Planlegger semi-industriell test-produksjon med CRSM-teknologien


Superpositiv melding nå nettopp! :-D

"OSLO (NORGE) 7 NOVEMBER 2018: ELEMENT ASA ('ELEMENT') HAR BESLUTTET Å STARTE
ARBEIDET MED Å BYGGE ET SEMI-INDUSTRIELT TESTANLEGG OG Å PROSESSERE 500 TONN
NIKKELMALM FRA MINDORO RESSURSEN VED BRUK AV CRSM-TEKNOLOGI. SELSKAPET
GJENNOMFØRTE LABORATORIETESTER I JUNI 2017, SOM RESULTERTE I EN FORBEDRING AV
MINDORO'S LAVGRADS NIKKELMALM. HVIS CRSM-TEKNOLOGIEN VISER SEG Å VÆRE VELLYKKET
I EN SEMI-INDUSTRIELL TEST-PRODUKSJON VIL DETTE BANE VEI FOR EN NY
FORRETNINGSMODELL MED BETYDELIG REDUSERT CAPEX, LAVERE BREAK-EVEN, SAMT
VESENTLIG MER MILJØVENNLIG PRODUKSJON.

«Hvis pilotprosjektet i Kina viser seg å være vellykket vil Element nå kunne
være i stand til å utvinne Mindoro Nikkel-forekomsten på egenhånd. Det bør også
gjøre Mindoro Nikkel til en mer ettertraktet forekomst blant andre industrielle
aktører og vi vil potensielt invitere dem til å ta en aktiv del i forberedelsene
av Declaration of Mining Project Feasibility hvis betingelsene er
tilfredsstillende, sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Element.

Laboratorietestene som ble utført i juni 2017 har dannet grunnlaget for
vurderingen av lønnsomheten ved konvertering av nikkelressursen på Mindoro fra
malm til konsentrat. Basert på resultatene fra disse testene viser Elements
beregninger viser lønnsomhet ved bruk av CRSM-teknologien ved en nikkelpris på
ca. 6300 USD / t altså omtrent 50% lavere enn dagens markedspris på ca. 11 500
USD / t.

Miljøeffekter
CRSM-teknologien, utviklet av Sunbright Consulting Ltd. ('Sunbright') i Kina og
som Element planlegger å bruke til oppgraderingen av nikkelgraden på malm fra
Mindoro, bruker betydelig mindre energi sammenlignet med dagens konvensjonelle
teknologi, har et lavere kapitalbehov, samt lavere driftskostnader, i tillegg
til at teknologien er mer miljøvennlig.

«Vår strategi går ut på å utnytte ny teknologi som gjør gruvedrift mer
kostnadseffektivt og i tillegg reduserer belastningen på miljøet.
CRSM-teknologien som prosesserer nikkelmalmen uten smelting, etterlater ca. 80%
av malmen på stedet til rehabilitering av landskapet og passer perfekt med vårt
overordnede strategiske fokus», uttaler Cecilie Grue, administrerende direktør i
Element.

CRSM-teknologien er modulær og har et lavt energibehov kun 10.000 KVA per
modul som produserer 600.000 tonn malm per år. Konsentratet produsert for
eksport vil utgjøre ca. 20% eller 120.000 tonn per år per modul. Dette tilsvarer
ca. 2,5 båtlaster per år med 50.000 tonn lastekapasitet per båt. De resterende
80% av malmen (480.000 tonn) vil bli brukt til rehabilitering av landskapet.

Selskapet har allerede gjennomført betydelige forskning av gruverehabilitering
og skogplanting gjennom LEAF-initiativet og har de fire siste årene mottatt
prisen for «best mining forestry", som blir utdelt av Departementet for Miljø og
Naturressurser (DENR). Som et resultat av selskapets arbeid med skogplanting er
lokalbefolkningen i Mindoro nå i stand til å både plante og produsere gummi av
det som tidligere har vært ikke-produktive jordarter.

