Kjøpe DOF aksjer med rabatt ?

Stjernehimmel
DOF 22.06.2022 kl 14:18 12850

Det er mulig å kjøpe DOF aksjer med rabatt. Dette skjer nesten hver gang det er insolvens i et selskap, og amatørene stikker hodet i sanden. Disclaimer: Jeg har obligasjoner i DOF SUBSEA AS.

For de som ikke forstår DOF, består DOF av DOF ASA (ikke verdt bank-gjelden engang så aksjene åpenbart verdiløse) og DOF SUBSEA AS (verdt 100% av gjelden) ifølge dagens presentasjon side 9. Du kan kjøpe DOF SUBSEA AS obligasjoner gjennom de fleste meglerhus og banker som DNB, Sparebank1 Markets, Pareto, Arctic, ABGSC, Fearnleys etc. Sist omsatt på 66 % av pålydende (siste jeg har sett var kjøper på 66% kanskje høyere nå).

Du vinner uansett.
Det beste er at dersom amatørene i DOF ASA stemmer NEI, får trolig DOF SUBSEA kreditorene i en Chapter 11 restrukturering konvertere obligasjonene til aksjer i DOF SUBSEA AS.

Så utfallsrommet for DOF SUBSEA obligasjonene blir trolig:
1. Hvis DOF aksjonærene stemmer NEI: enten 100 % tilbakebetaling ifølge presentasjonen side 9, eller enda bedre, aksjer i DOF SUBSEA AS.
2. Hvis DOF aksjonærene stemmer JA: DOF ASA aksjer under 1 krone
Redigert 22.06.2022 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
Stjernehimmel
27.06.2022 kl 05:47 3457

Mitt base case er at jeg gjetter DOF går konkurs. Blir det nei, kan styret bli personlig ansvarlig hvis de ikke begjærer oppbud, dvs konkurs, hvis ikke aksjonærene går inn med 2-6 milliarder, som er vel 6-15 kroner pr. aksje eller refi-penger «trylles fram» slik naive konkurs-spekulant-aksjonærer fantaserer om.

Aksjonærene inkluderer dessverre nå en rekke konkurs-spekulanter som ikke engang klarer å lese børsmeldinger, ikke kan regne, ikke kan årstall, mener de vet bedre enn skipsmeglere, og annet idioti.

Hvis tallene mine over stemmer, kan du med den foreslåtte refinansieringen godkjent nesten doble antall DOF aksjer, hvis du selger DOF på 1 krone og kjøper DOF Subsea obligasjoner til kurs 70-80 % av pålydende for pengene, som gir en kostpris pr. DOF aksje på 50-60 øre pr. aksje (70-80% * 75 øre = 50-60 øre pr. DOF aksje).

Og blir refinansieringen nedstemt, gir DOF Subsea obligasjonene en «konkursforsikring», mens aksjene i en konkurs trolig blir verdt 0.

Hvis du ikke åpner øynene, må du åpne lommeboken, som Spetalen sier.
Redigert 27.06.2022 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
xray292
27.06.2022 kl 08:04 3358

Hvis dof er på randen av konkurs, vil selskapet bli kjøpt opp på rekordtid til 6-15kr pr aksje, så jeg er ikke bekymret.

Stjernehimmel og Viva1 - obligasjonseierne

Setter pris på innsikten dere gir. God læring.
Utfordringen med deres posisjon er at tiden er i ferd med å renne fra tiltenkt resultat.
Blir en kamp her mellom deres interesser og dagens aksjonærerbase.

Konkurs virker jo usannsynlig. Oppskrivning av verdier fra mars 22 til sept 22 og endring av valuta kurser bringer balansen vesentlig bedre- mest sannsynlig positiv.

