Hva betyr dette?


Videre fremgår det av meldingen at et uavhengig ekspertpanel har rapportert at effektivitetsdata fra en fase 2b-studie med Betalutin er mindre lovende enn data rapportert fra fase 2a Lymrit 37-01-studien.

Hentet fra FA, men hva betyr det?
SaraSt
26.06.2022 kl 12:49 3790

Det er stadig overraskende å se hvor stygge mange av dere har behov for å være mot «kollegaer» (investorer)
Fint om vi fremover kan diskutere sakene, selskapet og muligheter eller mangel på slike enn å gå på person og hverandre her. Jeg forstår selvfølgelig at man diskuterer utifra sine egne posisjoner på kort og lang sikt, men litt mer sak enn person vil være ønskelig!

Det vil være svært nyttig og interresant å fortsatt få ulike perspektiver på bordet her fra flere av dere som både er drevne i investeringslyemed så vel som fra dere som forstår dere godt på bransjen.
Redigert 26.06.2022 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
Merlin
26.06.2022 kl 14:20 3626

Fra TI Det eneste han ikke ser ut til å ta opp er arbeidet mot partnere.
Wellsembarg: Jeg må få lov til å følge opp de gode spørsmålene og refleksjonene som @theobserver tar opp i dag. Han har som kjent fulgt selskapet lengre og tettere enn meg (og kanskje de fleste her), men her er mine refleksjoner etter den overraskende meldingen:

På grunnlag av den informasjon vi alle hadde offentlig tilgjengelig i forkant av den første meldingen i juni var det sannsynlig å forvente like gode resultater som fra forrige interim, som det igjen var sannsynlig at var like gode eller bedre enn Lymrit basert på uttalelsene selskapet da ga («extremely encouraging»). Det er slik jeg ser det.

La oss først rydde dette av veien: det er ingen her som har grunn til å føle seg som dårlige investorer fordi denne grunnleggende forventningen falt bort . Du er ikke dårlig investor fordi kursen stuper i biotek – det bedømmes bare ut fra hvilke undersøkelser du gjorde i forkant – og her er det ingenting som tyder på at Betalutin er et dårligere produkt – det alt handler om er i grunnen om de siste endringene i studieoppsettet og sammenfallet med covid gjorde at ballen ble spilt bort . Det er noe helt annet enn om selve produktet og teknologien er for dårlig.

La oss stupe inn i materien en gang til:

Vi har nå fått bekreftet at det er riktig på safety at resultatene ikke er dårligere enn Lymrit (og det er utmerket fordi det skiller Betalutin ut fra konkurrentene på måter man ikke skal undervurdere i en konkurransesituasjon). Dessverre er det altså ikke riktig på effekt . Og det er jo effekt det handler om, når du skal selge et så kostbart produkt.

Men: problemet her er at vi bare får vite at effekten er dårligere enn Lymrit – vi får ikke vite hvor mye dårligere. Og det er jo like viktig å vite. Kan caset reddes?

Og – viktig nok: de har altså ikke funnet grunnlag for å stanse studien – noe de måtte ha gjort av etiske grunner om det var veldig stor sannsynlighet for lav effekt (ellers ville de “forledet” pasienter bort fra andre behandlingtilbud, vel vitende om at deres pasienter trolig ikke ville ha virkning av behandlingen - og det går bare ikke).

Så det i seg selv gir jo en sterk indikasjon på at vi ikke snakker om et totalt havari i datasettet

Statistisk sett ville vel det også kreve 0 effekt på alle de nyrekrutterte etter forrige interim og det fremstår ikke utenfra som sannsynlig for meg ihvertfall.

Og da må vi analysere den nye situasjonen som har oppstått i lys av de nye uttalelsene som er gitt, men også se etter sammenhenger fra hva de har kommunisert tidligere.
Jeg har brukt litt tid de siste dagene på å gå over alle webcastene fra Qs, alle presentasjonene, alle podcastene og alt annet offentlig tilgjengelig materiale fra interim avlesningen i 2020 og til i dag. Nå ser jeg for min del på følgende hovedspørsmål.

Jeg har ikke svar som jeg er fornøyd med ennå, men kan dele de betraktningene jeg har gjort meg så langt - så se på dette som work-in-progress:

Hvorfor skjedde dette – hvorfor ble resultatene dårligere enn ved Lymrit?

Hadde selskapet grunn til å tro at dette hadde skjedd på et mye tidligere tidspunkt uten da å ta grep – med andre ord: har eierne blitt forledet?

Hvorfor vil ikke selskapet kjøre Q2 og ta spørsmål fra eierne nå?

Hva er det de arbeider med overfor FDA som gjør at de ikke bare stanser studiet etter den siste meldingen?

Som i alle analyser er det riktig å starte med det vi vet før vi forsøker å trekke konklusjoner om hva som virker sannsynlig nå, alle forhold tatt i betraktning:

Det første er å isolere ned tidsperioden for når toget ikke lenger gikk på samme skinner som vi hele veien hadde forventet frem til endelig avlesning:

Toget var på skinnene ved forrige interim basert på uttalelsene vi da fikk. Så da må det ha skjedd noe etter den perioden. Det var som kjent i samme periode de endret rekrutterings-kritene for å komme raskere i mål under den første delen av pandemien. De reduserte bl.a. blodplateterskelen (som er viktig fordi Betalutin senker den ytterligere ganske mye tidlig i behandlingen) og de åpnet for visse SCT-pasienter (stamcellebehandlede pax). Vi vet også at de i løpet av det neste halvåret da rekrutterte ganske mange inn, som nettopp kan ha falt i disse kategoriene og derfor var inne i «trakten» før endringene ble godkjent, slik at de hadde en ganske god antakelse om hvor mange ekstra pasienter de ville få om de endret på nettopp disse kriteriene (hvorfor skulle de ellers gjøre disse endringene midt i studien)?

For de som er interessert: her er en redline som viser detaljene i endringene som da ble foretatt i studien: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/history/NCT01796171?A=16&B=17&C=merged#StudyPageTop 3

Vi antar da at blodplatenivået mest ville slått ut negativt på safety (som de sier er intakt etter siste interim avlesning), men at det er et åpent spørsmål om alle SCT-pasientene kan ha dratt ned effekten. Dette er for meg et særdeles viktig spørsmål å avklare – mer om det litt lengre ned.