«CRSM-prosessen er en ren prosess som etterlater liten eller ingen luft-, vann-
eller jordforurensning. SO2 og CO2 fra sintringsprosessen kan enkelt rengjøres
ved bruk av støvsamlere og vannskjermer. Slagg fra CRSM har en sammensetning som
ligner gangue-mineraler og kan derfor trygt brukes til rehabilitering av
gruver», forklarer Dr. Guoilan Hu fra Sunbright.

Finansielle effekter
CRSM-teknologien er modulær og fører til at selskapet kan skalere produksjonen
uten å pådra seg store infrastrukturkostnader som for eksempel et kraftverk.

De opprinnelige capex-forutsetningene for Mindoro Nikkel på 2,5 milliarder
dollar for fullskala produksjon ved bruk av HPAL-prosessen blir ved hjelp av ny
teknologi redusert til kun 26-35 millioner dollar per modul. Én modul vil
resultere i lavere produksjon enn HPAL fullskala produksjons-capex og Element
kan skalere opp produksjonen ved å legge til flere moduler. Produksjonen kan
derfor økes i samsvar med tilgjengelig finansiering eller gjennom inntjening fra
produksjonen som startes med en lav inngangskostnad.

«En vellykket test-produksjon vil gjøre om på hele forretningsmodellen til
Mindoro Nikkel», sier Lars Christian Beitnes.

Basert på capex-estimater på 26-35 millioner dollar per modul for å utvinne
600.000 tonn rå nikkelmalm viste laboratorietester fra juni 2017 et årlig
EBITDA-estimat på 28-32 millioner dollar. Dette er basert på dagens nikkelpris
på ca. 11.000 dollar per tonn.

Budsjettet for ferdigstillelse av første trinn som er den semi-industrielle
test-produksjonen i Kina, er på 1,5 millioner dollar. Totalt planlegger Element
å bruke 3,6 millioner dollar på hele prosessen, som innebærer å skaffe relevante
lisenser, utbygging av testanlegg i Kina, frakt og bearbeidelse av 500 tonn
nikkelmalm til testanlegget, samt innlevering av søknad om gruveprosjektets
gjennomførbarhet ('DMPF') som kreves for å starte produksjonen på Mindoro. Den
semi-industrielle test-produksjonen er planlagt å finne sted i løpet av første
halvår i år og DMPF søknaden forventes å bli innlevert i første kvartal 2020.

"Vi har alltid visst at nikkelressursen på Mindoro er betydelig. Det er tross
alt verdens tredje største uutviklede nikkelressurs. Vi tror at tiden for å
handle er inne, både fordi prisen på nikkel har styrket seg, men også fordi vi
ser en generell politisk støtte for en mer miljøvennlig, ansvarlig gruvedrift på
Filippinene», sier Cecilie Grue.

Om CRSM-teknologien
Teknologien som er utviklet av Subbright for forbedring av nikkel-lateritt
kalles katalytisk reduksjons-sintring etterfulgt av en magnetisk separasjon
(CRSM). CRSM-teknologien bidrar til å øke nikkelgraden ved å forbedre den
relativt lave graden av Mindoros nikkel-malm til et konsentrat med høyere grad.
Andre fordeler inkluderer et redusert energiforbruk, samt en betydelig reduksjon
av mengden nikkelmalm som transporteres vekk fra gruven. Teknologien bidrar til
å redusere opex, i tillegg til at den vil føre til et mye lavere capex-krav,
ettersom byggingen av kraftverk, prosessanlegg og havn ikke lenger er nødvendig.

CRSM-teknologien går ut på å benytte bituminøst kull og utvalgte katalysatorer i
en sintringsprosess for å gjenvinne og redusere nikkel og jern fra den
opprinnelige malmen, for derved å øke konsentrasjonen i sluttproduktet, som blir
solgt på det fremtidige markedet.

Forbehold
Et vellykket utfall er avhengig av en vellykket semi-industrielt test-produksjon
som er planlagt i H1 2019, hvor man må innhente relevante sentrale og lokale
tillatelser og lisenser. Element vil engasjere relevante rådgivere og
underleverandører lokalt og vil jobbe tett med disse for å skaffe relevante
tillatelser og lisenser, men kan ikke garantere utfallet av dette.

