid lav omsetning, men den er populær blant kundene til Nordnet.

Er gunstig å kjøpe nå siden den har falt mye i år.
Furuen
27.06.2022 kl 15:41 780

Veidekke: Sanerer avfallsdeponi i Bergen

Veidekke med den belgiske samarbeidspartneren DEME Environmental har fått i
oppdrag av Bergen kommune å sanere det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken i
Bergen. Kontrakten følger etter en samspillsfase mellom partene, og er en
totalentreprise verdt 350 millioner kroner ekskl. mva. Veidekkes andel utgjør 50
% av kontraktsverdien.
Furuen
04.07.2022 kl 16:24 615

Veidekke har skrevet kontrakt med OBOS om å bygge nok et trinn på det store boligprosjektet på Ulven øst i Oslo. Oppdraget omfatter oppføring av 180 leiligheter, et garasjeanlegg, gjesteparkering og en barnehage med seks avdelinger. Kontrakten er en totalentreprise verdt 523 millioner kroner ekskl. mva.
Furuen
07.07.2022 kl 14:06 344

Veidekke: Bygger boliger for Selvaag og Nordr i Oslo
Nordr og Selvaag Bolig har gitt Veidekke oppdraget med å bygge første byggetrinn
med 91 miljøsertifiserte leiligheter og parkeringskjeller i prosjektet Lille
Løren Park øst i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise verdt 235 millioner
kroner ekskl. mva.