Så vet vi også at de hele tiden har sagt at de har nær og tett dialog med alle studiestedene . Og det jeg spør meg selv da er: om eller når selskapet fikk signaler fra studiestedene om at rekrutteringsproblemene kunne skyldes at man hadde nye pasienter inne som ikke responderte på behandlingen? Var det «talk» (bekymringer om dårlig effekt) blant legene og i den indre kjernen i RIT-miljøet på studien på de mest rekrutterende stedene (vi vet mye av rekrutteringen skjedde i Frankrike og Storbritannia fra tidligere uttalelser)? Vi har ennå ikke fått mulighet til å stille slike spørsmål fordi de nekter å stille offentlig, til og med til planlagt Q2.

Men hvis vi snur på det og spør slik : anta at selskapet ikke har noe å skjule og at de har legitime grunner til å holde lokket tett på inntil videre, hva er mulige legitime motiver i så fall?

Jeg presiserer før jeg går videre at caset for meg er fundamental endret når det ikke lenger er sannsynlig at resultatene kommer ut like bra eller bedre enn Lymrit. Kursen reflekterer jo til de grader den risikoen vi nå facer. Men: selv i en slik presset situasjon må man som investor holde hodet kaldt, skille dommedagsprofetene og de oppmerksomhetssøkende bedreviterne fra investorfellesskapet og den relevante kunnskapen vi forsøker å dele, og analysere så godt som mulig. La dem bli en del av den vanlige bakgrunnsstøyen hvis de ikke kan komme med annet enn korte og svakt begrunnede påstander. Som en amerikansk høyesterettsdommer en gang sa da han ble bedt om å definere pornografi: «You know it when you see it».

Sagt på en annen måte: risikoen for havari er nå større enn det motsatte, men hvor stor? Omsetningen er enorm om dagen – over 45 millioner aksjer har skiftet hender på et par dager. For hver aksje solgt har det stått en kjøper, så vi har hatt tidenes utskifting av aksjonærbasen – nesten halvparten (!) av basen har kjørt gjennom markedet på tre dager (!). Så hva er det de som går inn (reflektert i at kursen ikke har falt enda lavere) legger vekt på?

La oss igjen gå tilbake til det vi vet og jobbe ut fra det :

Den 2. juni sa selskapet bl.a: “In order to fully protect the integrity of the study an independent evaluation of the data collected to date has been commissioned and will be analysed by an Independent Expert Panel. This information will then be used to determine the best path forward for the study […] The Board expects to report on the findings of the review of PARADIGME no later than the Q2 results to be released on 20 July 2022 and will not be commenting further until the review is complete.

Og så fikk den 21. juni bl.a høre dette: Overskriften og dermed hovedbudskapet var: “Nordic Nanovector to Seek Regulatory Feedback Following its Preliminary Review and Independent Data Evaluation of PARADIGME, its Phase 2b Trial with Betalutin® in R/R Follicular Lymphoma”.

Og så dette i samme melding: The Company intends to seek further guidance from the competent regulatory authorities, including the US Food and Drug Administration (FDA), regarding the way forward for PARADIGME . Pending regulatory feedback, the study will remain open for recruitment.

Following interaction with the regulatory authorities , the Company will provide an additional update, which is expected in August. The Company will not be commenting further until then».
Spiller de ballen foran seg fordi de har noe å skjule og er redde for å face eierne sine?

Det tror jeg ikke ett eneste sekund på. Og jeg kan begrunne det: det er ikke de samme personene som har vært involvert hele veien så de siste inn (deriblant CEO) bærer ikke ansvaret for dårlige beslutninger bakover i tid. I tillegg dette: vi snakker om folk som ikke har track-record for juks og fanteri før , som har jobbet hele livet i bransjen , og som fortsatt skal gå videre og ha en karriere her etter dette også. Vet dere hva: mange lurer på om det har vært for høye lønninger og at ledelsen burde vært incentivert på en annen måte. Men – akkurat nå – så er de høymotiverte for å sette himmel og jord i bevegelse for å gjøre det beste ut av hva enn situasjonen viser seg å være i datasettet. Nå står karrierene deres på spill . For hvis de virkelig har «stukket av» i en krisesituasjon og bare ønsker å dempe fallet ved å utsette Q2, så har de plutselig gått fra å ha ikke-ansvar for gamle og dårlige beslutninger, til å få hovedansvar for de beslutningene og den kommunikasjonen de nå har med markedet.
Så hvis vi da legger til grunn som rimelig at vi ikke har å gjøre med skurker, hva er det da som kan ha gjort at de besluttet å utsette Q2 (vel vitende om at det ville bli ropt bloody-murder etter dem i gatene)?

Her kan jeg bare dele mine spørsmål og antakelser – dette er det ikke mulig å vite for sikkert fra utsiden. Men det kan likevel være interessant for oss å diskutere følgende scenarier: forts.
Redigert 26.06.2022 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
Merlin
26.06.2022 kl 14:21 3624

Wellsembargo forts:


Vi går tilbake til viktigheten av å isolere ned tidspunktet for når toget gikk av skinnene og så spør vi: er det rekrutteringen av alle SCT-pasientene (som de tidligere i Lymrit og før interim ikke ville ha med seg) som er årsaken til at datasettet på effekt gikk feil vei? Eller er det noe med lavere blodplatenivå som også kan slå ut på effekt og ikke bare safety som først antatt? Og: har covid spilt inn på effekt i pasientgruppene på måter som ingen kunne forutse?

Hvis det er tilfellet, da blir det neste analytisk riktige spørsmålet sett fra et investorståsted: hva kan selskapet i så fall utrette gjennom dialog med FDA/EMA som de nå har bekreftet at de er i gang med? Hva vil du selv forsøkt å utrette hvis du satt som styreleder eller CEO?

Jeg ville tenkt langt disse banene: hvis vi først havarerer så vil jeg kunne face eierne og forklare at vi virkelig forsøkte alt vi kunne for å redde caset. Og hvis du skal kunne si det til meg, da forventer jeg at de i så fall har forsøkt følgende vei fremover:

Drøfte med FDA/EMA om det i lys av all usikkerhet rundt covid-virkninger er grunnlag for å file for AA i R/R 3FL på data for subgrupper av pasienter som man vet ikke ble berørt av covid (de ble behandlet i forkant), eventuelt supplert med data fra Lymrit som er overførbare.