Finansiering
Fullføring av testprosjektet og DMPF krever at Element henter kapital gjennom
salg av tokens, gjennom Alpha Blue Ocean Convertible Note Facility med Warrants,
eller gjennom andre tilgjengelige finansieringskilder innen mars 2018.

Denne opplysningen er underlagt opplysningskravene i henhold til § 5-12 i Norsk
verdipapirhandellov.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cecilie Grue,
Adm.dir
Telefon: +47 991 62 486, E-post: cg@elementasa.com

Lars Beitnes
Styreleder
Telefon: +356 7996 1497 E-post: lcb@elementasa.com

Element ASA, Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo, Telefon: +47 23 08 23 08, E-post:
ir@elementasa.com

Om Element / www.elementasa.com
Element er et innovativt investeringsselskap innen mineralsektoren, som
kontinuerlig arbeider for å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko.
Selskapets strategi går ut på å identifisere undervurderte prosjekter og øke
kontantstrømmen i prosjekter der infrastruktur og annet grunnleggende arbeid har
blitt gjennomført. Selskapet konsentrerer seg spesielt om prosjekter knyttet til
ny og ofte banebrytende teknologi innenfor utvalgte
Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/462960 "
Redigert 07.11.2018 kl 07:49 Du må logge inn for å svare

Er dette en melding for å dekke over at TOKEN-tullet og Kanadainvesteringen ikke blir noe av.
niksun
07.11.2018 kl 07:46 4543

Det står nu i meldingen at Salg av token er en av finansierings mulighetene ??
Lille
07.11.2018 kl 08:14 4439

Den politiske vinden har snudd. Dette har de sagt hele tiden på GF. Mindoro kan muligen stå opp fra de døde :)
Møyfrid
07.11.2018 kl 08:19 4489

Så der spilte de altså mindoro-kortet, igjen.

Det var vel ikke det man ventet på.

Sunt skeptisk.

Meget smart av BO å konvertere aksjer i går for å selge i dag på jallamelding.
tuja
07.11.2018 kl 08:32 4386

And MINDORO is still alive. NYDELIG!
Aldara
07.11.2018 kl 08:39 4307

Merkelig at Mindoro kommer når vi venter på AMI....???
rieg
07.11.2018 kl 08:40 4268

Bo har nok skjønt at det kommer flere trigger meldinger kommer på løpende bånd de neste par ukene....Å derfor konverterte resten av transje 2 i går..Den negative effekten av BO finansieringen vil minke nå som 2 transjen er konvertert...OG sann mine ord...Token delen vil overraske stort innen november er over...AMI kommer innen 1 ukes tid...Element begyner å få inntekter ... Og nå våkner Mindoro til liv etterhvert...Uten å overdrive kan Element doble seg innen året er omme..Bare vent å se..:)
Smitty
07.11.2018 kl 08:42 4226

Jeg er enig og tror du har så rett! :)

Endelig kommer Mindoro "i spill"! :-) Finansiering av utvikling av gruveforekomsten kan skje ved inntekter fra AMI, der melding om AdEx-godkjenning er ventet nå i november, samt Token/TGE som er ventet en eller flere av i løpet av året, samt utbytte fra CMT!

Element behøver nok ikke noen flere enn de tre obligatoriske transjene, men uansett; "nå begynner ballen å rulle", og inntektene nærmer seg!
Yess
07.11.2018 kl 08:43 4165

Meget smart av BO å få en kjempestor konvertering i går og en ny "svadamelding".
Er det tilfeldig at dagens "svadamelding" kommer dagen etter denne meldingen om kjempekonvetering fra BO til kurs 1.40? Planlegger test?
Og planlegger test på en gruve en aldri vet om en kommer i gang med noe som helg.
sjekk hva ELE selv skriver, første halvår i år?
. Den semi-industrielle test-produksjonen er planlagt å finne sted i løpet av første halvår i år og DMPF søknaden forventes å bli innlevert i første kvartal 2020.

