DOF - starter året med solid pluss!

tobben
DOF 19.05.2022 kl 09:43 188126

Da er det bare å vente i spenning på kvartalene som kommer ! Utrolig at det fremdeles kjøres hardt på nedskrivninger I et marked med betydelig økning av skipsverdier
Redigert 24.06.2022 kl 20:02 Du må logge inn for å svare

En syretest på det skrudde opplegget til Styret/Pareto er om andre bransjeaktører går inn i dag eller i morgen eller i juli måned for å kjøpe seg innflytelse i EGF SLUTTEN AV SEPTEMBER.
Masse tid og uforutsigbarhet her. Tviler på at det blir en kamp bare mellom dagens småaksjonærer og Møgster.
Trolig har Møgster lagt inn dette i sin strategi, at det dukker opp andre aktører. Dette kan han fikse raskt ved å kjøpe aksjer til svarende kr 50 millioner om kursen er 1 kr.
Men det kan også Sveaas gjøre.
tobben
27.06.2022 kl 10:15 3625

Noe slikt hadde muligens vært mulig for 6mnd siden, men nå har både rater og skipsverdier tatt av på en slik måte, at stadig flere ser en enorm oppside :-) Aksjene sitter rimelig fast hos en meget stor gruppe :-))
syvert1
27.06.2022 kl 10:40 3585

Regner med tallet 13 milliarder er satt basert påaltfor lav EBITDA, betalings evne.
Kalkylen
27.06.2022 kl 11:03 3518

Jeg er enig med deg på det at EBITDA er feilbasert (dette er jo en egen sak alene man kan ta). Men når gjeld ikke har blitt nedbetalt så står det sterkt juridisk hos kreditorene når dato utløper. Jeg mener uansett at det å få gjelden til 13 milliarder ikke burde være noe problem uten å utvanne aksjer. Flere oppdrag utført vil gi inngående inntekt (og vi vet det er mange milliarder inngående), salg av båter, noen poster refinansiert og få dette inn på gjelden så tenker jeg vi nærmer oss. Kreditorene bryr seg ikke om aksjer. Noe utvanning av aksjer tåler vi, oppturen til olje service har så vidt begynt og toppene på rater er enda ikke nådd. Tid er gull verdt her. Viktig at aksjonærer nå sender signaler til DOF om hvor vi står i saken for å få dem inn på rett spor. Jeg tror ikke det skal så mye til..
Redigert 27.06.2022 kl 11:42 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.06.2022 kl 12:38 3344

Kalkylen, de fleste kreditorer gikk med på avtalen om stillstand, og dermed godkjente at gjelden ikke blir betalt.
De som ikke godkjente, kan nok fremme krav, men dette gjelder et begrenset beløp.
Flere lånefasiliteter var faktisk betjent. Dette gjelder DOFCON JV, deler av DOF Subsea finansiert gjennom BNDES og Norskan.
syvert1
27.06.2022 kl 12:50 3355

Regner med etterhvert som Q2, Q3 tikker inn og EBITDA øker, høye rater holder seg vil pipen få en annen lyd. Slik eg tolker det er grunnen obligasjonseiere, banker ikke ville forlenge avtalen skal være se ikke har fått betalt rentene som er 1,3 mrd. Hva om minioritets aksjonærene fremmer forslag på EGF subsediert med avstemningen at de skal bruke 650 mill fra cash flow Q2, samt 650 mill av de 1,7 mill de har i banken til å betale den forfalte renten på. Obligasjons lånet. Regner med det vil bli en prosess etter avstemningen men vi kan da fremme forslag basert på EBITDA Q2, Q3 i November. Et slikt forslag kan være at Dof ingår ny avtale der kun renter på bank lån betales utenom BINDES som fortsetter som før til 2024. Dof kan så bruke free cash flow til å kvitte seg med all dyr obligasjons gjeld. Det er nærliggende å tro at skipsverdiene må. skrives opp fra i år og dette gir økt sikkerhet for Bankene. Om vi kjøper nok aksjer, organiserer oss på en god måte kan vi kalle inn til EGF i November og fremme forslag om at Dof Styre og Ledelse skal jobbe aktivt for å få gjennom et flertall av eiernes løsning. Om de ikke evner dette vil en naturlig fortsettelse være inkalling til ny EGF der styre og Ledelse avsettes og det blir valgt nytt som er loyale mot EGF vedtaket som helt klart er selskapets øverste organ der aksjonærene, eierne bestemmer basert på antall stemmer. Eg er ikke redd for at Dof blir slått konkurs, verdiene stiger hver dag slik markedet er nå, vi har alt å vinne.
AlanS
27.06.2022 kl 12:55 3330