Redigert 27.06.2022 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
Stjernehimmel
27.06.2022 kl 10:10 3179

Jeg tror du må betale inn kr 6-15 pr. aksje (2-6 milliarder) i en emisjon for å unngå konkurs, hvis du vil stemme nei til DOFs refinansieringsforslag. Jeg tror ikke du får Tidewater eller Maersk til å betale over kr 0 for dine DOF aksjer. Ifølge DOFs presentasjon er det refinansieringsbehovet.

Men om du tror det du skriver, er det bare ringe Tidewater eller Maersk og be om 2% finders fee. Skipsmeglerne som sier det er flere milliarder i underbalanse 31. mars 2022 (presentasjonen side 9) vet sikkert mindre enn deg. Lykke til.

Den som ikke åpner øynene, må åpne lommeboken.
Redigert 27.06.2022 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
27.06.2022 kl 10:53 3115

Bare tull det du skriver, har ingen ting med virkeligheten å gjøre.
xray292
27.06.2022 kl 11:11 3066

Hvis du er redd for konkurs, er det heller du som bør være bekymret. Obligasjonsgjelden i DOF Subsea er usikret og sisteprioritet i et datterselskap av DOF. Usikrede obligasjonseiere med sisteprioritert kommer helt sist og har ikke mulighet til å ta pant i skip de ikke har pant i. Så lykke til.
viva1
27.06.2022 kl 11:32 3015

Jeg har tidligere skrevet om at jeg er rimelig sikker på at selskapets tilrettelegger har rimelig peiling på aksjeloven og kravet om 2/3 dels flertall for å få igjennom en refinansiering av gjeld til aksjekapital, og at de dermed har både plan b,c,d,e, og f. Sikkert flere. Jeg tror ikke en standard konkurs er av de nærmeste alternativene som de har planlagt, men det som er sikkert er at fra plan b eller c, så vil dette kunne få negative konsekvenser for dagens aksjonærer.

Det er ikke bare sånn at en kan bare sitte å stemme nei, nei, nei til alle forslag som kommer fra selskapet bare fordi en ikke liker å bli fratatt fremtidig kostnadsfri oppside. Det er store deler av kreditorene som har finansering selskapet frem til i dag ved å fravike sine avtalte renter og avdrag slik at en skal få tid til å kunne fremforhandle en omforent avtale mellom selskap og kreditor. I det ett selskap i praksis misligholder sine lån så mister selskapet kontroll over egen skjebne. De sikrede kreditorer som ikke har godkjent standstill avtalen (det er noen av de), kan i dag begjære selskapet konkurs om de skulle finne på det. Det vil stille selskapet i en ufattelig vanskelig situasjon, da en ikke bare kan betale ned dette kravet, da en da igjen åpner seg for styreansvar ved en konkurs de neste 6 mnd ved at 1 kreditor har blitt forfordelt på bekostning av resten av kreditor fellesskapet.

Uten å vite noe om det så tror jeg at ett av alternativene som selskapets rådgivere vurderer, og som er prøvd juridisk i Norge, er en restruktureringsprosess alla slik det var med Atlantic Offshore AS i 2017. Der ble innmat og sikret gjeld flyttet over til ett nytt selskap, og det gamle selskapet inneholdt kun ukurrante eiendeler og usikret gjeld, som deretter ble slått konkurs. De usikrede kreditorene fikk mulighet til å tre inn i avtalen til samme vilkår som hovedeier hadde gjort. Det gjorde de ikke, boet gikk til rettsak for å få dette omgjort, men de tapte så det sang. DOF ASA er stort sett ett holding selskap med aksjeposter og har lite kritiske funksjoner for å kunne videreføre eksisterende kontrakter. Kontrakter og ansatte, ligger i skipseiende selskaper. Det var 1.4 mrd i gjeld og 400 m i eiendeler i DOF ASA mener jeg å minnes. Skal ikke være 100% påståelig da jeg fokusere på DOF Subsea. Sier heller ikke at dette som skisseres over er plan b, men at det ikke er så enkelt som det hevdes med stor sikkerhet her inne på dette forumet, at det er risikofritt for dagens aksjonærer og bare stemme nei nei, på alle forslag som kommer fra selskapet, så vil en til slutt få en bedre deal. Derfor jeg for ett par mnd siden forslo at dere skulle vurdere å leie inn profesjonelle rådgivere som ihvertfall kan informerer dere om mulige utfallsrom, scenario og konsekvenser de ulike nedstemte refinansieringsforslagene kan medføre. For at det eksisterer potensiell nedside utover dagens forslag for dagens aksjonærer det er garantert.
Redigert 27.06.2022 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
viva1
27.06.2022 kl 11:39 3015