Her minner jeg om at FDA den 18. juni 2020 faktisk ga tazemetostat (som har sammenlignbar bivirkningsprofil) AA med, hold dere fast, 42 pasienter – innenfor en undergruppe (de med EZH2-mutering), men likevel 15% av FL-markedet. Effekt var da ORR 69% med CRR 12% og mDoR på 10.9 mnd . FDA granted accelerated approval to tazemetostat for follicular lymphoma | FDA 1.

Vel, hvis selskapet kan identifisere ut en tilsvarende subgruppe pasienter basert på safety og effekt, hvorfor skulle de ikke forsøke å gå i dialog med FDA/EMA på dette grunnlaget? Basert på tidligere resultater fra Lymrit (og trolig første interim avlesning) så burde Betalutin ha en mulig vei fremover.

Hvis det er dette de arbeider med, så blir det med ett mer forståelig hvorfor det er helt lokk på situasjonen og avlyst Q2 . Det ville være fullstendig ødeleggende om de så mye som antydet slik dialog med FDA/EMA før det eventuelt var en løsning i boks.

La oss gå videre, igjen basert på disse antakelsene, og så spørre hva du ville gjort som styreleder eller CEO hvis du klarte å lande grønt lyst for AA-filing på dette grunnlaget?

Da må du tilbake til markedet og bygge tillit som bare f. Og da holder det ikke å si at du har gode sjanser til å få AA på en subgruppe i R/R 3FL – for nå er kursen gruset, alle er skeptiske til Betalutin, og mest av alt – nåværende og potensielle investorer – i en ganske mørk marko-situasjon for øvrig. Så hva må du da også klare?

Vi vet at de var i dialog med FDA om oppsettet på fase 3 studien (med mulig Archer-arm) for å forsøke å bane seg vei inn på 2FL. Og det er vel naturlig å anta at – dersom de diskuterer en tazemetostat-løsning med FDA/EMA nå, som nettopp handler om grønt lys for å file for AA – så må de nødvendigvis diskutere hvordan fase 3 studien i så fall må settes opp . For den skal jo starte med engang en AA eventuelt foreligger – så her er selskapene helt avhengig av forhåndsdialogen med FDA/EMA, for å ha alle brikkene klare i forveien.

Fordelen med det er at det åpner for at selskapet kan påta seg utvidede forpliktelser til å teste safety/effekt enda mer grundig og i større populasjon i fase 3, så lenge det også gis mulig bane inn for 2FL.

FDA/EMA sliter jo nettopp med covid-ettervirkningene på hele feltet : skal de la potensielt gode behandlingstilbud drukne etter pandemien fordi studiene har kjørt seg fast på den ene eller andre måten på grunn av dette – eller skal de heller anlegge et mer strategisk syn og si: så lenge safety er ivaretatt (det bekreftet siste avlesning) så kan vi kjøre mer omfattende test av effekt i fase 3 oppsettene, og dermed unngå å miste «en generasjon» av lovende behandlingsmuligheter. Dette er et bredere policy spørsmål som de naturligvis ikke bare møter pga Paradigme, men en rekke andre studier det siste året.

I så fall kan det være fullt mulig å komme tilbake til markedet (om enn delvis nye investorer og utskiftet aksjonærbase) og bygge interesse for emisjon for å finansiere løpet videre – fra dagens kursnivå.

Jeg tror for min del ikke på emisjon før etter Q2 – for det første fordi de neppe er forpliktet til å gjøre det før på høsten selv under dagens cashbrun og full rulle med Paradigme (de skal være finansiert inn i Q1/2023). For det andre, av den enkle grunn at styret ikke har noe å selge på det nåværende tidspunkt – de må først ha en vei fremover før de kan be om emi, på den ene eller andre måten (vi stenger sjappa og selger til høystbydende, vi har fått grønt lys fra FDA/EMA til å file på AA innenfor subgrupper og er enige om fase 3 studieoppsett som kan bane vei rett på 2FL, vi har en avtale som gir lavere royalty men much needed cash for å delfinansiere veien videre, osv). Det har ingen hensikt å kjøre emi uten å kunne svare på hvor styret vil ta butikken etter alt som har skjedd. Emi for å reise 20 mill, da eller? To uker til med drift? Neppe.

My best guess er at det er langs disse linjene samtalene nå går – men hva de lander på, i så fall, det er umulig å si. Og det gjenspeiles i kursen. Hvis de lander en slik løsning så går kursen i taket, selv med emisjonsrisiko. Hvis ikke: da må vi ta frem kalkulatoren og regne på verdien av det som blir liggende igjen – og så langt er jo kursen under bok, uten at det er til hinder for at den kan gå enda lengre ned.

Vi får vel se hva som skjer i august. Nå tar jeg sommerferie og logger av – om det ikke skjer noe veldig spennende i mellomtiden. Best of luck – biotech is a pain game, we all know it, and we all hate it.
MiniMe
26.06.2022 kl 14:29 3598

Veldig bra skrevet. Akkurat det jeg også tenker men svært godt formulert👍

Veldig god post.
Tazemetostat dreier seg om en T-celle mutering som ikke er konkurrerende direkte, og usikker således på hvor sammenlignbare de blir.
De behandler ikke samme pasienter.
Men at de er sammenlignbare i hva som kan skje bak kulissene om dagen, absolutt.
peaf
26.06.2022 kl 14:46 3576

Hvorfor gjøre et poeng av at de er i dialog med FDA. Alle som vil gjøre en studie i USA må i dialog med FDA før at få godkjenning til at starte studien. Og enda er det bare ca 20 % som får sitt produkt godkjent, og ikke ens da er det garantert suksess. Og i dette fallet er nok ikke datan god nok for at få godkjent en fase 3 studie.