BO benytter nok muligheten og vil nok engang "le hele veien" til banken.
Vær forsiktig.

"Svadamelding"..? Nei, det er jeg absolutt ikke enig i! Jeg har påpekt skrivefeilene knyttet til dateringene til IR, så blir vel disse snart rettet opp. At du er negativ til Element, uansett hva selskapet kommer opp med, er vel allmenn kjent nå.
asulg
07.11.2018 kl 08:55 4026

Oddivar can you update your calculation? Risk factor 20%? 50%?

MINDORO
Verdivurdering: Selskapet oppgir ca. 30 mUSD i EBITDA ved nikkelpris på 11 000 USD/t og 600 000t per modul. Gir en EV-verdi på 30*8=240 mUSD per modul eller 1,2 USD per aksje.
Sentrale risikofaktorer:
• Politisk risiko: Høy
• Teknisk risiko (CSRM): Høy
• Antatt risk faktor: 0,05. (suksesssannsynlighet er 5%)

Trend siste 3 mnd:
• Råvarepriser (nikkel) noe lavere: Verdiestimat er opprettholdt av selskapet.
• Politisk risiko er litt redusert.
Fair value per aksje: 1,2*0,05*8,3 = 0,50 NOK

Nei - Nei - Nei

Har ikke selskapet annet å melde så er det faktisk bedre å ikke melde noe som helst - dette er ikke bare useriøst, men så skuffende at det er både flaut og pinlig....

Her går vi på overtid og venter på en oppdatering om og rundt token delen som skulle ha vært gjennomført for lengst. Selskapet har ikke en gang tatt seg bryet med å oppdatere markedet på tross av at de har brutt sine egne deadlines så det holder.

I stedet lager de et nytt eventyr med forbehold om at det som skulle ha vært ferdig for lenge siden og som vi ikke har hørt et pip om (token) at den må bli en suksess nærmere et halvt år frem i tid....

Hvem vil høre på hva disse 2 eventyrfortellerne klarer å servere fremover? Hvem vil være interessert i å sitte long basert på noe slikt? Tillit - hva er det?Redigert 07.11.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
tuja
07.11.2018 kl 09:05 3861

Slik er det å stå på utsiden. :)
Det er ofte flaut.

Der "traff du spikern på hue", Tuja! Vel skrevet.. :-)
Smitty
07.11.2018 kl 09:11 3780

Hva? dette er jo gode nyheter mtp hva de foretok seg da de var i fillipinene i sommer.
Dette er jo planer de nå skal gjennomføre: ('ELEMENT') HAR BESLUTTET Å STARTE
ARBEIDET MED Å BYGGE ET SEMI-INDUSTRIELT TESTANLEGG OG Å PROSESSERE 500 TONN
NIKKELMALM FRA MINDORO RESSURSEN VED BRUK AV CRSM-TEKNOLOGI!
Det hørte vi snakk om da, dette er en positiv oppdatering så bra de kommer med utfyllende info om hva som skal skje mener jeg.
Kjempe bra faktisk og langt fra pinlig men profesjonelt, så jeg blir bare mer overbevist :)
07.11.2018 kl 09:11 3758

Steike, hvor mye har egentlig folk tapt på ELE her inne? Med det høye nivået av bitterhet som uttrykkes hær inne, så sku man tro at folk både har tapt hus, hytte og bil (og pilleskap for enkelte)!!
tuja
07.11.2018 kl 09:15 3733

Husk, dette er kun en liten forsmak på hva som venter rett rundt hjørnet. AMI er nestemann ut på listen,
og det er lovet token-salg på denne siden av nyttår.

:)

Ja, det er sikkert noen som blir veldig overbevist og det er jo slik scammen kan fortsette, MEN vær forberedt på at det fremover vil være flere større som vil kaste kortene for det er en grense for hvor lenge man kan love uten å levere for så og bytte det ene eventyret ut med et annet.