De har ikke direkte pant, men de er plassert så midt i smørøyet som en kan komme i hele DOF strukturen. De sitter som senior usikret gjeld i ett selskap (DOF Subsea AS) som ikke har sikret gjeld utover en kassakredit. De garantier som de har stilt ovenfor underliggende skipseiende selskaper er sidestilt obligasjonene. Og her kommer den virkelige grunnen til at jeg har investert i usikre obligasjoner. Eierskapet til 50% av DOFCON JV ligger i dette selskapet, og disse aksjene er ikke beheftet med pant. Hvorfor tror du at usikrede obligasjoner blir tilbudt 53% av selskapet for å konvertere 2,5 mrd, mens sikret gjeld konverterer 3,2 mrd og får 43%, dersom de ikke har forhandlingsmakt? Med deres logikk skulle da obligasjonene fått tilbud om 4% slik som dagens aksjonærer får nå, slik selskapet slipper å gå den lange veien via alternative prosesser for å komme i havn med refinansieringen.
xray292
27.06.2022 kl 13:15 2909

Hvis dere obligasjonseiere er så sikre, er det merkverdig hvor mye tid dere setter av på dette forumet. Dere har en agenda, og det er å trumfe gjennom gjeldskonvertering. Just face it! At dere prøver for harde livet å overbevise oss at usikret obligasjonsgjeld er det samme som sikret obligasjonsgjeld, vil dere ikke komme langt med. Ønsker dere lykke til.
viva1
27.06.2022 kl 13:31 2859

Ønsker også dagens aksjonærer lykke til om dere blindt stemmer nei til alle alternativ uten å rådføre seg med annen kompetanse enn som den som presenterer seg her på dette forumet, om ulike konsekvenser det kan lede til. Saml inn penger og bruk dette til å innhente kunnskap fra eksterne parter som faktisk har peiling på slik prosesser, ikke folk som kan å bruke google.
ted46
27.06.2022 kl 13:38 2911

Godt vi har deg som kan alt viva,du gir gribbene et ansikt.La oss stemme å se hva som skjer, lar oss ikke skremme av din ensporede info. Vi har god tid i et godt marked,det har vel ikke du.
Redigert 27.06.2022 kl 13:46 Du må logge inn for å svare
xray292
27.06.2022 kl 13:41 2899

Er det noen jeg ikke skal høre på når det gjelder aksje, så er det oblgiajsonseiere. Obligasjonseiere skal i prinsippet tjene på renter, ikke aksje. Igjen, lykke til.
viva1
27.06.2022 kl 14:03 2889

Når er vel mitt råd å hente inn ekstern profesjonell kompetanse slik dere kan få verifisert hvor dere står utover info fra en haug med nick på ett forum. Om du mener det er ett dårlig råd så takk for at du setter ansikt på naiv finansiell atferd.
Kalkylen
27.06.2022 kl 14:22 2847

Bare å ta kontakt med arbeidsgruppen https://dofmg.blogspot.com/. Alle aksjepapirer er juridisk bundet til kjøperen. Det finnes flere måter å samles på, teams, vpn, lukket fb gruppe eller andre former (f.eks Telegram). Egentlig bare å lage en liste med navn og telefon nummer og hvor mange aksjer hver enkelt har, jeg stiller gjerne opp med IT og sikkerhets kompetanse her.

