Belco - Børsen desiderte beste tørrbulk-aksje


I morgen legger Belship/Belco fram sitt 1.kvartal resultat, inkludert andel av sitt eierskap i Lighthouse, tipper jeg driftsresultatet blir ca. 450 mill..
D.v.s. Kr. 1,80 pr. aksje, som er lik 8,5 % avkastning pr. aksje. Ingen andre tørrbulk-aksjer vil eventuelt kunne slå dette.
Hvis Golden Ocean skulle greie tilsvarende resultat i forhold til aksjekurs, så må de ha Kr. 11,- pr. aksje, og det vil de være milevis unna.
Skjønner ennå ikke at så få har oppdaget Belship.
Tactic
13.06.2022 kl 15:51 8806

Bortsett fra at vi er mange som mener at det fundamentale underbygger at Belco skal opp - noen som vet hvorfor aksjen går veldig godt i dag (som er en blodrød dag ellers)?

ikke godt å si, noen må vite noe, eller så er det bare noen som skulle inn, og at salgslysten var fraværende begrenset på kurser under 22..

Stigende dollarkurs, tydelig utbyttepolicy og kontrakter som dekker både 22 og 23 fører vel til at Belships oppleves som en «tryggere havn» hvis man velger å flytte penger fra A til B.

Med få nybygg i markedet generelt og at selskapet har en moderne flåte som ivaretar fremtidige krav så har man i tillegg en sikring. Merk også at skipene deres ikke er (såvidt jeg vet) påvirket direkte av Ukraina.

Dette kan være årsaker. Om det er andre årsaker vites ikke, og mulig den er ned to kroner i morgen igjen.

Skarsgård mener Belships er for billig.. 😉

– Tørrlastmarkedet generelt har jo vært bra i lang tid. Supra og ultramax har gjort det aller best og vært mest stabilt. I tillegg har vi skapt mye vekst med utvidelse av flåten og Lighthouse Navigation som leverer sterke resultater, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård i Belships.

– På toppen av dette kom utbytter som de siste fire kvartalene har beløpet seg til 4,10 kroner pr. aksje. Jeg er jo ikke objektiv, men jeg mener fortsatt at aksjen vår er for lavt priset i forhold til dette, fortsetter han.

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/15/7882957/torrlastaksjer-til-himmels

Fantastisk aksje. Har inngang på 13 kr, og fått 2 utbytter på tilsammen kr 3,15

Fyll på start oppgangen

Oslo (Infront TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 0,70 prosent til 2.596 poeng, ifølge The Baltic Exchange.


Baltic Dry +0,70%

Capesize +1,46%

Panamax +0,36%

Supramax +0,10%
Tactic
23.06.2022 kl 10:40 6856

Ja, da vet vi hvorfor BELSHIPS har falt kraftig den siste tiden: Sonata har solgt ut 6,7 mill aksjer og sitter igjen med 1 mill aksjer. https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/22/7886717/sverre-jorgen-tidemand-lemper-ut-i-belships

Det er vel ikke positivt at store eiere selger seg ut, men det kan være mange årsaker som ligger bak. Minner derfor også om innsidekjøpene tidligere i juni ved AS Torinitamar, som er nært knyttet til Belships-sjef Lars Christian Skarsgård og ved Kontrari AS, nærstående til styremedlem og storaksjonær Frode Teigen.
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2022/06/16/7883723/bade-toppsjef-og-storste-aksjonaer-kjoper-aksjer-i-belships

Sonata solgte en stor post en tid tilbake også, men etter de hadde solgt seg ferdig begynte belco og klatre igjen.
Har troa jeg 👍

Han holdt ikke ord Tidemann, jaggu fikk han skuffet ut enda mer aksjer, på toppen.
Selv om han sist sa han ikke skulle selge mer
Andreas
28.06.2022 kl 21:37 6510