BO har akkurat konvertert over 16m aksjer til 1,4nok så noe måtte jo komme, men dette er bare trist og beviser atter en gang at når det ene eventyret går mot slutten så erstattes det med et nytt og sånn kan de holde på så lenge det finnes noen som ønsker å kaste nye penger etter dårlige....
Redigert 07.11.2018 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
Smitty
07.11.2018 kl 09:29 3623

Vell når man venter på noe godt, venter man ikke forgjeves mr.Even Steven;)
nopetter
07.11.2018 kl 09:30 3607

ris

du har et svakt punkt og det er at du kaster kortene dine for tidlig, selv om jeg også ser en del store hull i denne meldingen
olje
07.11.2018 kl 09:32 3559

Omsatt snart 2 mill aksjer på en halv time....bra trøkk må jeg si.

nopetter,

jeg har til tider vært alt for høyt posisjonert og går derfor heller helt uten uten tap enn å skulle prøve å skvise de siste dråpene ut av sitronen...

Har aldri sett på makan - dette tar bare kaka.....

Nå er i alle fall jeg helt ute og akkurat det har jeg planer om å forbli - ikke en gang en shortposisjon vil jeg ha i denne før de beviser at de kan levere noe jeg tviler sterkt på.

Markedet kommer alltid diltende etter så at det kan bli en peak i ny og ne før lufta går ut av ballongen skal man ikke se bort i fra, men man bør være klar over at i tillegg til BO sine 2 sifret millioner av aksjer til 1,4 så er det også flere store nervøse tradere som også på et tidspunkt vil forlate skuta (Storvestre/Sæter) og når de bestemmer seg så vil det merkes og akkurat det vil komme når man minst forventer det....

Selskapet har i dag bekreftet at Token delen ikke har gått som planlagt - ikke en gang i nærheten. De har heller ikke landet noen avtaler med mulige partnere som de meldte i begynnelsen av juli at de nærmest hadde og at det skulle gjøres i løpet av de neste 30 dager - det går mot 3mdr siden og ikke et pip om det heller annet enn at man nå kanskje i løpet av de neste 6 måneder skal få noe til - i alle fall vil dette eventyret være helt avhengig av at det gamle eventyret blir en realitet - hvem vil fortsette og tro på noe sånt...??…Da ber man i alle fall om det....:)


Redigert 07.11.2018 kl 09:47 Du må logge inn for å svare

Vi vil nok veldig snart få vite hvem som har benyttet anledningen til å selge....)

‘Selskapet har i dag bekreftet at Token delen ikke har gått som planlagt - ikke en gang i nærheten.’

Hvor i all verden får du dette fra? Ufint å lyve vet du.

tuja
07.11.2018 kl 09:53 3393

He he. ELE svinger like mye som Risch. Litt morsomt. :)
Og Hammers forsvinner når det er gode ELE-dager. Slik går no dagan.
rieg
07.11.2018 kl 09:53 3381

Blir spennende å se hvem som kjøper seg opp i dag :) .. tipper vi går se noen solide transaksjoner mellom BO og større investorer utover dagen..:)
niksun
07.11.2018 kl 09:54 3373

Omsatt over 5 mill på en liten time ??
nopetter
07.11.2018 kl 09:55 3366

ris

kort fortalt du ser KUN på nære ting når du planlegger dine kjøp/salg. storvestre har nå 9,5% av aksjene han har ingen planer om å dumpe disse det er jeg sikker på. det er også sekundære assets i denne aksjen man må se litt videre enn akkurat på top 20 listen. for en gangs skyld bøtter BO inn penger på denne konverteringen. husk at de KUN har en fasilitet igjen av transje 2

vi er i samme båt på sett og vis. jeg dumpet trader aksjene mine alt for tidlig i dag :)
Tresvika
07.11.2018 kl 10:03 3393

???? Undeholdningsverdien er stor hos enkelte, det er helt sikkert. De som gaper høyest er gjerne de som har minst å komme med er det noe som heter.
God underholdning det her mens man venter på Ami.