Det er mulig å låne store summer uten sikkerhet. Om DOF klarer å få en avtale som Elkem, vil det være nok til å refinansiere det meste av de som DOF har utenom BNDES.
https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/114585
Elkem tar opp nye lån på over 10 mrd. kroner
Fasilitetsavtalen er usikret og består av en rullerende kredittfasilitet på 500 millioner euro, som tilsvarer rundt 5,2 milliarder kroner, og en tidsbestemt lånefasilitet på 500 millioner euro.
tobben
27.06.2022 kl 13:49 3247

He-he det er mange muligheter ja:-) Kjøpspresset bærer preg av at stadig flere tenker som oss :-))
AlanS
27.06.2022 kl 15:07 3107

Dette beviser at påstander om at det ikke finnes finansieringsalternativer er sterk overdrevet. Elkem lånte 10 mrd uten sikkerhet. DOF kan tilby bedre sikkerhet enn det.
Redigert 27.06.2022 kl 15:58 Du må logge inn for å svare
syvert1
27.06.2022 kl 16:59 2922

Hva påvirker selskaps verdien til Dof?
Det finnes mange måter å beregne Dof sin verdi og derav korrekt E. K som blant annet er viktig som sikkerhet for gjeld, kunne øke lån.
Her er de 5 vanligste.
https://escalonservices.no/hvordan-finner-du-ut-hva-selskapet-ditt-faktisk-er-verdt/
Legger merke til at det skal brukes fremtidige inntekter.
En professor kom frem til at de fleste selskaper er verdsatt til 10 x EBITDA. Ser også at selskaps verdien i betydelig grad styres av markedet da utsikter til dårligere marked helt klart gir lavere EBITDA, fremtidige inntekter.
Kontant strøms metoden er også svært annerkjent
https://perjorgenfoss.com/2019/09/16/kontantstrommen-sannsynligvis-den-viktigste-faktoren-for-a-oke-verdien-pa-ditt-selskap/
Slik eg har forstått det bruker Dof meglere og får oppgitt verdien på båtene, de har så en analyse av tallene og trekker fra/legger til, dette blir så verdien av Dof.
Har de da tatt hensyn til etablert praksis for verdi vurdering og er alle faktorer er tatt med i vurderingen som er relevant?

Ut fra det ovenforstående er det særlig disse faktorene som vil dra opp verdien betydelig:
- økning i kontant strøm /EBITDA
- bedrede markedsutsikter som virker risiko reduserende.
- faktorer som gjelder ramme vilkår som reduserer selskapets risiko knyttet til finansiering.

Anntar fremover EBITDA, kontant strøm vil bli styrket og dette vil gi høgre selskaps verdi uansett hva meglerne mener skipene er verdt.
Som følge av økte rater vil EBITDA stige betydelig, dette påvirker hvor mye gjeld selskapet kan betjene.
Basert på dette er allerede finansierings avtalen utdatert og bør oppdateres hvert kvartall fremover samt fremtids estimatene Dof bruker må oppjusteres.
Redigert 27.06.2022 kl 17:08 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.06.2022 kl 17:21 2875

Det er slående at markedsverdien av DOF som legges til grunn for konvertering er 73,5 øre (((verdien av obligasjonen som skal konverteres(2,5 mrd)/ 43%) * 4%) /antall aksjer 316456167)

Den gjennomsnittlig aksjekurs (volumvektet) i perioden fra 21.04 til 21.06.2022 er på kr 1,867 som er langt over det som er lagt til grunn for konvertering. Dette innebærer at antall nye aksjer er 248% av et som den gjennomsnittlige aksjekursen ila 3 siste måneder tilsier, og at andelen til dagens aksjoner er redusert fra 9,4% til 4%. Dette er bare pga bruk av utdaterte forutsetninger om Mcap/aksjekurs.

