VOW – HVEM SKAL HA EVENSEN-REAKTOREN?


Vow børsmeldte 31. mars 2022 at de starter byggingen av en pyrolysereaktor for å møte den økende etterspørselen etter løsninger for å redusere Co2-utslippene fra industrien.

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-builds-large-scale-pyrolysis-reactor-to-meet-increased-demand-for

“Large and increasing demand from industry to decarbonise, recycle carbon, and to secure access to reliable and locally produced CO2 neutral energy, has motivated cleantech provider Vow ASA (“Vow” or the “Company”) to start building a large scale pyrolysis reactor for production of biocarbon and syngas.”

Vow skriver i børsmeldingen at reaktoren bygges «på spec», og at de føler seg sikre på at de vil ha funnet en kjøper til reaktoren til den er ferdig. JEG tror Vow allerede har vært i dialog med en aktør som etterspør nettopp en slik reaktor, og at kunden således allerede er klar. Sannysnligvis er også kunden delaktig i kravspesifikasjon til reaktoren, slik at den blir utformet i tråd med kundens ønsker.

“We are building the reactor on spec, but we are confident that we will have found a buyer by the time it is delivered,”

Wacker Chemie, som antas å være den ikke navngitte aktøren som ble børsmeldt 2. februar 2022, er en typisk aktør som er aktuell for en Evensen-reaktor:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-signs-loi-with-possibility-for-technology-supply-to-a-50-000

Denne aktøren nevnes i forbindelse med børsmeldingen 31. mars som et eksempel på et selskap som kan ha behov for en Evensen-reaktor. Potensiell kontraktsverdi for dette biokarbon-anlegget er senere opplyst å beløpe seg til mellom 800 og 900 millioner kroner.

Wacker Chemie, har i en pressemelding 25. mai 2022 opplyst at de har planer om å øke sin produksjonskapasitet i Holla, hvor utbyggingen er skissert å være ferdigstilt i 2025, og hvor endelig investeringsbeslutning skal tas innen utgangen av dette året. Dette er i tråd med børsmeldingen fra Vow 2. februar. Videre fremgår følgende fra pressemeldingen fra Wacker Chemie:

“At the same time, WACKER is working to replace the coal used as a reducing agent in the manufacture of silicon metal with renewable materials such as charcoal or pellets. The aim is to save up to 430,000 metric tons of CO2 per year in Holla.”:

https://www.wacker.com/cms/en-no/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

Jeg tror imidlertid ikke at Evensen-reaktoren som bygges nå er tiltenkt Wacker Chemie, men det kan muligens bli snakk om en ny Evensen-reaktor for Wacker Chemie på et senere tidspunkt. For ordens skyld må jeg også opplyse om at det ikke er bekreftet at det er Wacker Chemie som er den ikke navngitte aktøren som ble børsmeldt 2. februar, men det er noe jeg selv har analysert meg fram til ut i fra tilgjengelig informasjon.

Jeg har en annen kandidat til Evensen-reaktoren, og det er en aktør jeg har skrevet en del om tidligere på forumet, nemlig Circular Carbon. Circular Carbon, heretter benevnt CC, er allerede kunde av Vow, og har tidligere fått overlevert et anlegg for produksjon av biochar av kakaobønner. Anlegget jeg snakker om her ble bestilt fra CC 30. mai 2020, og var ferdigstilt i 2021:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-agreement-with-circular-carbon-for-the-delivery-of-a-biomass-energy

For ca 7 måneder siden delte CC det gledelige resultatet av pyrolyseanlegget for kakaobønner til biochar, som ble levert av Vow. Interessen fra aktører rundt om i verden lot ikke vente på seg, og spesielt EN aktør har fanget min interesse, hvor følgende henvendelse ble sendt til CC:

“Great news. We plan to produce biochar on commercial scale to convert million of tonnes of crop residues in India. We are keen to associate with you. Kindly furnish details.”

Jeg har fjernet navnet og mailadressen til avsenderen av henvendelsen, for ikke å avsløre for mye.

I etterkant av dette har CC startet prosessen med det som ser ut til å være oppladningen til byggingen av et nytt og stort anlegg. For ca 3 måneder siden kunne CC melde følgende:

«We are gearing up for rapid scale up. Our mission is more important than ever and we are committed to deliver carbon net negative technologies to industrial clients that seek to become carbon neutral. Stay tuned, as we are launching several new open positions in our engineering department very soon.”

Etter dette har CC utlyst en rekke stillinger som alle ser ut til å være relatert til et nytt planlagt anlegg. Som for eksempel:

- Project Engineer Plant Design (ca 2 måneder siden).
- Commercial Project Manager (ca 2 måneder siden).
- Project Engineer Equipment (ca 2 måneder siden).
- Project Development Manager (ca 2 måneder siden).
- Project Engineer E&IC (ca 3 måneder siden).
- Research And Development Specialist (ca 1 måned siden).

Så tilbake til henvendelsen til CC i forhold til produksjon av biochar (millioner av tonn) fra «crop residues» i India. For alle vet sikkert ikke hva «crop residues» er?

