Belco - Børsen desiderte beste tørrbulk-aksje


I morgen legger Belship/Belco fram sitt 1.kvartal resultat, inkludert andel av sitt eierskap i Lighthouse, tipper jeg driftsresultatet blir ca. 450 mill..
D.v.s. Kr. 1,80 pr. aksje, som er lik 8,5 % avkastning pr. aksje. Ingen andre tørrbulk-aksjer vil eventuelt kunne slå dette.
Hvis Golden Ocean skulle greie tilsvarende resultat i forhold til aksjekurs, så må de ha Kr. 11,- pr. aksje, og det vil de være milevis unna.
Skjønner ennå ikke at så få har oppdaget Belship.
Tactic
13.06.2022 kl 15:51 3412

Bortsett fra at vi er mange som mener at det fundamentale underbygger at Belco skal opp - noen som vet hvorfor aksjen går veldig godt i dag (som er en blodrød dag ellers)?

ikke godt å si, noen må vite noe, eller så er det bare noen som skulle inn, og at salgslysten var fraværende begrenset på kurser under 22..

Stigende dollarkurs, tydelig utbyttepolicy og kontrakter som dekker både 22 og 23 fører vel til at Belships oppleves som en «tryggere havn» hvis man velger å flytte penger fra A til B.

Med få nybygg i markedet generelt og at selskapet har en moderne flåte som ivaretar fremtidige krav så har man i tillegg en sikring. Merk også at skipene deres ikke er (såvidt jeg vet) påvirket direkte av Ukraina.

Dette kan være årsaker. Om det er andre årsaker vites ikke, og mulig den er ned to kroner i morgen igjen.

Skarsgård mener Belships er for billig.. 😉

– Tørrlastmarkedet generelt har jo vært bra i lang tid. Supra og ultramax har gjort det aller best og vært mest stabilt. I tillegg har vi skapt mye vekst med utvidelse av flåten og Lighthouse Navigation som leverer sterke resultater, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård i Belships.

– På toppen av dette kom utbytter som de siste fire kvartalene har beløpet seg til 4,10 kroner pr. aksje. Jeg er jo ikke objektiv, men jeg mener fortsatt at aksjen vår er for lavt priset i forhold til dette, fortsetter han.

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/15/7882957/torrlastaksjer-til-himmels

Fantastisk aksje. Har inngang på 13 kr, og fått 2 utbytter på tilsammen kr 3,15

Fyll på start oppgangen

Oslo (Infront TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 0,70 prosent til 2.596 poeng, ifølge The Baltic Exchange.


Baltic Dry +0,70%

Capesize +1,46%

Panamax +0,36%

Supramax +0,10%
Tactic
23.06.2022 kl 10:40 1090

Ja, da vet vi hvorfor BELSHIPS har falt kraftig den siste tiden: Sonata har solgt ut 6,7 mill aksjer og sitter igjen med 1 mill aksjer. https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/22/7886717/sverre-jorgen-tidemand-lemper-ut-i-belships

Det er vel ikke positivt at store eiere selger seg ut, men det kan være mange årsaker som ligger bak. Minner derfor også om innsidekjøpene tidligere i juni ved AS Torinitamar, som er nært knyttet til Belships-sjef Lars Christian Skarsgård og ved Kontrari AS, nærstående til styremedlem og storaksjonær Frode Teigen.
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/16/7883723/bade-toppsjef-og-storste-aksjonaer-kjoper-aksjer-i-belships

Sonata solgte en stor post en tid tilbake også, men etter de hadde solgt seg ferdig begynte belco og klatre igjen.
Har troa jeg 👍

Han holdt ikke ord Tidemann, jaggu fikk han skuffet ut enda mer aksjer, på toppen.
Selv om han sist sa han ikke skulle selge mer

Belships ASA: Acquisition of two modern vessels

Belships has entered into agreements for the acquisition of two modern Ultramax bulk carriers built at Japanese shipyards in 2015 and 2017. Belships will pay a total of USD 15.5m as downpayment upon delivery of the vessels. The vessels are currently financed through time charter lease agreements with purchase options significantly below current market levels. Belships has the intention of declaring purchase options for both vessels during the next few months and re-finance the vessels under available bank financing which is expected to cover the amounts for the purchase options. The agreements are conditional upon certain steps to be completed by the parties involved. Delivery of the vessels is expected within July 2022.
“These agreements are immediately accretive for Belships’ shareholders and displays our ability to source transactions with short lead time and efficient use of capital. We expect the acquisitions will contribute to our earnings capacity and ability to pay dividends, which is the main objective” said Belships CEO, Lars Christian Skarsgård.
Belships ASA is a fully integrated owner and operator of geared bulk carriers. The owned fleet consists of 31 Supra/Ultramax bulk carriers with an average age below four years and daily cash breakeven for 2022 of about USD 10 000 per vessel. Lighthouse Navigation, a subsidiary of Belships, is a dry bulk operator with offices in Oslo, Bangkok, Singapore and Melbourne. Based on current market expectations, we expect to generate significant free cash flow and aim to pay quarterly dividends as announced with our dividend policy.
Redigert i går kl 21:37 Du må logge inn for å svare

Oslo (Infront TDN Direkt): Belships har inngått avtaler for kjøp av to moderne ultramaxskip bygget ved japanske skipsverft i 2015 og 2017.

Det fremgår av en melding tirsdag kveld.

Selskapet vil betale totalt 15,5 millioner dollar ved levering av skipene, som i dag er finansiert gjennom time charter-leasingavtaler med kjøpsopsjoner. Belships har til hensikt å erklære kjøpsopsjoner, som ifølge meldingen er betydelige lavere enn dagens markedsnivå, for begge skipene i løpet av de neste månedene og refinansiere skipene under tilgjengelig bankfinansiering som forventes å dekke beløpene for kjøpsopsjonene. Avtalene er betinget av visse trinn som skal fullføres av de involverte partene. Levering av fartøyene forventes i juli 2022, opplyses det.

-Disse avtalene er umiddelbart innvannende for Belships' aksjonærer og viser vår evne til å sikre transaksjoner med kort ledetid og effektivt bruk av kapital. Vi forventer at kjøpene vil bidra til vår inntjeningskapasitet og evne til å betale utbytte, som er hovedmålet, sier Belships administrerende direktør Lars Christian Skarsgård i en kommentar.

Basert på dagens markedsforventninger, forventer Belships å generere betydelig fri kontantstrøm og har som mål å betale kvartalsvise utbytte, som annonsert med selskapets utbyttepolicy, legges det til.Redigert i dag kl 08:18 Du må logge inn for å svare