Dof opp mot 7-8 kroner????

davan
DOF 07.11.2018 kl 12:02 43037

DOF er laber i dag, kan det være at støyen rundt soff smitter over på dof? Jeg tror at dette
kan være en årsak , og mange er redd for at dof kan komme i samme situasjon.
Personlig tror jeg at dof er i en bedre situasjon en soff, pga at de har har hatt emisjoner og
at de vil greier seg over kneika i vinter, har også mer subsea som kan vise seg å bli bra i 19-20. Har ikke annet belegg for min teori mer enn det jeg leser i media.
Andre syn??
Redigert 12.11.2018 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
Salah
19.11.2018 kl 10:07 2419

Du viser en total mangel for hva som forventes av en ledelse og hvilket ansvar de har. Et fall som ligner alle andre i olje relatert, med respekt å melde, det er vel årets dummeste kommentar.
danm
19.11.2018 kl 10:08 2413

Alle de små portioner, der smides ud på billigsalg, bliver samlet op i større køb. Man bør benytte den sidste panik til køb, det vender inden længe.
really
19.11.2018 kl 10:09 2406

Det er merkelig hvordan du vegrer å ta inn over deg realitetene, 5198. Dette kan jo lett leses ut av regnskapet etter Q3, og ser du lenger bakover så er det konsistent med de siste kvartalene.

Det er jo en grunn til at de måtte betale 9% rente på de 900 millionene. Den eneste grunnen til at det ikke er full kollaps i kursen er at de fortsatt har en del cash, at de tross alt har positiv kontantstrøm før avdragene og at markedet er i bedring. Men de tåler bare to eller 3 kvartaler til med avdrag før kassen er tom. Dette er hovedårsaken til kursnedgangen nå, ikke de mer fantasifulle forklaringene som verserer her.
Redigert 19.11.2018 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
5198
19.11.2018 kl 10:09 2403

Det blir feil å si, denne nedgangen har ikke stoppet med oljeprisfallet men bare fortsatt. Dagene etter Q3 rapporten har vært forferdelige.
Men skal ikke skylde på ledelsen den er den samme som da kursen sto i 9 kr. Men her kunne faktisk ledelsen satt en stopper for kursfallet når det ble for ille.
danm
19.11.2018 kl 10:13 2381

Jeg kan kun opfordre til køb, det bliver ikke billigere. Med stigende oliepris hen over vinteren og med nye kontrakter for 2019, kan vi forvente et kæmpe boost til kursen.
5198
19.11.2018 kl 10:15 2365

Klarer ikke lese tallene slik du gjør, selskapet går omtrent i null om du ser bor ifra valuta og ekstraordinære nedskrivninger. Tror vi er enige i at de da går ca i null resultatmessig. Så har du normale nedskrivninger på ca 350 millioner. DOF er slik jeg ser det cash positive med 3-400 millioner pr kvartal, dette vil øke litt når det nye skipet kommer på vannet så da håper jeg det vil ligge rundt 400 millioner frem til ratene tar seg opp. Dette gir DOF 1,6 milliarder å betale ned på lån med i året. Litt lite men med utsikter om økte rater kan dette beløpet for øke litt de neste årene.
Redigert 19.11.2018 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
really
19.11.2018 kl 10:16 2359

Mer tullprat her. DOF lever ikke av oljeprisen direkte, de er avhengige av at oljeselskapene setter i gang aktiviteter der DOFs skip brukes. Denne aktiviteten har ikke tatt seg opp i samme grad som oljeprisen og da er det ikke nok til å få ratene opp. Ledelsen har ikke verktøy til å gjøre mirakler. Tilbakekjøp av aksjer ville vært selvmord når likviditeten er så svak. Det ledelsen kan gjøre er å skaffe kontrakter, kjøre spareprogrammer, selge aktiva eller forhandle frem låneavtaler som gir dem pusterom. Om de bør prioriterer å ta kontrakter til tapsrater eller ikke og om de bør selge skip til slaktepris er egentlig de vanskelige spørsmålene de må ta stilling til nå.
NorCan
19.11.2018 kl 10:18 2348