Crop residues er det som står igjen på jordene etter av avlingen er høstet, altså jordbruksavlingsrester. Ved å bruke avlingsrestene som råvarer til et pyrolyseanlegg, får man ut verdifullt og klimavennlig biochar som ifølge forskningsartikler jeg har lagt ut tidligere på forumet er å regne som karbonfangst på sitt beste.

Dersom CC eller for så vidt også andre aktører starter opp med produksjon av biochar fra jordbruksavlingsrester, så snakker vi om et enormt marked. Henvendelsen til CC jeg viste til lenger opp her, var fra India, men mulighetene er selvsagt de samme i andre deler av verden.

Kanskje er heller ikke Circular Carbon aktøren som er tiltenkt Evensen-reaktoren som for tiden blir bygget, men at det er snakk om en aktør vi foreløpig ikke har hørt om. Spennende er det uansett å følge med på om det kommer en ordre fra Circular Carbon etter hvert, for vi VET at det er potensiale for betydelige ordre fra den kanten, både i nær framtid, og i årene fremover.
Hammers
22.06.2022 kl 16:27 6555

Spennende og logiske underbygde tanker du har, Karbon.

CC bestilte sin pilot for 2 år og 1 mnd siden. prisen var NOK 25 mill. I mine notater står det 2 spennende punkter.
1. Pilotanlegget skulle stå ferdig i 2021.
2. Videre har jeg skrevet JA (med store bokstaver) mtp om CC skulle gå for en serieordre (dette står trolig nevnt i teksten fra 2020).

Dvs at CC har hatt ca 1 år på seg for å teste ut anlegget.
Som vi vet tar det gjerne så lang tid før man evt kan gå videre til neste steg; Et STORT anlegg.

Som vi ellers vet; Evensen har ca 5-6x så stor kapasitet som 1xBiogreen (tar dette etter hukommelsen).
Dvs at 1 stor EVE = 5-6 linjer med Biogreen. Altså en serie. EVE var fortsatt ikke unnfanget den maidagen i 2020.
Altså; ALT henger på greip uten at jeg vet mer om kunden til EVE enn det du gjør.

Tilfeldigvis kom det for en drøy times tid siden et "midt-i-smørøyet-innlegg" om CC på sosialt medium. Her via translater:
"Vår Quality &R&D Manager Jenny Kay har ansvaret for produktkvalitet og sertifisering. (Bilde av dama).
Over 3000m² i vårt anlegg i Hamburg er utpekt til Biochar produksjon og lagrene fylles opp raskt".

Redigert 22.06.2022 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
anca
22.06.2022 kl 16:40 6552

Envigas AB på LinkedIn
Nå har vi pyrolyseolje laget av skogrester tilgjengelig for markedet. Vi tror at pyrolyseolje for den kommende oppvarmingssesongen vil være av stor betydning som et alternativ til fossilt brensel. Det kan også brukes som en blanding i transportbrensel eller som kjemikalie.
Er det noe vi kan forvente oss på Follum?
Hammers
22.06.2022 kl 17:13 6511

Det er korrekt!
Man kan putte alle typer avfall inn i pyrolyseovnen. Ut kommer uansett GASS - OLJE - FAST STOFF.

De små containerløsningene, som er forbeholdt plast og som kan settes ut i ulike lokalsamfunn (eks; øysamfunn) og tilsvarende
har f.eks ca følgende kapasitet pr enhet;

INPUT:
500-1000 (la oss da si 750) tonn plast pr år.

OUTPUT:
- 300 tonn fuel.
- 37 tonn solid karbon (biokull)
- 3700 MWH/Y (Enhet ? pga slurvete håndskrift) med syngass.

Dvs at Follum ut fra sin kommende produksjon (basert på trevirke) vil lage biokarbon til Elkem (det faste stoffet), gass til Vardar varme og olje som f.eks kan videreforedles til kostbare stoffer for industri og til matvarer.
CEO i VGM har sin bakgrunn fra Norske Skog og har jobbet med videreutvikling av slikt.
Det var visst med sin yrkesbakgrunn hun fikk jobben i VGM......der hun presenterte mange nye ideer for hva biproduktene kunne brukes til.

I ettertid har VOW/VGM innledet et samarbeid med franske GRTgaz der tanken er å gjøre gassen god nok for det europeiske GRID.
Dette bl.a. som erstatning for russisk gass.

Når den tid kommer vil etter "mine beregninger" VGM bli en gassprodusent til det europeiske markedet.
Selskapet som i dag er verdt >500 mill. Kanskje en fair vurdering i dag, men trolig fullstendig latterlig om 2-3 år.