Belships ASA: Acquisition of two modern vessels

Belships has entered into agreements for the acquisition of two modern Ultramax bulk carriers built at Japanese shipyards in 2015 and 2017. Belships will pay a total of USD 15.5m as downpayment upon delivery of the vessels. The vessels are currently financed through time charter lease agreements with purchase options significantly below current market levels. Belships has the intention of declaring purchase options for both vessels during the next few months and re-finance the vessels under available bank financing which is expected to cover the amounts for the purchase options. The agreements are conditional upon certain steps to be completed by the parties involved. Delivery of the vessels is expected within July 2022.
“These agreements are immediately accretive for Belships’ shareholders and displays our ability to source transactions with short lead time and efficient use of capital. We expect the acquisitions will contribute to our earnings capacity and ability to pay dividends, which is the main objective” said Belships CEO, Lars Christian Skarsgård.
Belships ASA is a fully integrated owner and operator of geared bulk carriers. The owned fleet consists of 31 Supra/Ultramax bulk carriers with an average age below four years and daily cash breakeven for 2022 of about USD 10 000 per vessel. Lighthouse Navigation, a subsidiary of Belships, is a dry bulk operator with offices in Oslo, Bangkok, Singapore and Melbourne. Based on current market expectations, we expect to generate significant free cash flow and aim to pay quarterly dividends as announced with our dividend policy.
Redigert 28.06.2022 kl 21:37 Du må logge inn for å svare

Oslo (Infront TDN Direkt): Belships har inngått avtaler for kjøp av to moderne ultramaxskip bygget ved japanske skipsverft i 2015 og 2017.

Det fremgår av en melding tirsdag kveld.

Selskapet vil betale totalt 15,5 millioner dollar ved levering av skipene, som i dag er finansiert gjennom time charter-leasingavtaler med kjøpsopsjoner. Belships har til hensikt å erklære kjøpsopsjoner, som ifølge meldingen er betydelige lavere enn dagens markedsnivå, for begge skipene i løpet av de neste månedene og refinansiere skipene under tilgjengelig bankfinansiering som forventes å dekke beløpene for kjøpsopsjonene. Avtalene er betinget av visse trinn som skal fullføres av de involverte partene. Levering av fartøyene forventes i juli 2022, opplyses det.

-Disse avtalene er umiddelbart innvannende for Belships' aksjonærer og viser vår evne til å sikre transaksjoner med kort ledetid og effektivt bruk av kapital. Vi forventer at kjøpene vil bidra til vår inntjeningskapasitet og evne til å betale utbytte, som er hovedmålet, sier Belships administrerende direktør Lars Christian Skarsgård i en kommentar.

Basert på dagens markedsforventninger, forventer Belships å generere betydelig fri kontantstrøm og har som mål å betale kvartalsvise utbytte, som annonsert med selskapets utbyttepolicy, legges det til.Redigert 29.06.2022 kl 08:18 Du må logge inn for å svare
Buzzi
01.07.2022 kl 11:08 5928

Nå er Belship så billig at man kan si at her er det penger på gata. Belship kommer til å tjene Kr.8,- til Kr.9,- i 2022, som er lik en P/E på ca. 2,3. Når man samtidig veit at Belship har bundet opp 70% av flåten på meget gode rater flere kvartaler framover, så er jo en investering her tilnærmet bankers. Jeg har kjøpt meg opp betydelig de siste dagene.

Det skulle jeg også ha gjort hadde jeg hatt mer penger 😀
Kjøpte for siste utbytte til en kurs på 20 så får vente på neste utbytte før en kan handle mer

Men forrige gang solgte han på kurs 13,- før den nesten doblet seg etter det. Så han burde jo ha hatt litt is i magen, men det er jo lett å si i ettertid da
Redigert 03.07.2022 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
kazynor
05.07.2022 kl 11:25 5386

Noen som har innsikt i fallet de siste dagene?
citius
08.07.2022 kl 12:51 5013


P/E er nå på usle 3!!

Konsensus target for aksjen ligger rundt 30 kroner
MAO over 50% oppside her

solid utbytter pr. kvartal gir klingende mynt gjennom året :-))

Svakere spot-rater og generell markedsuro, samt at vi er mellom to utbytter. Det er bare å sitte rolig, eventuelt kjøp, Belco er lite eksponert mot spot og lavere oljepris er positivt for bunnlinja.
citius
08.07.2022 kl 14:49 4889


De har jo lite tonnasje i spot ut året, mange gode kontrakter som tjener svært godt, sikrer utbyttene i kvartalene vi har foran oss
Spesielt god finansiering på skipene gir lave kostnader og gode resultater

Lighthouse bøtter også inn penger :-))

Free to go!
edvinjm
08.07.2022 kl 19:13 4744

Hvor mye kan vi forvente at utbyttet i 2 kvartal blir?

