Nær.dep. kommer med utspill om SAS


Vi kan være åpne for at den norske stat går inn igjen i SAS. Men det må baseres på en ivaretagelse av norske
interesser. Dvs. den norske stat må inngå en aksjonæravtale med den danske stat.

Og da må det være sånn at norske interesser virkelig ivaretas her. At Norge for rå over SAS i Norge. Og at
danskene må gi oss innrømmelser på alle områder som er viktige for oss.

Og dette er reelt, fordi den danske og norske stat tilsammen kan få praktisk kontroll i SAS. Ingen andre kan da
legge seg i styringen av SAS.

Dette kan være konstruktivt for norsk og skandinavisk luftfart som helhet.

Vestre varsler avklaring om SAS-eierskap
Staten vil tirsdag morgen klargjøre sin posisjon i SAS, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil presentere planen for pressen klokken 08.00.
____________________________________________________________________________
Om den danske stat inntar 26 - 28 %, kan den norske stat innta f.eks. 13 - 14 %. Og da vil denne gruppering kunne støtte
seg på den svenske stats resteierskap. Evt. på norske fond, Wallenberg, andre skandinaviske fond osv. Har den danske
og norske stat i størrelsesorden 40 % tilsammen, så skjønner alle at dette er et statlig skandinavisk selskap som det alltid
har vært. Og SAS er en viktig infrastruktur i Skandinavia.

Om driftsopplegget blir bra, kan skandinaviske investorer være interessert i å være med.

Og for den norske stat å være med her i et opplegg her hvor norske interesser ivaretas, kan det være greit for norske
luftfart som helhet, at staten eier 10 - 15 % i SAS. Dette kan bli konstruktivt for norsk som helhet. Men nå må driften
bli ordentlig. Det må gås med overskudd.

Et opplegg hvor den danske stat eier 2/3 av den danske stat og den norske stats interesser tilsammen, og den norske
stat 1/3. (Dvs. en 66/33 eller 2/1 fordeling mellom statene) En like høy andel fra norsk side kan bli for mye, og bare 1/3 av
den danske stats andel kan bli for lite.
F.eks en 60/40 fordeling er også mulig. 75/25 eller 3/1 kan bli en vel liten andel på den norske stat.
Redigert 28.06.2022 kl 02:01 Du må logge inn for å svare

Staten akter ikke å skyte inn mer egenkapital. Men kan gå med på å konvertere gjeld til egenkapital under
gitte forutsetninger. Og kanskje bidra med andre tiltak også. Herunder nye lån ?
Om staten ender som en mindre eier, er det ikke statens plan å være en langsiktig eier.

Dette betyr at det er den danske stat som nå må opp med de store pengene. Den danske stat kan hvile seg
på mindre eierandeler hos den norske og svenske stat medbestemmelsesmessig inntil videre, slik at
skandinavisk kontroll burde kunne opprettholdes. Wallenberg og andre skandinaviske fond og annet fins
i dette bildet.

Jeg reagerer på litt utydelig gjengivelse av Næringsdepartementets utspill i media. Det fremstår tvetydig om Næringsdepartementet
vil konvertere hele eller deler av gjelden på 1,5 mrd. kr.
Det norske folk vil ikke sitte å se på at Næringsdepartementet reduserer denne gjelden for langt ned, gjennom en for stor verdinedskrivning
gjennom konverteringen.
Den danske stat er nemlig HELT NØDT TIL å redde SAS. Om ikke vil Kastrup komme ALVORLIG UT Å KJØRE. Og det ER GRENSER for
hvor mye julenisse det norske folk tillater at Næringsdepartementet er her. Vi husker Ørsted-affæren med oljefondet, hvor oljefondet betalte
7 mrd. kr. for mye.
Såvidt vites har de skandinaviske statene hhv. 5, 4 og 1,5 mrd. kr. av den konverteringsaktuelle gjelden på 20 mrd. kr. Hvor Danmark har 5.
Tilsammen 10,5 mrd. I dag eier den danske og svenske stat begge to 21,8 % av SAS. Tilsammen 43,6 %. Så med disse eierandelene og
gjeldsandelene, er det utsikt til at de skandinaviske statene etter omstrukturering kommer ut med temmelig høy eierandel tilsammen.
Og hva vil skje med hovedkontoret ? Flyttes det til Kastrup ? Blir dagens hovedkvarter solgt ?
Det burde være grenser for hvor mye Norge skal finne seg i å ta av tap her. Vi har vært reale og stilt opp med penger, uten å være eier.
Danmark må finne seg i å gjøre opp en del med Norge her. Sverige vil også vinne på en høyere gjeldskonverteringsverdsettelse.
Her må rett og slett Danmark finne seg i å betale litt, for å få kontroll over SAS. Fordi det er selvfølgelig praktisk kontroll Danmark
må ha. Litt støtte vil Danmark kunne få og være avhengig av fra Sverige og Norges side, i en overgangsfase. Så nå må Danmark
betale litt. Og Danmark burde være glad for å kunne få overta SAS.
Og selvsagt vil det skandinaviske folk at SAS ikke må havne på ikke-skandinaviske hender. Skandinaviere vil ikke fly med et SAS
som er kontrollert av ikke-skandinaviske interesser.