Redigert 22.06.2022 kl 21:24 Du må logge inn for å svare
Karbon
22.06.2022 kl 21:49 6313

Og der tikket det inn en hyggelig Evensen-ordre på onsdagskvelden!

https://newsweb.oslobors.no/message/565584

Vow ASA subsidiary C.H. Evensen Industriovner AS has been awarded a contract to supply a rotation moulding furnace to a leading manufacturer of polyethylene boats. The contract is valued at NOK 16.5 million. Delivery is scheduled for second quarter 2023.
Redigert 22.06.2022 kl 21:50 Du må logge inn for å svare

Da begynner den å få oppdrag:
Vow ASA subsidiary C.H. Evensen Industriovner AS has been awarded a contract to supply a rotation moulding furnace to a leading manufacturer of polyethylene boats. The contract is valued at NOK 16.5 million. Delivery is scheduled for second quarter 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=YhjTbFnBc8Q&t=62sHammers
22.06.2022 kl 22:33 6246

Herlige nyheter å få.
Dette er CHE's 4. ordre i DETTE kvartalet. Samlet sum er på NOK 47,5 mill. Nær det samme som VOW kjøpte selskapet for.

I Q2 har VOW så langt mottatt ordre for NOK 397 - 550 mill. Jeg setter tallet slik pga usikkerheten rundt Horizon Europa.
Kontrakten som går på avansert omvandling av PLAST til GASS. Hvilke andre aktører kan måle seg?
Jeg vet ikke om noen andre!

JEG mener kontrakten må være på størrelse med Follum (215 mill), mens "andre" mener den kanskje er på 50 mill.
Svaret kommer vel etter hvert.

Tenke seg til; Ordre på kanskje over en HALV MRD kun i Q2 til en avdeling som ikke eksisterte fullt operativt for ETT år siden.
Det en drøy ukes tid før kvartalet er over! Ikke rart at noen jobber livet av seg for å presse ned kursen i etterauksjonene.
Dette har skjedd daglig over tid. Eneste grunn må være å dempe kursen for selv å hamstre maksimalt.

ALLE ordrene i Q2 er heldigvis til den landlig virksomhet.
Jeg sier HELDIGVIS siden Cruise Projects (CP) allerede har en ordrebok på rundt 2 MRD.
Allerede nok å sysle med i flere år framover.
Dessuten slår landlig bit langt raskere inn i regnskapene enn det CP gjør.

Uansett uenighet om Horizon Europa er det allerede hevet over enhver tvil at VOW's Q2 kommer
til å gi NY "trampeklapp" fra de som deltar på presentasjonen!
Land kommer trolig til å være VOW's største del fra Q2 av - og VOW kommer til å vise solid fortjeneste. IGJEN.
Redigert 23.06.2022 kl 00:47 Du må logge inn for å svare
Ruda9
26.06.2022 kl 08:48 5819

Det er så mye spennende rundt VOW, så her vil vi nok få en dobling innen kort tid. Q2 vil få fart på otimismen
nolast
26.06.2022 kl 17:20 5582

Og ikke minst valuta inntektene. Vow har vel alle inntekter i Euro eller $. Dette bør gi en god gevinst når dette veksles i norske kr. Bear marked spiller ingen rolle.
Vi får en super høst!!
Karbon
27.06.2022 kl 18:08 5259

Her er en artikkel som beskriver nærmere prosessen rundt pilotanlegget for pyrolyse av usortert plastavfall som ble børsmeldt for noen dager siden. Merk at det benyttes begrepet "Storskala pilotanlegg". Merk også at artikkelen er publisert under "sementnyheter" pga LafargeHolcims deltakelse i prosjektet:

"LafargeHolcim Spania vil delta i et nytt «Horizon 2020»-prosjekt. Prosjektet vil innebære forskning på pyrolyse, som er en lovende teknologi for resirkulering av usortert heterogent plastavfall. Denne teknologien består av termisk nedbrytning av plastavfall i fravær av oksygen.

Prosjektet vil bli gjennomført i to stadier: først, tilpasning og testing av et storskala pilotanlegg ved Repsols teknologilaboratorium for å optimere komponenter og prosessforhold, og senere, et industrielt demonstrasjonsanlegg, storskala pioner innen Repsols petrokjemiske kompleks. , som vil fungere i en prosessvalideringskampanje i seks måneder. Sluttprodukter vil resultere i sirkulær plast/tekstiler og fast brensel med lavt karbonavtrykk.

For å optimalisere karbonavtrykket til disse anleggene, vil prosjektet designe og bygge et anlegg som kan drives utelukkende av fornybar elektrisitet.

LafargeHolcim Spania, i koordinering med datterselskapet Geocycle Spain, Repsol, Técnicas Reunidas, ETIA, VTT, PREZERO, CIEMAT, Smart Innovation Norway, Arttic, Danmarks tekniske universitet, SCGC Chemicals og Universidad Castilla-La Mancha er involvert i prosjektet. Prosjektet vil vare i fem år (2022-27). Det totale budsjettet er €33.258.033 og det vil motta EU-midler på €18.084.895."

Link:
https://thecoolgirl.no/lafargeholcim-spania-vil-delta-i-horisont-2020/Hammers
27.06.2022 kl 20:03 5143

Imponerende alt du klarer å grave fram fra ulike kilder, Karbon 👍.
CG hadde jeg aldri hørt om tidligere, men mye interessant å lese der.

Også interessant hvis VOW for alvor begynner å bevege seg inn mot sementsegmentet.
Historisk sett har vel denne industrien vært noen verstinger innen karbonutslipp.