Ledelsen utfører sikkert nok de pålagte oppgaver de har fått av styret. Det er styret med Møgster og Mohn i spissen som eventuelt må sette seg ned og gjøre de grep som må til. De har sikkert noen virkemidler som de kan ta i bruk om det trengs. En ting er sikkert, de kan ikke sitte stille og se på utviklingen i DOF. Mohn har masse erfaring fra Songa og kan sikkkert alle triksene i boka.
5198
19.11.2018 kl 10:25 2317

Det var godt å høre, her er vi 100% enige. Har tenkt litt på utbytte osv nevnt dette lenger opp. Men selskapet må generere nok penger til å betale sin forpliktelser før de kan tanke i de baner. Ledelsen drifter selskapet bra, men er litt lite på ballen i media, men som du sier nå må fokuset være å ta selskapet videre uten å vanne ut aksjonærene noe mer. Verdiene ligger der men de må nå klare å snu underskudd til overskudd. DOF er ikke langt unna å levere overskudd, med det nye skipet på vannet i Q1 tror jeg det er muligheter for overskudd eller et null resultat fra Q2.

Solstad er opp i dag mens DOF er ned dette til tross for at DOF er sikret finansielt fem år frem i tid mens SOFF står foran en emisjon den neste tiden. Det fundamentale er nå totalt frakoblet men frykten styrer, kan for komme et bra hopp her på første positive melding.
Redigert 19.11.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
really
19.11.2018 kl 10:36 2273

Jeg har skrevet det en gang, men jeg skal gjøre det en gang til. Cash flow analysen gir deg svar på disse spørsmålene. Det er nesten umulig for en utenforstående å analysere cash uten svært mye opplysninger og meget god forståelse av regnskap. De har en kortversjon av cash flow analysen tidlig i resultatrapporten, men den som gir detaljene står på side 11 i Q3 rapporten. Ser du på denne ser du at etter drift og finans genererer de 288 MNOK etter Q3. 980 mnok kommer fra driften, differansen er renter. Dette er beløpet de har til disposisjon etter 3 kvartaler.

De brukte 361 mnok til investering, hovedsaklig av det nye skipet. Da var alt de hadde generert brukt opp. Så lånte de 725 mill og nedbetalte 1 545. Differansen ble finansiert med ny egenkapital 191 og resten ble tatt fra likviditeten de hadde ved årets begynnelse 2238 som ble redusert til 1468.
really
19.11.2018 kl 10:46 2238

Jeg har regnet litt på det og jeg er nok for negativ i innlegget jeg refererte til, cashen vil holde lenger. De har løpende betaling av avdrag på 500 mill pr kvartal og en drift som grovt sett gåri pluss med snautt 100 mnok/Q likviditetsmessig, men når de har fått refinansiert 900 mill må vi gå ut fra at dette er mye av det som skal betales de neste 2 kvartalene. Riktignok skal de betale resten på ett skip til i januar. Jeg har ikke sjekket hvordan det er finansiert, men det er mulig det er finansiert/finansierbart. De nye skipene bedrer cash flow så det er sannsynlig at de genererer noe over 100 mill pr Q fra Q1.

I så fall kan det se ut som om de har cash nok for i hvert fall ett år selv om ratene ikke skulle bedre seg.

Ser ut som Skandi Hera får 20000GBP pr dag i spotten. Det er jo ikke verst.
5198
19.11.2018 kl 11:11 2179

Setter pris på at du holder deg til sak og er seriøs, ikke mange som klarer det her.
Har kikke på samme oppsett som deg etter Q3 rapporten, tallet du henviser til er jo etter «Depreciation and impairment«. Depreciation and impairment er litt under det som betales i avdrag i året så slik jeg leser dette vil de klare seg fint. De aller fleste er jo nå enige om at aktiviteten er økende, ikke store utslaget i ratene ennå men alt hjelper. Bare det at aktiviteten tar seg opp vil hjelpe DOF da de får en bedre utnyttelse av flåten . De er nå så nære et positivt resultat at alt kan vippe denne over på den positive resultatsiden.