Redigert 27.06.2022 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
viva1
27.06.2022 kl 16:25 2677

Nei du vet nå best selv du Alan. Rart du ikke jobber innen corporate finance med de store transaksjonene.

Dere skal få prøve å redde DOF aksjonærverdier ved å stemme nei nei nei som eneste strategi. Hent inn råd fra ekstern kompetanse som forstår hvordan den finansielle verden fungerer. For viss ikke så kan dere ende opp i en situasjon for aksjonærene som er vesentlig dårligere enn forslaget som ligger på bordet. Elkem får låne penger, derfor får DOF låne penger? Hallo. Basert alene på at dette resonnementet får stå uimotsagt her inne trenger dere eksterne rådgivere. For det er noe av det dummeste argumentet jeg har hørt på årevis. Lykke til
xray292
27.06.2022 kl 16:55 2579

At Alans vet bedre enn deg er det mest fornuftige du har skrevet på lenge. Lykke til
AlanS
27.06.2022 kl 16:56 2579

Forslaget som ligger på bordet er bygget på feil grunnlag. Punktum.
Aksjonærer trenger bare å forholde seg til egne vurderinger av saken. Punktum.
Setter stor pris på dine råd om mitt privat liv, men synes at dette er noe som virker fornærmende og usaklig. Punktum.
syvert1
27.06.2022 kl 17:16 2540

Ser nå markedsituasjonen har endret seg radikalt, EBITDA, kontantstrømmer vil øke.
Da betyr vel det at både betalingsevnen og verdien til selskapet må oppdateres når Q2 tallene foreligger. Regner med Bankene er godt kjent ned hvordan selskaps verdier beregnes.?
https://perjorgenfoss.com/2019/09/16/kontantstrommen-sannsynligvis-den-viktigste-faktoren-for-a-oke-verdien-pa-ditt-selskap/
tobben
27.06.2022 kl 17:35 2504

He-he herlig å se aktive obligasjonseiere :-)) Slapp av, dere skal få pengene , aksjer blir bare stress :-))

Syns ikke du skal undervurdere AlanS sitt kunnskap :-)…

Det at du går rundt her og sier at dette forslaget er gull verdt og lykke til å fin et bedre et er nå bare en spøk fra din side viva.
Redigert 27.06.2022 kl 18:11 Du må logge inn for å svare
viva1
27.06.2022 kl 18:13 2428

Jeg sier at de som uttaler seg her inne muligens ikke har tilstrekkelig kunnskap om slike prosesser til å uttale seg så skråsikkert som en gjøre her inne om mulige utfallsrom en slik prosess kan resultere i. Og at det sikkert ikke hadde vært så dumt om dere som gruppe hadde benyttet ekstern kompetanse til å verifisere om de skisserte responsene fra ymse allvitere her inne kommer med. Er det virkelig noen som er uenig med at det er fornuftig å benytte uavhengig 3 parts ekspertise når en skal fatte viktige beslutninger? Eller skal en stole på kunnskapen som ligger bak ymse nick er tilstrekkelig?

Jeg kjenner jeg ikke gidder å bruke mer tid på å tilbakevise ymse påstander som er omtrent så absurde at 2+2=98 inne på dette forumet. Dere får røre rundt her inne på forumet så får vi se hva sluttresultatet blir etter dere har stemt ned det første forslaget. Det skjer nok mest sannsynlig, men at selskapets rådgiver kun har 1 alternativ rute for å komme i mål er utenkelig. Og bruk for all del ikke uavhengig ekstern fagkunnskap til å guide dere igjennom denne prosessen, det hadde jo vært en fornuftig måte å forholde seg til en slik prosess på....
Redigert 27.06.2022 kl 18:15 Du må logge inn for å svare

Men da har du jo ingenting å vare redd får :-)
AlanS
28.06.2022 kl 00:39 2367

Mener du at det du sier ikke gjelder viva1? Alle er klovner, mens viva1 er verdensmester og kilden av viten og sannhet, ikke sant?
Stjernehimmel
28.06.2022 kl 14:37 2063

14:08:00
Harald Berglihn
Ice-avlegger konkurs
Mobilselskapet Net1 International Holdings er konkurs.