Mange store aktører over hele verden som må kutte mye - eller betale i dyre dommer for sine store utslipp.
Når man vet at anleggene fra VOW uansett tilbakebetaler seg selv ila noen års bruk burde valget være enkelt for aktørene.
Innen sement bør det være en STOR gruppe nye kunder.

På sett å vis samme problematikken som med å eie eller leie bolig.
Skal man eie og betale til seg selv (nedbetale boliglånet og sitte igjen med boligverdien) - eller leie og vinke adjø til pengene.

PS; Det eneste jeg reagerer på i artikkelen er utsagnet om "optimalisere karbonavtrykket".
Jeg vil tro det menes optimalisere REDUKSJONEN av det.
Man ønsker å MINIMALISERE karbonavtrykket når man går mot 0-utslipp - ikke optimalisere det.
Redigert 27.06.2022 kl 20:28 Du må logge inn for å svare
Karbon
27.06.2022 kl 21:12 5056

Jeg har i et par innlegg tidligere på forumet drodlet litt rundt hvem den ikke navngitte partneren innen sementproduksjon kunne være. Jeg hadde to aktører på blokka, hvor den ene var Holcim. Holcim er som kjent verdens største sementprodusent:

https://www.holcim.com/

Holcim og Repsol, to giganter innen hvert sitt segment. Og de velger altså Vow som utstyrsleverandør.

Jeg vil bare gjenta noe av det jeg tidligere har skrevet; Når dette pliotanlegget er oppe og går, vil det fungere som et "utstillingsvindu", hvor Vow fort kan bli den foretrukne utstyrsleverandøren for også andre aktører.

Og jeg ser ikke bort ifra at Holcim vil ha behov for mer utstyr fra Vow i årene framover, til bruk i sin egen sementproduksjon. Nå som de allerede samarbeider om ett pyrolyseanlegg, så har Vow allerede fått et ben innenfor den aktøren jeg hadde som nr 1 på ønskelisten min.
Redigert 27.06.2022 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
Hammers
27.06.2022 kl 21:48 4991

Jeg må si meg helt enig med deg ang nye aktører og nye markeder....og for all del.....dette er ikke "haussing".
Alt vi opplyser om ang VOW er basert på fakta, børsmeldinger og hva man ellers finner i ulike medeier.

Det "verste" med det hele er at VERDENS STØRSTE stålprodusent, Arcelor-Mittal er GLEMT i denne omgang.
Selskapet som startet sin egen pilot med VOW i januar i fjor (Luxemburg) og som kanskje nærmer seg sluttføringen av denne?
Selskapet med et 20-talls ulike produksjonssteder for stål rundt om i verden......og som ALLE trenger det samme utstyret.

AM er det største av alle de stålselskapene som ønsker å bytte ut fossilt kull med biokarbon som reduksjonsmiddel i det produserte stålet.
Kull MÅ man ha for å få til dette - men ingen ønsker det fossile. Da er biokull (biokarbon) eneste alternativ. Bordet fanger!
"Reduksjon" er forresten en renseprosess for å gjøre stålet rent for alle typer forurensing - for å oppnå max kvalitet.

Etter mitt syn er bare å ta tiden til hjelp og slappe helt av.
Når flere verdensledende selskaper i ulike segmenter velger seg VOW bør framtiden uansett se lysende ut.

Fordi - vi snakker hele tiden om STORE prosjekter med STORE potensielle ordre......så fort man kommer forbi pilot-stadiet!
TAMPEN BRENNER!
Redigert 27.06.2022 kl 21:49 Du må logge inn for å svare

Dette gjelder ikke nødvendigvis Evensen-reaktoren, men jeg tror VOW kan bli storleverandør til emballasjeindustrien i nær fremtid. Emballasjeindustrien har stort behov for gass og damp, samt tilgang på overskuddsråstoff som brensel til pyrolysen.

Grønt Punkt har hatt et stort forskningsprosjekt som startet i 2017 der de blant annet samarbeidet med Elopak. Prosjektet fikk 25 millioner i støtte fra forskningsrådet, og er nettopp ferdigstilt. Prosjektet kalles "FuturePack" og handler om fremtidens miljøvennlige emballasje.

Konklusjonen etter all forskningen:
"Etter en omfattende kartlegging av potensielt råstoff er anbefalingene å bruke tre, halm og plastavfall. En ny to-trinns pyrolyseprosess skal utvikles for direkte co-pyrolyse av biomasse og plastavfall til etylen og propylen. Dette vil resultere i en rekke komponenter sammen med etylen og propylen. 3-lags filmer med resirkulert PE i kjernelaget og jomfruelig PE i de ytre lagene er laget og testet grundig både når det gjelder migrering, bearbeidingsegenskaper og lukt."

Les mer her: https://www.futurepack.no/future-green-packaging-solutions
Karbon
27.06.2022 kl 22:51 4874

IvanBliminse:

Jeg har også lagt merke til at selskaper innen produksjon av emballasje mm. i stor grad trekkes fram den siste tiden i relasjon til personer i 'Vow-kretsen".