Utbytte for Q2 vil ligge i området kr 0,9 -1,10.

En av børsens beste utbytteaksjer!
citius
11.07.2022 kl 09:14 3962


Flere og flere........

https://direkte.dn.no/nyhetsstudio/#115561

FN: Verdens befolkning vil nå 8 milliarder i år
Det er ventet at verdens befolkning vil nå åtte milliarder 15. november i år, ifølge FN. India vil også overgå Kina som verdens mest folkerike land i 2023.ØKER i Belco da befolkningen på jorda stadig trenger mer av mat/gods og energi!!
Buzzi
12.07.2022 kl 21:26 3692

Hei alle Belship-eiere.
Litt skuffende utvikling på Børsen i det siste, men jeg er litt overasket over at Belship-aksjen har blitt dratt ned helt ned til Kr.18,80 og der omkring, når man tenker på hvordan selskapet har sikret mer enn 70% av flåten på rater på ca. § 23000,- pr. døgn for neste kvartal, samt omtrent det samme for flere kvartaler framover.
Jeg vil derfor fortsatt hevde at Belship er Børsen`s desiderte beste tørrbulkaksje, og at vi med litt tålmodighet vil bli rikelig belønnet om ikke alt for lenge.
Samtidig må vi tenke på at Belship har den mest moderne tørrbulkflåte av alle, snittalder 4 år, dette vil gi en ekstra boost når nye IMO-regler innføres fra 1.januar 2023.
Tipper at vi i løpet av en par mnd. når intervallet på Kr.24,- til Kr.26,-, kanskje noe høyere på litt lengre sikt. Ved eventuell slutt på krigen i Ukraina, vil den ta få et ordentlig spark oppover. Verken Golden Ocean eller 2020 Bulkers, er på samme nivå som Belship når det gjelder Inntjening (P/E) og utbytte.
Belship er og blir et fantastisk solid tørrbulkselskap.
Siderius
12.07.2022 kl 22:19 3625

Det er veldig lett å forklare, markedet er ikke sikker på veien videre. Greit det ser bra ut på middels sikt. Men klarer de å fortsette å sette så gode låste rater på skipene i markedet som kommer? Så da driter folk i at yield er bra i dag, når de ikke er sikker på fremtiden og da selger de ut. Salgspresset gir lavere kurs.

Fra siste børsmelding: https://newsweb.oslobors.no/message/564961
"For the next four quarters from Q3 2022 onwards, contract coverage now stands at 70 per cent at a gross rate of about USD 23 600 per day per vessel. For 2023 contract coverage stands at 45 per cent at a gross rate of about USD 23 000 per day per vessel."

Wian
13.07.2022 kl 10:34 3457

Kan det forventes ekstraordinært utbytte som i Q1? Hva var bakgrunnen for ekstraordinært da?
At Belships er en god utbytteaksje er hevet over enhver tvil. Selv med bare ordinært utbytte på rundt 1 kr er dette helt opp i toppen av hva man får på Oslo Børs.

Mener å huske at ekstraordinært utbytte i Q1 hadde bakgrunn i salg av skip.

Sterke tørrbulk aksjer i Asia.
Pacific Basin er opp 6,7% på morgenkvisten.

Er det noen som vet hvor stor scrubber-andelen er på Belco sin flåte?

Bra, fersk Podcast med Belships:

https://podcasts.apple.com/no/podcast/vonheim/id1438206125?i=1000570262137

Lars Christian Skarsgård has served as CEO of Belships since 2019. Lars Christian has wide ranging shipping experience from sailing as a deck cadet, to shipbroking to ship owning and management. 
In this episode we cover:
• How Lars Christian got interested in shipping.
• The toolkit he gathered from working as a broker.
• The story behind Belships and the future of the company, a fully integrated shipowner and operator of dry bulk carriers
• Why he joined Belships, and all the work the team has done so far.
• His overview for the dry bulk market ahead.

Høres ut som sjefen har en god plan for belship fram over, og har fått til mye på de åra han har styrt 👍

Oslo (Infront TDN Direkt): Russland og Ukraina skal signere en avtale om eksport av korn i Tyrkia på fredag, hevder Tyrkias presidentkontor, ifølge Reuters.

Både FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ifølge kunngjøringen være til stede ved signeringen.