Selskapet, med Rasmussengruppen i Kristiansand som største eier med vel 40 prosent av aksjene, ble etablert i 2018 da den asiatiske virksomheten i mobilselskapet Ice Group ble skilt ut i eget selskap. Selskapet hadde da lisenser i Indonesia og på Filipinene.

På en ekstraordinær generalforsamling 2. juni i år ble det klart at ingen av de eksisterende aksjonærene var villige til å bidra med ytterligere finansiering. Kort tid etter meldte selskapet at Rasmussengruppen hadde gitt melding om innfrielse av et lån på 50 millioner kroner gitt i 2018 som per 31. mai i år hadde økt til 121 millioner kroner.

Siste tilgjengelige regnskap, for 2020, viser driftsinntekter på konsernbasis på 38 millioner kroner og et underskudd før skatt på nesten to milliarder kroner.

Advokat Stine Snertingdalen er oppnevnt som bobestyrer, opplyser Brønnøsundregisteret.
hifidude
28.06.2022 kl 14:49 2031

Helt fantastisk å se DOF, hvor aksjonærene SKAL utvannes til det ugjennkjennelige, stiger kraftig, mens SIOFF, som leverer varene og er finansiert, står bom stille.
OSE er i sannhet galskapens manesje.
tobben
28.06.2022 kl 15:25 1956

Er vel mer presist å skrive at noen håper vi skal utvannes ? Vi får oppsummere etterhvert tenker jeg :-)
Kalkylen
28.06.2022 kl 15:26 1954

Heldigvis ikke du som bestemmer hvordan refinansieringen ser ut fram til Oktober, det er ingen ting som "skal" her før det er godkjent av majoriteten og EGF. Kreditorene bryr seg ikke om aksjer vet du. Så lenge gjelden blir redusert på korrekt grunnlag så går dette helt fint. Er du ute etter vann, så anbefaler jeg dukkert i sjøen, bare overlate dette til de som kan dette.
hifidude
28.06.2022 kl 15:51 1888

Ja, ser frem til å oppsummere ;-)
syvert1
28.06.2022 kl 15:56 1868

Ja, det er mer forståelig da det ikke vil være sannsynlig at selskapet i fremtiden kan øke inntekten til å betjene gjelden. Siden gjelden har vokst er det tydelig at inntektene ikke har forsvart driften. Med Dof er nok situasjonen annerledes, gjelden var vel i 2014 ca. 24 mrd og de siste 7 årene er den redusert til ca. 19 mrd til tross for at markedet har opplevd den største krisen på 100 år ( svart svane). Nå øker kontant strømmen fremover betydelig for hvert kvartall som følge at det som ekspertisen på markedsanalyser og faktisk det også fremgår av diagrammene til Dof sine presentasjoner er begynt å skje. Fantastisk for selskapet at de snart kan betale renter som er forfalt og all dyr obligasjons gjeld til utgangen av Q2 2023 samt betjene gjelden i BINDES som før, rentene på annen bank gjeld før de endelig kan lage en ny fornuftig nedbetalingsplan på resten av gjelden som basert på 2019 forslaget som vil tre i kraft 01.01.2014. Alle kan vel forestille seg hvordan det er å sitte som obligasjonseier å verken få renter eller oppgjør ved forfall. Regner med Dere også får rentes renter på fordringer så til syvende og sist ville Dere fått godt betalt og bedre en noen alternativ plassering ville gitt. Dof har 1,7 mrd i banken de kan bruke i dag å betale rente gordringen, mye bedre det en at de betaler en skyhøy rente. Kontant strømmen er vel ved Q2 ca. 850 mill så de kunne sikkert satt i banken noe om det var behov med likvide midler. Det må da være bedre å prøve å få til en avtale som majoriteten av aksjonærene 2/3 vil godta en å jobbe ut fra et perspektiv som aldri vil kunne bli vedtatt. Regner med fortsatt fakturaene fra advokatene, tilretteleggere tikker inn og som gjør at ikke obligssjonsgjelden kan bli betalt så raskt som et flertall av eierne ønsker.
Stjernehimmel
29.06.2022 kl 11:46 1564