Tom Marrero i Wakefield Biochar dro for noen dager siden fram DS Smith, og deres planer for å på sikt bli klimanøytrale:

"We have made great progress with our own work in sustainability, too. Through our Now & Next strategy, we have set one of the most ambitious CO2 reduction targets in our industry, with the Science Based Target initiative having recently approved our plan in line with 1.5C trajectory. This will result in a 46% absolute reduction in CO2 by 2030 vs 2019 and ensure we meet a Net Zero carbon emissions target by 2050."

https://www.dssmith.com/

Har et bestemt inntrykk av at flere forstår at VOW vil overraske med pene tall på Q2. Som jeg skrev tidligere, RSIen var høy og vi måtte forvente noen dager der det kom gevinstsikring.

Men VOW har klart seg særdeles godt gjennom en turbulent børsperiode noe som øker min optimisme for fremtiden.

Karbon, du er gull verdt!
Og Hammers drit i kritikerene. Det er ikke din feil at leseferdighetene nærmer seg nullpunktet i stadig bredere lag av folket.
Karbon
27.06.2022 kl 23:09 4826

Takk upsidedown. Og IvanBliminse, linken din var meget interessant. Etter å ha lest gjennom hele, så er jo konklusjonen her "midt i smørøyet" i forhold til virkeområdet for det planlagte pilotanlegget for usortert plastavfall, "Horizon Europe plastics-to-olefins programme":

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-pyrolysis-technology-confirmed-for-horizon-europe-plastics-to
Hammers
27.06.2022 kl 23:49 4765

Spennende innspill fra IB her - inkl nytt og dokumentert faktabasert materiale.
Liksom slik at man begynner å forstå ulike hendelser man ikke skjønte for en snau mnd siden. Brikkene faller på plass!

Eks; Da VOW/VGM hadde sin Biocarbon Green Marked Day 2022 den 1. juni (skrev referat i egen tråd) skjønte jeg ikke stort av deltagelsen til "hu dama" fra Billerud/Korsnes. Representanten fra verdens største produsent av emballasje. Når jeg i dag leser hva IB skriver faller jo alt på plass. Her snakkes vi fort om ENDA EN ny stor vertikal! En som kan materialisere seg ila ganske kort tid.

Upside;
Nei, jeg bryr meg ikke om de skriveriene og den ubegrunnede kritikken som florer. Slikt har jeg møtt i ca 20 år her inne.
ALLE kritikerne har forsvunnet etter tur i ulike selskaper, mens jeg fortsatt består under det samme nicket!

Jeg bryr meg mer om er hvorfor enkelte stadig FORNEKTER de faktaopplysningene vi andre nærmest daglig serverer på forumet.
Jeg klarer bare ikke å skjønne det.......hvis ikke det hele dreier som om personlig hevn pga TA om andre selskaper jeg skriver om.
Vanskelig å se andre motiver.

Når det gjelder Wakefield er dine opplysninger svært interessante.
Kanskje det dras i gang en stor satsing i USA. Wakefield med biochar og andre innen embalasje?

Joda; piloten er allerede i gang i "uniten". Avtalen ble skrevet for ganske nøyaktig 1 år siden........og jeg noterte underteksten;
FLERE ANLEGG FØLGER (ut fra børsmld)! VOW er i ferd med også å erobre det store amerikanske markedet - så langt med biochar!

Nå skrivert jeg ikke mer......og lar heller tordenværet utenfor overta showet!
Der GNISTRER DET - akkurat som det gjør i VOW!
Redigert 28.06.2022 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
oivindl
28.06.2022 kl 07:10 4638

"Nei, jeg bryr meg ikke om de skriveriene og den ubegrunnede kritikken som florer. Slikt har jeg møtt i ca 20 år her inne.
ALLE kritikerne har forsvunnet etter tur i ulike selskaper, mens jeg fortsatt består under det samme nicket!"
-Hammers

Her har dere en tråd kjemisk fri for kritiske kommentarer, men jammen klarer dere (Hammers og upsidedown) å klage likevel. Så får jeg likevel arrestere deg på et par punkter, ALLE kritikerne har ikke forsvunnet.
Men vi kan fornøyd lene oss tilbake og konstatere at kritikken har virket.
Nå kommer det fornuftig informasjon, og denne gangen uten hodeløs haussing og feilslutninger.
Kan slutte meg til at Karbon har gjort en god jobb.
Redigert 28.06.2022 kl 07:14 Du må logge inn for å svare
Record
28.06.2022 kl 09:06 4499

Fantastisk mange gode opplysninger , nesten som en helt glemmer opprinnelsen (Scanship)
Det er vel mye som tilsier at VOW ligger slik an i ett høyatraktivt marked med mange ben å stå på at det vil bli som produksjon av miljøvennlig flybensin også i aksjekursen etterhvert :-)
Framtiden ser attraktiv ut .

Det var egentlig ikke denne tråden jeg siktet til. Hammers og upsidedown har vært innom og sett på et annet selskap og det endte med en hevnaksjon mot VOW. upsidedown ble også beskyldt for å være et av Hammers mange nick og det kuliminerte med at en av aktørene åpnet en ny VOW-tråd med kursmål 4.