Dette er i seg selv et viktig argument til å takke nei.
Redigert 28.06.2022 kl 00:13 Du må logge inn for å svare
syvert1
27.06.2022 kl 19:04 2738

Den som fornekter sannheten har tapt, og komme med et finansieringsforslag som ikke har rot i dagens virklighet eller fremtiden må de da selv forstå er ren svindel.
Dette kan vi ikke godta, nå er mine aksjer flyttet fra vps konto til Ask og eg fikk noen ferre men eg kjøpte noen til. Det blir kjøpt frem til dette forslaget er nedstemt med god margin. Faller kursen selger eg 50% og kjøper flere på en lacere kurs. Nå har de en vanskelig oppgave foran seg og at ikke rådgiverene med flere millioner i lønn klarte å se resultatet er ikke noe nytt. Mer beklagelig er alle pengene Dof har kastet bort på dette i stedet for å tatt kontakt med minioritets gruppen slik at de kunne fått et forslag som faktisk kunne blitt vedtatt. Dette er et eksempel på mangel full ledelse og fraværende interessent behandling. Det er ikke altid de som roper høyest som sitter med mest makt.
syvert1
27.06.2022 kl 19:18 2701

Det store spørsmålet er nå., hvordan vil de prøve å sikre 2/3 av stemmene og hvor mange aksjer trenger de.
Tidligere har de prøvd med skremsels propaganda, dette vet de nå ikke vil fungere i stor nok utstrekning. Konkurs er det svært få som tror på og om det skulle skje må verdiene realiseres til markedspris da blir nok verdien pr aksje over 2 kr.
De kan fiske etter aksjer men de er nok ikke mange som selger og det er mest tradere som bytter aksjer. Det blir en spennende tid frem mot EGF, kan lett bli voldsomme bevegelser i aksjen fremover om de vil forsøke å riste ut aksjer som i utgangspunktet ikke er til salgs.
suspekt
27.06.2022 kl 21:36 2514

Må innrømme at jeg er litt forvirret mht kursen i dof.
Hvem kjøper nå når usikkerheten er så stor, og at aksjene som er i dof i dag vil bli utvannet til 4%, etter at de nye aksjene kommer i markedet.
Dette er hva som skal skje if siste børsmelding fra DOF.
Er det så mange som tror at dette ikke kommer til å skje??, og som gambler og kjøper aksjer i håp om et bedre utfall?
Eller det noen som kjøper aksjer for å komme i flertallspossisjon. De har jo lang tid å kjøpe mye aksjer.
Dette vi i så tilfelle bety en drastisk kursøkning.
Kan det være, at selv etter at de nye aksjene er kommet i markedet, så er dof billig i dag???
Kansje de vurderer at dof om ikke altfor lenge kan stå i både 20, 30 og 50 kr da et den jo billig i dag??
Vet ikke om jeg greier å sitte rolig uten å selge, dersom vi skulle komme i 4-5 igjen.

Noen med andre tanker og teorier??
Redigert 27.06.2022 kl 21:38 Du må logge inn for å svare

Velger nok å tro at som vanlig er markedet i forkant å mener at det ligger inntjening høyere en det som er lagt til grunn for løsning. Det kan også skje at det er noen som ønsker å posisjonere seg som er gjort i andre selskap.
syvert1
27.06.2022 kl 22:37 2432

Kan tenke meg at de som kjøper nå har 3 motiver.
- De som trenger 3/4 flertall for å få dette gjennom, kjøper for å kunne sikre en enorm fremtidig avkastning de aldri ville kunne fått basert på vanlig utlån, obligasjoner. Risk /Reward her er ekstrem.

