Småbanker: En liten sammenligning av nøkkeltall


Da har også Komplett levert 1Q og jeg har sammenlignet noen nøkkeltall. Lar det være opp til leseren å vurdere relativ attraktivitet... Tallene er for 1Q, med mindre det er oppgitt. P/B basert på sist omsatt per 12. mai.

Return on Equity:
BraBank 8 %
Komplett 7 %
Kraft 13 %
Mybank 19 %

Siste 4 kvartalers snittvekst i EK:
BraBank 1.2 %
Komplett -3.7 %
Kraft 2.8 %
Mybank 4.1 %

Sist omsatt:
BraBank 10.95
Komplett 6.69
Kraft 10.70
Mybank 30.00

P/B:
BraBank 0.76
Komplett 0.62
Kraft 1.22
Mybank 1.00

Cost/income:
BraBank 34.5 %
Komplett 42.3 %
Kraft 49.2 %
Mybank 43.6 %

Siste kvartals avsetninger (urealiserte lånetap) i % av bokført EK:
BraBank 3.34 %
Komplett 2.17 %
Kraft 0.55 %
Mybank 1.33 %

Hvem ville du eid?