Hvis du ble såret og vonbroten, kan jeg bare legge meg flat og beklage…Min feil, fullt og helt!
oivindl
28.06.2022 kl 11:00 4373

Om ikke akkurat såret og vonbroten, så i alle fall litt overrasket over at temaet kom opp nå.
Men aksepterer forklaringen.
Redigert 28.06.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
CapitaL
28.06.2022 kl 11:16 4351

Kaster inn GrtGaz jeg.. demoanlegget er allerede i drift, gassforsyningen til Frankrike er truet og løsninger må på plass asap...
Man skal heller ikke forglemme at avfall til franske søppeldeponier skal halveres innen få år.

Som tittelen på Vows hjemmeside ad demoanlegget lyder: Aiming for large scale decarbonising of European gas grid with pyrolysis gas

Large scale betyr vel en smule mer enn en Biogreenlinje..
Karbon
28.06.2022 kl 15:40 4201

Ja, jeg har også store forventninger rundt GRTgaz, og bruken av syngass i årene framover. Utrolig spennende.

Ellers så anbefaler jeg å lese denne fra 24. juni:

https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/regjeringen-har-lansert-gront-industriloft-%E2%80%93-60-milliarder-i-potten

Det bør ikke bli veldig vanskelig å skaffe kapital til nye prosjekter framover.
CapitaL
28.06.2022 kl 21:30 4014

Noe av ordlyden i pressemeldingen fra GRTgaz om samarbeidet med Etia er iallfall som følger:

- With this partnership, ETIA and GRTgaz are part of the industrialisation of the pyrogasification sector for injection into the French networks: a renewable and low-carbon means of gas production that supports the circular economy.

Injection into the gas networks from pyrogasification offers a solution to the challenges of waste treatment, in line the target set by the French Law on Energy Transition for Green Growth (LTECV) to halve the volume of waste sent to landfill by 2025.

Construction of the sector’s first industrial-scale projects is expected to begin from 2023.

Den siste setningen der er unektelig litt interessant mht Evensen-reaktoren.
Så Wacker eller industriskala prosjektet til GRTgaz er de jeg holder en knapp på. Tidslinjen passer jo egentlig som hånd i hanske også.

Link:
https://www.grtgaz.com/en/medias/press-releases/test-to-produce-low-carbon-and-renewable-gas
Redigert 28.06.2022 kl 21:39 Du må logge inn for å svare
Hammers
28.06.2022 kl 22:38 3944

Jeg er ikke så opptatt av hvor den første EVE-reaktoren havner, for den får uansett fart på beina når den står ferdig.
ALLE signaler fra segmentet tyder på det! Og husk, den første er kun en av mange flere. Også det tanker ut fra alle solemerker.

Jeg kan også slenge meg på info-strømmen med en dagfersk artikkel om Biokull - her via oversetter;
https://www-bloomberg-org.translate.goog/press/bloomberg-philanthropies-announces-mayors-challenge-winning-project-to-combat-climate-change-will-spread-to-seven-global-cities/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=no&_x_tr_hl=no&_x_tr_pto=sc

Som man ser går det nå en "vind" over USA/Europa mtp biokull/biochar (hva er EGENTLIG forskjellen - kjemiske sammensetninger?).
Anlegg som passer for mer småskala produksjon. Det fine er at det nå blir mer blest rundt temaet - og ingen er bedre i klassen enn VOW!
NSR som kjøpte anlegg fra VOW i januar 2020 er nevnt blant de byene (Helsingborg).
Selskapet skal nå sette opp et demonstrasjonsanlegg og vise prosessene for et brede publikum.

VOW som nå er i den situasjonen på land at man kan velge og vrake i nye landlige prosjekter.
ALT som betraktes som "lavmarginprosjekter" sier man "SORRY" til, og viser kundene høflig videre til andre.

Med den politikken er det nettopp kunder a la "verdens største" som får innpass.
Hos slike kunder blir det fort serieproduksjoner til et mangfold av store prosjekter.

HUSK;
- Ved utgangen av 2020 hadde ikke VOW noen landlig avdeling å snakke om. Man hadde nylig kjøpt ETIA, men alt måtte bygges opp.
- Helt minimal omsetning og ikke nevnt spesielt under Q4-rapporten.
- 14. mars hadde neppe noen av oss hørt om CH EVENSEN.
- Dagen etter var selskapet kjøpt og allerede 2 uker senere bestilter VOW verdens største pyrolysereaktor fra selskapet.
- Ila 1,5 år går nå landbasert fra å være "ikke-eksisterende" til å trolig være selskapets største segment når Q2 legges fram.

- Joda, løpsskoene ER PÅ - og Henrik Badin er i ferd med å løpe seg inn i den norske landslagstroppen.
- UTROLIG, men "SANT"....🤭🤭🤭 !
Redigert 28.06.2022 kl 22:52 Du må logge inn for å svare
oivindl
29.06.2022 kl 06:39 3748

"biokull/biochar (hva er EGENTLIG forskjellen - kjemiske sammensetninger?)"