- små aksjonærer som vurderer fremdeles Risk/Reward som grei og ønsker å være med å stemme ned avtalen.. De har gjerne tro at Dof har mer og gå på med andre ord oppside i tilbudet.

- Eksisterende aksjonærer som føler seg trokket på og fra ranet oppsiden for sine aksjer.

Mange ser nok positivt på at gulvet er satt. Mye avhenger av konverterings kurs, men om den blir 1 kr vil fremtiden på kort sikt se slik ut.
Antall aksjer etter 5,7 mrd er konvertert 6016 mill.
Regner med E. K ved Q2 blir ca. 0 uten tilbake skrivinger.
Ny E. K om 1-2 år blir minst
10 mrd ( tilbakeføring impairment) + 5,7 mrd ny E. K. = 15,7 mrd. Dette tilsvarer en ny cerdi pr aksje kr.
2,62 kr. Detber også forventet at Dof reduserer gjelden med ca. 2 mrd pr. år og dette vil utgjøre 0,35 kr pr. år E. K pr. aksje. Med andre ord risikoen ved å kjøpe Dof aksjen på disse nivåene er lbegrenset.
AlanS
28.06.2022 kl 00:09 2289

Antall nye =gjelden som konverteres / konverteringskurs
5,7mrd/0.75 = 7.6 mrd nye aksjer. Her brukes nominell verdi av gjelden og den gjennomsnittlige aksjekursen ila Q1.
5,7mrd/1.867 = 3.05 mrd nye aksjer ved bruk av nominell nominell verdi av gjelden og den gjennomsnittlige aksjekursen fra 21.4 til 21.6.2022
640 mill/1.867 = 344 mill nye aksjer ved bruk av fair value av gjelden og den gjennomsnittlige aksjekursen fra 21.4 til 21.6.2022

Konverteringskurs er meget viktig og bruk av snittet for Q1 er urimelig.
Redigert 28.06.2022 kl 01:09 Du må logge inn for å svare
AlanS
28.06.2022 kl 09:23 2068

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2022/06/28/7889913/spetalen-selskap-kjoper-nok-et-skip-far-50-prosent-rabatt
Som en del av sin vekststrategi kjøper Standard Supply nå nok et plattformforsyningsfartøy (PSV), «Standard Defender». Prislappen er på 204 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.
Selskapet sikrer seg 90 prosent eierskap i det Vard-bygde skipet, mens de resterende 10 prosentene eies av andre. Det kostet tilbake i 2019 cirka 300 millioner kroner å bygge skipet.
...
– Å gi finansiell fleksibilitet vil tillate Standard Supply å utnytte sine ekspansjonsmuligheter inn i denne oppgangssyklusen for oljeservicefartøy, sier Nes.
---
Virker som om DOF nekter å godta at bransjen er på vei inn i en oppgangssyklus.
tobben
28.06.2022 kl 09:37 2034

Er nok Spetalen som setter standarden vår etterhvert :-))
tobben
28.06.2022 kl 09:50 2006

Brønmo fester grepet :-)) Flaks å ha kunnet sikre seg så mye aksjer på dette nivået :-))
Redigert 28.06.2022 kl 10:02 Du må logge inn for å svare
Dofulf
28.06.2022 kl 09:55 2005

Han er jo ikke den eneste
tobben
28.06.2022 kl 10:03 1966

Nei , vi er flere :-))
syvert1
28.06.2022 kl 10:29 1897

Står det at det skal legges til grunn gjennomsnittlig kurs i en periode, vet tidligere aksjer manipuleres ned til en passende kurs.
Det spetalen gjør er veldig bra for vår sak selv om det gjelder PSV da disse skipene skal brukes i samme marked, da vet vi hvor mye disse skipene skulle vert skrevet opp da en eiendel aldri skal bokføres under markedsverdi. Regner med klassekostnader, og annet kan inkluderes i prisen.
Ser dette skipet kostet i 2019 300 mill og bygge. 200 mill er da 66% av nybygg prisen for et 2019 bygget skip. Når flere følger Spetalen da de ser inntjeningen er svært bra fremover vil verdien øke betraktelig.
Redigert 28.06.2022 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
AlanS
28.06.2022 kl 10:43 1863

