DOF - starter året med solid pluss!

tobben
DOF 19.05.2022 kl 09:43 188104

Da er det bare å vente i spenning på kvartalene som kommer ! Utrolig at det fremdeles kjøres hardt på nedskrivninger I et marked med betydelig økning av skipsverdier
Redigert 24.06.2022 kl 20:02 Du må logge inn for å svare
tobben
25.06.2022 kl 14:31 3260

Ja, vi må ha stålkontroll på antallet aksjer på EGF , men det kan vi organisere siste måned før avstemming. Kan vel fort komme et bud på aksjene våre før det tenker jeg. Det er veldig mye som skurrer i opplegget . Aldri om Møgster gir fra seg sitt hjertebarn og planen om Onedof så enkelt som et "gråtkvalt " intervju i BA
AlanS
25.06.2022 kl 14:41 3262

Med daglig volume på flere 10 tall millioner blir det en del endringer i beholdninger. Aksjonærlister oppdateres med en forsinkelse på 3 dager.

Eller er det å følge med på https://dofmg.blogspot.com og, eventuelt, registrere seg https://dofmg.blogspot.com/p/registrering.html
Redigert 25.06.2022 kl 14:44 Du må logge inn for å svare

Er klar over det AlanS, tenkte bare at det er greit å se på noe løsninger for en enklest mulig logistikk for flest mulig aksjer.
Redigert 25.06.2022 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
syvert1
25.06.2022 kl 15:05 3280

Med tanke på at alle midler vil bli brukt for å få dette igjennom, kan f. eks minioritetsgruppen kreve 2 personer får følge med på opptellingen og kontrollere stemmene. Beklager, men eg har ikke lenger tillit til verken styre eller Ledelsen i Dof som sender ut og står for dette makkverket av et dokument.
AlanS
25.06.2022 kl 15:36 3278

DOF brukte en digital løsning for å gjennomføre GF. Regner med at den blir brukt for EGF som kommer.
Tilgangen fås ved henvendelse til DOF. Antar at dette kan fikses nå. Kan finne kontaktopplysninger til den som jeg var kontakt om dette.
Det ble åpnet for avstemning cr 30 minutter før møtet startet og de var bare å klikke seg gjennom agenda og stemme over alle punkter. Enkelt og greit.

syvert1
25.06.2022 kl 16:08 3262

Så stemmene telles av tredje part og da er det vel logg tilgjengelig. Virker veldig bra. Da kommer det vel noe i posten i midten av September?

Mulig tidslinje :

25 aug Q2 resultat
27 aug innkalling EGF med prospekt
12 sept - lukking av EGF deltakere - påmeldingsfrist - fullmaktsfrist
17 sept EKT / elektronisk stemmegiving
18 sept Børskurs ved slutt denne dagen avgjør verdisettingen av selskapet

Ca 1 okt - omvendt splitt forhold 1:100
17 okt - første mulighet for salg av 25 prosent av 7,5 milliard aksjer

17 januar - første mulighet for salg av 75 prosent av 7,5 milliard aksjer


Dette er om makta får det som den vil.
Dette spillet kan de advokater og Pareto.

Og rikinger som Møgster får kjøpe gjeld på akkurat vanntett juridisk tidspunkt. Av bankene.
Redigert 25.06.2022 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
syvert1
25.06.2022 kl 17:47 3221

Har i dag fått vite av Obligasjonseier Viva som eg anntar har inngående kjennskap til forhandlingene at om AHTS nå får svært høye rater mener han det ikne har noe å si for verdsettelsen av selskapet da De ikke kan vite hva fremtisig inntjening blir. En slik uttalelse bryter med annerkjente prinsipper for verdsettelse av selskaper der det tvert i mot skal legges vesentlig vekt på fremtidig inntjening /EBITDA utvikling. flere år frem i tid. Dette ser en tydelig der det er snakk om nyetablerte selskaper der en ser på muligheter for oppskalering, fremtidig utvikling av markedsanndeler. Sagt på enannen måte Dof mener at et selskaå som tjener 10 mill i dag og 11 mill om 10 år er like mye verdt som et selskap som tjener 10.mill i dag og 100 mill om 10 år, det er grunnleggende feil og holder ikke i retten. Det finnes faktisk master oppgaver tilgjengelig på nettet som viser dette og caset er faktisk Dof.
Med andre ord og se bort fra effekten av den fremtidige markedsforbedringen vi nå ser og alle har meldt kommer unntatt Dof er en bevist grov feil. Her er det snakk om å tilpasse caset/avtalen til sin agenda og grådigheten er som kjent grenseløs.
Linens er det å påstå at ikke en enorm økning i spotprisene vil påvirke lange kontrakter 3+2 år som Dog pleier å inngå., her virker det som det har vert økonomer, bankfolk og Advokater inni bildet som ikke har erfaring med sykluser innen offshore, rate utvikling men er valgt for å få gjennom "gruppens" interesser, de ender da opp med en avtale som både er historieløs og uten rot i virkligheten. Er vi som eiere av Dof tjent med å ha et slikt styre, Ledelse?
syvert1
25.06.2022 kl 19:55 3148

