Setter FED opp 0,75 % 27. Juli, må NB opp med 0,5 % 18. August.


Og det synes ganske sannsynlig at FED vil gjøre dette.

Vi trenger en tilstramning i Norge. Opplåningen har vært for stor, og på for mye ugildt.
Videre må kronen styrkes. Den svake kronen er symptom på at ting er galt fatt med norsk økonomi.
Den rødgrønne regjeringen har sost bort 5000 - 6000 mrd. kr. Og det verste : Ingen har verken sett
det, eller reagert. Og dermed har heller ingenting vært gjort med dette.
Redigert 23.06.2022 kl 13:51 Du må logge inn for å svare
$OSLO$
13.07.2022 kl 15:25 1217

Råvareprisene har stupt siden mid mai og er nå ned 30%-50% fra toppen.Kjøpmennene som handler råvare selger dette med cutt 5GANGEN eller 7 GANGEN råvarene verdi.Før 2020 var det vanleg at kjøpmannen hadde 1.5 GANGEN til 2 GANGEN råvarene verdi.
Lønnsveksten er ikke som i årene 1984-85-86-87 da lønnsveksten fulgte inflasjonen.Den gangen kunne du få 12% lønnsvekst pr år. Nå ligger vi på 3.5-4 prosent.Så vær så snill ikke sammenlign tidligere inflasjonen med det som skjer i dag for de kan ikke sammenlignes.Dere får da en meg visse litt solaritet dere som handler råvare og sette ned prisene igjen . Mvh synser

Canadas sentralbank hever styringsrenta i dag med hele 1 prosentpoeng til 2,5 prosent – den største økningen på over 20 år.
Bank of Canada begrunner den unormalt høye renteøkningen onsdag med at inflasjonen har vært høyere og mer vedvarende enn ventet.

Og FED åpner for 1,0 % istedenfor 0,75 % 27. Juli.
https://www.di.se/live/fed-chef-oppnar-for-rantehojning-med-1-procentenhet/

Om dette slår til, holder ikke 0,5 % for Norges bank 18. august. Da må de trolig høyere.
Redigert 13.07.2022 kl 23:09 Du må logge inn for å svare

Den europeiske sentralbanken hever renta
7 minutter siden - 14:18
Guro Havro Bjørnstad
Kopiert!
Den europeiske sentralbanken (ESB) hever renta med 0,5 prosentpoeng.

Det skriver de i en pressemelding.

Sist gang banken heva renta var i 2011. Det er altså første gang på elleve år at de tar grep for å bremse prisveksten.

Rentehevingen er et ledd i å bekjempe den voldsomme inflasjonen som ryster flere større økonomier.

Men sentralbanken står overfor en tøff kamp for å få situasjonen under kontroll. Dersom mangelen på energi vipper regionen inn i en resesjon, kan ECB bli tvunget til å brått slutte med hevingene og dermed være dårligere stilt for å bekjempe prisveksten, ifølge CNN.
_____________________________________________________________________________
Nå skjønner vi den tidligere nølingen til ECB.
Nordstream I går nå visstnok på 30 % kapasitet.


https://www.dn.no/kommentar/satte-opp-renten-men-likevel-gikk-den-ned/2-1-1263590
Vi kan ikke ha en så dårlig kronekurs.
Finansdepartementet sitter å ser på at kronen tar smellen.
Og vi må ikke være så energiprisavhengig. Ei heller sløse så mye bort på det molboaktige
innenlandske energiprisregime vi har.
Regjeringen må snart pelle seg ut av lokalene. Folket vil kreve det og sørge for at det blir etterlevd.
Valg i 2025 er ikke noen redningsbøye lenger. Ola og Kari tar action FØR DET !https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/dn6Jjq/esb-overrasker-med-dobbelt-rentehopp?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no
Det må bli slutt på at USA og EU utsteder store mengder syntetiske penger, og på den måten stjeler fra resten av verden. Ukrainakrigen har nok egentlig mye med dette fenomenet å gjøre.

Videre har vi nå 69 land verden over med tung statsgjeld. 25 land i Afrika, 19 i Sør- og mellom Amerika og 25 i Asia.
Land som Sri Lanka, Egypt, Tunis, Libanon, Argentina ligger dårlig an.
Redigert 21.07.2022 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
HP17
24.07.2022 kl 23:14 762

0,75% er rimelig sikkert.