Peaf, det er uttalelse om første ~50 for Paradigme som er meget lovende fra SRC.
Således er det omtrent ikke mulig at siste ~58 skal ha tippet hele lasset slik du foreslår er eneste man kan anta.
Det er mulig det vil bes om utredninger, eller snevre inn gruppen behandlinga er aktuell for som wellsembargo foreslår. Men sannsyneligheten for at det er kroken på døre pga effektdata er altså det ikke belegg for å tro gitt kjent informasjon i markedet.
Duvelisib data for PR og AA, Lymrit 37-01 data himmelhøyt over, SRC uttalelse om første halvdel av PARADIGME.
Det er datagrunnlag fra 74(LYMRIT 37-01) + 108(PARADIGME) + 7(ARCHER) + 16(DLBCL) = 205 pasienter
Hvor siste data som trekker ned skulle være fra omlag 56-58 pasienter hvor det er noe som trekker ned.
Hvor mye er ikke vist til, men der foreligger endrede inklusjonskriterier og en pandemi. Noe utredning vil gjøres, hvor mye avhenger av data og regulatoriske føringer.
hogan
26.06.2022 kl 15:20 3538

Jeg har ingen investering i Nano men følger med litt siden jeg har hatt før
SaraSt
26.06.2022 kl 15:23 3536

Merlin!
Jeg setter ufattelig stor pris på at du videreformidler, hva jeg ihvertfall ser på som en svært god og balansert analyse av det vi vet så langt.
Tusen takk 🙏
peaf
26.06.2022 kl 15:23 3539

Ja ikke vet jeg hvor gode resultaten er, har ikke kompetanse til at bedømme medisinsk forskning. Men jeg ser at fagpersoner og professorer uttaler seg positivt om visse produkter uten det hjelper. Men jeg vet at når selskapet må bruke uavhengige eksperter til att vurdere effekten på behandlingen, da er det inga sikra positive resultater som holder i utgangspunkten. Og det blir nok bekreftet om ikke for lang tid. Før er resultaten gode nok til den medisinske eksperttisen så er det aldri problemer med at finne pasienter til studien, snarere tvert om medisinen blir anerkjent.
Merlin
26.06.2022 kl 17:38 3320

Peaf: Du vet bedre enn dette. Selskapet selv har ingen anledning til å gjøre noe annet enn inhabile vurderinger. De har heller ikke tilgang til dataene. Det er derfor en smart måte å få resultatene frem på. Det sparer selskapet masse tid og penger. Uten at det går utover dataenes integritet. Men det er vel et ord du ikke kjenner?
Redigert 26.06.2022 kl 17:39 Du må logge inn for å svare
bj111
26.06.2022 kl 17:46 3293

Kan ikke si at den uspesifikke ordlyden fra disse eksterne imponerer. Hadde jeg ikke vist bedre ville jeg trodd det var tåkefyrsten som leverte meldingen OSE publiserte. Så hva er dataene? 97% dårligere enn for 1 år siden. Kursen tilsier det.
SomSa
26.06.2022 kl 18:27 3181


Stadig har noen kommet med bortforklaringer mens aksjekursen har falt og falt og de gir seg aldri. De gjentar så ofte at de tror på det selv sier.

Husker du "Komiske Ali" eller Mohammed Saeed al-Sahaf og desinformasjonsminister for Saddam under Gulfkrigen? Mens amerikanske soldater var noen få km unne ham i Bagdad hevdet at de rømmer...........Aksjekursen i Nano er i fred med å bli utvannet og fornuftige ser det mens menigheten tror på julenissen

_________________________
Gamle og nye investorer
__________________________
1- Tidligere aksjonærer har tapt mye av sine verdier og finito
2- De som kjøper nå og har tenkt å sitte med aksjen bør svaret på følgende spørsmål?:

Blir emisjonskursen høyere eller lavere enn de betaler per aksje?

Nano trenger rundt 400 mil for å finansier 1 års drift. Vil investorer betale 400 mil for å finansiere driften av selskapet i 1 år til mens det vet at selskapet har ikke levert år etter år, og pengene deres kan gå rett i dassen? Hvis ja hvor mye må gis rabatten i forhold til risiko og sluttkurs? 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% eller 99%?

____________________________________
Generalforsamling må godkjenne emisjonen
____________________________________
På grunn av utvanning av aksjen må aksjonærene godkjenne emisjonen. Det vil innkalles til generalforsamling. Fra emisjonsmeldingen kommer frem til penger er i kasse vil ta det en god del tid. Basert på tidligere emisjoner antar jeg at emisjonen blir september/oktober, og kanskje rett etter FDA avgjøelsen. Hvis Nano må hente penger før FDA avgjørelsen på grunn forsinkelse (det skjer ofte) blir en krise.

Man skal legge merke til at aksjen er så billig og har en gigantisk potential at styret, ledelsen og ansatte (totalt ca. 40) kjøper med begge hender. Nei da, de venter på dine feriepenger og dine sparepenger, lånte penger for å få finansiert sine millionlønninger.

Redigert 26.06.2022 kl 18:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
26.06.2022 kl 18:46 3148

Somsa er på kjøper'n!
SomSa
26.06.2022 kl 19:02 3096


Enten hevdes at SomSa har solgt eller skal kjøpe når noen ikke liker hans innlegg. Jeg advarer kun nye investorer å være litt forsiktige og tenke 2 ganger før de putter sine penger i nano. Det er stor usikkerhet i selskapet og ledelsen og styret har skapt dette. Blant annet pleier DNB å tilrettelegge emisjonene for selskapet. Analytikeren fra DNB sier at det blir ikke lett å hente penger (eler liknende). Det vil så emisjons rabatten må bli veldig stort.

Lunsumio er en ny immunterapi og er alternativ til CAR-T, kan være være litt snillere enn CAR-T men fremdeles kan ikke brukes mot alle sykeste og ikke minst er veldig dyrt. Samtidig gir en komplett responsrate på 60 % eller over/ca. 100% mer enn Betalutin. I fase 1/2-studie ble godkjent i Europa

Hvis en pasient eller du får tilbud om å prøve Lunsumio eller Betalutin gratis hva ville dere ha valgt? Det er selvsagt Lunsumio. Lunsumio og andre immunterapi støvsuger markedet for friskere pasienter og de som har en fot nær graven havner hos andre. Nano må takke seg selv for dette fordi de har brukt alt for lang tid og andre har kommet lengre. Hadde vi hørt om Lunsumio i 2016?

https://www.healthtalk.no/alle-artikler/onkologi-ny-immunterapi-mot-lymfekreft-godkjent-i-europa-er-et-alternativ-til-car-t-behandling/

Har Nano noen muligheter til å rekruttere gode pasienter? Kanskje må denne studien avsluttes!
Redigert 26.06.2022 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
Merlin
26.06.2022 kl 19:58 2973

Dette er hakket i plata SomSa. Lunsumio slås langflat av Archer-1, både på efficacy og safety. Men det nevner du ikke. Produsenten av Lunsumio, Roche (der storste eier er Novartis(!)) er opplagt svært interessert i å slå kloa i Archer-1. Synd at ikke NanoV tok Archer-1 sporet for flere år siden.