Det er vanlig å bruke snittkurs, men at forslaget bruke kurset med et stort tidslagg er merkelig og urimelig. Det kan også diskuteres i hvilken grad aksjekursen gjenspeiler reelle verdier gitt betydelig usikkerhet om restrukturering.
Bra DOF skrever i rapport om "fair value" av obligasjonen som cr 20% av nominell verdi. Det er også flere feil i presentasjonen, blant feil eierandeler til obligasjonseiere og kreditorer. Avvik mellom den totale gjelden brukt i presentasjonen og det som DOF rapporterer. Mye å ta takk i.
Uansett er dette er et dårlig forslag.
Dofulf
28.06.2022 kl 11:07 1837

Spetalen selskapet kjøper PSVen Highland Duke bygget i 2012 og betaler 5 mill USD. Reaktivering klassing
etc er beregnet til 2 mill USD. DVS TOTALT 7 MILL USDI Vesselvalue har skipet en verdi på 7,4 mill USD.
Redigert 28.06.2022 kl 11:13 Du må logge inn for å svare

Da har eg passert 100k aksjer :-) stolt Dof eier.
xray292
28.06.2022 kl 11:13 1890

En fair value ville konverteringen ha vært på 7-10kr dersom det ble gjort en redelig oppskriving av flåtene. Blir spennende å se hva Q2 sier. Skulle oppskrivingen bli enorm, hadde det vært fornuftig om styret kom med endring av konverteringsforslaget. Men jeg tviler på de vil rokke om forslaget.

AlanS
28.06.2022 kl 11:28 1849

Den siste konvertible obligasjonen hadde konverteringskurs på kr 10/aksje. Dette er en grei referanse for obligasjonene. Dermed enig med din vurdering.
tobben
28.06.2022 kl 11:41 1868

Ja, det tenker jeg nå fort blir første referansepunkt :-) Løsningen gir oss nå tydeligvis en ny dynamikk i kursutviklingen.
ted46
28.06.2022 kl 11:45 1946

Hvis de blir nedstemt vil de nok gjöre det.De vil nok forstå at vi vet hva ting er på vei å bli verd.
AlanS
28.06.2022 kl 12:02 1976

Det vet de også og dette forklarer at de prøver seg nå.
Tenker på at dynamikken i bransjen skal gjennom ulike faser:
fase 1: markedet tømmes for lett tilgjengelig kapasitet. Antall skip i opplag faller ned til det er bare ubrukelige skip igjen i opplag.
fase 2: kamp om skip og sikring av tonnage gjennom kjøp. I denne fasen vil skipsverdier drives opp. Bokførte verdier skrives opp og nedskriving reverseres.
fase 3: investering i ny tonnage som forutsetter at høy markedskonjunktur blir langvarig og investeringer kan sikres gjennom lange kontrakter.

Etter min oppfatning er vi i overgangsfasen mellom fase 1 og fase 2.
Redigert 28.06.2022 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
tobben
28.06.2022 kl 12:05 1981

Det tror jeg også AlanS . Ble nettopp fjernet to gamle små PSVer fra Stavangerområdet som hadde ligget lenge i opplag . Slept til Danmark for vraking :-)
Redigert 28.06.2022 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
AlanS
28.06.2022 kl 12:23 1930

AHTS rater i spotten holder stand
https://www.hagland.com/rg-hagland-shipbrokers/offshore/spotlist/?page=fixtures
DATE TYPE VESSEL CHARTERER SCOPE OF WORK RATE
28.06.2022 AHTS Maersk Lifter CNR UK R/M, Wellsafe Guardian, 3 days firm GBP 155.000
28.06.2022 AHTS Princess CNR UK R/M, Wellsafe Guardian, 3 days firm GBP 90.000
28.06.2022 AHTS Island Vanguard CNR UK R/M, Wellsafe Guardian, 3 days firm GBP 165.000