Norsk/engelsk?
Record
29.06.2022 kl 06:50 3733

I denne sammenheng var det jo stor interesse fra Tyskland og liketil India , måtte bare se anlegget i drift før de ville komme med noe konkret :-)
Tror dette kan bl veldig stort fremover .
CapitaL
29.06.2022 kl 07:55 3657

Jeg tror at i denne sammenhengen brukes biochar om biokull egnet som jordforbedringsmiddel vs biokull egnet som reduksjonsmiddel til metallindustrien.. Noe av forskjellen ligger i temperaturen under pyrolyseprosessen avhengig av ønskede egenskaper på det ferdige biokullet. Fordelen til Etias Biogreensystem er bl.a en svært nøyaktig styring av temperaturen.
Såvidt jeg har skjønt dette iallfall...

Forskjellene kan leses om her:

https://char-grow.com/biochar-vs-charcoal-vs-activated-carbon
Redigert 29.06.2022 kl 08:14 Du må logge inn for å svare
nolast
05.07.2022 kl 23:49 2785

Tøft å være optimist om dagen. Men stor ordren rykker nærmer for hver dag. Måtte bare ta noen til i dag. Syntes den har greid seg bra i disse
turbulente tider. Kom igjen Henrik! Gi oss en ferie gave!

Hvordan går det på Follum, er det noen som har hørt/ sett noe 🤔
Karbon
06.07.2022 kl 19:25 2317

For Vow sin del, så produseres utstyret til VGM som avtalt. Så får man håpe at VGM i løpet av året kommer godt i gang med å tilrettelegge for installasjon av utstyret i egnet lokale på "Renseritomta". Ifølge siste børsmelding fra VGM ser de for seg å kunne benytte eksisterende bygningsmasse som allerede står klar.
Karbon
06.07.2022 kl 19:49 2280

Jeg har i lengre tid fundert på hva som rører seg mellom Vow og Arcelor Mittal. Arcelor Mittal trekkes stadig fram av Vow i presentasjoner av samarbeidspartnerene på den landbaserte delen.

Samtidig er Arcelor Mittal svært aktive på flere plattformer i å markedsføre sin satsing på å nå sitt mål om å redusere karbonutslipp med 25 % innen 2030. Det er som Arcelor Mittal selv skriver selve "nøkkelforpliktelsen" deres. Men Arcelor Mittal er ikke fornøyd med bare en 25 %-reduksjon. De er klare på at dersom industrien skal nå netto null, må det på plass grunnleggende teknologiske endringer.

Det er her jeg begynner å tenke litt stort. Da Vow og Arcelor Mittal inngikk en MoU 18. desember 2020, så var det snakk om et potensielt pilotanlegg for biogass i Rodange, Luxembourg. Siden den gang har det skjedd mye på teknologifronten, og Vow har med blant annet pilotanlegget i samarbeid med GRTgaz, og oppkjøpet av CH Evensen fått mye "større muskler".

Jeg ser derfor ikke bort i fra at Vow og AM jobber i kulissene med noe større, som vil være mer i tråd med hva Vow etterhvert nå kan tilby, og som kan tilpasses Arcelor Mittals behov.

Et lite pilotanlegg i Rodange, Luxembourg er etter mitt syn litt puslete når man ser hvor stort behovet for biogass er blitt, og ikke minst hvor fort teknologien utvikler seg.

Dessuten - dersom det fortsatt kun hadde vært snakk om det opprinnelige pilotanlegget i samarbeidet mellom Vow og Arcelor Mittal, så burde bestillingen fra AM vært unnagjort for lenge siden, men vi har ikke hørt noe mer om det.

Så derfor stikker jeg hodet fram nok en gang, og spår at det skjer ting i kulissene mellom Vow og Arcelor Mittal, og at når det kommer en bestilling fra AM, så vil det være noe helt annet enn hva vi forventet.
Redigert 06.07.2022 kl 19:54 Du må logge inn for å svare
Hammers
06.07.2022 kl 22:24 2152

Gjesteopptreden vedr VOW.

Veldig enig med deg ang Follum og Rodange.
Follum er ikke VOW sitt problem. VOW har mottatt sin ordre på 215 mill og er i full gang med ferdigstillese av den.
Opp til VGM å finne leveransested for varene. Alt ser heldigvis ut til å løse seg i tom bygningsmasse som står på Follum i dag.

Rodange og Arcelor Mital har for min del alltid vært en gåte.
Henrik B gikk ut med "høye kneløft" og fortalte om alle de fabrikkene verdens største aktør innen stålindustrien drev.
Siden har infoflyten stanset. Kanskje HB har fått en slags munnkurv?

Likevel går den bakenforliggende prosessen framover i jevn og fin fart.
- Første kontakt børsmeldt den 17.12.20. Treavfall til biokull (biokarbon) og varme, het det. Motparten var da hemmelig.
- En drøy mnd senere (28.jan 21) kom ny børsmld. PILOT settes opp til AM. Verdens største stålprodusent.