En av mulighetene for NanoV er FDA-aksept for direkte overgang til 2. linje 3 FL for Archer-1. Går det gjennom er NanoV tilbake i rute.
Redigert 26.06.2022 kl 20:03 Du må logge inn for å svare
Hugoil
26.06.2022 kl 20:04 2976

somsa: NAno har 20 ansatte nå, ikke i underkant av 40 so mdu skriver.

Kontantbeholdningen var 263MNOK ved utgangen av 2021 + 220fra emijanuar +
- 130mnok brukt i Q1 - 120mnok brukt i Q2
= 433 mnok nå

Det holder i 3+ kvartlaer, (3*120mnok Qcasburn =360), dvs neppe emi. før rett etter triggerdato i nov. evt. ASH 2022, senest januar 2023. Kanskje har de på veien solgt Alpha37 helt eller delvis fått betaling fra partner.
Så din emi like før eller like etter FDA i aug/sep er ikke realitstisk.


Et veldig itneressant innlegg om operativ prosess fra Wellsembargo, nesten så man skulle tro det var Kristian Falnes.
Jeg tror i likhet med studentnen at hans worst case betraktning om at siste del-avlesning havarert er lite trolig, men årsaken han oppgir om blodplatenivå og rekrutterte pas. som tidligere har vært på stamcellebehandling (SCT) er plausibelt for en "dårligere" effekt, sammen med evt. koronavirkninger (da trolig sykdom evt. dødsfall som begge medførte avbrytelser/stopp)

Når det gjelder den voldsomme omsetningen wellsembargo beskriver, så er den reelle trolig 2/3 at endel aksjer blir solgt fram og tilbake, både av ikke linkede algoer, men mest av linkede algoer (som er det som primært ønskes undersøkt av Finanstilsynet). I tillegg har vi jo meglerselskapet XTX som har spesialisert seg på å handle i spreaden. De er et meglerselskap som gjerne brukes/hyres av andre for frontrunning. Disse aksjene i spreaden går fram og tilbake mellom XTX. XTX er blant de dominerende meglerselskapene målt ved handelsvolum etter anonymisert handel.

Forrige avsnitt gir styrker også muligheten for å drive kursen opp 17% torsdag og ned 27% på fredag. Særlig gjelder dette når vi ser at det ble produsert en bear 3 gaps up på torsdag i 4tiemrschartet, som selvsagt var særlig fristende å presse ti lavgivelse etter 10minutters åpning på fredag med frontrunnende XTX.

Bull eller bear 3 gaps up pleier som regel å bare gi en konsoliderende/korrigerende endring etter en veldig sterk opp- eller nedgang før kursen fortseter i samme retning. I dette tilfellet opp fra bunnen/lage en bunnformasjon på støtten av den stiplede blå prallelinjen i best parallelliserte trendkanal fra ATH 2016. Minste motstands vei med støtten ned på stiplet linje for 2. gang, like under forrige bunn, er opp.

https://imgur.com/FrrF6FK

- 4 timerschartet over sluttet med en omtrentlig bull doji
- litt bull divergens ( dvs. stigende RSI men kursen slutter lavere forteller at kjøpsinteresse er sterkere enn salgsinteressen)
- timechartet sluttet med formert BULL PIERCING LINE som omtalt fredag
Redigert 26.06.2022 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
SomSa
26.06.2022 kl 20:38 2897


"somsa: NAno har 20 ansatte nå, ikke i underkant av 40 so mdu skriver."

1Q 2022 rapport side 3:
Number of employees: 40
https://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/Q1-2022%20report.pdf

Akkurat på grunn av enkle ting som alle kan forstå og dere med litt mer biotek kunnskap skriver feil gjør at jeg blir mer og mer skeptisk til det dere skriver. Alle kan lese hvor mange ansatte de har, alle kan regne ut når emisjonen skal komme......

Hvis du har fått info om 50% nedbemanning i NANO hadde vært fint å dele med oss med link.

På forhånd takk
Redigert 26.06.2022 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
bj111
26.06.2022 kl 21:11 2790

Hva brukes alle disse pengene til? Er det paradigme som er så dyrt eller annet? Hvis det er paradigme bør man vel se en endring i utgiftene når selskapet går over i en annen fase?
Mulig dette er helt normale utgifter som andre selskaper som driver med lignende har. Ultimovax brukte 32 mill i 1Q noe som er under 1/3 av det NANOV gjør pr kvartal.

Så hva går pengene til?
Hugoil
26.06.2022 kl 21:19 2761

Somsa akkurat?: https://imgur.com/EjPqcWw
Da jeg skrev innlegget sotd det 20. Når jeg åpner siden nå er det endret/oppdatert(?) til 22. Uansett Q1 er ikke akkurat nå.

Som du ser, så er styret oppdatert etter den endringen: https://imgur.com/lz9iiwZ
Redigert 26.06.2022 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
Rule
27.06.2022 kl 00:10 2361

God simpel opstilling Merlin. Det er altså en mystisk flip-over. Meldingen er relativ:

...the efficacy data are less promising than the data reported from the Phase 2a LYMRIT 37-01 trial....

så det kan være:

Lymrit trial: super lovende
paradigme: mindre end super lovende

jeg tror de kommer til at skulle sadle om afh. af hvad FDA siger. Justere dosis eventuelt..? Gå efter Archer-1..?
uanset, så er det en meget overraskende flip-over. Fra meget positiv til meget lunken.
Merlin
27.06.2022 kl 00:31 2323

NanoV og Archer-1.