Det stod vel dette skulle være ferdig innen utgangen av Oktober., Q3 avsluttes 31.03. Hadde vært greit å fått EGF 1 uke etter raøport og presentasjon foreligger. Ser det er 15 November, men det står også stillstands avtalen kan forlenges videre.
Redigert 25.06.2022 kl 20:01 Du må logge inn for å svare

Det skal vi få til, med korrekt info og rett retorikk. Tror nok vi må bruke litt kjøpt kompetanse her på slutten. Elden feks. Her er det så store verdier i spill, så dette blir et bikkjeslagsmål uten lik. Der står nok Helge, Mons, minoritetsgruppen og kongsberg1 og alle andre på samme banehalvdel.

Enig med deg, vi må ha en kontigent så vi får satt dette i system.
Redigert 25.06.2022 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
tobben
25.06.2022 kl 21:00 3229

Ja, her bør vi betale noen tenker jeg. En sats for de under 100k
500k
1000k
15000k?
syvert1
25.06.2022 kl 22:01 3206

Helt enig, dette må gjøres skikkelig. Det bør kartlegges hvilken kompetanse vi har i gruppen og som kan bidra. Resten betaler vi med kontingent penger, dette er viktig og en unik mulighet til å fremme minioritets aksjonærenes interesser.
Det er helt greit de kjører på nå til forslaget blir stemt ned med god margin. Da mener eg Gruppen bør være oppe og gå. Veldig bra om vi får utsatt EGF til November og Q3 rapporten foreligger.
Deretter må vi angripe urimelighetene ved forslaget som foreligger, det vil da mest sannsynlig gå opp for Dof Styre at vi er en primær interessent med betydelig makt og kan ikke forbigåes om de skal kunne få til en løsning som til syvende og sist også er i Dof sin interesse. Vi har betydelig makt og når dette går opp for privat personer, små investorer vil gruppen bli kraftig utvidet. Vi har også mulighet å kalle inn til EGF of fremme forslag om at Dof dekker alle våre kostnader, får dette over 50% flertall er det må dof sette av midler og advokat sender regning. Vi kan også kreve at gruppe medlemmer som bruker tid til dette og blir bedt om å utføre arbeid av styret i gruppen kan fakturere etter medgått tid. Dof har i tre år betalt udugelige advokater millioner for å få på plass en avtale de aldri får flertall for.
Regner med de etterhvert vil forstå det ikke er obligasjonseiere, Bank Direktører, Møgster som er eiere av Dof. Om ikke annet vil de forstå det når flytte kassene med vakt ankommer Alfa Bygget...

Redigert 25.06.2022 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
AlanS
25.06.2022 kl 22:31 3181

Det viktigste er å mobilisere flest mulig småaksjonærer for å bruke stemmeretter til å takke nei kuppforsøket.
Det er det som må prioriteres. Det er fornuftig å bruke midler på å skaffe flere stemmeretter enn på advokater og konsulenter som sier stort sett det som de får betalt for.
Redigert 25.06.2022 kl 22:59 Du må logge inn for å svare
syvert1
25.06.2022 kl 23:54 3183

Advokater kan være greit men de som er blant de beste er dyre. Slik eg oppfatter situasjonen er vi blant annet uenig i følgende :
- Verdisetting av Dof sin flåte.
- Hvilket inntekts grunnlag skal legges til grunn.
- Alternativer er ikke blitt utredet.
- Opplever det som uklart hva grunnen er for konverteringen, da 5,7 mrd neppe kan forklares ved forventet økning i NIBOR.