nopetter
07.11.2018 kl 10:10 3363

lille
det har jeg gjort hele tiden, ikke alltid det lykkes :)

selv om i denne avtalen på Mindoro ser jeg et svært hull, og noen mindre

vi kan begynne med dette for de som ikke er innvidde i saken. den første medlingen kom den 30/1-17

https://elementasa.com/news/2017/this-may-be-a-game-changer

neste melding i denne saken 6/6-17

Innsendt dato: 06.06.2017 08:39
UtstederID: ELE
MeldingsID: 428947
Instrument: ELE - Element
Marked:
Kategori: INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig: Ja
Lagringspliktig: Ja
Vedlegg: 20170606 ITX Presentation.pdf, Intex - Press Release 6 June 2017.pdf
Tittel: ENCOURAGING TEST RESULTS FOR MINDORO NICKEL
OSLO (Norway) - 6 June 2017: New tests of Intex Resources nickel ore in the Philippines shows that production on Mindoro Nickel could be profitable with today's low nickel prices. Tests done with new technology, provide grounds for a new business model, which could lead to a heavily reduced CapEx and lower break even, in addition to a considerably more environmentally friendly production.
Intex Resources ASA ('Intex' or 'the Company') has now received a new report from the Chinese consultancy firm, Sunbright Consulting Limited, headed by Dr. Guoilan Hu, to investigate the Company's ore in Mindoro in the Philippines using their CSRM technology. The previous report, published on the 27. February 2017, showed very positive results, primarily on the limonite deposits, but were not suitable to conclude on the saprolite deposits. The Company accordingly commissioned further testing of the saprolite deposits.
Limonite and saprolite are the two main components of the nickel ore at Mindoro. The new report from Sunbright shows that the saprolite deposits have much higher profitability after treatment, and nearly as good as the tests of the limonite deposits, completed in February.
"These are very encouraging results which provides the basis for redefining the entire business model for Mindoro Nickel. Even with today's low nickel price the resource could be profitable", says Lars Christian Beitnes, Chairman of Intex Resources ASA.
These new laboratory tests provide a basis for evaluating the profitability of converting the nickel resource in Mindoro from ore to concentrate. The results show profitability with a nickel price at just 2.85 USD/lb, 30% below the current market price at 4 USD/lb.
"We have always known that the potential of the nickel deposit on Mindoro is huge. A sharp fall in the nickel price, coupled with high recovery cost and political uncertainty, have made the conditions challenging so far," says Cecilie Grue, acting CEO of Intex Resources ASA.
The report by Dr. Hu shows that the CapEx needed at Mindoro Nickel is reduced significantly as compared to the acid leaching wet process. The original CapEx predictions were at 2.5 billion USD for full scale production, but are now reduced to between 26-35 million USD based on a lower initial production, mainly due to the elimination of investments in processing plants, port and other infrastructure.
The Company will also be able to scale its production modularly and avoid taking large infrastructure costs such as a power plant.
"In principle this means that we could now have the potential to be able to develop the deposit on our own. It also makes Mindoro Nickel a much more sought after deposit among other industrial players, and we will actively use these results in our communication with them",
2 Utskriftsdato 7.11.2018
says Lars Christian Beitnes.
Based on CapEx estimates of 26-35 million USD to achieve an annual mining of 600,000 tonnes raw ore, laboratory tests show an annual EBITDA estimate of 15-18 million USD even at today's historically low nickel prices of 4 USD/lb, or 28-32 million USD based on more historically normal prices of 5 USD/lb.
"The strategy of producing concentrate using the CSRM technology without smelting also means that the project becomes considerably more environmentally friendly than what it is already, which we of course are very pleased with," says Cecilie Grue.
"The CRSM process is clean, producing little to no air, water and soil pollution. SO2 and CO2 from the sintering process is easily cleaned up through dedusters and water screens. The slag from the CRSM has a composition similar to gangue minerals and can therefore be safely used for mine rehabilitation", says Dr. Guoilan Hu.
The ore is transformed into concentrate by utilising the CRSM technology, developed by Sunbright Consulting and Dr. Hu. In short, the technology uses significantly less energy, has much lower investment requirements and operating costs, as well as being much more environmentally friendly.
Based on these test results, the Company will continue to work on alternative strategies, potential partnerships and continue the dialogue with the Philippine authorities. Intex will initially assess whether the Company shall build a semi-industrial pilot plant using the CRSM technology, possibly with a local partner.
Attached to this
Redigert 07.11.2018 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
tommbakk
07.11.2018 kl 11:16 3205