NanoVs idé med å forsøke å få godkjent AA for Betalutin før de går videre med Archer-1 behøver forresten ikke være bortkastet eller gi tidstap!

Gir FDA grønt lys for videre utprøving direkte for Archer-1 vil alle Betalutindataene vise seg nyttige, ikke minst til å forstå forholdet mellom Rituximab og Betalutins selvstendige og symbiotiske virkningsgrader.

Rent tidsmessig kan en complimentary study for Archer -1 komme temmelig raskt i 2. linje fase 3.

Godkjennelse for det kan gi svært raske direkte resultater og tilgang til en mye større gruppe pasienter i 2 FL.

Kursen vil gjøre et sprang oppover.

Det vil kunne gi grunnlag for ny grei emisjon, evt. salg til Big Pharma til en grei pris.

Kristian Faldnes? Jeg tenkte mer Jean-Paul Sartre eller hva med Jostein Gaarder he-he? Joda, Faldnes er en artikulert sjel! Hans filosofi om å kjøpe billig og følge bevegelser er god lære! Flott med en gjennomtenkt og reflektert analyse, Til meget stor hjelp! Og veldig ærlig skrevet og formidlet.
Merlin
27.06.2022 kl 01:01 2281

Jeg har forsøkt å reflektere litt over hva Radiumhospitalet har fått til med Radforsk.

Nordic Nanovector er kanskje patenthaver av den største og viktigste oppfinnelsen gjort av folk på RH!

Studiet har hele tiden vært underfinansiert, dvs. på etterskudd med innkalling av midler. De skulle nå hatt 5 mrd. kr. i kassen og kunnet operert i ro og mak og selvstendig. Aksjekursen ville vært høy, de beste folkene ville ledet et trygt finansiert selskap. Man trenger ikke gå lenger enn til USA for å se at det er slik biotech der drives.

Samtidig som oljefondet nettopp var oppe i nesten 12 000 mrd kr. https://www.nbim.no/no/oljefondet/markedsverdi/

Det trengtes bare 0,04 prosent !!! av oljefondet for å gjøre Nordic Nanovector uavhengig av stadige innkallinger og kurspress.

Noe som kunne gitt Norge et nytt ben å stå på næringsmessig.

Med et eventyrlig marked på langt over 100 mrd. kr. årlig.

I stedet kveles selskapet av kapitalmangel.

Og investorene? Har i årevis blitt tynt til å betale formueskatt av forventningsverdier, uten å ha regress eller tilbakebetalingsmulighet på feil verdsettelser. Og det av en uforstående Erna-regjering og nå av en uforstående Jonas-regjering, der politikerne lever i et vakuum av en drømmeverden, uten kontakt med realitetene i Norges viktigste virksomheter og fremtid! Samtidig som en NHH-professor mente vi bare kunne selge når forventningsverdiene overskred bokført. Hvor langsiktig tenkte professoren? Gjenkjøp tenkte han ikke på. Emisjoner - var ham helt ukjent! Han burde aldri fått professortittel. Dynamikk gjelder i virkelighetens verden! En statisk tenkende professor, uten de nødvendige matematiske dynamiske formlene har fått for dårlig utdannelse og har ingenting i embetet å gjøre! Å kunne tenke menneskelig forståelse er en del av økonomisk tenkning, og mennesker, ja vi er dynamiske!

Norske stemmegivere bestemmer. Men aner ikke at det de stemmer ikke hjelper dem. Diskrepansen mellom demokratisk tro og de gode mulighetene er utrolig.
Redigert 27.06.2022 kl 02:00 Du må logge inn for å svare
bj111
27.06.2022 kl 01:53 2232

Det hadde ikke tatt seg ut om fellesskapets penger hadde gått til ekstremt overbetalte i NANOV.
Merlin
27.06.2022 kl 02:01 2227

Nei de burde vel gått til Stortingsrepresentantene....
Merlin
27.06.2022 kl 03:14 2222

Det er jo ikke for sent til at FDA forstår sin besøkelsestid og får aksjen opp i la oss si 30 kr. Har de ikke peiling, men sitter som frosne frosker?
Redigert 27.06.2022 kl 04:07 Du må logge inn for å svare
peaf
27.06.2022 kl 05:12 2181

Man leser mye dumt, hvordan kan et uavhenging ekspertpanel uttale seg om effeklen av behandlingen om de ikke har tilgang til alle data som de bare kan få av Nano. Og mange her legger ut om de fantastiske resultaten som betalutin har vist hittils. Og at en studieledelse altid har tilgang til all data i studieførløpet er et krav, da de har et ansvar før hva som skjer med pasienterne og skall kunne stoppe eller vidta åtgjerder underveis.
Og hvorfor byter selskapen i farma ledelse så ofte, produktet blir ikke bedre av det. Om det er effektiviteten eller truverdigheten til ledelsen så de kan hemte mer penger de hoppes på. Men det har vist seg meget ødeleggende for kursen når overtolkande resultater viser seg ikke vare brukbare til noe.
Det gjør og at vil du satse på ett nytt produkt eller en annen behandling så krevs det mere en noen lovord fra ledelsen eller påstådde resultater som ikke kan verifiseres
av noen uavhenginge eksperter..
Ett eksempel var CEO Godfrey i bgbio som gikk ut offentlig og sa att Bemcentinib viste lovende resultater mot covid i fase 2 studien i Sydafrika og India, men når vel resultaten kom var de langt i fra lovende. Og kursen raste og Godfrey fikk sparken da han miste all truverdighet fremover.
Og jeg lærde meg at en kan ikke lite på vad ledelsen til et selskap seier som er avhenging av investorerne for at eksistere. Det viste seg i Pcib og der mange superhaussere som deg fikk kaste inn handduken til slut.
Merlin
27.06.2022 kl 06:25 2126

Hadde jeg noensinne fulgt dine forslag hadde jeg vært fattig. Maken til en utrolig etterplaprer kjenner jeg ikke til. Tenk selv. Følg peaf og bli fattig.
Han mener han vet alt om det jeg har gjort. Det vet han naturligvis ikke. Hans rare svorsk forstår jeg heller ingenting av.
Hvorfor kan han ikke tenke og skrive på ett språk? Men ca. halvannet? I tillegg viser det seg at han alltid kommer etter alle oss andre med sine meninger. En skikkelig upålitelig backtrader som stort sett aldri har rett og baserer sin forståelse på forgårs data og aldri ser fremover. En evig datataper! Hør aldri på en taper som peaf.