Men skal si at jeg skjelden eller aldri har sett lignende utvikling i et selskap jeg har sett på som solid og best i sin klasse. Tror denne nedgangen nå er selvforsterkende da mange må selge mens det er få som tørr å hoppe på mens den er i fritt fall. At det et år etter emisjon skulle være 15-18% opp til emisjonskurs er rart når utviklingen har vært som den er. Syns egentlig ting har gått som forventet , aktiviteten har tatt seg opp men ikke nok til at ratene har kommet seg opp på levelige nivåer. DOF er i en særposisjon da kontrakter fra oljeoppturen delvis veier opp for de dårlige kontraktene som er nå. Dette gjør at selskapet overlever og blir en vinner slik jeg ser det.
Redigert 19.11.2018 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
NorCan
19.11.2018 kl 11:21 2145

18/11/18
SKANDI HERA
BP Exploration UK
R/M Safe Caledonia (+WROV), D/D 14
18/11/18 GBP 20000
5198
19.11.2018 kl 11:49 2078

Har aldri sett en slik nedgang i et selskap som ikke har hatt kniven på strupen. Forstår rett og slett ikke at Q3 resultatet og obligasjonslånet kan trekke denne så langt ned. Obligasjonslånet styrker jo selskapet, noe som ikke er tilfelle om en ser på kursen. De store sitter med akkurat like mange aksjer hva sier dette om utviklingen?
danm
19.11.2018 kl 11:54 2057

Køb de billige aktier, når der spekuleres i at presse kursen.
kvirrevi
19.11.2018 kl 11:54 2054

Ikke så lett å forstå dette nei, jeg sjekket renten på de to obligasjonslånene DOFSubsea har fra før, og disse hadde tilsvarende rente som det nye lånet, så det er neppe rentesatsen som får investorer til å selge. Mulige forklaringer kan være tvangssalg eller nedsalg av større aksjonærer.

Har det ikke for kort tid siden kommet analyse om at det er store verdier per aksje (var det 15 kroner i kursmål) bak Dof Subsea? Stemmer dårlig med kursutviklingen.
Redigert 19.11.2018 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Kaksi
19.11.2018 kl 12:00 2032

Ser ut som folk har gått lei og spar ut det de har av aksjer
NorCan
19.11.2018 kl 12:01 2025

11:56 RT 4,995..ATL..
mikael33
19.11.2018 kl 12:02 2023

DOF faller på stor volum! vi ser 4 tallet nå... bare å selge dritten før blir for sent! vi kan se 3 tallen innen kort tid... alle indikatorer er veldig negative i DOF nå...
Salah
19.11.2018 kl 12:10 1996

Jeg tolker stillheten fra ledelsen i denne svært spesielle situasjonen, at de er på vei ut. Styret kan ikke unngå å agere, såfremt de ikke er like inkompetente, det skal vel godt gjøres.
5198
19.11.2018 kl 12:23 1939

Mohn og Møgster er sikkert på vei til å agere nå, men føler meg sikker på at de ikke lar denne nedturen i kursen gå utover ledelsen. For Møgster og Mohn er plasseringen i DOF ganske beskjeden så de føler seg nok ikke veldig presset. Sist Mohn var borti et selskap som presterte dårlig kursmessig over tid solgte han det til en fin premie. Slik verden er nå er det ikke sikkert det hadde vært så dumt. Litt rart at ingen tar imot kursen på disse nivåer. Ledelsen gikk langt i å anntyde kontrakter for over 2 milliarder de neste ukene dette samt det at investorer starter å se på hva som skal opp i 2019 kan få denne til å snu/ stabilisere seg fort.

Dagens kurs er bare et tall ikke noe fundamentalt som tilsier dette. Frykten er ofte siste knepp ned når en kurs bunner ut og kan se ut som om vi er der nå.
19.11.2018 kl 12:36 1891

From my friends in Brazil ! No information in Norway some information in Portuguese of what DOF is doing and with company has decide to work with...! Interesting... https://www.opetroleo.com.br/sonardyne-tech-dara-suporte-as-operacoes-da-dof-subsea-no-brasil/
19.11.2018 kl 12:40 1870

The news said 4 contracts and many on coming soon ... Interesting Bazil News....!!!!
https://www.opetroleo.com.br/dof-subsea-ganha-novos-contratos-para-navios/
Redigert 19.11.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare

Subsea og offshore pleier å ligge ca ett år bak seismikk så vi får satse på at vi får samme utvikling som PGS hadde på samme tid i fjor.
Salah
19.11.2018 kl 12:45 1860