Å stå på utsiden av Element, føles ikke flaut. Det føles veldig sunt, både økonomisk og psykisk. :)

Nå kan hausserne skrike ut hvilket idioti det er å si noe sånt...på dagen hvor det er meldt om at det "skal startes prøveproduksjon fra Mindoro"

Mmmmmhmmmm. Hvorfor kommer denne nyheten nå da?

Jo, for å forsøke å blåse nytt liv i en døende aksjekurs. Og det er garantert de der ute som lar seg hype opp av nyheten og som kjøper seg inn...for nå skal det jo snu! ("Nå ser ting unektelig bra ut", som noen her inne vil si.

Men faktum er at det ENESTE selskapet har klart å oppnå siden ITX ble til ELE for et drøyt år siden, er å lansere en ny forretningsmodell inkl krypto-tokenprosjekt, samt å inngå en drepende låneavtale.

Men jeg ser at jeg nå kommer til å bli sett på som fryktelig negativ, og det beklager jeg. La det være sagt, jeg er ikke det. Jeg tror f.eks Grue og Beitnes kommer til å komme veldig greit ut av det hele, altså. For all del! ;D

Si det sammen med meg: TING SER UNEKTELIG BRA UT!

RE - vi er i samme båt på sett og vis. jeg dumpet trader aksjene mine alt for tidlig i dag

* Det er vel det minste problemet for de kan du med aller største sannsynlighet om ikke lenge kjøpe tilbake en god del billigere om du vil fortsette å øretrade i denne parodien av et krypto case uten krypto - ikke en gang i nærheten som virker å ende som jeg tidligere har uttrykt - en ide og ikke noe annet som det meste de kommer drassende med..:)

Vi planlegger å utstede token innen utgangen av desember 2017 endret i mars 2018 til vi planlegger å utstede en strukturert token - endret igjen i november 2018 til vi planlegger å utstede den strukturerte token i mars 2019....

Vi planlegger å produsere pellets i andre halvdel av 2018 - endret til vi planlegger å produsere konsentrat i andre halvdel av 2018 - endret til vi planlegger å produsere konsentrat i løpet av q4 og vi er nå i q4 hvor siste oppdatering ikke nevnte dette med et eneste ord hvor de i stedet trakk opp en ny død kanin av hatten....

Vi planlegger semi-industriell test-produksjon med CRSM-teknologien i Kina med forbehold om at token delen som ikke har blitt noe av siden 2017 skal bli en suksess...

Når man kommer med forbehold om at noe som allerede har mislyktes skal bli en suksess så bør man heller ikke legge mer i det enn akkurat det....
Redigert 07.11.2018 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
nopetter
07.11.2018 kl 12:00 3085

vi kan være enige om en ting hele denne Mindoro greia har jeg ikke tru på. dette har de nå surret med i snart 2 år uten resultater. hele det produksjonsanlegget koster skjorta fordi alt må bygges av svært korrosjonsbestandige materialer som titan og hvordan de skal kunne igangsette dette uten ECC er meg en gåte

dette må være en skrivefeil, de mener mars 2019. da må de komme med et WP og dvs at denne skal sammenstilles med CMT sitt i denne perioden!!

"Finansiering
Fullføring av testprosjektet og DMPF krever at Element henter kapital gjennom
salg av tokens, gjennom Alpha Blue Ocean Convertible Note Facility med Warrants,
eller gjennom andre tilgjengelige finansieringskilder innen mars 2018."
Redigert 07.11.2018 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
07.11.2018 kl 12:27 3014

2 år? Du mener 20?