Generelt har kreditorene, Obligasjonseierene, Møgster tatt utgangspunkt i krise årene da inntektene var mye lavere en det vi forventer og alt tyder på at de blir i fremtiden da gjelden skal betales. Vi mener dette er fundamentalt galt.
Normalt bør dette kunne løses ved at vi lager vårt alternativ og gjør en del beregninger ut fra vanlig etablert praksis m. h. t verdisetting av selskaper.
Vi kan da estimere fremtidig EBITDA, kontant strøm og E. K. Dette dokumentet kan vi sikkert få verifisert er korrekt av en professor ved et universitet som er spesialist på verdsetting av selskaper. Dette trenger ikke å koste all verden. Deretter kan Dof få uttale seg om vår løsning, som mest sannsynlig ikke de vil godta.
Da er det helt greit, vi vil da forlange at retten avgjør hva som er rett eller galt og den regninger må Dof betale. Siden det er snakk om svært store verdier er det mulig dette blir anket til høyste rett. Det er helt greit og tar vel 2-3 år å få dette endelig vedtatt. Hva skjer med omdømme til Dof sine advokater, Styre, Ledelse, Møgster familien om de taper saken og i kjennelsen regelrett sier de har prøvd å frata oss våre verdier på uærlig vis.?. Dømt for inkompetanse, samrøre. Tvilsom om noen vil ha tillit lenger som er viktig skal en lede eller sitte i styret.
Redigert 25.06.2022 kl 23:57 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.06.2022 kl 00:30 3178

Aksjonærer trenger ikke å begrunne sitt valg. De må bare avgi sine stemmer. Hvorfor skal saken kompliseres utover det?

Ser ikke poeng med svartmaling av ledelsen, styret, eller hovedeieren. Best å være saklig og fokusere på det viktigste som er mobilisering av småaksjonærer til å stemme ned kuppforsøket.
Redigert 26.06.2022 kl 00:31 Du må logge inn for å svare

Ønsker ikke å komplisere dette, jeg er kun ute etter at småaksjonærene blir hørt, den er ikke dyp men reel.
Redigert 26.06.2022 kl 11:26 Du må logge inn for å svare
syvert1
26.06.2022 kl 01:52 3239

Alan, du er svørt heldig dersom de gir oss 2019 løsningen på et fat etter forslaget er stemt ned. Eg har gjennom jobb vert flere ganger i lignende situasjoner og vet av erfaring de vil stå på sitt inntil vi kan bevise vi har rett og de tsr feil. Vent å se... De fleste saker avgjøres i retten og det er helt greit. Ærlig talt kan de ikke forvente å få respekt når de kan presentere et slikt makkverk av en finansieringsavtale. De kan se ut som de verken er i stand til å fastsette nåværende verdi på sitt selskap eller pengestrømmen i fremtiden de skal betale gjelden med.
Redigert 26.06.2022 kl 01:54 Du må logge inn for å svare
AlanS
26.06.2022 kl 09:50 3144

syvert1,
Greit å ta det steg for steg. Være saklig, ryddig, og fornuftig.
ted46
26.06.2022 kl 10:07 3139

Man trenger ikke advokater for å stemme ned det ene dårlige forslaget etter det andre.Da må de komme opp med bedre forslag hver gang , så kommer man i mål en gang.Hvem har dårlig tid da det går vår vei. Her er tiden vår venn ,noen år fremover.Når de skjönner hvor sterke vi er vil de komme oss i möte,de vil höre på oss.Styreformann kan egentlig bare ödelegge sitt eget rykte,fordi han klare ikke å rane de små.
Redigert 26.06.2022 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
26.06.2022 kl 10:10 3145

Vær klar over en ting. DOF ønsket standstil til september. Hvorfor ? jo fordi da har vi Q2. Jeg tror faktisk ikke at DOF ASA ønsket å utvanne aksjonærer, men måtte ta denne avtalen nå da tiden gikk ut samt kreditorene satte fokus på 2019. Jeg tror tiden her kan endre mye. Jeg er ganske sikker på Q2 er spekket med penger i forhold til tidligere periode. Men det er jo ikke for sent å legge penger på bordet så lenge gjelden blir redusert til 13m, en ny avtale med renter og nedbetaling burde da gå mye mer smertefritt. Kreditorene bryr seg ikke om aksjene, de bryr seg bare om pengene husk det. Hvordan pengene kommer spiller ingen rolle for avtalen. 6 Milliarder er ikke halvparten av ordeboken engang. Kanskje hybrid løsning her kan ordnes før oktober, refinansiering, penger fra ordre og noe gjeld til aksjer (som kan kjøpes tilbake senere).
Redigert 26.06.2022 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
syvert1
26.06.2022 kl 11:55 3035