Oppfordrer til å kontakte ledelsen og få en oppdatering. De ignorer meg. De vet at de er svar skyldig og ikke kan fortsette å skylde på alt og alle, ergo er det bedre å ikke svare. Dette er ledelsen fra helvete.
19.11.2018 kl 12:49 1851

Uhhhhh, very hide no ? Petrobras will take 7.900.000.000 $ with extention to 29.000.000.000 $ to invest in their projets since a lot oil unattended in the subsea ! This is planing to be approved for next year 2019....

https://www.opetroleo.com.br/petrobras-pode-receber-cerca-de-us-79-bilhoes-de-revisao-de-contrato/
Redigert 19.11.2018 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
19.11.2018 kl 12:55 1835

It is sad that I have to be inform what is going on in DOF and the forecast in Brazil when no the investors has the duty to do this... DOF has more work than no another subsea vessels today and a lot work to do in Brazil so that is why I don't sell one share and instead buy more and more ... Problem that I didn't expect this dropping day to day and nobody show up so like no mourners or this was planned to happen in this way..... ?
redfive
19.11.2018 kl 13:01 1805

Stochastic på 1 og RSI under 30. Burde komme en bounce snart
19.11.2018 kl 13:09 1781

Not sell you DOF positions ! DOF has how to pay it's loan and can disappear it if they propose to do that ! I hate the insistence of apparent big problems where there are not ! DOF can be in 15Kr without any problem today if the administration work and motivate to invest but sadly the actitud is opposite of what every investor expect... Ok so this is the situation now, DOF has a oldo loan that has being paying with not problems and I understand they didn't need to apply for more or what the resent did ! I don't understand why they did this just in the moments when a unstable global macroeconomic was affected the economy ? They could do this leter if they really need the money but they didn't just when they new the investors could down the price !!!! It is the reason the stock has being dropping down since the good news months ago ? That is not good, it is not professional and smell bad ! But anyway we know how it is and hopefully we bring back the investors that left tired of lose money when the optimism was at the top... We will be ok, take longer for the ones we are years supporting DOF but will be ok ... At least all of us are more aware !
kvirrevi
19.11.2018 kl 13:19 1756

Det er vel sannsynlig at en stor del av de store kontraktene for 2019 blir plassert nå i den nærmeste tiden, dvs. ila 1-3 måneder, og at DOF og DOF Subsea vil få en betydelig andel av disse. Det kan fort være at mange som selger nå blir sittende igjen uten aksjer etter at aksjen går etter en rekke kontraktstildelinger. DOF varslet betydelig med kontraktstildelinger på 3Q presentasjonen.
19.11.2018 kl 13:20 1756

Translate and read this news ... This is very interesting I hope DOF Management has send already one of his Engineer desk to offer one of our vessels and ROV...
https://renewablesnow.com/news/petrobras-equinor-to-jointly-pursue-offshore-wind-projects-in-brazil-628000/
glugg
19.11.2018 kl 13:29 1737

Ruperto.
This was writted september 27.
Long time ago.
NorCan
19.11.2018 kl 13:33 1721

13:28. RT 4,80. ATL..og nå handles det med halve ører..kan det bli værre?
Redigert 19.11.2018 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
19.11.2018 kl 13:38 1706

Do not sell ! Do not use stop losses... Those two or three huge drop is with the intention of washout all your possessions... It is a huge manipulation in here I can see it, but they can't have progress if the investors avoid this... I will be open mouth when the rally start ....
Contigo
19.11.2018 kl 13:40 1694

Tror ikke dette er manipulasjon, tror det beror med på liten tro på markedet og selskapet..
19.11.2018 kl 13:40 1709

Yes ! Some of those contracts didn't happen yet ! The news said 4 contracts was delivered and many will come
mikael33
19.11.2018 kl 13:42 1699

Gutter en gang til sier jeg sell dritten! dere sitter, ser på kursen og taper penger hele tiden! det er ikke på tide å kjøpe DOF aksjer! neste uke vi ender under 4 kr ! da blir det bedre tid å plukke litt aksjer i DOF :)
Salah
19.11.2018 kl 13:43 1692

Godt at flere oppdager realiteten, dette er ledelsens ansvar. Tilliten er borte og de må avskjediges, asap.