- Som vi vet; Piloten er kun til for å finjustere det sluttproduktet som Arcelor Mital ønsker som reduksjonsmiddel i stålet sitt.
- AM ønsker på sikt å erstatte alt sitt fossile kull med biokarbon i alle sine >20 sites. Derav 0-utslipp.

- Det har nå gått ca ett og et halvt år siden piloten ble startet.
- Det skulle ikke forundre meg om vi får den første nye store meldinger ang dette utover høsten.

- En ordre på pyrolyseutstyr for 10' tonn biokarbon gir VOW ordre på over 200 mill (ref Follum).
- En ordre på ca 50' tonn nærmer seg milliarden i pyrolyseutstyr. 5x Follum.
- Så kan vi sikkert doble dette tallet igjen når AM virkelig setter i gang og ønsker den doble kapasiteten av dette igjen.
- Så kan vi gange opp med hvert enkelt produksjonssted for AM's globale produksjonsnett.

Neida, neppe i morgen - for nå er vi inne i fellesferien. MEN, det kommer etter hvert.
AM har annonsert heftige utslippskutt for 2030/50. Utslippet som i dag koster selskapet mellom EUR 80-90 pr tonn.
Det er MYE for en verdens største produsent - som v/inngangen til 2020 betalte ca 25 EUR/tonn.
Alt tyder på at prisene for utslipp vil fortsette å stige i takt med at EU nå ønsker heftige utslippskutt!

Kanskje nyhetene kommer allerede til høsten for da har det gått mer enn 1,5 år siden oppstarten.
Og husk; AM er kun ETT av alle de store selskapene man nå jobbber med på pilotbasis.

REPSOL er en annen gigant - men her snakkes vi om husholdningsavfall som skal pyroliseres.
Ulike kunder ønsker ulike kvaliteter og da blir det slik. Først en testpilot - så full produksjon i store fabrikker.

Det STORE spørsmålet er om også VGM skal delta på dette - som produsent og drifter av Rodange.
Det har vi ikke hørt noe om, men personlig vil jeg tro at metaller er metaller uansett - og VGM er spunnet ut for å ta seg av metallbiten.

Det faste stoffet som kommer ut av pyrolysen er det AM som skal ha for å rense stålet sitt.
Hva med gassen man samtidig produserer i pyrolysen?

Frankrikes nest største gassdistributur, GRTgaz, har innledet samarbeid med VOW for å finne "verdier" for å sende gassen inn i grid.
Dette ble børsmeldt i feb i år.

Når arbeidet blir ferdigstillet (stor milepeler er allerede meldt nådd) blir VGM en gassprodusent - samtidig som det faste stoffet som kommer ut erstatter fossilt kull til metallindustrien. Vi kjenner vel alle til den vanskelige situasjonen det i dag er med gass i Europa?
Høye priser - stor fortjeneste.

I så fall er VGM i dag priset på et latterlig lavt nivå. Jeg har ikke konkret peiling siden kortene holdes tett, så bare å vente å se hva som skjer utover året. VGM er/blir etter mitt syn langt mer enn kun produsent til metallselskapet Elkem.

Høsten blir spennende - selv om ferietiden er nokså livløs.......naturlig nok.
Redigert 06.07.2022 kl 23:26 Du må logge inn for å svare
Hammers
06.07.2022 kl 23:30 2025

Hva har dette med VOW å gjøre?

VOW jobber med verdens største produsenter innen ulike sektorer, men klart......også de små i Glomfjord er liv laga.
Kanskje det er fiskeslo som skal pyroliseres der?
Doppler
06.07.2022 kl 23:43 2005

Utdrag
"Den skal i drift i et tørkeanlegg for bioavfall hos Lindum AS i Drammen. Her skal energien i vanndampen fra tørkeprosessen gjenvinnes og sendes tilbake i produksjonen av biokull.

– Vår varmepumpe kan redusere strømforbruket i produksjonen med opp mot 75 prosent, sier daglig leder Nikolai Slettebø.

Dette er gode nyheter for Europas industribedrifter, som ser etter løsninger i møtet med høye energipriser og behovet for å skilte med klimavennlig teknologi. På toppen av dette ønsker flere europeiske land nå å erstatte gass med elektrisitet.

For å hjelpe industrien i det grønne skiftet kommer det nasjonale støtteordninger, som i Tyskland."

Hammers
07.07.2022 kl 00:00 1974

OK, men VOW har sin egen selvrensende Kenki dryer - som kan justeres opp til 80% tørking - hvis ønskelig;
https://etia-group.com/our-products/sludge-dryer/

Denne blir nok viktig etter hver som man nå begynner å beveger seg inn på slam-området. En kommende ny vertikal hos VOW.
Australia er nevnt som stor interessent ifm de egenskapene pyrolyse har mtp fjerning av problemstoffet PFAS fra bakken.
Tipper Kenki spiller en stor rolle der.

Men klart; Alle kunder har ulike behov - så kanskje ditt eksempel er godt nok for spesifikke kundegrupper.
Det har uansett ikke noe på en tråd om VOW å gjøre.
Redigert 07.07.2022 kl 00:09 Du må logge inn for å svare