Vi får se hvem som får rett til slutt, så lenge vi holder oss innenfor demokratiets regler i Norge skulle det være lov å utre seg på den måten som passer best ut fra situasjonen. Det er dette som er bra med å bo i Norge, vi har lov å si fra når vi føler oss trokket på og de må andre leve med selv om de ikke liker det. Må si eg finner det rart at ikke Dof har betalt rentene på obligasjons lånene.
Satt litt å regnet på dette i går.
Blir EBITDA 25% bedre en 2020 noe det er all grunn til å tro som følge av høgre rate og utnyttingsgrad vil de ha en betalings evne på ca. 2.5 mrd.
Har de 20 mrd i gjeld med gjennomsnittlig rente på 7% p. a blir det 1,4 mrd. De kan da betale 650 mill av forfalte renter + ta 650 mill fra de 1,7 mrd i banken slik at obl. eierne får den forfalte renten. All renten 2020 kan de betale og finans kostnaden til BINDES som før.
2023 blir en del bedre en 2022 og det meste går rett til EBITDA. Regner med 3,5 mrd betalincs evne i 2023. Da kan de prioritere å betale 1,4 mrd i renter + 2 mrd på obligasjons gjelden. Siste milliarden betales i 2024, 1,4 mrd i renter + 1mrd ned på bank gjelden. Da kan de lage en ny avtale basert på 2019 forslaget. De kan også vedta 3 år med utbytte begrensninger. Om EBITDA blir høgre kan overskuddet gå til å betale obl. Gjeld og gjelden til de bankene som ønsket konvertering, ikke ville fornye avtalen. I mellom tiden er vi over 2015 nivå m. h. t kontant strømmer fra skipene og 10-12 mrd skal tilbakeskrives i. Impairment. 7 år med milliard underskudd har nok gitt en betydelig skatte fordring /fremførbart underskudd som vil hjelpe godt på nå i en periode på 1-2 år med høy inflasjon/rente oppgang til dette er normalisert til nivået før krisen 2014, 2015.
Redigert 26.06.2022 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
tobben
26.06.2022 kl 12:25 2981

Likte godt den innfallsvinkelen din. Vi trenger bare sikre oss stor nok styrke til å stemme ned alle dårlige forslag , enkelt og greit :-)) Tiden er som sagt vår venn :-))
AlanS
26.06.2022 kl 12:48 2960

Det er helt greit.
Enig i at refinansiering bør baseres på rimelige forutsetninger blant annet om EBITDA (betalingsevne) og skipsverdier(ift sikkerhet).
Selskapet vet nå sikkert hvordan EBITDA vil utvikle seg og at 2.7 mrd ikke holder.
Redigert 26.06.2022 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
suspekt
26.06.2022 kl 14:57 2877

kan gruppa stemme kolektivt for hele gruppa? Det ville jo se litt bedre ut. Regner med at gruppa vill alle aksjonærenes beste.

Det er egentlig en kjempe go ide, hadde vært mye raskere prosess om dette lar seg gjøre?
AlanS
26.06.2022 kl 16:22 2811

I følge aksjeloven § 5-2 https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/§5-2
§ 5-2. Aksjeeiernes rett til å delta på generalforsamlingen. Fullmektig
(1) Aksjeeierne har rett til å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Retten til å delta på generalforsamlingen kan ikke begrenses i vedtektene.
(2) Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt. Fullmakten skal være signert og datert. Fullmakten anses å gjelde bare for førstkommende generalforsamling hvis det ikke går tydelig frem at noe annet er ment. Aksjeeieren kan når som helst kalle tilbake fullmakten. Første og annet punktum gjelder tilsvarende for tilbakekall av fullmakten.

Det kan være lurt å undersøke hvor mange ønsker å gi gruppen fullmakt først. Verken tidspunkt eller agenda for EGF er kjent nå. Agendaen er nødvendig for å lage fullmakt som er spesifikk nok. Fullmakter bør samles før EGF for å sikre at antall aksjer er riktig. Gir det mening?
tobben
26.06.2022 kl 17:58 2667

Hadde vært fint å gi fullmakt til noen for aksjene mine ,er ikke alle som er like digitalt bevandret :-))
suspekt
26.06.2022 kl 19:20 2563

