Gjelder fritaksmetoden for Belco?


Ser at de er registrert i Oslo, noen som kan bekrefte at fritaksmetoden gjelder for Belco?