Men det aller vanskeligst med peaf er at han alltid er negativ. Uansett.

Bør han gå i seg selv og tenke seg litt om?

Aksjer er jo mulighetenes marked. Forstår han det ikke?

Han har nok tap enormt på sine plasseringer.

Er han så etterpåklok at han er blitt bevisstløs?
Redigert 27.06.2022 kl 06:44 Du må logge inn for å svare
Merlin
27.06.2022 kl 07:31 2004

At jeg solgte meg helt ut av både PCIB og NANOV på høye kurser, basert på avansert analyse har han ikke klart å forstå, men tar det som en selvfølge at man sitter evig!

At jeg nå er på kjøperen i begge aksjer derimot? Det forstår han ingenting av. Kvakk kvakk.
Redigert 27.06.2022 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Mye direkte feil i hva du skriver her ja.

Det er ikke et krav, snarere tvert i mot for integriteten til studiet, at selskapet vet data underveis.
Derfor var en SRC(safety review comitee) som kom med uttalelser etter passert ~50 pasienter i Paradigme. Såkalt futility vurdering, hadde det ikke fungert ville det blitt stoppet da. I stedet ble det 1 dosearm, redusert antall som skulle inkluderes, utvidede inklusjonskriterier basert på de første ~50. FDA har også uttalt omkring de første 50.

Du er bombastisk, med store kunnskapshull mot bransjen, og lite til ingen kunnskap om selskapet.
Skulle du ønske å være kritisk er det vel å bra, da stiller du heller spørsmål. Og gjerne bruk tid på å lese gjennom noen kvartalspresentasjoner først, midten av 2020 og tidlig 2021 finner du om SRC og FDA sine uttalelser til futility studiet.

@Merlin, er nok mer sen sommerkveld med øl som Peaf gir uttrykk for. At vedkommende tar nachspiel på finansavisen sitt forum er ikke største krisen i verden. Vil i grunn slå et slag for svorsk, og tror obx har sunt av en større interesse fra våre naboer. Fyll+baissing uten kunnskap kunne brukeren spart seg for å ta med hit. Blir tåpelig.
Ravn
27.06.2022 kl 07:37 1987

Leste dette på et annet forum:

"I dag er første oppdatering på hvem som har handlet aksjer i Nordic Nanovector etter nyheten som ble sluppet.

Ifølge aksjonærlistene på StockTalk skjedde det flere interessante endringer i onsdagens handel:

- Folketrygdfondet reduserte med drøye 346.000 aksjer til ca. 10,06 millioner aksjer

- Sundt AS halverte beholdningen fra 2 til 1 million aksjer

- Verdipapirfondet DNB Norge, Birk Venture, Myna AS, UBS Switzerland har alle redusert beholdningen med et sekssifret antall aksjer

- eneste nye aksjonærer på "topp 50" som er nevneverdig er BOFA Securities Europe med rundt 777.700 aksjer [ved å klikke på denne aksjonæren ser man at de ofte går inn i og nesten like fort ut av forskjellige, gjerne mindre, selskaper på Oslo Børs, særlig når disse har volatil utvikling]

Med andre ord ser det ut til at jeg fikk helt rett i min antagelse om at Folketrygdfondet og andre store aksjonær snarere ville bli å finne på selgersiden enn på kjøpersiden etter nyheten [se highlander #40730 helt nederst]."
Merlin
27.06.2022 kl 07:55 1903

Hei Studenten 86.

Du har som alltid rett. SRC har også en god uttalelse etter ca. 50 pasienter med futility vurderingen som var svært lovende og basis videre.

Uavhengig av dårlig språk, jeg håper virkelig Norge får et internasjonalt legemiddel som slår i gjennom. Og jeg takker deg for din forståelse og dine kunnskaper.
peaf
27.06.2022 kl 08:09 1851

Ja det var en god karrakstikk av meg, men jeg er immun mot sånt. Jeg ser forumet som en ypperlig plats til at kritisere dårlige selskaper, så folk kan investere i det som er lønnsomt i steden. Og om jeg har rett eller ikke viser seg alltid. Og de fleste er vel tjent med at informasonen som gis her er så korrekt som muligt. Og min kritikk av Pcib og Bgbio har eg ikke dårlig samvete før. Og vi har jo samme styreleder i Nano og Pho, som ikke har levert noe som helst av verdi.
Men produkternes endelige resultat blir som regel de samme vad vi en skriver her, så har man ståltru på noe så er det bare at investere på.

Men sån er det når man tapt alle sine penger og nesten er bevisstløs!!!!!!!!!!
Merlin
27.06.2022 kl 08:19 1802

Å forholde seg til to ting samtidig er ikke alltid lett. På den ene siden har vi et enormt lovende og tilsynelatende verdifullt produkt. På den annen den medisinsk teknologiske utviklingen. Fortsatt har jeg den tro på at Betalutin her kortene i sin hånd.
peaf
27.06.2022 kl 08:32 1771

Fakta
Klinisk studie: Undersøkelse av hvorvidt et legemiddel
eller en behandlingsmetode har forventet effekt på
mennesker.
Åpen studie: Både lege, pasient og de som undersøker
resultatene vet hvem som får hvilken behandling.
Enkeltblindet studie: Kun den ene parten (for eksempel
legen) vet hvem som får hvilken behandling.
Dobbeltblindet studie: Verken pasienten eller legen vet
hvem som får hvilken behandling.
Placebo: Latin og betyr «Jeg vil behage». Brukes i dag
om «sukkerpille» eller «narremedisin» – produkter uten
virkestoff.
Placeboeffekt: En forventning om at et legemiddel skal
virke, og som derfor påvirker pasientens opplevelse av
effekt. I disse tilfellene vet man ikke om legemiddelet
hjelper, dersom man ikke har en kontrollgruppe som ikke
får det aktuelle legemiddelet.
Good clinical practise: Vi følger et regelverk som gjelder
uavhengig av hvilket land studien gjennomføres i.