Dersom en kan gi en fullmakt basert på e-post til alle i gruppa. Den kan vel da signeres digitalt med bank ID, som man gjør ved annen signering. Dette medfører jo noe arbeid, så gruppa må jo avgjøre om de er villig til å påta seg en slik oppgave. Vi står sterkere sammen. Skulle vel kansje forsøkt å få med noen av de litt større investorene også som finnes på på investorlista. Vi må stoppe dette ranet av småaksjonærer, vi blir ranet ved høylys dag. Vet ikke helt om det er lovlig en gang, spesielt med å holde verdiene på skip så lavt som nå.
Det sitter nok mange litt større og mellomstore aksjonærer som mister store verdier også.
AlanS
26.06.2022 kl 20:41 2455

Det ville vært greit om DOF benyttet VPS for dette formålet som andre selskap gjør.
Det beste for å høre med DOF om selskapet har en tilsvarende løsning. Om ikke det, finner vi en løsning.
Redigert 26.06.2022 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
Nikko
27.06.2022 kl 06:53 2160

👍
Tror dere det er en reell mulighet for å stoppe/endre forslaget?
Hvor stor andel stemmer må til?
Redigert 27.06.2022 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
tobben
27.06.2022 kl 08:21 2058

Min vurdering er at det er liten sannsynlighet for ikke å stoppe forslaget. Dagens topp 20 viser at her er det flere som økte etter meldingen :-) , men selv føler jeg meg ikke sikker før alle stemmer er talt opp. Det viktige er at absolutt alle småaksjonærer føler at alle aksjer er verdifulle å få med i en avstemming. En oppdatert topp 50 liste hadde gitt et enda bedre bilde av situasjonen tenker jeg.( jeg tenker det er lettest å lykkes, om vi som eier mange aksjer i utgangspunktet øker litt frem mot avstemming :-))
Redigert 27.06.2022 kl 08:26 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
27.06.2022 kl 09:05 1941

Det er også en sjanse for at andre faktorer treffer inn før 31. oktober. Målet fra kreditorene er gjeld ned til 13 milliarder. Det kan hende DOF ASA selv kan reforhandle hvis nye hendelser skulle inntreffe eller de selv finner en alternativ løsning (Ordre penger / Refinansiering / Andre aktører kommer inn osv.. Bare det å sende signaler om en nedstemming til DOF kan tvinge dem til alternativ løsning, så er sjansen stor for at denne avtalen går i søpla? Svaret er helt klart ja.. Men gjelden må ned, og det vil den. Tid er løsningen til DOF og det har de nå.
Redigert 27.06.2022 kl 09:06 Du må logge inn for å svare

Når man skal vurdere styrkeforhold må man også vurdere x faktoren: obligasjonseierne som shorter , så kjøper og til slutt stemmer sammen med Møgster.
tobben
27.06.2022 kl 09:19 1897

Det er nytteløst å stemme med Møgster om vi har kontroll på godt over 1/3 av aksjene , "så enkelt er det" :-))
AlanS
27.06.2022 kl 09:25 1891

Tror at obligasjonseiere og kreditorer i DOF Rederi AS ikke bryr seg om gjelden i DOF. Det er bare ute etter egne interesser og ser at oppsiden på eiersiden er mye større enn ved forlengelse av sine avtaler ut i 2026 og lengre.
Obligasjonseier har nå kun krav på å få tilbake sine penger og rente. Etter konvertering vil de få 43% (faktisk feil på bildet i presentasjonen av de får 53%) av oppsiden og verdien til DOF.
Redigert 27.06.2022 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
27.06.2022 kl 09:36 1862

Greit nok det, men man må få til en avtale med kreditorene. Jeg tror faktisk ikke at DOF ASA ønsker å ødelegge sitt rykte som børsnotert selskapet (Det er jo der de har sin sikkerhet akkurat nå). DOF ønsket å utsette standstill til september og det med god grunn. Her kan man møte kreditorene på en annen måte. Men viktig at vi sender signaler om at avtalen som nå er startet ikke faller i god fisk. Tror ikke de ønsker runder i rettsalen som kan felle hele selskapet når alternativene ligger rett foran dem. Så inkompetent tror jeg ikke DOF ASA er. De må bare inn på rett spor..
Redigert 27.06.2022 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
tobben
27.06.2022 kl 09:59 1833

Positiv utvikling idag, like før volumet tar seg skikkelig opp ? :-))
Nikko
27.06.2022 kl 10:03 1843

Takk for mange og gode svar!
Tror nok at det innen gruppen må lages en enkel løsning for å gi fullmakt til noen som representerer. Ved vanlig stemmegivning er det svært få som benytter seg av stemmeretten.