Oppdatert med siste obligasjonskurs DOF SUBSEA AS som visstnok ble omsatt på kun 74 % av pålydende i går. Obligasjonene kan handles gjennom DNB Markets, Pareto Securities, Sparebank1 Markets, Arctic Securities, Fearnley Securities, ABG og andre meglere.

Hvis tallene mine over stemmer, kan du med den foreslåtte refinansieringen godkjent mer enn doble antall DOF aksjer, hvis du selger DOF på 1,6 krone og kjøper DOF Subsea obligasjoner til kurs 74 % av pålydende for pengene, som gir en kostpris pr. DOF aksje på vel 56 øre pr. aksje (74% * 75 øre = 56 øre pr. DOF aksje).

Og blir refinansieringen nedstemt, gir DOF Subsea obligasjonene en «konkursforsikring» siden man sitter som kreditor der det ifølge DOF ASA presentasjon side 9 er vel 100% dekning for kreditorene, mens aksjene i en konkurs trolig blir verdt 0.
Redigert 29.06.2022 kl 11:47 Du må logge inn for å svare
tobben
29.06.2022 kl 11:49 1563

Obligasjonseierne får pengene sine ,punktum tenker jeg :-)) Stadig flere ser en "pengemaskin" og ikke konkurskandidat .
Redigert 29.06.2022 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Dofulf
29.06.2022 kl 12:14 1520

Ja Obligasjonene har steget fra 35 % til 75 % og mange vil selge. Når forslaget blir nedstemt så halveres vel obligasjonsverdien igjenn.
Facts22
29.06.2022 kl 13:52 1418

😉💯
Facts22
29.06.2022 kl 14:02 1394

Soon there will be no one left with less than 2 milion shares on that list, time to "convert" before any shares left💰👑
http://www.dof.no/en-GB/Investor-Relations/Shareholder-Information/Top-20-Shareholders
Redigert 29.06.2022 kl 14:34 Du må logge inn for å svare
hifidude
29.06.2022 kl 15:53 1264

Da satt E24 ord på det menigheten her ikke har villet ta innover seg, ved Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea ( som sikker snart skal mistenkes for bpde den ene og andre agenda).
Det venter smuler på aksjonærene i enden av regnbuen, noe annet er utrolig naivt å tro.
Kalkylen
29.06.2022 kl 16:43 1188

Ny informasjon = 0. Robert Næss i Nordea (kreditor for DOF Rederi) har ingen kunnskap om Q2 eller kjenner til alle planene hos DoF ASA, alt han vet er at han skal få pengene sine tilbake, å da er han gledelig med på presse kursen ned fram til 31. oktober for å få ned % posisjoneringen . Akkurat nå 51% så her kan ting nedstemmes. De som undervurderer posisjoneringene kommer til å gå på en super smell.
Redigert 29.06.2022 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
hifidude
29.06.2022 kl 16:52 1154

Som sagt ;-)

Ja, hva vet vel en Investeringsdirektør......

Nei, lytt til aksjonærene i den lukkede gruppa, kjekke karer uten en agenda.
Og fremfor alt realister.
unikum
29.06.2022 kl 16:58 1131

Nok ett bestilling verk kalles dette ! Er jo 0 ny informasjon, enda så klarer noen,eller enkelt noen å få ny panikk ? Bare sitte rolig til vi vinner i Generalforsamling
Kalkylen
29.06.2022 kl 17:02 1111

Investeringsdirektører gjør aldri feil vet du.. Derfor de gikk go for DOF rederi..