Bloomberg: ECB-topp mener rentehevingen i september bør være «betydelig»
Forrige uke økte Den europeiske sentralbanken renten med 50 basispunkter. Med det gikk renten opp fra tidligere minus 0,5 til null prosent. 
Dette var den første oppjusteringen av renten på 11 år, og hoppet overrasket ettersom renten vanligvis settes opp med 25 basispunkter av gangen.
I pressemeldingen skrev samtidig ECB at banken så for seg en normalisering av rentene på de kommende rentemøtene.
Nå ser det imidlertid ut til at det kan komme flere store rentehevinger fra ECB, i alle fall om man skal tro ECB-topp Martins Kazaks. 
– Jeg vil si at rentehevingen i september også trenger å være betydelig, sa han i et intervju i Frankfurt, ifølge Bloomberg. 
Inflasjonen i eurosonen er for øyeblikket langt over målet på to prosent. I Latvia, der Kazkas er sentralbanksjef, ligger inflasjonen på nær 20 prosent, ifølge Bloomberg. 
På spørsmål om det kunne bli aktuelt med en trippel heving av renten, altså opp 75 basispunkter, svarte Kazaks at ECB bør være åpen for diskusjoner, ifølge avisen. Samtidig understreket han at ECB ikke bare bør følge etter den amerikanske sentralbanken (Fed).

Federal reserves rentemøte kalender :
26-27 juli

20-21* september

1-2 november

13-14* desember

* Møte knyttet til et sammendrag av økonomiske anslag.Det ble som skrevet 23. juni som sannsynlig, satt opp med 0,75 % fra FED i dag.
Her pressekonferansen : https://www.youtube.com/watch?v=P-97NiA1sY8

Det eneste FED-sjefen guider er renten ved nyttår. Den tror han blir 3 - 3,5 %.
USA er i øyeblikket ikke i resesjon hevder FED.
FED vil se på de kommende tallene for ny rentebeslutning i september.
FED er opptatt av å gjenopprette inflasjonen på 2 %, og holde prisstabilitet.

Det var bred oppslutning om dagens renteøkning i FED-styret.

Det utenlandske oligopolet SOM MELKER norske bilister modererte drivstroffprisene i dag. Mye mulig
for å sukre en sannsynlig trippeløkning fra FED overfor norske bilister. Oligopolet konkurrerer ikke. De melker norske forbrukere og næringsdrivende.

Norges Bank må nok nå øke med minst 0,5 % den 18. august.
Høye priser i Norge må bringes ned.

Inflasjonen steg til 9,1 prosent i juni i USA. Det er neppe bare bare å bringe denne betydelig ned med det første.
Redigert 27.07.2022 kl 22:10 Du må logge inn for å svare

Haugland begynner å komme på linje igjen.
https://www.dn.no/makrookonomi/inflasjon/rente/sjefokonom-tror-dobbelt-rentehopp-kan-skje-pa-ny-allerede-om-halvannen-uke/2-1-1273630
Ja, Norges Bank må åpenbart øke med 0,5 %, 18 august. Og det er temmelig stor sannsynlighet for flere økninger utover høsten.
Inflasjonstallene har bykset opp. Og hva skjer mot vinteren med strømprisene ? Nede på kontinentet snakkes det om muligheter for 30 kroner
pr. kwt, og mulig strømrasjonering. Hva vil et slikt scenarie bety for inflasjonen ? Med 10 % fullprisbetaling i Norge, kan 10, 20 og 30 kr/kwt bli
mye penger. Nettleie og moms må jo også betales. Og bedriftene har ingen løsning enda.

Styringsrenten er i øyeblikket 1,25 % p.a.

De neste rentemøtene er : 18 aug, 22 sept, 3 nov og 15 des.

Norges Bank må øke med ihvertfall 0,5 % 18 aug. Og trolig med 0,25 % 22 sept. Det kan bli høyere enn dette også,
og det kan bli økning på det ene eller begge de senere rentemøtene i inneværende kalenderår.
Redigert 08.08.2022 kl 04:28 Du må logge inn for å svare

Korrigere på siste :
18 august : 0,5 % opp
22 september : 0,5 % opp

På møtene 3 nov og 15 des kan det bli + 0,5 % tilsammen. Da er i såfall styringsrenten på 2,75 % ved nyttår. (2,5 - 2,75 kan være det sannsynlige.
Slik dette ser ut i øyeblikket). Skulle det bli strømpriser på 15 - 20 - 25 kr/kwt oppunder møte 15 des. hva da ? Seriøs strømknapphet kan gi
astronomiske strømpriser.

Inflasjonstallene er høye, derfor.
Redigert 10.08.2022 kl 22:49 Du må logge inn for å svare