Dette gjeller for studier og noen studier der studieledelsen ikke kjenner resultaten underveis eksisterer ikke.
Ravn
27.06.2022 kl 08:32 1777

Jeg siterer videre:

"Det har også skjedd en del “under streken”.

Følgende er ute av “topp 50” etter onsdagens handler (tirsdagens beholdning i parentes):

VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE (533,7 K)
BODDCO AS (500 K)
MYRLID AS (500 K)
LARSEN ROY HARTVIG (422,8 K)
CMDC AS (260,1 K)
WILDING MATTHIAS (248,5 K)

Ovennevnte har enten solgt alle aksjene sine onsdag eller har en ny beholdning på under 225.000 aksjer (ny “minstegrense” for “topp 50”) etter onsdagens handler.

Mest trist er det at en av gründerne, Roy Hartvig Larsen (også gründer av Algeta) er ute."

Her er hele litsen : Oversikt for NANOV (NORDIC NANOVECTOR). Oppdatert 27.06.2022- Ny på 4 plass,12 plass m.m JEG tror vi snart får en oppdatering fra ledelsen. Dagens macap i forhold til kontanter etc er for lav og vi får et godt rykk mot 4 talllet snart.
01 FOLKETRYGDFONDET 8.67% 27.674m 10.06m -346.3k
02 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.93% 18.927m 6 877k 9 750
03 OM HOLDING AS 3.26% 10.401m 3 779k
04 DICHESBUEN AS 2.79% 8 905.3k 3 236k
05 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.24% 7 168.0k 2 605k 7 161
06 NORDNET BANK AB 0.93% 2 971.0k 1 080k 69 495
07 RO INVEST AS 0.87% 2 779.5k 1 010k
08 SUNDT AS 0.86% 2 752.0k 1 000k -1 000k
09 DANSKE BANK A/S 0.85% 2 715.8k 986.8k 112.3k
10 J.P. MORGAN SE 0.77% 2 471.0k 897.9k
11 LINUX SOLUTIONS NORGE AS 0.73% 2 325.6k 845.1k
12 BOFA SECURITIES EUROPE SA 0.67% 2 140.1k 777.7k INN
13 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.61% 1 936.0k 703.5k
14 MUST INVEST AS 0.60% 1 926.4k 700.0k
15 RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE 0.60% 1 916.5k 696.4k
16 LUCELLUM AS 0.56% 1 788.8k 650.0k
17 SCIENCONS AS 0.54% 1 720.0k 625.0k -100 000
18 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 0.49% 1 568.7k 570.0k
19 INVEN2 AS 0.47% 1 489.5k 541.2k
20 BIRK VENTURE AS 0.43% 1 376.0k 500.0k -150.0k
21 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0.39% 1 250.1k 454.3k -160.0k
22 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.39% 1 249.3k 454.0k
23 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI 0.37% 1 175.6k 427.2k
24 ARNE HELLESTØ AS 0.35% 1 103.4k 401.0k
25 ASMYR JON MAGNE 0.34% 1 100.8k 400.0k
26 MULTITAINMENT AS 0.34% 1 100.8k 400.0k
27 WALLCROSS AS 0.34% 1 100.8k 400.0k
28 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.32% 1 034.8k 376.0k -2 449
29 OPEDAL EIVIND KJELLMAN 0.31% 977.90k 355.3k 340
30 TRACK AS 0.30% 964.20k 350.4k
31 FREBERG GUNNAR 0.30% 950.82k 345.5k 40 000
32 MYNA AS 0.26% 839.36k 305.0k -395.0k
33 DØRUM THOMAS 0.26% 836.61k 304.0k
34 DOVREFJELL AS 0.26% 825.60k 300.0k
35 HMH INVEST AS 0.26% 825.60k 300.0k
36 BÆKKELAGET HOLDING AS 0.25% 798.08k 290.0k
37 SUNDET KJETIL 0.25% 789.19k 286.8k
38 CLIPPER TRADING AS 0.24% 774.96k 281.6k
39 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 0.23% 741.72k 269.5k -20 916
40 STRAND TORE 0.22% 715.55k 260.0k
41 SÅRHEIM HELGE BJARTE 0.22% 715.52k 260.0k
42 AAVIK VEGARD SKJELBRED 0.22% 701.33k 254.8k
43 UBS SWITZERLAND AG 0.21% 678.28k 246.5k -552.8k
44 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SM 0.21% 664.00k 241.3k
45 MØLSTER LARS JOHAN 0.21% 660.48k 240.0k
46 WERGELAND RUNE MØRCK 0.21% 660.48k 240.0k
47 SEKKEMOR AS 0.20% 650.13k 236.2k
48 OCOBIAM AS 0.20% 649.47k 236.0k INN
49 NORDEA BANK ABP 0.20% 630.32k 229.0k
50 KRISTIAN FALNES AS 0.19% 619.20k 225.0k -50 000
51 ØVRIGE INVESTORER 59.05% 188.5m 68.5m
Redigert 27.06.2022 kl 08:43 Du må logge inn for å svare
Hugoil
27.06.2022 kl 08:54 1653

MLI er nylig inn også - det er første gang i år (tilsv. for BOFA), samt et par privatinvestorer.
Redigert 27.06.2022 kl 08:58 Du må logge inn for å svare

Blir spennende. Tenker short får mindre aksjer å trille på snart. Da starter inndekning. Vi får se hva ledelsen kommer opp med snart. EN ny partner / oppkjøp kan bli løsningen . Short possisjon : https://shortnordic.com/detaljer_selskap.php?company=NORDIC%20NANOVECTOR&land=nor
Redigert 27.06.2022 kl 09:04 Du må logge inn for å svare

At du Merlin solgte deg ut av Nano på høyere kurser basert på « avanserte analyser « forundrer meg litt basert på den gjentagende haussingen din.
Du har vært flink å dele alt det positive sett med dine øyne. Når du ser noe negativt selger du uten å formidle det negative funnet ditt. Men hausser videre.
Og går inn igjen på betydelige lavere kurs. Mulig jeg er naiv men i mine øyne får du en stor ripe i lakken. Troverdigheten din er alvorlig svekket.
Og ja, børsspillet er kynisk og alle må ta del på eget ansvar.